0

HỢP KIM

24 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

H ĐI R O 1 ĐA T Í N H ỬH K H I K TRÒ CHƠI Ô CHỮ ĐA ĐA ĐA 2 3 4 K I M L O Ạ I Những nguyên tố nào có vị trí ở phía bên trái của bảng hệ thống tuần hoàn ? M Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể gì ? Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là ? L Ụ C P H Ư Ơ N G P Ơ Để tác dụng được với axit HCl thì kim loại phải đứng trước nguyên tố nào trong dãy hoạt động hoá học ? Ợ H P K MI HỢP KIM LÀ GÌ ?TẠI SAO PHẢI SX HỢP KIM ? I. KHÁI NIỆM: - Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Thép là hợp kim của Fe với C và một số nguyên tố khác Cây cầu này được làm từ vật liệu gì ? Thép Hãy quan sát các hình ảnh sau ? Các đồ vật trong tranh có điểm gì giống nhau ? II. TÍNH CHẤT Khác :Tính dẫn điện dẫn , nhiệt của hợp kim kém các kim loại thành phần . 1. Tính chất vật lí : Giống :Có tính dẻo , tính dẫn điện , dẫn nhiệt và có ánh kim . Giải thích vì sao hợp kim có tính dẫn điện , dẫn nhiệt , tính dẻo và có ánh kim Vì : Hợp kim có các electron tự do Vì : Hợp kim có các electron tự do (do trong hợp kim cũng có liên (do trong hợp kim cũng có liên kết kim loại và cấu tạo mạng kết kim loại và cấu tạo mạng tinh thể), đó là nguyên nhân của tinh thể), đó là nguyên nhân của tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim của hợp kim. dẻo và ánh kim của hợp kim. Vì sao hợp kim dẫn điện và dẫn nhiệt kém kim loại thành phần ? Vì : Trong hợp kim ngoài liên kết kim Vì : Trong hợp kim ngoài liên kết kim loại còn có liên kết cộng hóa trị vì vậy loại còn có liên kết cộng hóa trị vì vậy mật độ electron tự do trong hợp kim mật độ electron tự do trong hợp kim giảm đi rõ rệt. Do đó tính dẫn điện , giảm đi rõ rệt. Do đó tính dẫn điện , dẫn nhiệt kém hơn kim loại thành dẫn nhiệt kém hơn kim loại thành phần. phần. II. TÍNH CHẤT - Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại thành phần . 2. Tính chất cơ học : Hợp kim có độ cứng cao hơn là do có sự thay đổi về cấu tạo mạng tinh thể , thay đổi về thành phần của ion trong mạng tinh thể. 1. Tính chất vật lý : [...]... chất cơ học - Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại thành phần - Hợp kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn kim loại thành phần II TÍNH CHẤT 1 Tính chất vật lý : 2 Tính chất cơ học 3 Tính chất hoá học -Nhìn chung hợp kim có nhiều tính chất hoá học tương tự tính chất của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim Câu hỏi suy nghĩ ? Có hiện tượng gì khi cho hợp kim Al-Cu vào dung dịch... chất Câu 1 : Tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag, Al , Cu với khối lượng không đổi , có thể dùng dung dịch : A Muối sắt (III) dư B CuCl2 dư A C AgNO3 dư D Muối sắt (II) dư Dạng 2 : Xác định công thức hoá học của hợp kim • Câu 3 : Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm Công thức hoá học của hợp chất là : A Cu3Zn2 B Cu2Zn3... 2AlCl3 + 3H2 b Al + 6HNO3 -> Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Kết luận : • Hợp kim có tính chất vật lý và tính chất cơ học khác nhiều so với tính chất của các đơn chất • Tính chất hóa học tương tự tính chất của các đơn chất tạo thành hợp kim III Ứng dụng Em hãy kể một số hợp kim thường gặp và ứng dụng của chúng ? III Ứng dụng : - Ứng dụng rỗng rãi trong các nghành kinh tế quốc... này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm Công thức hoá học của hợp chất là : A Cu3Zn2 B Cu2Zn3 A C Cu2Zn D CuZn2 Dạng 3 : Xác định thành phần % khối lượng của các kim loại (hoặc phi kim ) trong hợp kim Câu 4 : Nung một mẫu gang có khối lượng 10g trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít khí CO2 (đktc) Thành % khối lượng của C trong mẫu gang là : A 4,8% B 2,2 % C 2,4% C D 3,6% Tr ue . ánh kim của hợp kim. dẻo và ánh kim của hợp kim. Vì sao hợp kim dẫn điện và dẫn nhiệt kém kim loại thành phần ? Vì : Trong hợp kim ngoài liên kết kim. có ánh kim Vì : Hợp kim có các electron tự do Vì : Hợp kim có các electron tự do (do trong hợp kim cũng có liên (do trong hợp kim cũng có liên kết kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP KIM, HỢP KIM,

Hình ảnh liên quan

Hãy quan sát các hình ảnh sau ? - HỢP KIM

y.

quan sát các hình ảnh sau ? Xem tại trang 6 của tài liệu.