0

Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc

3 4 0
  • Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:53

Kiểm tra kiến thức của học sinh về lịch sử thế giới bầy người nguyên thuỷ, quốc gia cổ đại phương Đông, lịch sử Việt Nam thời nhà nước văn Lang.. II.[r] (1)Trờng THCS Xuân Sơn Đề kiểm tra học kì I Năm học 2011-2012 Môn Lịch Sư líp 6 I Mục đích đề kiểm tra: Kiểm tra kiến thức học sinh lịch sử giới bầy người nguyên thuỷ, quốc gia cổ đại phương Đông, lịch sử Việt Nam thời nhà nước văn Lang II Hình thức đề kiểm tra. Thời gian: 45 2 Hình thức: Tự luận III Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí đề kiểm tra) Mức độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Thấp Cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chủ đề 1 Lịch sử thế giới sống người tối cổ thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại phương Đông Số câu Số điểm số câu:1 số điểm:2,5đ số câu: 1 số điểm:3,5đ Số câu: 2 Số điểm 6đ =60% chủ đề 2 Lịch sử Việt Nam vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang Nhận xét bộ máy nhà nước Văn lang Số câu Số điểm số câu: ý a số điểm: 3,0 đ số câu :1 ý b số điểm: 1,0đ Sốcâu:1 Số điểm: 4đ=40% Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ: số câu: 1 số điểm:2,5đ số câu:1 số điểm:3,5đ số câu:1 ý a số điểm:3,0 Số câu: ý b Số điểm:1,0 Số câu: 3 Số điểm: 10=100% (2)HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN LỊCH SỬ - LỚP (Thời gian làm bài: 45 phút) Câu 1: Bầy người nguyên thủy(người tối cổ) sống ? (2,5 điểm) Câu 2: Em nêu thành tựu văn hóa quốc gia phương Đơng cổ đại (3,5 điểm) Câu 3: Em vẽ sơ đồ máy nhà nước Văn Lang nêu nhận xét ? (4 điểm) Hết (3)Câu Đáp án Điểm 1 -Người tối cổ sống theo bầy gồm vài chục người,sống nghề hái lượm săn bắt Sống hang động,hoặc túp lều làm cành cây, lợp khô -Công cụ lao động mảnh tước đá,ghè đẽo thô sơ, dùng lửa để sưởi ấm nướng thức ăn -Cuộc sống bấp bênh hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên 1 đ 1 đ 0,5 đ 2 -Họ có tri thức thiên văn -Họ sáng tạo âm lịch dương lịch -Họ sáng tạo chữ tượng hình -Toán học: người Ai Cập nghĩ phép đếm đến 10,giỏi hình học,tìm số pi=3,14, người Lưỡng Hà giỏi số học Người Ấn Độ tìm số -Kiến trúc: đồ sộ kim tự tháp,thành Babilon… 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,5 đ 0,5 đ 3 -Sơ đồ máy nhà nước Văn Lang -Đây máy nhà nước nước ta sơ khai 3 đ 1 đ Hết Hùng Vương Lạc hầu – Lạc tướng (Trung ương) Lạc tướng (bộ) Lạc tướng (bộ) Bồ (chiềng, chạ) Bồ (chiềng, chạ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc, Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc

Hình ảnh liên quan

II. Hình thức đề kiểm tra. - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc

Hình th.

ức đề kiểm tra Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Toán học: người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10,giỏi về hình học,tìm ra số pi=3,14, người Lưỡng Hà giỏi về số học - Đề kiểm tra học kỳ I_Năm học 2011-2012 Môn Lịch sử 6.doc

o.

án học: người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10,giỏi về hình học,tìm ra số pi=3,14, người Lưỡng Hà giỏi về số học Xem tại trang 3 của tài liệu.