Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại tây nguyên

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ NHƯ HUY PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM TẠI TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ NHƯ HUY PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM TẠI TÂY NGUYÊN Chuyên nghành : Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số : 838.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGHIÊM XUÂN MINH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn VÕ NHƯ HUY MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM 1.1 Khái niệm đặc điểm pháp lý tái phạm 1.2 Khái niệm ý nghĩa phòng ngừa tái phạm 10 1.3 Cơ sở phòng ngừa tái phạm 17 1.4 Nội dung biện pháp phịng ngừa tình hình tái phạm .24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM KHU VỰC TÂY NGUYÊN .31 2.1 Tình hình phạm nhân vi phạm Nội quy phạm tội trại giam Tây Nguyên 31 2.2 Thực trạng tổ chức lực lượng phòng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên .36 2.3 Thực trạng triển khai, áp dụng biện pháp phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên 41 2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên 49 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM Ở TÂY NGUYÊN THỜI GIAN TỚI57 3.1 Dự báo hoạt động phòng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên thời gian tới .57 3.2 Các giải pháp phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên thời gian tới .62 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ANQG An ninh quốc gia ANTT An ninh trật tự BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CAND Cơng an nhân dân CTVBM Cộng tác viên bí mật CSBM Cơ sở bí mật PN Phạm nhân THAHS Thi hành án hình THAHS&HTTP Thi hành án hình hỗ trợ tư pháp TTATXH Trật tự an toàn xã hội VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trại giam nơi chấp hành hình phạt người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân Người chấp hành án trại giam gọi phạm nhân Trong thời gian chấp hành hình phạt tù trại giam, phạm nhân bị quản lý giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ Bị cách ly với xã hội nhằm làm khả tiếp tục phạm tội họ, ngăn chặn hậu xấu mà họ gây cho người khác, cho xã hội; giáo dục họ trở thành người có ý thức tuân theo pháp luật quy tắc sống xã hội chủ nghĩa, có ích cho xã hội, đồng thời răn đe người có ý định phạm pháp Điều thể quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước ta người phạm tội bị kết án phạt tù; mặt đề cao tính nghiêm minh pháp luật, mặt khác giáo dục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội Phần lớn phạm nhân chấp hành án trại giam nhận rõ tội lỗi, thật ăn năn tâm học tập, cải tạo tiến để hưởng sách khoan hồng Đảng Nhà nước, để sớm trở đoàn tụ với gia đình, hịa nhập với xã hội Tuy nhiên, cịn nhiều phạm nhân ngoan cố, khơng chịu từ bỏ ý định phạm tội mình, khơng đồng ý với phán xét quan bảo vệ pháp luật nên tìm cách để chống lại cơng tác quản lý giam giữ trại giam Họ không chịu lao động, không tiếp thu giáo dục cán quản lý trại giam, vi phạm Nội quy trại giam nguy hiểm thực hành vi phạm tội trại giam Thậm chí có nhiều phạm nhân cịn dụ dỗ, lôi kéo phạm nhân khác phạm tội Bên cạnh đó, cịn có số phạm nhân bề tỏ chấp hành tốt Nội quy trại giam bên họ lại ngấm ngầm chống phá Lợi dụng sơ hở công tác quản lý giam giữ cán trại giam để thực hành vi phạm tội, phạm nhân phạm tội trật tự an toàn xã hội, phạm nhân phạmcác tội ma túy, phạm nhân có nhiều tiền án, tiền Có vụ phạm nhân phạm tội trình chấp hành án phạt tù để lại hậu nặng nề, gây thiệt hại lớn người tài sản như: Cướp súng, công cụ hỗ trợ, công cán để trốn trại, giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trại