0

Tài liệu bài 3-9

16 289 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

TUN 3 Ngy son: . Ngy dy: . Bi 3 xé, dán hình tam giác I. Mc tiờu bi hc. - HS biết cách xé, dán hình tam giác. - Xé. dán đợc hình tam giác.Đờng xé có thể cha thẳng và bị răng ca. Hình dán có thể cha phẳng. * Đối với HS khéo tay: - Xé. dán đợc hình tam giác đờng xé tơng đối thẳng. ít răng ca, hình dán tơng đối phẳng. - Có thể xé đợc thêm hình tam giác có kích thớc khác. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn: - Các loại giấy màu, bìa, hồ dán, khăn lau. 2. Hc sinh: - V thủ công - Giấy màu, hồ dán, bút chì, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III. Cỏc hot ng dy - hc. ND - TG Nhng lu ý cn thit A. Bi c:(2 ) B. Bi mi: 1.Gii thiu bi: (2 ) 2.Cỏc hoạt động chớnh: (27 ) *Hot ng 1: Quan sát, nhận xét. (5 ) *Hot ng 2: GV hớng dẫn mẫu (5 ) a) Xé, dán hình tam giác - n nh lp - Kim tra dựng hc tp. - GV cho HS xem các hình chữ nhật, vuông, tròn, tam giác ? Đâu là hình tam giác? - HS trả lời - GV dẫn vào bài học - GV yêu cầu HS quan sát xung quanh. + Chiếc khăn quàng có dạng hình tam giác - GV nhấn mạnh: Xung quanh chúng ta có nhiều đồ vật có dạng hình tam giác. chúng ta hãy nhớ đặc điểm, hình dáng của chúng để xé, dán cho đúng - GV lấy một tờ giấy màu, lật mặt sau đếm số ô đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 6 ô + Đếm từ trái sang phải 4 ô , đánh dấu để làm đỉnh hình tam 1 b) Dán hình *Hot ng 3: Thực hành (15 ) *Hot ng 3: Nhn xột, ỏnh giỏ: (2 ) C. Tng kờt: (1 ) giác. + Từ điểm đánh dấu dùng bút chì vẽ nối 2 điểm dới của hình chữ nhật ta có hình tam giác + Xé từ diểm 1 đến điểm 2, từ điểm 2 đến điểm 3 tù điểm 3 đến điểm 1 ta có đợc hình tam giác - HS xé xong GV hớng dẫn HS dán vào vở - Lấy một ít hồ quét đều vào hình tam giác - HS thực hành xé, dán hình tam giác vào vở thủ công. - Làm theo hớng dẫn của GV - Đi từng bàn quan sát các em. Giúp đỡ khi lúng túng - Chọn một số bài nhận xét + Các đờng xẽ tơng đối thẳng cha, đều cha + Hình xé cân đối. + Dán đều, phẳng. + Khuyến khích những em khéo tay có thể xé, dán nhiều hình tam giác có kích thớc khác nhau. - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau. - GV ỏnh giỏ chung gi hc. 2 TUN 4 Ngy son: . Ngy dy: . Bi 4 xé, dán hình vuông ( Bài soạn chi tiết ) I. Mc tiờu bi hc. - HS biết cách xé, dán hình vuông . - Xé. dán đợc hình vuông.Đờng xé có thể cha thẳng và bị răng ca. Hình dán có thể cha phẳng. * Đối với HS khéo tay: - Xé. dán đợc hình vuông đờng xé tơng đối thẳng. ít răng ca, hình dán tơng đối phẳng. - Có thể xé đợc thêm hình vuông có kích thớc khác. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn: - Các loại giấy màu, bìa, hồ dán, khăn lau. 2. Hc sinh: - V thủ công - Giấy màu, hồ dán, bút chì, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III. Cỏc hot ng dy - hc. ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. B i c : (2 ) B. B i m i: 1.Gii thiu b i: (5 ) - ổn định lớp. - Chấm một số bài của HS - GV vẽ hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật. Để HS nhận biết từ đó dẫn dắt HS vào bài - HS mang vở lên chấm. - HS nhận biết hình vuông 3 2.Các hoạt động chính: (27 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét. (5 ) *HĐ 2: Hớng dẫn mẫu (5 ) a) Xé hình vuông b) Dán hình vuông *HĐ 3: Thực hành (15 ) *HĐ 4: Nhn xét, đánh giá (2 ) C. Tng kết: (1 ) - GV yêu cầu HS quan sát xung quanh xem những đồ vật gì có dạng hình vuông. - Xung quang chúng ta có rất nhiều đồ vật có dạng hình vuông. Chúng ta nhớ những đặc điểm, hìnhndáng của no để xé dan hình vuông. - Lật lại mặt có màu sẫm, đánh dấu số ô vuông, vẽ cạnh 8 ô. - Xé từng cạnh giống nh xé hình chữ nhật - HS xé xong GV hớng dẫn HS dán vào vở - Lấy một ít hồ quét đều vào hình vuông. - HS thực hành xé, dán hình vuông vào vở thủ công. - HS thực hiện bài - Làm theo hớng dẫn của GV - Đi từng bàn quan sát các em. Giúp đỡ khi lúng túng - Chọn một số bài nhận xét + Các đờng xẽ tơng đối thẳng cha, đều cha + Hình xé cân đối. + Dán đều, phẳng. + Khuyến khích những em khéo tay có thể xé, dán nhiều hình vuông có kích thớc khác nhau. - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau. + Chuẩn bị Bài 5: Xé, dán hình tròn + GV ỏnh giỏ chung gi hc. - HS quan sát và kể tên một số đồ vât có dạng hình vuông - HS chú ý lắng nghe - HS quan sát sự h- ớng dẫn của GV - HS thực hiện xé, dán hình vuông. - Nhận xét bài của bạn. - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện TUN 5 4 Ngy son: . Ngy dy: . Bi 5 xé, dán hình tròn I. Mc tiờu bi hc. - HS biết cách xé, dán hình tròn . - Xé, dán đợc hình tơng đối tròn. Đờng xé có thể bị răng ca. Hình dán có thể cha phẳng. * Đối với HS khéo tay: - Xé, dán đợc hình tròn. Đờng xé ít răng ca.Hình dán tơng đối phẳng. - Có thể xé đợc thêm hình tròn có kích thớc khác. - Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn: - Các loại giấy màu, bìa, hồ dán, khăn lau. 2. Hc sinh: - V thủ công - Giấy màu, hồ dán, bút chì, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III. Cỏc hot ng dy - hc. ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. B i c : (2 ) B. B i m i: 1.Gii thiu b i: (5 ) 2.Các hoạt động chính: (27 ) *HĐ 1: Quan sát, - ổn định lớp. - Chấm một số bài của HS - GV vẽ hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật. Để HS nhận biết từ đó dẫn dắt HS vào bài - GV yêu cầu HS quan sát xung quanh xem - HS mang vở lên chấm. - HS nhận biết hình tròn - HS quan sát và kể 5 nhận xét. (5 ) *HĐ 2: Hớng dẫn mẫu (5 ) a) Xé hình tròn b) Dán hình tròn *HĐ 3: Thực hành (15 ) *HĐ 4: Nhn xét, đánh giá (2 ) C. Tng kết: (1 ) những đồ vật gì có dạng hình tròn. - Xung quang chúng ta có rất nhiều đồ vật có dạng hình tròn. Chúng ta nhớ những đặc điểm, hình dáng của nó để xé dán hình tròn. - Lật lại mặt có màu sẫm, đánh dấu số ô vuông, vẽ cạnh 8 ô. - Xé từng cạnh tách hình vuông khỏi tờ giấy. Tiếp đến lần lợt xé 4 góc của hình vuông nh đã đánh dấu. - Xé dần nắn sửa thành hình tròn sau khi đánh dấu - HS xé xong GV hớng dẫn HS dán vào vở - Lấy một ít hồ quét đều vào hình tròn. - HS thực hành xé, dán hình tròn vào vở thủ công. - HS thực hiện bài - Làm theo hớng dẫn của GV - Đi từng bàn quan sát các em. Giúp đỡ khi lúng túng - Chọn một số bài nhận xét + Các đờng xé tơng đối ít răng ca. + Hình xé cân đối. + Dán đều, phẳng. + Khuyến khích những em khéo tay có thể xé, dán nhiều hình tròn có kích thớc khác nhau. - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau. + Chuẩn bị Bài 6: Xé, dán hình quả cam ( Tiết 1) + GV ỏnh giỏ chung gi hc. tên một số đồ vât có dạng hình tròn - HS chú ý lắng nghe - HS quan sát sự h- ớng dẫn của GV - HS thực hiện xé, dán hình tròn. - Nhận xét bài của bạn. - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện TUN 6 6 Ngy son: . Ngy dy: . Bi 6 xé, dán hình quả cam ( Tiết 1) I. Mc tiờu bi hc. - HS biết cách xé, dán hình quả cam . - Xé, dán đợc hình quả cam. Đờng xé có thể bị răng ca. Hình dán tơng đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá. * Đối với HS khéo tay: - Xé, dán đợc hình quả cam có cuống, lá. Đờng xé ít răng ca.Hình dán phẳng. - Có thể xé đợc thêm hình quả cam có kích thớc, hình dạng, màu sắc khác. - Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn: - Các loại giấy màu, bìa, hồ dán, khăn lau. 2. Hc sinh: - V thủ công - Giấy màu, hồ dán, bút chì, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III. Cỏc hot ng dy - hc. ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. B i c : (3 ) B. B i m i: 1.Gii thiu b i: (3 ) 2.Các hoạt động chính: (27 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét. (5 ) - ổn định lớp. - Chấm một số bài của HS - GV dẫn dắt HS vào bài - GV cho HS quan sat quả cam và đặt câu hỏi ? Em hãy nêu đặc điểm, hình dáng, màu - HS mang vở lên chấm. - HS nhận biết hình tròn - HS quan sát và trả lời câu hỏi + Quả cam co hình 7 *HĐ 2: Hớng dẫn mẫu (20 ) a) Xé hình quả cam, lá, cuống b) Dán hình quả cam *HĐ 3: Nhn xét, đánh giá (2 ) C. Tng kết: (2 ) sắc của quả cam? - GV hỏi tiếp ? Em còn biết những quả gì co hình giống nh quả cam - GV hớng dẫn các thao tác và làm mẫu cho HS xem. > Xé quả +Lấy một tờ giấy màu cam, lật mặt sau và đánh dấu, vẽ một hình vuông có cạnh 8 ô. + Xé lấy hình vuông. + Xé 4 góc của hình vuông. +Xé nắn dần cho đến lúc giống hình quả cam thì chúng ta đợc quả cam. > Tiếp theo xé lá + Lấy mảnh giấy màu xanh, xé hình chữ nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2ô. + Xé rời hình chữ nhật, xé tiếp 4 góc. + Xé nắn cho giống lá. > Xé cuống lá + Lấy giấy màu xanh và xé hình chữ nhật cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1ô. + Xé đôi hình chữ nhật lấy một nữa dể làm cuống. - Bỏ keo vào từng hình quả cam, lá, cuống và dán theo thứ tự để đợc quả cam. - Tinh thần thái độ học tập của HS. - ý thức vệ sinh sau khi học xong. - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau. hơi tròn, phìn ở giữa, phía trên có cuống và lá, phía dớ đây hơi lõm. + Quả cam chín có màu đỏ - HS trả lời: Quả táo, quýt, - HS chú ý lắng nghe - HS quan sát sự h- ớng dẫn của GV - HS thực hiện xé, dán hình quả cam bằng giấy nháp - HS chú ý lắng nghe - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện 8 + ChuÈn bÞ Bµi 6: XÐ, d¸n h×nh qu¶ cam (TiÕt 2) + GV đánh giá chung giờ học. TUẦN 7 9 Ngy son: . Ngy dy: . Bi 6 xé, dán hình quả cam (Tiết 2) I. Mc tiờu bi hc. - HS biết cách xé, dán hình quả cam . - Xé, dán đợc hình quả cam. Đờng xé có thể bị răng ca. Hình dán tơng đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá. * Đối với HS khéo tay: - Xé, dán đợc hình quả cam có cuống, lá. Đờng xé ít răng ca.Hình dán phẳng. - Có thể xé đợc thêm hình quả cam có kích thớc, hình dạng, màu sắc khác. - Có thể kết hợp vẽ trang trí quả cam II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn: - Các loại giấy màu, bìa, hồ dán, khăn lau. 2. Hc sinh: - V thủ công - Giấy màu, hồ dán, bút chì, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III. Cỏc hot ng dy - hc. ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. B i c : (3 ) B. B i m i: 1.Gii thiu b i: (3 ) 2.Các hoạt động chính: (27 ) *HĐ 1: Quan sát, nhận xét. *HĐ 2: Hớng dẫn mẫu a) Xé hình quả cam, lá, cuống b) Dán hình quả cam - ổn định lớp. - Kiểm tra dụng cụ mang theo của HS - GV nhận xét - GV dẫn dắt HS vào bài - GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác xé, dán quả cam. - GV bổ sung và nhắc lại. > Xé quả +Lấy một tờ giấy màu cam, lật mặt sau và đánh dấu, vẽ một hình vuông có cạnh 8 ô. + Xé lấy hình vuông. + Xé 4 góc của hình vuông. +Xé nắn dần cho đến lúc giống hình quả - HS mang đồ dùng đặt lên bàn Gv kiểm tra - HS nhắc lại các thao tác - HS chú ý lắng nghe 10 [...]... xét, * Trình bày sản phẩm - Chấm một số bài đánh giá (7) - Nhận xé sản phẩm: + Xé cong, đều, ít răng ca + Hình gần giống mẫu, dán cân đối - Tinh thần thái độ học tập của HS - Tuyên dơng những em làm tốt, khuyến khích động viên những em còn chậm - ý thức vệ sinh sau khi học xong C Tng kết: (2) - Dặn dò: + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau + Chuẩn bị Bài 7: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết... yêu cầu HS thực hành (25) - Trong quá trình HS làm GV đi từng bàn giúp đỡ HS - Nhận xét: - HS mang đồ dùng ra thực hành - HS cùng GV nhận xét bài bạn - HS chú ý lắng nghe để tiết sau rút kinh nghiệm *HĐ 3: Nhn xét, * Trình bày sản phẩm đánh giá (5) - Chấm một số bài - Nhận xé sản phẩm: + Xé cong, đều, ít răng ca + Hình gần giống mẫu, dán cân đối - Tinh thần thái độ học tập của HS - Tuyên dơng những em... nháp, khăn lau - Dụng cụ học thủ công III Cỏc hot ng dy - hc ND- TG A Bi c: (3) Hoạt động của GV - ổn định lớp - Kiểm tra dụng cụ mang theo của HS - GV nhận xét B Bi mi: 1.Gii thiu bi: - GV dẫn dắt HS vào bài (3) 2.Các hoạt động chính: (27) *HĐ 1: Quan sát, - GV yêu cầu HS quan sát cây thật và trả lời câu hỏi nhận xét (5) ? Đặc điểm, hình dáng, màu sắc của cây? ? Cây có những bộ phận nào? *HĐ 2: Hớng dẫn... dụng cụ đầy đủ - Tinh thần học tập nghiêm túc đánh giá (2) - Kết thúc tiết học dọn dẹp vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ - Dặn dò: C Tng kết: (2) + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau + Chuẩn bị Bài 7: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2) + GV ỏnh giỏ chung gi hc - HS chú ý lắng nghe để tiết sau rút kinh nghiệm - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện TUN 9 13 Ngy son: Ngy dy: Bi... cây dài b) Xé hình thân cây c) Dán hình Hoạt động của GV - ổn định lớp - Kiểm tra dụng cụ mang theo của HS - GV nhận xét Hoạt động của HS - HS mang đồ dùng đặt lên bàn GV kiểm tra - GV dẫn dắt HS vào bài - GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác - GV bổ sung và nêu lại cho HS nhớ > Xé hình tán lá cây - Xé tán lá cây tròn + Lấy giấy thủ công màu xanh lá cây, đếm ô đánh dấu vẽ và xé hình vuông có cạnh 6... bút chì để tiết sau + Chuẩn bị Bài 7: Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 1) + GV ỏnh giỏ chung gi hc - HS thực hiện xé, dán hình quả cam bằng giấy bằng giấy màu - HS trình bày sản phẩm và cùng GV nhận xét bài bạn - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện TUN 8 11 Ngy son: Ngy dy: Bi 7 xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 1) I Mc tiờu bi hc - HS biết cách xé, dán hình cây đơn giản - Xé, dán đợc... HS - Tuyên dơng những em làm tốt, khuyến khích động viên những em còn chậm - ý thức vệ sinh sau khi học xong - Dặn dò: C Tng kết: (1 ) + Chuẩn bị dụng cụ: giấy, hồ dán, bút chì để tiết sau + Chuẩn bị Bài 8: Xé, dán hình con gà con (Tiết 1) + GV ỏnh giỏ chung gi hc - Lắng nghe sự dặn dò của G V để về nhà thực hiện - HS chú ý lắng nghe về nhà chuẩn bị 15 16 . ổn định lớp. - Chấm một số bài của HS - GV vẽ hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật. Để HS nhận biết từ đó dẫn dắt HS vào bài - HS mang vở lên chấm vở thủ công. - HS thực hiện bài - Làm theo hớng dẫn của GV - Đi từng bàn quan sát các em. Giúp đỡ khi lúng túng - Chọn một số bài nhận xét + Các đờng xẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bài 3-9, Tài liệu bài 3-9,

Hình ảnh liên quan

Bài 4 xé, dán hình vuông - Tài liệu bài 3-9

i.

4 xé, dán hình vuông Xem tại trang 3 của tài liệu.
a) Xé hình vuông b) Dán hình vuông  - Tài liệu bài 3-9

a.

Xé hình vuông b) Dán hình vuông Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 7 xé, dán hình cây đơn giản - Tài liệu bài 3-9

i.

7 xé, dán hình cây đơn giản Xem tại trang 12 của tài liệu.
b) Xé hình thân cây - Tài liệu bài 3-9

b.

Xé hình thân cây Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bài 7 xé, dán hình cây đơn giản - Tài liệu bài 3-9

i.

7 xé, dán hình cây đơn giản Xem tại trang 14 của tài liệu.
+ Từ hình chữ nhật xé 4 góc không đều nhau. - Tài liệu bài 3-9

h.

ình chữ nhật xé 4 góc không đều nhau Xem tại trang 15 của tài liệu.