Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào phyllostachys edulis tuổi 1 tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

82 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - CHẺO A HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2015 – 2019 Thái Nguyên 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - CHẺO A HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K47 – QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Việt Hưng Thái Nguyên 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp:“Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn” Là cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn Th.S Nguyễn Việt Hưng thời gian từ tháng 01/2019 đến 05/2019 Nợi dung khóa luận có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thơng tin đăng tải các tác phẩm, tạp chí… rõ nguồn gốc Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỉ luật khoa và nhà trường đề Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa Th.S Nguyễn Việt Hưng Chẻo A Hùng XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau Hợi đồng đánh giá chấm ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và quan trọng sinh viên, là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố và vận dụng kiến thức mà học nhà trường Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn” Trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ tận tình các quan, đơn vị đoàn thể, nhà trường, các thầy giáo, cô giáo bạn bè, người thân Sau thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đặc biệt là Thầy giáo ThS Nguyễn Việt Hưng người trực tiếp, tận tình hướng dẫn em suốt quá trình thực đề tài Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln đợng viên giúp đỡ em suốt quá trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,tháng 05 năm 2019 Sinh viên Chẻo A Hùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Mật đợ bó mạch Trúc sào tuổi 32 Bảng 4.2 Kích thước bó mạnh theo chiều xuyên tâm Trúc sào tuổi .33 Bảng 4.3 Kích thước bó mạnh theo chiều tiếp tuyến Trúc sào tuổi 35 Bảng 4.4 Kính thước bó mạnh theo vị trí ngồi, Trúc sào tuổi 36 Bảng 4.5 Đợ ẩm trung bình Trúc sào tuổi 38 Bảng 4.6 Đợ co rút khơ trung bình Trúc sào tuổi 39 Bảng 4.7 Đợ co rút khơ kiệt trung bình Trúc sào tuổi 41 Bảng 4.8 Chiều dài sợi trung bình Trúc sào tuổi 42 Bảng 4.9 Chiều dài sợi trung bình theo vị trí ngồi gốc thân, Trúc sào tuổi 43 Bảng 4.10 Khối lượng thể tích trung bình Trúc sào tuổi 45 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1.Phân loại vị trí xác định phần Trúc sào tuổi 20 Hình 3.2 Cân điện tử 22 Hình 3.3 Thước kẹp panme 22 Hình 3.4 Lị sấy 23 Hình 3.5 Kính hiển vi điện tử 23 Hình 3.6 Đun mẫu 29 Hình 3.7 Thí nghiệm tách sợi 30 Hình 3.8 Pha chế dung dịch 30 Hình 3.9 Nḥm màu 31 Hình 4.1 Bó mạch vị