giam… Trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Cơng an Tính đến tháng 12 năm 2018 Trại giam khu vực Tây Nguyên quản lý tổng số 4.445 phạm nhân, số phạm nhân nam 4.225, phạm nhân nữ 220 phạm nhân, phạm nhân phạm tội xâm phạm ANQG, liên quan đến ANQG 28 phạm nhân Ở tập trung quản lý giam giữ phạm nhân phạm tội TTATXH, có nhiều tiền án, tiền sự, đối tượng nguy hiểm Trong năm qua, công tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân đạt kết đáng ghi nhận, số lượng phạm nhân xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá ln mức cao Cơng tác quản lý giam giữ phạm nhân chấn chỉnh tổ chức thực nghiêm túc theo Luật THAHS năm 2010 Tuy nhiên, với số lượng phạm nhân lớn gây nhiều khó khăn cho cơng tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân Tình hình phạm nhân vi phạm nội quy, phạm tội Trại giam Tây Nguyên năm qua xảy thường xuyên Từ năm 2015 đến 2018 có 596 phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam, có 31 trường hợp bị truy tố Cụ thể, năm 2015 có 12 trường hợp phạm nhân phạm tội trại giam, năm 2016 có 12 trường hợp phạm nhân phạm tội trại giam; năm 2017 có 04 trường hợp phạm nhân phạm tội trại giam; năm 2018 có 03 trường hợp phạm nhân phạm tội trại giam Tình hình phạm nhân phạm tội Trại giam địa bàn Tây Nguyên có diễn biến phức tạp, số phạm nhân vi phạm pháp luật có giảm thủ đoạn ngày tinh vi liều lĩnh, đe dọa đến ổn định an toàn trại giam Phạm nhân phạm tội trại giam nguyên nhân như: Số lượng phạm nhân lớn có xu hướng tăng, ý thức chấp hành án, Nội quy trại giam quy định pháp luật phạm nhân chưa cao; cán bộ, chiến sĩ trại giam thiếu số lượng, hạn chế trình độ nên gặp nhiều khó khăn thực nhiệm vụ giao; sở vật chất, cơng cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật cịn thiếu, hiệu số hoạt động nghiệp vụ (điều tra bản, xây dựng, sử dụng CTVBM, khai thác phạm nhân, kiểm sốt cơng khai…) chưa cao Do vậy, để góp phần nâng cao hiệu hoạt động phịng ngừa phạm nhân phạm tội trại giam nói riêng đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung cần phải nghiên cứu hai phương diện lý luận thực tiễn hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trại giam, đòi hỏi cấp bách Vì vậy, tơi chọn luận văn “Phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Ngun” để nghiên cứu có tính cấp thiết cao lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua có số cơng trình khoa học viết liên quan đến vấn đề phòng ngừa tình hình tái phạm trại giam, như: Nguyễn Đức Nam,“Thực trạng giải pháp phòng ngừa phạm nhân trốn trại trại giam Xuyên Mộc” Khóa luận tốt nghiệp Đại học CSND, 2006 Nguyễn Văn Sơn, “Hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trại giam thuộc Bộ Công an” Luận án Tiến sĩ, 2013 Nguyễn Minh Thu,“Hoạt động phòng ngừa tội phạm phạm nhân gây trại giam thuộc Bộ Công an quản lý khu vực miền Đông Nam Bộ” Luận văn thạc sĩ, 2011 Vũ Đức Trung,“Thực trạng phạm nhân phạm tội trại giam khu vực phía Nam giải pháp phòng, chống lực lượng Cảnh sát trại giam” Đề tài khoa học cấp Bộ, 2011 Trần Văn Tỵ,“Hoạt động lực lượng Cảnh sát trại giam phòng ngừa tội phạm trốn khỏi nơi giam” Luận án Tiến sĩ, 2010 Ngơ Đức Việt,“Hoạt động phịng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích phạm nhân gây trại giam khu vực miền Đông Nam - Bộ Công an” Luận văn Thạc sĩ luật học, 2010 Các cơng trình nghiên cứu cụ thể hành vi phạm tội phạm nhân, với phạm vi rộng không gian Cho đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Ngun Do đó, ln văn hồn tồn khơng trùng lặp với cơng trình khoa học trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động phịng ngừa tình hình phạm nhân tái phạm tội thời gian chấp hành án trại giam, từ đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu phịng ngừa tình hình tái phạm tội