0

thi dua

19 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Công đoàn GD Thọ xuân cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Công đoàn MN Thị Trấn Thọ Xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 01/TT Thị trấn Thọ Xuân, Ngày 15 tháng 5 năm 2009 Tờ trình Về việc Đề nghị khen thởng 5 năm phong trào thi đua Giỏi việc trờng - đảm việc nhà ( 2005 2009 ) Kính gửi : Hội đồng TĐKH Công đoàn ngành giáo dục Huyện Thọ Xuân Căn cứ vào những thành tích đạt đợc từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008 2009 của đơn vị. Thực hiện theo thông tri hớng daanxsoos 01/ TTr- TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007 hớng dẫn qui chế khen thởng của tổ chức Công Đoàn ban hành kèm theo Quyết Định số 777/QĐ - TLĐ ngày 26/5/2004 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thởng của tổ chức công đoàn Hội đồng TĐKT Công đoàn trờng mầm non Xuân thị trấn THọ Xuân đã lựa chọn các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu và tập thể trình Hội đồng TĐKT Công đoàn ngành giáo dục Thọ Xuân xét khen thởng, cụ thể là: Đề nghị khen th ởng : 1)Tập thể : 1 ( Công đoàn nhà trờng ) + Bằng khen Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hoá 2)Cá nhân : 2 đồng chí + Giấy khen của Liên đoàn lao động Thanh Hoá: 1 đồng chí Đ/c: Hoàng Thị Huân Chức vụ: Hiệu Trởng + Giấy khen của Công đoàn Giáo dục Thọ Xuân : 1 đồng chí Đ/c: Nguyễn Thị Hà Chức vụ: Đoàn viên Công đoàn trờng mầm non Thị Trấn Thọ Xuân kính trình Hội dồng TĐKT Công đoàn ngành giáo dục Huyện Thọ Xuân xem xét quyết định. TM bch công đoàn Chủ tịch Lê Thị Thanh 1 Công đoàn GD Thọ xuân cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Công đoàn MN Thị Trấn Thọ Xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 01/TT Thị trấn Thọ Xuân, Ngày 15 tháng 5 năm 2009 biên bản họp HĐTĐ - KT năm học 2008 - 2009 Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2009 , tại công đoànTrờng mầm non Xuân trờng, Hội đồng TĐ- KT Công đoàn trờng mầm non Xuân Trờng tổ chức họp xét thi đua năm học 2008- 2009 Thành phần : Gồm các Đ/C trong HĐTĐKT 1. Đ/C Lê Thị thanh CT Công đoàn CTHĐTĐ-KT 2. Đ/C Hà Thị Hoa Trởng ban nữ công 3. Đ/C Trịnh Thị Thanh Uỷ viên ban chấp hành 4. Đ/C Hoàng Thị Huân Hiệu trởng - Đoàn viên 5. Đ/C Lu Thị Hiền Đoàn viên Chủ tọa Đ/C Lê Thị Thanh Th ký Đ/C Lu Thị Hiền Hội đồng nhất trí đề nghị: 1. Tập thể : 1 ( Công đoàn nhà trờng ) + Giấy khen Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hoá Cá nhân : 2 đồng chí + Giấy khen của Liên đoàn lao động Thọ Xuân: 1 đồng chí Đ/c: Đỗ Thị Liên Chức vụ: Hiệu Trởng + Giấy khen của Công đoàn Giáo dục Thọ Xuân : 1 đồng chí Đ/c: Lê Thị Bảy Chức vụ: CT Công đoàn Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày Th ký Chủ toạ Lu Thị Hiền Hoàng Thị Huân 2 Công đoàn gd Thọ xuân cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Cđ tr ờng MN thị trấn Thọ Xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị Trấn Thọ Xuân, ngày 20 tháng 2 năm 2010 báo cáo thành tích đề nghị liên đoàn lao động tỉnh thanh hóatặng bằng khen ( 5 năm giỏi việc trờng dảm việc nhà ) đơn vị : Công Đoàn Trờng Mầm Non Thị Trấn Thọ Xuân I / Đặc điểm tình hình: 1.Tình hình đội ngũ: Tổng số cán bộ đoàn viên: 27 Đ/C Trong đó : - Biên chế: 3 , Hởng 1640 : 14 , Hợp đồng xã: 1 Trình độ chuyên môn : ĐH : 3 , CĐ: 12 , TC: 12 Trình độ LLCT : TC : 1đoàn viên Đảng viên : 12 Đ/C ( Số đảng viên kết nạp trong năm học : 4 Đ/C) 2.Thuận lợi, khó khăn: * Thuận lợi: - Đa số đoàn viên công đoàn còn trẻ, khoẻ, năng động, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nuôi