trí gốc, thân, Trúc sào tuổi 32 Hình 4.2 Biểu đồ Thể mật đợ bó mạch/mm² Trúc sào tuổi 33 Hình 4.3 Biểu đồ thể kích thước bó mạnh Trúc sào tuổi 34 Hình 4.4 Biều đồ kích thước bó mạnh theo chiều tiếp tuyến Trúc sào tuổi 35 Hình 4.5 Biểu đồ thể kích thước bó mạnh , Trúc sào tuổi 37 Hình 4.6 Biểu đồ thể đợ ẩm trung bình Trúc sào tuổi 38 Hình 4.7 Biểu đồ thể đợ co rút khơ trung bình Trúc sào tuổi 40 Hình 4.8 Biểu đồ đợ co rút khơ kiệt trung bình theo chiều dọc thớ, xuyên tâm vá tiếp tuyến Trúc tuổi 41 Hình 4.9 Chiều dài sợi Trúc sào tuổi 43 Hình 4.10 Biểu đồ chiều dài sợi trung bình theo vị trí trong, giữa, ngồi, Trúc sào tuổi 44 Hình 4.11 Biểu đồ khối lượng thể tích khối lượng thể tích khơ kiệt Trúc sào tuổi 45 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa mặt khoa học Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 2.1.1 Nghiên cứu chung tre trúc giới 2.1.2 Nghiên cứu chung tre trúc Việt Nam 2.2 Tổng quan đặc điểm hình thái phân bố Trúc sào 13 2.2.1 Đặc điểm hình thái Trúc sào 13 2.2.2 Phân bố 13 2.3 Tổng quan khu vực lấy mẫu 14 2.3.1 Địa giới hành 14 2.3.2 Vị trí địa lý 14 2.3.3 Địa hình 15 2.3.4 Sơng ngịi 15 2.3.5 Khí hậu 16 2.3.6 Tài nguyên thiên nhiên 17 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 19 vi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 19 3.3 Nội dung 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Chọn lấy mẫu 20 3.4.2 Quy định phương pháp thử nghiệm 21 3.4.3 Thiết bị thử nghiệm 22 3.4.4 Phương pháp thử nghiệm vật liệu Trúc sào 23 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1.Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch Trúc sào tuổi 32 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến kích thước bó mạnh Trúc sào tuổi 33 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Trúc sào tuổi 38 4.4.Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ co rút Trúc sào tuổi 39 4.5 Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến chiều dài sợi Trúc sào tuổi 42 4.6 Nghiên cứu ảnh hưởng vi trí đến khối lượng thể tích trúc sào tuổi 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Tre trúc tập hợp loài thực vật tḥc họ hịa thảo (Poaceae cịn gọi Gramineae) Các loài tre trúc phong phú, đa dạng phân bố rộng khắp giới, đặc biệt châu Á có Việt Nam Tre trúc có nguồn gốc từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam từ lâu đời một số tỉnh thành Việt Nam gần trở thành trồng Trúc sào mợt loại tre có nhiều giá trị kinh tế cao đặt biệt sản xuất đồ mỹ nghệ, đóng bàn, ghế, làm chiếu, đan mành, cần câu, gậy trúc hay dùng để làm dụng cụ sáo, gậy trượt tuyết, sào nhảy cao, mặt hàng có giá trị cao đặt biệt xuất khẩu.Trúc sào hay mao trúc loài tre trồng nhiều Trung quốc với diện tích rợng Trúc sào trồng nhiều Việt Nam Nhiều Cao Bằng (Bảo