0

12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

2 12 0
  • 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:28

Khi đem số trang của 1 quyển sách cộng với số chữ số để đánh số thứ tự các trang?. sách của quyển sách đó thì được 428.[r] (1)MathExpress – Chuyên đề Luyện thi vào lớp Thầy Trần Nhật Minh – Số 8/18 Nguyên Hồng – ĐT: 0125 868 0640 Website: www.toanboiduong.edu.vn Page CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP – (PHẦN 1) Biên soạn: Thầy Trần Nhật Minh Bài Giá trị trung bình 11 số 11 Khi thêm vào số thứ nhất, thêm vào số thứ hai, …, thêm 11 vào số thứ 11 giá trị trung bình số bao nhiêu? Bài Có hai ngăn sách Lúc đầu số sách ngăn I 7 3số sách ngăn II Người ta chuyển thêm vào hai ngăn ngăn 40 sách Khi số sách ngăn II 17 29số sách ngăn I Hỏi lúc hai ngăn có tất sách? Bài Bốn hình 1, 2, 3, hình vng Độ dài hình hình 20cm và 60cm Tính độ dài cạnh hình Bài Khi đem số trang sách cộng với số chữ số để đánh số thứ tự trang sách sách 428 Hỏi sách có trang? Bài Viết số tự nhiên tùy ý từ 21 đến 40 theo thứ tự tùy ý hàng Lấy mỗi số trừ thứ tự ta hiệu Tính tổng tất hiệu Bài Hai bạn Hồng Hà chơi trò chơi sau: Hồng đếm số tăng dần cách đều 10 14, Hà đếm số giảm dần cách 3014 Hai bạn đếm lúc nói số dừng lại Hỏi số số nào? Bài Có gói kẹo Người ta lấy từ gói thứ số kẹo, lấy gấp đơi số từ gói thứ hai, lấy gấp ba số từ gói thứ ba, lấy gấp bốn số từ gói thứ tư 4 (2)MathExpress – Chuyên đề Luyện thi vào lớp Thầy Trần Nhật Minh – Số 8/18 Nguyên Hồng – ĐT: 0125 868 0640 Website: www.toanboiduong.edu.vn Page được tất 100 kẹo gói thứ tư cịn Hỏi lúc đầu gói có kẹo? Bài Bạn Tốn ngồi đếm số đầu ngón tay sau: vào ngón cái, vào ngón trỏ, vào ngón giữa, vào ngón áp út, vào ngón út ngược lại, vào ngón áp út, vào ngón giữa, vào ngón trỏ, … Hỏi số 2018 rơi vào ngón nào? Bài Cho hình chữ nhật Nếu chiều dài giảm 4,5m chiều rộng thêm 20% độ dài của diện tích tăng thêm 8% diện tích ban đầu Tính chiều dài hình chữ nhật Bài 10 Tìm abc a(  b c) số tự nhiên có chữ số lẻ khác thỏa mãn phép tính sau: a bc, a cb b ac b ca c ab c ba,  ,  ,  ,  , 19,98 Bài 11 Bạn Phương nghĩ số chia hết cho gồm chữ số 1; 2; 3; 4; Bạn Việt đốn số 12345, bạn Nam đốn 14235 Phương nói “Trong số Việt tất thứ tự liền chữ số sai (1 không đứng liền trước 2; khơng đứng liền trước 3…) có chữ số đứng vị trí sai Trong số Nam đốn có chữ số có vị trí đúng” Hãy tìm số bạn Phương nghĩ? Bài 12 Cho hình chữ nhật ABCD Trên cạnh AB lấy điểm M, N cho AM = MN =
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3, 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

Hình ảnh liên quan

Bài 3. Bốn hình 1, 2, 3, 4 đều là các hình vuông. Độ dài hình 1 và hình 3 lần lượt là 20cm và 60cm - 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

i.

3. Bốn hình 1, 2, 3, 4 đều là các hình vuông. Độ dài hình 1 và hình 3 lần lượt là 20cm và 60cm Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 9. Cho một hình chữ nhật. Nếu chiều dài giảm 4,5m và chiều rộng thêm 20% độ dài của nó thì diện tích tăng thêm 8% diện tích ban đầu - 12 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 4, 5 – TUẦN 3

i.

9. Cho một hình chữ nhật. Nếu chiều dài giảm 4,5m và chiều rộng thêm 20% độ dài của nó thì diện tích tăng thêm 8% diện tích ban đầu Xem tại trang 2 của tài liệu.