dạy trẻ vì vậy đã có nhiều đoàn viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. - Công đoàn trờng luôn xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn. BCH công đoàn luôn đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động. - Trờng có đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ - Có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và nhân dân địa phơng. - Nhà trờng nhiều năm liền đạt danh hiệu trờng tiên tiến cấp Tỉnh. 2- Khó khăn: - Nhận thức của một số phụ huynh cha đúng mức đối với ngành học mầm non. 3 - Phần đa các đoàn viên công đoàn đều hởng chế độ phụ cấp của tỉnh, vì vậy đời sống giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. 3/ Quá trình đã đợc khen thởng. Năm học 2004-2005 + Chủ tịch UBND Huyện tặng Giấy Khen đơn vị đạt danh hiệu trờng tiên tiến cấp cơ sở ( QĐ số 517 QĐ - CT Ngày 26-8-2005 Chủ tịch Trơng Quốc Đĩnh ) + Bộ trởng BGD Tặng Bằng Khen đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học( QĐ số 4635 /QĐ / BGD & ĐT Ngày 22/8/2005 Bộ Trởng Nguyễn Minh Hiển Năm học 2005-2006 + Chủ tịch UBND Huyện tặng Giấy Khen Đơn vị đạt danh hiệu trờng tiên tiến cấp cơ sở .( QĐ số 544 QĐ - CT Ngày 25-8-2006 PCT Hoàng Lộc Ninh ) +UBND Tỉnh tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt , Học tốt ( QĐ số 3037 / QĐ - UBND ngày 25-10-2006 CT Nguyễn văn Lợi ) + Ban chấp hành liên đoàn lao động huyện tặng Giấy Khen Công Đoàn có thành tích xuất sắc trong PT CNVC LĐ và hoạt động Công Đoàn ( QĐ Số 03 QĐ Ngày 15/8/2006 Chủ Tịch Nguyễn Thành Luân ) Năm học 2006 - 2007 + Ban chấp hành liên đoàn lao động huyện tặng Giấy Khen Công Đoàn có thành tích xuất sắc trong PT CNVC LĐ và hoạt động Công Đoàn . ( QĐ Số 68/QĐ Ngày 15/8/2006 Chủ Tịch Nguyễn Thành Luân ) Năm học 2007 - 2008 + Công Đoàn Giáo dục Thanh Hóa tặng Giấy Khen Công Đoàn có thành tích xuất sắc trong PT CNVC LĐ và hoạt động Công đoàn. ( QĐ số 09/QĐ - CĐN CT Đỗ Bá Tuyển) + UBND Tỉnh tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học (QĐ số 2929/ QĐ- UBND ngày 23 /9 / 2008 ) + Giám đốc sở giáo dục tặng Giấy Khen Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 395/ QĐ- SGD & ĐT Ngày28/7/2008 GĐ Lê Xuân Đồng ) Năm học 2008 - 2009 + Liên đoàn lao động Tỉnh hanh Hóa Tặng Bằng Khen Công đoàn có thành tích xuất sắc trong PT CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn ( QĐ số 141/ QĐ - KT Ngày 28/7/2009 Chủ Tich Trịnh thị giới ) + UBND Tỉnh tặng Bằng Khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học QĐ số 3155/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 PCT Chu Phạm Ngọc Hiển ) II/ thành tích nổi bật. 1/ Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới cuả Giáo dục. 4 Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên về các chủ tr- ơng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nớc, về nhiệm vụ năm học và chơng trình hoạt động của Công đoàn đợc Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện thờng xuyên. 100% đoàn viên trong Công đoàn đã đợc quán triệt về Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kết luận của Hội nghị TW6 khoá IX Về GD & ĐT; Các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Thanh Hoá, Liên đoàn Lao động Thọ Xuân; chỉ thị 40 CT/TW cuả Ban Bí th. Sau khi học tập các đoàn viên Công đoàn đều tham gia thảo luận và đề ra kế hoạch học tập, bồi dỡng cho bản thân. Vì vậy, nhận thức của các đoàn viên đợc nâng lên, đáp ứng yêu cầu về công tác t tởng chính trị trong công cuộc đổi mới giáo dục của Đảng và nhà nớc ta. Công đoàn đã luôn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch, vạch