Lạc, Nguyên Bình ) Hà Giang người dân địa Cao Bằng cho Trúc sào có nguồn gốc từ Trung Quốc, đồng bào dân tộc Dao lấy giống, sau tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh nhập loài Trúc sào trồng … thường độ cao 800m nơi đồng bào người Dao, H’mông, Nùng ,Tày sinh sống Ở cao Trúc sào trở thành biểu tượng người dân địa phương Trúc sào chế biến phần thân quan trọng thân to thẳng trịn đều, mắt nổi, dễ gia cơng chế biến, thân có màu vàng ngà, sáng bóng đẹp Thân trúc sào dùng để làm nguyên liệu giấy, sợi tốt Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp giấy Trung Quốc Gần Trúc sào dùng làm ván ghép và ván để trang trí nợi thất, làm ván sàn và đóng đồ đạc thay gỗ, có triển vọng Ngồi giá trị kinh tế Trúc sào cịn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, bảo tồn phát triển đa dạng nguồn gen địa, Trúc sào cịn mang ý nghĩa văn hóa, cợng đồng cao Vì Trúc sào cần quy hoạch thành vùng ổn định Cũng cần quản lí rừng Trúc sào biện pháp kĩ thuật tốt để trì ổn định lâu dài Hiện việc sử dụng Trúc sào cịn q ít, dựa kinh nghiệm người dân và các sở sản xuất Việc nghiên cứu, xác định cấu tạo, tính chất vật lí là sở khoa học để tìm hiểu chất Trúc sào là cho chế biến, bảo quản sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên này; tiêu chí để đánh giá chất lượng rừng, đánh giá tuyển chọn giống Xuất phát từ vấn đề cấp thiết thực tiễn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lí Trúc sào tuổi 1” cần thiết góp phần cung cấp sở khoa học cho việc sử dụng vị trí Trúc sào vào mục đích mong muốn để đạt hiệu cao 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định cấu tạo vị trí khác Trúc sào tuổi - Xác định mối quan hệ vị trí thân đến tính chất vật lý Trúc sào tuổi 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa mặt khoa học Đề tài là sở khoa học cho việc phân tích biến đổi tính chất vật lý vị trí Trúc sào và định hướng sử dụng theo vị trí cho loại 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xác định hướng sử dụng loại Trúc sào tuổi theo vị trí - Giúp cho các sở chế có khoa học sử dụng hợp lý vị trí thân vào mục đích khác tránh lãng phí tận dụng triệt để nguồn tài nguyên tại Trúc sào Phụ biểu 10: Bảng tính độ co rút khơ kiệt gốc Trúc sào tuổi L tiếp tuyến b1 kí hiệu G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 G1-5 G1-6 G1-7 G1-8 L1 a1 10,20 5,60 10,20 11,00 6,28 9,62 10,48 5,68 10,08 10,50 5,80 9,72 10,90 5,90 10,30 10,08 6,12 9,62 11,08 7,38 10,00 11,00 10,40 11,00 10,20 10,76 10,50 10,60 11,38 Tb 10,60 10,00 10,54 9,96 10,53 10,06 10,30 m1 L3 a3 Trong Ngoài TB m3 0,65 10 5,36 9,86 10 10,18 0,32 0,75 10,96 9,48 10 9,58 0,34 0,69 10,38 5,38 9,62 10,24 10,12 0,32 0,69 10,38 5,6 9,38 9,94 9,66 0,29 0,73 10,88 5,6 9,9 10,52 10,21 0,32 0,77 9,9 5,88 9,48 10,12 9,8 0,34 