phạm nhân trại giam địa bàn Tây Nguyên nói riêng, trại giam thuộc Bộ Cơng an nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận văn tập trung thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm rõ lý luận hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội, tái phạm tội trại giam thuộc Bộ Cơng an - Nghiên cứu, phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm phạm nhân thực Trại giam khu vực Tây Nguyên - Nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm phạm nhân thực cán bộ, chiến sĩ Trại giam khu vực Tây Nguyên - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm Trại giam khu vực Tây Nguyên thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam thuộc khu vực Tây Nguyên 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về chủ thể: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động phịng ngừa tình hình phạm nhân tái phạm cán bộ, chiến sĩ thực nhiệm vụ trại giam thuộc khu vực Tây nguyên - Phạm vi thời gian: Thời gian khảo sát từ năm 2015 đến hết năm 2018 - Phạm vi không gian (địa bàn nghiên cứu): Trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân - Cục C10 - Bộ Công an Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn nghiên cứu dựa sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước ta thi hành án phạt tù dựa quy định nghiệp vụ Ngành Công an công tác quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá - Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Xét nội dung: Luận văn nghiên cứu phòng ngừa tái phạm phạm vi chuyên ngành tội phạm học phòng ngừa tội phạm 6.1 Ý nghĩa thực tiễn - Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ thực trạng hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Gia Trung, Đăk Trung, Đăk Tân - Cục C10 - Bộ Cơng an Đây vấn đề hồn tồn mà từ trước chưa tiến hành sơ kết, tổng kết cách đầy đủ, cụ thể chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu hoạt động - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động lực tái hòa nhập cộng đồng Thứ ba, ban hành đề án xây dựng mô hình tái hịa nhập cộng đồng, phối hợp với quyền địa phương tổ chức đoàn thể có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; tổ chức phổ biến, quán triệt sách Đảng, pháp luật Nhà nước để người xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị người chấp hành xong án phạt tù quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định sống, góp phần phịng chống tình hình tái phạm vi phạm pháp luật; tổ chức cho họ cam kết chấp hành nghiêm túc quy định quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Tuy nhiên, việc đồng xây dựng mơ hình tái hòa nhập cộng đồng trại giam Tây Nguyên chưa quan tâm mực Cần nhân rộng mơ hình thực tế triển khai như: Mơ hình Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk ký kết phối hợp với trại giam Gia Trung, trại giam Đăk Tân, Trại giam Đăk Trung "Phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020; Mơ hình Đồn Thanh niên Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết với trại giam địa bàn tiếp nhận giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề số phạm nhân hết án vị thành niên phạm tội Mơ hình Quỹ giải việc làm cho đối tượng vi phạm pháp luật sau chấp hành hình phạt trở (Quỹ hoàn lương) UBND thành phố Đà Nẵng Trên mơ hình mang lại hiệu quả, song chưa nhân rộng, phát huy đầy đủ tỉnh thành nói chung trại giam nói riêng Ngồi ra, cịn số mơ hình tự phát thành lập người chấp hành xong án phạt tù tự đầu tư vốn vào việc sản xuất, kinh doanh ổn định sống cá nhân, gia đình họ giúp đỡ người cảnh ngộ Vì vậy, trại giam Tây Nguyên cần chủ động xây dựng đề án tái hòa nhập cộng đồng xây dựng mơ hình tái hịa nhập cộng đồng dựa điều kiện tự nhiên, tình hình cán chiến sỹ, phối hợp quyền địa phương, tổ chức đoàn thể dựa mơ hình tun dương, mang lại hiệu cao địa phương khác 66 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ Trại giam Tây Ngun góp phần phịng ngừa tình hình tái phạm Cơ sở giải pháp: Trong trình quản lý giam giữ phạm nhân, lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP sử dụng tổng hợp biện pháp công tác nghiệp vụ, phương pháp tác động mặt tâm lý, công cụ hỗ trợ để phát hiện, thu thập kịp thời thông tin tội phạm Đặc biệt trọng đến việc xây dựng, sử dụng CTVBM trại giam để sâu điều tra, phát thông tin, diễn biến tư tưởng phạm nhân, đặc biệt số phạm nhân chuẩn bị vi phạm Nội quy trại giam, vi phạm pháp luật Hoặc sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp điều tra khai thác, kiểm sốt cơng khai… quản lý giam giữ phạm nhân để thơng qua phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời hành vi phạm tội trại giam nói riêng phịng ngừa tái phạm nói chung Nội dung giải pháp: Trại giam phải xác định tầm quan trọng hoạt động xây dựng sử dụng CTVBM, “Đây lực lượng mà khơng có thứ máy móc dù đại đến đâu thay sử dụng đúng, có hiệu quả…” Từ quán triệt thực nghiêm túc Thông tư số 22/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/04/2013 Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác xây dựng sử dụng CTVBM lực lượng Cảnh sát nhân dân Hướng dẫn số 767/HD-C81-C85 ngày 5/5/2014 Tổng cục VIII hướng dẫn công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trại giam, sở giáo dục bắt buộc Khu vực Trại giam Tây Nguyên đóng quân đóng quân có nhiều thành phần phức tạp, phần lớn nhập cư từ miền Bắc, miền Trung, phận dân cư người theo Đạo Tin Lành, Thiên Chúa Giáo Nhiều phạm nhân hết án trở lại sinh sống khu vực xung quanh trại, có nhiều trường hợp đối tượng cấu kết, móc nối đưa vật cấm, ma túy cho phạm nhân gây an toàn trại giam trật tự khu vực trại giam đóng quân Các trại giam cần xây dựng, sử dụng cộng tác viên danh dự để nắm tình hình khu vực xung quanh trại, ngăn chặn âm mưu chống phá từ bên ngồi hành vi quan hệ, móc nối với phạm nhân góp phần ngăn ngừa phạm nhân 67 phạm tội ngăn ngừa tình hình tái phạm Lãnh đạo trại giam nên phân công cụ thể cho cán trinh sát nắm địa bàn, khu vực, buồng giam, khu giam, tổ, đội phạm nhân Giao tiêu cụ thể cho đảm bảo số lượng chất lượng CSBM; người qua thử thách thấy khơng đủ khả hồn thành nhiệm vụ định không làm hồ sơ đề nghị xét duyệt, đồng thời thời gian thử thách, CSBM, đặc tình phải qua kiểm tra người có thẩm quyền Trong giao nhiệm vụ cho CSBM, đặc tình nên thực theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Khi sinh hoạt để lấy thông tin, cán sử dụng cần gợi ý để CSBM đề xuất cách tiếp cận đối tượng, xác minh thông tin thu thập tin tức cho không để lộ ý đồ nghiệp vụ nguồn tin CSBM, đặc tình cung cấp đảm bảo tính khách quan, xác tạo điều kiện thuận lợi cho họ hoạt động có hiệu chất lượng tốt Cần áp dụng đồng biện pháp nghiệp vụ khác để đảm bảo bí mật, xác minh, đề biện pháp phòng ngừa, hạn chế thấp hậu tác hại xảy Mặt khác cài cắm, sử dụng sở tiếp tục bám sát đối tượng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời có việc xảy Định kỳ hàng tháng đột xuất cán có thẩm quyền kiểm tra hoạt động, cách thức sinh hoạt việc thực nhiệm vụ giao hồ sơ công tác CTVBM Đánh giá ưu khuyết điểm cán bộ, sở thông qua gặp gỡ, sinh hoạt với CTVBM Tạo điều kiện để cán nghiệp vụ tham gia lớp tập huấn công tác nghiệp vụ Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP tổ chức (nay cục C10) Quan tâm công tác khai thác phạm nhân, phân cơng cán có lĩnh, kinh nghiệm công tác phụ trách công tác để làm rõ thông tin phản ánh người phạm nhân tất phương diện như: Về lai lịch, trình phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, đặc điểm tâm lý, diễn biến tư tưởng