ra những chỉ tiêu, biện pháp sát thực, phù hợp, khả thi. Các kế hoạch bồi dỡng đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ, về chính trị t tởng, phẩm chất đạo đức đợc đề ra cụ thể và thực hiện có hiệu quả. Phong trào tự học, tự bồi dỡng đợc duy trì và trở thành nhu cầu tự giác của các đoàn viên trong Công đoàn. 100% đoàn viên giáo viên đã tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề do Phòng Giáo dục tổ chức Để góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đoàn viên Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn có chất lợng. - 100% đoàn viên có trình độ chuẩn trở lên - Kết quả cụ thể trong từ năm học 200 2005 đến năm học 2008-2009. + 08 đồng chí đợc kết nạp vào đảng + 01 đồng chí đợc tham gia lớp cảm tình Đảng. + 15 lợt đoàn viêncó giờ dạy giỏi cấp huyện,cấp Tỉnh ( năm học 2009-2010 có 2 giáo viên có giờ dạy giỏi cấp Tỉnh ) 2/ Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Để không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong các phong trào thi đua: GVT - ĐVN, Thi đua hai tốt, Công đoàn đã luôn quan tâm chú ý, xây dựng, tổ chức, phát động với yêu cầu ngày một cao hơn, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn và đã có sơ kết, tổng kết đánh giá, xếp loại, khen thởng đúng mức, động viên kịp thời. 5 Các cuộc vận động Dân chủ Kỷ cơng Tình thơng Trách nhiệm, Xã hội hoá Giáo dục, Gia đình nhà giáo văn hoá luôn đợc BCH Công đoàn và chi bộ quan tâm, quán triệt, theo dõi việc thực hiện. Công tác kế hoạch hoá gia đình cũng đợc Công đoàn quan tâm và nhắc nhở thờng xuyên. Kết quả từ nhiều năm nay Công đoàn không có đoàn viên vi phạm chỉ thị 13. Cùng với việc thi đua ở trờng, Công đoàn còn vận động các đoàn viên biết sắp xếp thời gian ở nhà để chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Kết quả: + 100% đoàn viên thực hiện tốt KHH gia đình. + 96 % đoàn viên đạt tiêu chuẩn gia đình nhà giáo văn hoá. + 85 % nữ đoàn viên đạt danh hiệu GVT - ĐVN 3/ Các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Thực hiện chức năng là tổ chức đại diện cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của ngời lao động, BCH Công đoàn đã thờng xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với ngời lao động. Mọi quyền lợi, chế độ của đoàn viên đã đợc thực hiện đúng, kịp thời, dân chủ, công khai. Hàng năm, vào đầu năm học. Công đoàn đã kết hợp với chuyên môn sắp xếp, phân công lao động hợp lý. Hợp với năng lực công tác tạo điều kiện để mỗi đoàn viên đều có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đồng thời lại có khả năng chăm sóc con cái, làm kinh tế gia đình. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trờng thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan. Thực hiện công khai trong mọi hoạt động: công khai kế hoạch, công khai tài chính, công khai khen thởng 4/ Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ban chấp hành Công đoàn nhà trờng hoạt động đều, có qui chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, phù hợp; đã phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chấp hành, phù hợp với năng lực sở trờng của từng ngời. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt thờng kỳ của Ban chấp hành, của các tổ Công đoàn, tổ nữ công. Đã xây dựng và phát huy đợc truyền thống đoàn kết, tinh thần tơng thân, tơng trợ trong công đoàn. Thực hiên tốt qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ trong cơ quan, công bằng công khai trong mọi hoạt động. 6 Ban chấp hành Công đoàn đã xây dựng đợc qui chế phối hợp với Ban giám hiệu. Hàng tháng, Ban chấp hành Công đoàn và Ban giám hiệu đều có sinh hoạt định kỳ dới sự chỉ đạo của chi bộ. 5/ Các hoạt động khác. Ban nữ công hoạt động đều và có chất lợng. Đã có kế hoạch hoạt động cả năm, từng kỳ, từng tháng cụ thể, phù hợp. Vào dịp 8/3 nữ công đã cùng với Công đoàn tổ chức toạ đàm dới hình thức hái hoa dân chủ. Đây là dịp để cho mọi ngời có điều kiện học tập thêm về luật hôn nhân và gia đình, luật Bảo hiếm xã hội, pháp lệnh dân số, chị em trong đơn vị có dịp trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng nh cách ứng xử nơi công sở, cách nuôi con khoẻ dạy con ngoan Ban thanh tra nhân dân hoạt động thờng xuyên, có kế hoạch, làm việc đúng chức năng, đúng quyền hạn, có tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy từ nhiều năm nay trong đơn vị không có đơn th khiếu nại tố cáo. Các hoạt động từ thiện đợc các đoàn viên tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Trong năm qua, Công đoàn đã tổ chức tham gia vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ nh: Làm nhà cho giáo viên vùng cao, xoá nhà tranh tre nứa lá, ủng hộ nạn nhân bị chất độc màu da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa Tổng số tiền quyên góp, ủng hộ trong năm là: 1.126.000 đồng. III/ Kết luận và đề nghị khen th ởng. 1, Đánh giá chung. Trong 5 năm qua Công đoàn Trờng Mầm non thị trấn Thọ Xuân đã hoạt động toàn diện hoàn thành xuất sắc chơng trình hoạt động đã đề ra. * Về t tởng: 100% đoàn viên có t tởng tốt, tập thể s phạm nhà trờng đoàn kết, có tinh thần tơng thân tơng ái giúp đỡ lẫn nhau , giúp nhau cùng tiến bộ * Về chuyên môn: Các đoàn viên đều có ý thức vơn lên * Các hoạt động khác. - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tích cực tham mu xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lợng CSGD trẻ vì vậy nhà trờng đã đợc xây dựng ngôi tr- ờng mới. -Ban chấp hành công đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình , là trung tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Do làm tốt 7 công tác tham mu nên chế độ của giáo viên ngoài biên chế đã đợc tăng 150.000 đồng/ 1 tháng/ 1 GV so với năm học trớc. -Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng công đoàn vững mạnh , tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm và Đại hội công đoàn nhiệm kỳ thành công tốt đẹp. -Thực hiện tốt phong trào xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực" bớc đầu đã thu đợc kết quả tốt , tạo đợc môi trờng giáo dục thực sự lành mạnh thân thiện , ấm cúng. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào. - 14 nữ đoàn viên đạt danh hiệu GVT - ĐVNđạt 75% - 100% đoàn viên thực hiện tốt dân số - kế hoạch hoá gia đình - 96% đạt tiêu chuẩn gia đình nhà giáo văn hoá. - 100% đoàn viên hiểu biết về pháp luật, không vi phạm pháp luật. Đã xây dựng + Quỹ tham quan, du lịch đợc: 5.400.000 đồng. + Quỹ khen thởng: 300.000 đồng - Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân hoạt động đều, làm việc đúng chức năng, quyền hạn. - Tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện. Tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là: 1.126.000 đồng. Tự xếp loại: Công đoàn vững mạnh xuất sắc 2, Hình thức đề nghị khen thởng: Căn cứ vào tiêu chuẩn và những thành tích đã đạt đợc, Công đoàn nhà trờng đề nghị: Liên đoàn lao động tặng Bằng Khen. Xác nhận của cấp uỷ chủ tịch công đoàn Hoàng thị Huân Lê Thị Thanh 8 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thị Trấn Thọ Xuân, ngày 20 tháng 5 năm 2010 bản tóm tắt thành tích cá nhân ( Đề nghị sở giáo dục Thanh Hoá tặng giấy Khen ) I . Sơ yếu lý lịch . - Họ và tên: Hoàng Thị Huân - Ngày