0,80 10,88 7,04 9,84 10,2 10,02 0,39 0,74 10,4 5,46 10 10,9 10,45 0,34 Độ co Độ co Độ co rút rút rút dọc xuyên tiếp thớ tâm tyến 1,96 4,29 3,96 0,36 4,46 4,20 0,95 5,28 3,98 1,14 3,45 3,01 0,18 5,08 3,04 1,79 3,92 2,58 1,81 4,61 2,72 G1-9 G1-10 G1-11 G1-12 G1-13 G1-14 G1-15 TB 10,50 5,70 10,30 10,00 6,00 9,50 10,50 5,60 10,20 10,58 6,00 10,00 11,00 6,00 9,62 11,28 6,00 9,52 9,62 6,00 9,62 10,20 5,70 10,10 10,84 10,20 11,20 11,00 10,40 10,20 10,10 10,40 9,85 10,70 10,50 10,01 9,86 9,86 10,25 0,66 9,88 5,78 9,24 9,86 9,55 0,28 0,73 10,38 5,46 10 10,88 10,44 0,32 0,80 10,44 5,8 9,86 10,4 10,13 0,34 0,73 10,9 5,78 9,44 9,82 9,63 0,34 0,74 11,08 5,74 9,34 9,88 9,61 0,33 0,63 9,58 5,78 9,22 9,9 9,56 0,29 0,69 10 5,42 9,8 10,48 9,92 0,31 0,95 4,21 3,60 1,20 3,67 3,05 1,14 2,50 2,43 1,32 3,33 3,52 0,91 3,67 3,80 1,77 4,33 2,54 0,42 3,67 3,04 1,96 4,91 3,22 1,19 4,09 3,25 Phụ biểu 11: Bảng tính độ co rút khô thân Trúc sào tuổi b1 Kí hiệu L1 a1 mẫu Trong Ngồi b2 Tb m1,g L2 a2 Trong Ngồi Đợ co Tb m2,g rút dọc thớ Độ co rút xuyên tâm Độ co rút tiếp tuyến T1-1 10,5 4,92 10 10,6 10,3 0,6 10,38 4,66 9,78 10,2 9,99 0,34 1,14 5,28 3,01 T1-2 10,2 4,72 9,52 10,6 10,06 0,59 10,18 4,48 9,38 10 9,69 0,32 0,20 5,08 3,68 T1-3 10,4 4,72 9,6 10,7 10,15 0,61 10,18 4,4 9,38 10,32 9,85 0,31 2,12 6,78 2,96 T1-4 10,4 4,72 9,5 10,6 10,05 0,62 10,38 4,48 9,28 10,2 9,74 0,3 0,19 5,08 3,08 T1-5 10 4,6 9,9 10,6 10,25 0,58 9,88 4,32 9,68 10,4 10,04 0,31 1,20 6,09 2,05 T1-6 9,82 4,72 10 10,4 10,2 0,56 9,72 4,42 9,68 10,22 9,95 0,31 1,02 6,36 2,45 T1-7 10,5 4,72 9,82 10,6 10,21 0,59 10,4 4,48 9,68 10 9,84 0,32 0,95 5,08 3,62 T1-8 10,3 4,72 10 10,6 10,3 0,6 10,28 4,52 9,2 10,6 9,9 0,32 0,19 4,24 3,88 T1-9 10,58 4,72 9,22 10,6 9,91 0,6 10,28 4,56 10,22 9,61 0,33 2,84 3,39 3,03 T1-10 10,38 4,72 10 10,5 10,25 0,6 10,24 4,52 9,68 10,4 10,04 0,34 1,35 4,24 2,05 T1-11 10,6 4,52 10 10,62 10,31 0,58 10,5 4,3 9,82 10,38 10,1 0,31 0,94 4,87 2,04 T1-12 11 4,6 9,3 10,2 9,75 0,61 10,88 4,34 10,1 9,55 0,31 1,09 5,65 2,05 T1-13 11 4,88 9,32 10,38 9,85 0,66 10,78 4,62 9,12 10,18 9,65 0,33 2,00 5,33 2,03 T1-14 10,4 4,72 9,3 10 9,65 0,57 10,38 4,48 9,86 9,43 0,32 0,19 5,08 2,28 T1-15 10,3 4,72 10 10,1 10,05 0,57 10,28 4,48 9,82 9,9 9,86 0,31 0,19 5,08 1,89 1,04 5,18 2,67 TB Phụ biểu 12: Bảng tính độ co rút khơ kiệt thân Trúc sào tuổi b1 Kí hiệu mẫu Độ b3 co L1 a1 Trong Ngoài Tb m1,g L3 a3 Trong Ngồi Tb m3,g rút thớ Đợ co rút xun tâm Độ co rút tiếp tuyến T1-1 10,5 4,92 10 10,6 10,3 0,6 10,38 4,58 9,64 10,2 9,92 0,29 1,14 6,91 3,69 T1-2 10,2 4,72 9,52 10,6 10,06 0,59 10 4,42 9,32 10 9,66 0,26 1,96 6,36 3,98 T1-3 10,4 4,72 9,6 10,7 10,15 0,61 10,3 4,38 9,3 10,28 9,79 0,27 0,96 7,20 3,55 T1-4 10,4 4,72 9,5 10,6 10,05 0,62 10,28 4,42 9,2 10,2 9,7 0,29 1,15 6,36 3,48 T1-5 