hành vi phạm nhân khứ, tại… từ làm sở lựa chọn hình thức tác động giáo dục phù hợp đến phạm nhân trình chấp hành án nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm phạm nhân ngăn ngừa tình hình tái phạm Thực nghiêm quy định Thông tư số 37/2011/TT-BCA ngày 68 03/06/2011 Bộ Công an phân loại phạm nhân giam giữ phạm nhân theo loại Phân hóa loại đối tượng, đưa phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền vào diện quản lý chặt; phân loại phạm nhân phải đảm bảo khách quan, xác Kịp thời xét nâng, hạ loại theo quy định tạo điều kiện để phạm nhân tiến phấn đấu, đồng thời tăng cường biện pháp quản lý phạm nhân hay vi phạm, chống đối Trại giam cần đề xuất sửa chữa, trang bị phương tiện khoa học - kỹ thuật, đào tạo cán sử dụng thành thạo các phương tiện khoa học - kỹ thuật trang bị; lắp đặt, sử dụng hợp lý buồng giam, khu giam để nắm bắt hoạt động phạm nhân, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội Thu thập thơng tin, hình ảnh chuyển hóa thành chứng pháp lý để xử lý hành vi vi phạm phạm nhân Đảm bảo số lượng cán kiểm tra người, đồ vật phạm nhân nhằm kịp thời phát hiện, thu giữ vật cấm, tước bỏ điều kiện mà phạm nhân lợi dụng để phạm tội Nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ làm cơng tác kiểm sốt công khai người đồ vật phạm nhân Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát phạm nhân ngày có thăm gặp, lễ, tết nhằm kịp thời phát phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển, sử dụng vật cấm phạm nhân, phương thức, thủ đoạn để có biện pháp chủ động phịng ngừa Trong q trình tuần tra, canh gác dẫn giải phạm nhân cán bộ, chiến sĩ trại giam phải thực theo quy trình, phương án huấn luyện; phải nắm ám, tín hiệu, hiệu lệnh báo động Ln nêu cao cảnh giác, tích cực, chủ động quan sát di biến động tất phạm nhân quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý phạm nhân phạm tội Các đội nghiệp vụ kịp thời phát hiện, báo cáo biểu khác thường phạm nhân; trường hợp phạm nhân có nguy trốn trại phải báo cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ ý tăng cường kiểm tra để bảo vệ an toàn tổ đội phạm nhân lao động sản xuất 69 3.2.4 Đổi nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm phòng ngừa tái phạm Cơ sở giải pháp: Giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm tạo nên cho phạm nhân nhận thức hành động với nguyên tắc, giá trị chuẩn mực pháp luật, đạo đức xã hội Nhưng hiệu công tác giáo dục phụ thuộc vào nội dung, hình thức phương pháp giáo dục cho phạm nhân Chính vậy, cần thường xun bổ sung, đổi hệ thống tri thức giáo dục phạm nhân Bên cạnh cần phát huy hiệu công tác bồi dưỡng kỹ sống cho phạm nhân nhằm cung cấp cho phạm nhân giá trị chuẩn mực đạo đức, quan trọng hình thành cho phạm nhân khả xử lý tình sống theo chuẩn mực đạo đức pháp luật từ góp phần phịng ngừa tái phạm phạm nhân hết án trở hòa nhập cộng đồng Tài liệu phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trại giam Tây Nguyên năm qua nhiều hạn chế ảnh hưởng đến kết giáo dục Do vậy, đổi nội dung, hình thức phương pháp giáo dục yêu cầu cần thiết để đem lại hiệu công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân Nội dung giải pháp: Soạn thảo nội dung cần đổi mới: Ban Giám thị trại giam Tây Nguyên biên soạn nội dung giáo dục thống phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục thực tế trại giam Giáo dục cho họ biết quyền nghĩa vụ họ vào trại giam để chấp hành hình phạt tù, cố gắng nỗ lực họ việc chấp hành quy định trại, tham gia phong trào tích cực, đạt thành tích có lợi họ Từ hình thành cho họ ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành án phạt tù, khơng có hành động, việc làm trái với nội quy trại giam vi phạm pháp luật trình chấp hành án Về đổi nội dung, bên cạnh