tháng năm sinh: 02- 02-1973 - Quê quán: Xuân Lai - Thọ Xuân- Thanh Hoá - Năm vào nghành: 1993 - Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non - Nhiệm vụ đợc giao : Hiệu Trởng II. Đã đợc khen thởng. * Danh hiệu cao nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ) Hình thức khen: Giấy khen. Cấp khen: Sớ giáo dục & đào tạo Thanh Hoá Năm khen: 2006-2007 - Năm học 2006-2007 Giấy khen của Sở Giáo dục Thanh Hóa Thanh Hóa - Năm học 2008-2009 Giấy khen của UBND Huyện Thọ Xuân Thành tích về sáng kiến kinh nghiệm . + Năm học 2006-2007 Có SKKN đợc xếp loại C cấp huyện + Năm học 2008 - 2009 Có SKKN đợc xếp loại B cấp Huyện . xếp loại C cấp Tỉnh III . Thành tích nổi bật . 1 Xây dựng đơn vị , xây dựng đội ngũ : Bản thân luôn nhiệt tình năng nổ phối hơp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng xây dựng kế họach và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoach đã đề ra. Bản thân tôi luôn cố gắng về mọi mặt, đa ra các giải pháp có hiệu quả nhằm xây dựng đơn vị về xã hội hoá giáo dục, nâng cao trình độ đội ngũ, chất lợng toàn diện đợc quan tâm. 2. Về công tác chuyên môn: Kết hợp với tổ chuyên môn nghành học mầm non bản thân tôi đã luôn nâng chất l- ợng hơn những năm trớc: Yêu cầu giáo viên thực hiện qui chế chuyên môn của tổ, tổ 9 chức cho giáo viên thi trang trí và làm đồ dùng dạy học, thi lao động sáng tạo, thi giáo viên giỏi các bộ môn. Kết quả đạt đợc: - Năm học: 2009 2010. + 04 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. + 02 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. + 6 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp huyện. + Hội thi " Bé Thông minh nhanh trí " cấp Huyện: Có 5 cháu tham gia dự thi, Kết quả đạt giải nhì cấp huyện . 3. Về nghiên cứu khoa học Hàng năm bản thân đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn luôn tìm tòi sách vở, tạp chí giáo dục của nghành để đúc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý 4. Về xây dựng cơ sở vật chất . Bản thân đã tích cực trong công tác tham mu với UBND Thị Trấn thọ Xuân , xây dựng cơ sở vật chất nhà trờng , năm học 2009 2010 Trờng Mầm Non TTTX đã đợc xây dựng với 12 phòng học ( trị giá trên 4,2 tỷ đồng ) 5. Về các hoạt động khác . Trong các tổ chức Chi Bộ Đảng , Công đoàn , Đoàn Thanh Niên CSHCM, bản thân luôn luôn có những ý kiến thiết thực nhằm xây dựng các tổ chức trong nhà trờng vững mạnh . IV . kết luận và đề nghị . Trong Năm học 2009 - 2010 Tôi luôn luôn phấn đấu về mọi mặt , tích cực tham gia các phong trào thi đua , hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đợc giao. Đối chiếu với những tiêu chuẩn đã đợc qui định , Kính đề nghị HĐTĐ khen thởng nghành Giáo Dục huyện Thọ Xuân công nhận danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua cấp cơ sởVà đề nghị Sở Giáo Dục Thanh Hóa tặng giấy khen. Ngời khai Hoàng Thị Huân 10 [...]... Trấn Thọ Xuân *********** Thị Trấn Thọ Xuân, ngày 17 tháng 5 năm 2009 Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thởng năm học 2008-2009 ( Kèm theo tờ trình số 01/TT-TĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2009) TT Đơn vị , Họ tên Chức vụ Danh hiệu thi đua Danh hiệu thi đua 1 Hình thức, cấp khen thởng Cấp khen Công đoàn vững mạnh Xuất sắc Công Đoàn mầm non Thị Trấn Thọ Xuân Hình thức khen... V/v đề nghị khen thởng năm học 2008-2009) Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thởng Công Đoàn Giáo Dục Thọ Xuân Tổng kết năm học 2008-2009, Hội đồng TĐ-KT trờng Mầm non Thị Trấn Thọ Xuân trình hội đồng TĐ- KT ngành GD- ĐT Thọ Xuân xét công nhận danh hiệu , khen thởng và đề