10 4,6 9,9 10,6 10,25 0,58 9,94 4,32 9,6 10,18 9,89 0,29 0,60 6,09 3,51 T1-6 9,82 4,72 10 10,4 10,2 0,56 9,74 4,3 9,5 10,2 9,85 0,25 0,81 8,90 3,43 T1-7 10,5 4,72 9,82 10,6 10,21 0,59 10,4 4,34 9,58 10,2 9,89 0,26 0,95 8,05 3,13 T1-8 10,3 4,72 10 10,6 10,3 0,6 10 4,36 9,48 10,32 9,9 0,26 2,91 7,63 3,88 T1-9 10,58 4,72 9,22 10,6 9,91 0,6 10,46 4,38 9,08 10 9,54 0,27 1,13 7,20 3,73 T1-10 10,38 4,72 10 10,5 10,25 0,6 10,26 4,42 9,62 10,26 9,94 0,28 1,16 6,36 3,02 T1-11 10,6 4,52 10 10,62 10,31 0,58 10,5 4,38 9,8 10,1 9,95 0,27 0,94 3,10 3,49 T1-12 11 4,6 9,3 10,2 9,75 0,61 10,78 4,3 10 9,5 0,27 2,00 6,52 2,56 T1-13 11 4,88 9,32 10,38 9,85 0,66 10,92 4,6 9,04 10 9,52 0,3 0,73 5,74 3,35 T1-14 10,4 4,72 9,3 10 9,65 0,57 10,32 4,44 9,82 9,41 0,27 0,77 5,93 2,49 T1-15 10,3 4,72 10 10,1 10,05 0,57 10,18 4,46 9,68 9,88 9,78 0,26 1,17 5,51 2,69 1,23 6,52 3,33 Phụ biểu 13: Bảng tính độ co rút khơ Trúc sào tuổi b1 Kí hiệu mẫu L1 a1 N1-1 N1-2 N1-3 N1-4 N1-5 N1-6 N1-7 N1-8 N1-9 N1-10 N1-11 N1-12 N1-13 N1-14 N1-15 10.9 10.38 10.5 10 10.3 10 10.2 10.48 10.2 10.5 10.28 10 10.7 10.5 10.6 3.74 3.38 3.24 3.14 3.74 3.34 3.32 3.74 3.84 3.34 3.3 3.94 Trong Ngoài 10 10 10.48 10.1 10.2 10 10 10.2 9.82 10.1 10.1 9.7 9.92 10 10 10.38 10.5 10.2 10.2 10.2 10.8 10 10.4 10.4 10.8 10.7 9.82 10 11 10.80 b2 Tb 10.19 10.25 10.34 10.15 10.2 10.4 10 10.3 10.11 10.45 10.4 9.76 9.96 10.29 10.4 m1,g L2 a2 0.43 0.38 0.43 0.44 0.37 0.42 0.45 0.42 0.38 0.4 0.41 0.39 0.38 0.39 0.4 10.78 10.2 10.38 9.84 10.22 9.9 10.1 10.36 10.1 10.4 10.2 9.88 10.6 10.38 10.52 3.52 3.78 3.18 3.12 3.58 3.18 3.18 3.48 3.78 3.6 3.18 3.12 3.78 3.74 Trong Ngoài Tb 9.6 9.88 10.18 10 9.96 9.48 9.62 9.9 9.44 9.78 9.62 9.5 9.52 9.84 10 10.18 10.2 10.1 10 10 10.38 9.88 10 10 10.38 10.4 9.72 9.82 10.18 10.34 9.89 10.04 10.14 10 9.98 9.93 9.75 9.95 9.72 10.08 10.01 9.61 9.67 10.01 10.17 m2,g 0.27 0.24 0.23 0.22 0.22 0.25 0.21 0.22 0.26 0.25 0.27 0.2 0.22 0.24 0.26 Độ co rút dọc thớ 1.10 1.73 1.14 1.60 0.78 1.00 0.98 1.15 0.98 0.95 0.78 1.20 0.93 1.14 0.75 1.08 Độ co rut xuyên tâm 5.88 5.50 5.92 3.70 4.46 4.28 4.79 4.22 6.95 5.50 6.25 4.79 5.45 5.50 5.08 5.22 Độ co rút tiếp tuyến 2.94 2.05 1.93 1.48 2.16 4.52 2.50 3.40 3.86 3.54 3.75 1.54 2.91 2.72 2.21 2.77 Phụ biểu 14: Bảng tính độ co rút khơ kiệt Trúc sào tuổi Kí hiệu mẫu N1-1 N1-2 N1-3 N1-4 N1-5 N1-6 N1-7 N1-8 N1-9 N110 N111 N112 N113 N114 N115 TB L1 a1 b1 m1,g 10,9 10,38 10,5 10 10,3 10 10,2 10,48 10,2 3,74 3,38 3,24 3,14 3,74 3,34 3,32 3,74 Trong 10 10 10,48 10,1 10,2 10 10 10,2 9,82 Ngoài 10,38 10,5 10,2 10,2 10,2 10,8 10 10,4 10,4 Tb 10,19 10,25 10,34 10,15 10,2 10,4 10 10,3 10,11 0,43 0,38 0,43 0,44 0,37 0,42 0,45 0,42 0,38 10,5 10,1 10,8 10,45 10,28 3,84 10,1 10,7 10 3,34 9,7 10,7 3,3 10,5 10,6 L3 m3,g Độ co rút dọc thớ Độ co