giáo dục cho phạm nhân chuẩn mực, giá trị pháp luật, sở lý luận pháp lý nói chung, cần phải tạo nên tiền đề hướng giải nguyên nhân, điều kiện dễ dàng dẫn 70 đến tội phạm Trại giam cần trọng xây dựng chương trình giáo dục bồi dưỡng kỹ sống cho phạm nhân, trang bị cho phạm nhân kỹ cần thiết như: kỹ suy nghỉ tích cực, kỹ giải vấn đề, kỹ kiểm sốt tình cảm, kỹ đoán, kỹ tránh xa tệ nạn, kỹ sống khơng dựa vào hoạt động phạm tội Vì phạm nhân trang bị kỹ sống đồng nghĩa với việc phạm nhân trao dồi tri thức chuẩn mực đạo đức, pháp luật lĩnh hội Trước tình xảy sống trại giam xã hội, phạm nhân cần có lĩnh vững vàng có kỹ xử lý, vượt qua khó khăn ứng xử theo quy định pháp luật quy tắc sống nhằm giảm nguy phạm tội trại giam tái phạm hết án Vì vậy, bổ sung nội dung bồi dưỡng giáo dục kỹ sống cho phạm nhân yêu cầu cần thiết, đòi hỏi trại giam Tây Nguyên phải nghiên cứu thực Cùng với đó, thời gian tới trại giam nên thành lập tổ tư vấn kỹ sống phân trại bố trí hoạt động vào ngày định tuần để phạm nhân quan tâm có vướng mắc sống đến tư vấn Trong phương pháp giáo dục, với phương pháp thuyết giảng án trại giam Tây Nguyên cần vận dụng, phát huy hiệu khoa học kỹ thuật, trang thiết bị vào trình giảng dạy Để tạo nên tính trực quan sinh động giảng, kích thích phạm nhân tiếp thu, trại giam phải sử dụng hệ thống máy chiếu, loa đài, tranh ảnh phục vụ mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân 3.2.5 Tăng cường mối quan hệ phối hợp trại giam với thân nhân gia đình phạm nhân hoạt động giáo dục phạm nhân Cơ sở giải pháp: Phạm nhân người thực hành vi phạm tội suy cho gia đình chỗ dựa lớn mặt tinh thần Các Trại giam thân nhân gia đình phạm nhân chủ thể trình giáo dục phạm nhân Vì vậy, trại giam cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với thân nhân gia 71 đình phạm nhân hoạt động giáo dục phạm nhân nhằm có hướng tác động, khuyên răn, động viên họ yên tâm chấp hành án cải tạo tiến để hưởng sách khoan hồng Đảng, Nhà nước sớm trở đồn tụ với gia đình xã hội Nội dung giải pháp: Phối hợp với thân nhân gia đình phạm nhân tham gia vào trình giáo dục phạm nhân nhý: thường xuyên trao đổi thân nhân phạm nhân kết cải tạo em họ Thân nhân phạm nhân động viên, khuyến khích vật chất tinh thần để em họ yên tâm cải tạo Tranh thủ giúp đỡ thân nhân phạm nhân xây dựng sở vật chất phục vụ giáo dục phạm nhân Các Trại thường xuyên tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân theo định kỳ hàng năm có u cầu để trực tiếp thơng báo tình hình, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà Nước, quy định ngành Cơng an có liên quan đến công tác giáo dục cải tạo phạm nhân Sáu tháng lần thông báo kết học tập, cải tạo em họ cho gia đình biết đồng thời bàn bạc thống chương trình kế hoạch biện pháp phối hợp hoạt động quản lý, giáo dục em họ Động viên họ hỗ trợ thêm điều kiện phục vụ cho việc học tập nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân, góp phần xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh định hướng cho phạm nhân học nghề trại giam Trại giam tạo điều kiện tốt phương tiện lại, nơi nghỉ ngơi, mua sắm, nhận thư, tiền, quà cho gia đình phạm nhân, lúc họ thăm em họ Làm tốt công tác vận động thân nhân gia đình phạm nhân thơng qua việc tổ chức thăm gặp để gia đình có trách nhiệm việc tác động giáo dục em cố gắng học tập cải tạo động viên họ giúp đỡ trại xây dựng môi trường giáo dục tốt Tóm lại trại giam thân nhân gia đình phạm nhân phải có mối quan hệ phối hợp, động viên giáo dục người phạm tội, trước hết giúp đỡ phạm nhân yên tâm tư tưởng, tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục, học tập, lao động, học nghề trại tổ chức Từ hình thành tư tưởng, thái độ 72 tích cực phạm nhân, hạn chế thấp tình trạng phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam, phạm tội trại Góp phần hình thành nhân cách tích cực, tạo điều kiện cho phạm nhân trại tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy tái phạm xã hội 73 KẾT LUẬN Quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân nhiệm vụ quan trọng lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP nhằm giáo dục phạm nhân trở thành người có ích cho xã hội Để đạt mục đích cần phải hạn chế, tiến tới xóa bỏ tận gốc nguyên nhân điều kiện phạm tội phạm nhân Do đó, hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam giữ vai trị vơ quan trọng Trong năm qua, Trại giam Tây Nguyên tổ chức thực bước nâng cao hiệu hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tuy nhiên, trình tổ chức thực bộc lộ tồn tại, hạn chế định, tình hình phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam, phạm tội trình chấp hành án Trại giam Tây Nguyên cịn xảy Vì vậy, q trình thực luận văn tác giả làm rõ thực trạng phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam, phạm tội trình chấp hành án trại giam Tây Ngun, tìm hiểu thực trạng tổ chức lực lượng phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên, làm rõ quan hệ phối hợp chủ thể hoạt động Đánh giá thực trạng triển khai, áp dụng biện pháp phịng ngừa tình hình tái phạm mà trại giam Tây Nguyên làm từ năm 2015 đến hết năm 2018 Qua tác giả tổng hợp đánh giá ưu điểm mà trại giam Tây Nguyên làm được, đồng thời tác giả nguyên nhân chủ quan, khách quan hạn chế khó khăn hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Từ tác giả có sở để dự báo khách thể, chủ thể phịng ngừa tình hình tái phạm Trên sở tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên thời gian tới Ngoài ra, tác giả đưa số mơ hình tiên tiến, nhiều địa phương ứng dụng phịng ngừa tình hình tái phạm như: Mơ hình Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk ký kết phối hợp với trại giam Gia Trung, trại giam Đăk Tân, Trại giam Đăk Trung "Phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020; Mơ hình Đoàn 74 Thanh niên Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết với trại giam địa bàn tiếp nhận giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề số phạm nhân hết án vị thành niên phạm tội Mơ hình Quỹ giải việc làm cho đối tượng vi phạm pháp luật sau chấp hành hình phạt trở (Quỹ hoàn lương) UBND thành phố Đà Nẵng Trong trình thực luận văn, tác giả sâu nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn; trao đổi tham khảo ý kiến cán công tác Trại giam Tây Nguyên, đồng thời tham khảo kết nghiên cứu số cơng trình khoa học cơng bố để làm rõ thực trạng hoạt động phịng ngừa tình hình phạm nhân tái phạm, từ đạt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu tương đối ngắn, điều kiện thu thập tài liệu khó khăn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Do đó, mong nhận góp ý quý Thầy Cơ để cơng trình khoa học hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công an (2015), Quyết định số 2851/QĐ-BCA-X11 ngày 26 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình hỗ trợ tư pháp Bộ Công an (2011), Thông tư số 16/2011/TT-BCA ngày 14/04/2011 Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác Cảnh sát quản giáo Bộ Công an (2011), Thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày 26/05/2011 Bộ trưởng Bộ Công an việc ban hành Nội quy trại giam Bộ Công an (2011), Thông tư số 37/2011/TT-BCA ngày 3/6/2011 Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân loại giam giữ phạm nhân theo loại Bộ Công an (2011), Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 9/8/2011 Bộ trưởng Bộ Công an quy định đồ vật cấm đưa vào trại giam việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm Bộ Công an (2011), Kế hoạch 214/KH-BCA-C81 ngày 30/11/2011 