nghị cấp trên xét công nhận danh hiệu, khen thởng cho: I, Về danh hiệu thi đua: a, Tập thể : Công đoàn trờng đạt danh hiệu: Tập thể... học 2008- 2009 đợc xếp giải huyện: 5 bản- Trong đó:Loại A: 1 bản; Loại B: 2 bản; Loại C 2 bản Kết quả năm học 2008-2009 Số học sinh đạt giải cấp huyện trong hội thi " Bé hát dân ca": 5 cháu đạt giải nhất Số học sinh đạt giải cấp tỉnh trong hội thi " Bé hát dân ca": 7 cháu đạt giải Ba toàn đoàn - 2/3 tiết mục đạt giải nhất cấp tỉnh - Có 3 giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện - Có 5 bản sáng kiến kinh... độ chuyên môn , tham gia học các chuyên đề do SGD , PGD và nhà trờng tổ chức * Các hoạt động khác - Thực hiện tốt phong trào xây dựng trờng học thân thi n, học sinh tích cực" bớc đầu đã đợc kết quả tốt, tạo đợc môi trờng giáo dục thực sự lành mạnh thân thi n, ấm cúng'' ở nhà trờng và lớp do mình phụ trách III Kết luận và đề nghị Với thành tích đã đạt đợc nh trên xin kính đề nghị HĐTĐKT Công đoàn ngành... trào thi đua giai đoạn 2005-2010 + Đợc công đoàn giáo dục Thọ xuân tặng giấy khen Giỏi việc trờng - đảm việc nhà 5 năm 2005-2009 III Thành tích nổi bật trong năm học 2009-2010 Trong năm học qua tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng của mình phối hợp cùng với ban chấp hành công đoàn đa các phong trào của công đoàn cũng nh nhà trờng từng bớc đạt kết quả tốt, thể hiện ở các hội thi. .. A Có 3 học sinh đạt giải nhì hội thi Bé thông minh nhanh trí IV Kết luận và đề nghị Với thành tích đã đạt đợc nh trên xin kính đề nghị HĐTĐKT Công đoàn ngành giáo dục xét công nhận bản thân tôi đạt danh hiệu có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2008 - 2009 Đề nghị Liên đoàn giáo dục Huyện tặng giấy khen Xác nhận của BCH Công đoàn Ngời khai 18 Đỗ Thi Ninh 19 ... Tổng số cán bộ giáo viên: 26 Đạt chuẩn: 100% Trên chuẩn:46% II Các hình thức đã đợc khen thởng trong 3 năm qua - Năm học 2005-2006:UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Hai tốt" - Năm học 2006-2007:UBND Huyện tặng giấy khen đơn vị xuất sắc - Năm học 2007-2008: UBND Tỉnh tặng bằng khen danh hiệu tập thể lao động xuất sắc III, Thành tích nổi bật trong năm học... 14-5-2009 Tổng số đoàn viên : 26 đồng chí Vắng mặt: Không Chủ toạ: Bà Lê Thị Thanh- Chủ tịch công đoàn - Chủ tịch HĐ TĐ- KT Bà Lu Thị Hiền- Th ký Cùng toàn thể đoàn viên có mặt trong hội nghị Hội đồng thi đua khen thởng nhất trí đề nghị: 1, Về tập thể: Công Đoàn đạt danh hiệu : Công đoàn vững mạnh xuất sắc và đề nghị Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen 2.Về cá nhân 2 Hoàng Thị Huân Hiệu... giáo văn hóa + Đạt danh hiệu Đoàn viên Xuất sắc năm 2008 -Năm học 2009-2010 + Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh + Có sáng kiến kinh nghiệm đợc xếp loại cấp Huyện + Có 2 học sinh đạt giải nhì hội thi Bé thông minh nhanh trí cấp huyện 15 Bản thân luôn nhiệt tình năng nổ phối hơp với chuyên môn thực hiện có hiệu quả 4 chơng trình công tác công đoàn * Về t tởng: Bản thân có t tởng tốt , có tinh . chế chuyên môn của tổ, tổ 9 chức cho giáo viên thi trang trí và làm đồ dùng dạy học, thi lao động sáng tạo, thi giáo viên giỏi các bộ môn. Kết quả đạt đợc:. dựng trờng học thân thi n , học sinh tích cực" bớc đầu đã thu đợc kết quả tốt , tạo đợc môi trờng giáo dục thực sự lành mạnh thân thi n , ấm cúng. Tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: thi dua, thi dua,

Hình ảnh liên quan

TT Đơn vị , Họ tên Chức vụ Danh hiệu thi đua Hình thức, cấp khen th- ởng - thi dua

n.

vị , Họ tên Chức vụ Danh hiệu thi đua Hình thức, cấp khen th- ởng Xem tại trang 12 của tài liệu.