rút xuyên tâm Độ co rút tiếp tuyến a3 b3 10,7 10,2 10,32 9,82 10,12 9,82 10 10,3 10,02 3,42 3,72 3,12 2,98 3,52 3,14 3,12 3,52 Trong 9,42 9,52 10,1 9,9 9,62 9,78 9,68 10 9,42 Ngoài 10 10,2 9,94 9,84 9,64 10,3 9,82 9,9 9,92 Tb 9,71 9,86 10,02 9,87 9,63 10,04 9,75 9,95 9,67 0,23 0,21 0,2 0,18 0,18 0,21 0,19 0,19 0,21 1,83 1,73 1,71 1,8 1,75 1,8 1,96 1,72 1,76 8,56 7,69 7,41 5,1 5,88 5,99 6,02 5,88 4,71 3,8 3,09 2,76 5,59 3,46 2,5 3,4 4,35 0,4 10,32 3,7 9,88 10,2 10,04 0,19 1,71 7,5 3,92 10,4 0,41 10,1 3,62 9,78 10,24 10,01 0,23 1,75 5,73 3,75 9,82 9,76 0,39 9,82 3,1 9,5 9,54 9,52 0,17 1,8 7,19 2,46 9,92 10 9,96 0,38 10,6 3,1 9,62 9,6 9,61 0,23 0,93 6,06 3,51 10 11 10,29 0,39 10,32 3,68 9,88 10,1 9,99 0,2 1,71 2,92 3,94 10 10,8 10,4 0,4 10,48 3,62 9,62 10,4 10,01 0,21 1,13 8,12 3,75 1,67 6,81 3,6 Phụ biểu 15: Chiều dài sợi gốc Trúc sào tuổi STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong 1.43 1.22 1.48 1.68 2.14 1.56 STT Chiều dài sợi Ngoài Giữa Trong 26 1.59 2.03 1.43 1.72 27 1.87 2.05 1.58 1.51 1.4 28 1.73 1.53 1.37 1.52 1.63 1.76 29 1.56 1.42 1.39 1.81 1.66 1.74 30 1.66 1.74 1.49 1.57 1.37 1.49 31 1.96 1.77 1.37 1.42 1.49 1.23 32 1.32 1.56 1.46 1.8 1.45 1.35 33 1.88 1.52 1.37 1.98 1.41 34 1.41 1.92 1.42 10 1.54 2.23 1.66 35 1.81 1.45 1.38 11 2.02 1.88 1.24 36 1.54 2.05 1.55 12 1.45 1.93 1.8 37 1.98 1.57 1.56 13 1.67 1.61 38 1.3 1.63 1.32 14 1.79 1.95 1.26 39 1.8 1.24 1.62 15 1.49 1.69 40 1.85 1.73 1.37 16 1.42 1.4 1.32 41 1.66 1.98 1.38 17 1.32 1.4 1.84 42 1.86 1.89 1.57 18 1.68 1.43 1.53 43 1.29 1.35 1.46 19 1.59 1.43 2.02 44 1.44 1.44 1.42 20 1.64 1.46 1.35 45 1.72 1.8 1.36 21 1.74 1.51 1.25 46 1.35 1.83 1.44 22 1.65 1.72 1.23 47 1.48 1.77 1.32 23 1.34 1.61 1.49 48 1.44 1.9 1.68 24 1.63 1.59 1.21 49 1.97 1.97 1.62 25 1.73 1.88 1.63 50 1.68 1.98 1.52 1.63 1.67 1.5 TB Phụ biểu 16: Chiều dài sợi thân Trúc sào tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TB Ngoài 1.67 1.68 1.61 1.47 1.59 2.01 1.81 1.72 1.4 1.67 1.83 1.38 1.29 1.73 1.67 1.59 1.36 1.92 1.54 2.01 1.2 1.32 1.41 1.86 1.88 Chiều dài sợi Giữa 1.47 1.75 2.11 1.7 1.51 1.47 1.32 1.74 1.66 1.24 1.32 1.43 1.51 1.51 1.48 1.78 1.66 1.38 1.89 1.47 1.61 1.37 1.63 1.63 1.36 Trong 1.64 1.6 1.73 1.68 1.42 2.12 1.46 2.07 1.43 1.38 1.3 1.18 1.27 2.07 1.31 1.4 1.69 1.49 1.96 1.56 1.89 2.06 2.02 1.33 1.45 STT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ngoài 1.61 1.34 1.64 1.98 1.92 1.92 1.34 1.48 1.76 1.3 1.57 1.66 1.72 1.69 1.45 1.59 1.92 1.43 1.26 1.28 1.37 1.27 1.61 1.68 1.63 1.6 Chiều dài sợi Giữa 1.67 2.11 1.43 1.96 1.95 1.71 1.28 1.43 1.58 1.46 1.81 1.32 1.92 1.97 1.71 1.67 1.46 1.35 1.87 1.58 1.65 1.31 1.43 1.81 1.36 1.55 Trong 1.42 1.56 1.38 1.54 1.52 1.48 1.43 1.52 1.34 1.38 1.52 1.67 1.78 1.98 1.68 1.88 1.65 1.36 1.58 1.57 1.67 