triển khai biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng người chấp hành xong án phạt tù Thiểu Chửu (1942), Hán Việt từ điển, Hà Nội Nguyễn Văn Hoàng (2015), Hoạt động lực lượng cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội phòng ngừa tái phạm tội người chấp hành xong án phạt tù địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2015), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật thi hành án Hình năm 2010, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Thu (2011), Hoạt động phòng ngừa tội phạm phạm nhân gây trại giam thuộc Bộ Công an quản lý khu vực miền Đông Nam Bộ, Luận văn thạc sĩ, Đại học CSND 13 Phạm Văn Tỉnh (2013), Một số vấn đề Tội phạm học Việt Nam, Nxb Bộ Công an, Hà Nội 14 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (2010), Giáo trình Những vấn đề tổ chức giam giữ phạm nhân”, Thành phố Hồ Chí Minh 15 Thái Quang Tuyến (2014), Hoạt động phòng ngừa tội phạm ma túy phạm nhân thực trại giam Thủ Đức”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học CSND 16 Từ điển bách khoa Công an nhân dân năm (2005), Nxb Công an nhân dân Hà nội, 2005 17 Ngô Đức Việt (2010), Hoạt động phịng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích phạm nhân gây trại giam khu vực miền Đông Nam - Bộ Công an Luận văn Thạc sĩ, Đại học CSND 18 Võ Khánh Vinh (2006), Pháp luật thi hành án hình Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp 19 Võ Khánh Vinh (1999), Tội phạm học, Nxb Giáo dục, Đại học Huế 20 Nguyễn Xuân Yêm (2000), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân 21 Nguyễn Xuân Yêm đồng nghiệp (2013), Tội phạm học Việt Nam PHỤ LỤC Bảng 1: Số vụ, số lượt phạm nhân phạm tội Trại giam Gia Trung Năm Số vụ Lượt phạm nhân 2015 2016 2017 1 2018 1 Bảng 2: Số vụ, số lượt phạm nhân phạm tội Trại giam Đăk Tân Năm Số vụ Lượt phạm nhân 2015 2016 2017 2 2018 1 Bảng 3: Số vụ, số lượt phạm nhân phạm tội Trại giam Đăk Trung Năm Số vụ Lượt phạm nhân 2015 4 2016 2017 1 2018 1 Bảng 4: Số vụ, số lượt phạm nhân vi phạm Nội quy Trại giam Gia Trung Tổng số phạm Năm Số vụ Số lượt 2015 65 65 2815 2016 47 47 2789 2017 32 32 2557 2018 25 25 2219 nhân toàn trại Bảng 5: Số vụ, số lượt phạm nhân vi phạm Nội quy Trại giam Đăk Tân Tổng số phạm Năm Số vụ Số lượt 2015 79 79 1617 2016 61 61 1596 2017 43 43 1477 2018 29 29 1395 nhân toàn trại Bảng 6: Số vụ, số lượt phạm nhân vi phạm Nội quy Trại giam Đăk Trung Tổng số phạm Năm Số vụ Số lượt 2015 71 71 1816 2016 67 67 1725 2017 45 45 1507 2018 32 32 1439 nhân toàn trại Bảng 7: Tỉ lệ phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam Trại giam Tây Nguyên Tổng số phạm Tổng số phạm nhân Tỉ lệ phần nhân Trại giam vi phạm Nội quy trăm Tây Nguyên trại giam (%) 2015 6248 215 3,44 2016 6110 175 2,86 2017 5541 120 2,16 2018 5053 86 1,7 Năm Bảng số 8: Thông tin tiền án, tiền phạm nhân phạm tội trại giam Tây Nguyên Tổng số Năm phạm nhân phạm tội Khơng có tiền án, tiền Có tiền Có tiền án, tiền án, tiền Có tiền án, tiền trở lên 2015 12 2016 12 5 2017 0 2018 3 0 31 15 11 Tổng cộng ... phịng ngừa tình hình tái phạm .24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM KHU VỰC TÂY NGUYÊN .31 2.1 Tình hình phạm nhân vi phạm Nội quy phạm tội trại giam Tây Nguyên. .. qua trại giam Tây Nguyên 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TÁI PHẠM TRONG TRẠI GIAM KHU VỰC TÂY NGUYÊN 2.1 Tình hình phạm nhân vi phạm Nội quy phạm tội trại giam Tây Nguyên 2.1.1 Tình hình. .. luận phịng ngừa tình hình tái phạm Chương 2: Thực trạng phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu phịng ngừa tình hình tái phạm trại giam Tây Nguyên thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại tây nguyên , Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại tây nguyên