1.78 1.46 1.82 1.94 1.6 Phụ biểu 17: Chiều dài sợi Trúc sào tuổi STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TB Ngoài 1.6 1.82 1.4 1.48 1.84 1.33 1.61 1.7 1.39 1.36 1.38 1.38 1.79 1.86 1.69 1.76 `1.65 1.77 2.02 1.57 1.35 1.39 1.67 1.58 1.83 Chiều dài sợi Giữa 1.25 1.24 1.4 1.36 1.53 1.71 1.9 1.96 1.21 1.23 1.88 1.24 1.22 1.34 1.72 1.68 1.39 1.45 1.37 1.73 1.98 1.68 1.76 1.83 1.48 Trong 1.87 1.25 1.9 1.73 1.5 1.37 1.64 1.84 1.94 1.35 1.63 1.39 1.65 1.93 1.3 1.43 1.78 1.74 1.6 1.9 1.8 1.3 1.31 1.77 1.57 STT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ngoài 1.45 1.69 1.61 1.57 1.71 1.74 1.96 1.87 1.47 1.87 1.43 1.62 1.41 1.66 1.69 1.38 1.69 1.53 1.52 1.5 1.73 1.44 1.48 1.7 1.5 1.57 Chiều dài sợi Giữa 1.46 1.34 1.53 1.42 1.4 1.66 1.57 1.58 1.88 1.32 1.36 1.32 1.43 1.67 1.43 1.56 1.43 1.73 1.56 1.72 1.55 1.33 1.46 1.42 1.38 1.52 Trong 1.71 1.57 1.27 1.7 1.97 1.37 1.84 1.99 1.84 1.88 1.36 1.32 1.43 1.38 1.67 1.43 1.56 1.43 1.54 1.67 1.32 1.43 1.52 1.38 1.36 1.58 Phụ biểu 18: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích thước bó mạch theo chiều xuyên tâm ANOVA KÍCH_THUOC_BO_MACH_XUYEN_TAM Sum of df Mean F Squares Square Between ,097 ,048 14,080 Groups Within ,248 72 ,003 Groups Total ,344 74 Sig ,000 Phụ biểu 19: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến kích thước bó mạch theo chiều tiếp tuyến ANOVA KICH_THUOC_BO_MACH_TIEP_TUYEN Sum of Mean Squares df Square F Between 008 004 583 Groups Within 485 73 007 Groups Total 493 75 Sig .561 Phụ biểu 20: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ tuyệt đối ANOVA DO_AM_TUYET_DOI Sum of Mean Squares df Square Between 18154.799 9077.400 Groups Within 5085.377 42 121.080 Groups Total 23240.176 44 F 74.970 Sig .000 Phụ biểu 21: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ tương đối ANOVA DO_AM_TUONG_DOI Sum of Squares Between 1332.531 Groups Within 407.699 Groups Total 1740.229 Mean Square F 666.265 68.637 df 42 Sig .000 9.707 44 Phụ biểu 22: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối lượng riêng khô ANOVA KHOI_LUONG_RIENG_KHO Sum of Squares Between 033 Groups Within 062 Groups Total 095 Mean df Square 017 42 F 11.278 Sig .000 001 44 Phụ biểu 22: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến khối lượng riêng ANOVA KHOI_LUONG_RIENG_CO_BAN Sum of Squares Between 045 Groups Within 054 Groups Total 099 Mean df Square 022 42 44 001 F 17.381 Sig .000 Phụ biểu 24: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến chiều dài sợi ANOVA CHIEU_DAI_SOI_NGOAI Sum of Mean Squares df Square Between 080 040 Groups Within 8.514 147 058 Groups Total 8.594 149 F 695 Sig .501 Phụ biểu 25: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến chiều dài sợi ANOVA CHIEU_DAI_SOI_GIUA Sum of Mean Squares df Square Between 644 322 Groups Within 9.983 147 068 Groups Total 10.627 149 F 4.742 Sig .010 Phụ biểu 26: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến ANOVA CHIEU_DAI_SOI_TRONG Sum of Mean Squares df Square Between 277 138 Groups Within 7.566 147 051 Groups Total 7.843 149 F 2.689 Sig .071 Phụ biểu 27: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô dọc thớ DO_CO_RUT_KHO_D0C_THO ANOVA DO_CO_RUT_KHO Sum of Squares df Between Groups ,081 Within Groups 13,720 Total 13,802 Mean Square ,041 42 ,327 44 F ,125 Sig ,883 Phụ biểu 28: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô xuyên tâm ANOVA ANOVA DO_CO_RUT_KHO Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df 19,113 33,748 52,861 Mean Square F Sig 9,556 11,893 ,000 42 ,804 44 Phụ biểu 29: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô tiếp tuyến ANOVA DO_CO_RUT_KHO Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df ,219 24,219 24,438 Mean Square ,110 42 ,577 44 F ,190 Sig ,828 Phụ biểu 30: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt dọc thớ ANOVA DO_CO_RUT_KHO_KIET_DOC_THO Sum of df Mean F Squares Square Between Groups Within Groups Total 1,239 ,619 13,700 42 ,326 14,939 44 Sig 1,899 ,162 Phụ biểu 31: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt xuyên tâm ANOVA DO_CO_RUT_KHO_KIET_XUYEN_TAM Sum of Mean Squares df Square F Between 56.108 28.054 35.196 Groups Within 33.477 42 797 Groups Total 89.586 44 Sig .000 Phụ biểu 32: Phân tích phương sai đơn nhân tố (ANOVA) đến độ co rút khô kiệt tiếp tuyến ANOVA DO_CO_RUT_KHO_KIET_TIEP_TUYEN Sum of df Mean Squares Square Between 1,010 ,505 Groups Within 17,476 42 ,416 Groups Total 18,486 44 F 1,214 Sig ,307 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO KHOA LUẬN  Lấy mẫu  Cắt mẫu ... HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ TRÊN CÂY ĐẾN CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÂY TRÚC SÀO TUỔI (Phyllostachys eduli) TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo. .. đoan khóa luận tốt nghiệp:? ?Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến cấu tạo tính chất vật lý Trúc sào (Phyllostachys edulis) tuổi huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn? ?? Là cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, cơng... - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến mật độ bó mạch Trúc sào tuổi - Nghiên cưú ảnh hưởng vị trí đến chiều rợng bó mạch Trúc sào tuổi - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí đến độ ẩm Trúc sào tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào phyllostachys edulis tuổi 1 tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí trên cây đến cây cấu tạo và tính chất vật lý của cây trúc sào phyllostachys edulis tuổi 1 tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạn