0

Bài kiểm tra học trực tuyến – Đợt 2 – Toán 9

1 5 0
  • Bài kiểm tra học trực tuyến – Đợt 2 – Toán 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:19

* BÀI HỌC LUYỆN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP – NGÀY DẠY: 03/04/2020 Câu 2.1: Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD trong hình dưới đây.. Câu 2.2: Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được t[r] (1)Bài kiểm tra học trực tuyến Trường THCS Măng Đen BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 9 HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TRUYỀN HÌNH ( HỌC ĐỢT TỪ NGÀY 30/03/2020 ĐẾN 04/04/2020) I Các yêu cầu trước làm kiểm tra - Học sinh học trực tuyến xem lại chương trình, giảng phát sóng được cập nhập trang website trường THCS Măng Đen để học phương trình bậc hai ẩn luyện tập, luyện tập tứ giác nội tiếp - Khi học nhớ ghi chép đầy đủ nội dung cần ghi nhớ, dạng tập mà thầy cô dạy - Làm tất tập nhà mà thầy cô dạy trực tuyến yêu cầu - Làm phần kiểm tra đây, chụp hình làm nộp lại cho GVCN GVBM toán (qua tin nhắn riêng từ zalo hoăc messenger) trước 18 ngày 05/04/2020 II Nội dung kiểm tra *BÀI HỌC PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LT – NGÀY DẠY 31/03/2020 Câu 1.1: Phương trình (m – 2)x2 + 4x – = (1) (m tham số) có phải phương trình bậc hai ẩn hay khơng? Vì sao? Câu 1.2: Giải phương trình sau: a) 3x2 + 3x = 0 b) 3,2x2 – 1,6x = 0 Câu 1.3: Cho phương trình x2 – 2x – m = (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình vơ nghiệm * BÀI HỌC LUYỆN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP – NGÀY DẠY: 03/04/2020 Câu 2.1: Hãy tìm số đo góc tứ giác ABCD hình đây Câu 2.2: Trong hình sau, hình nội tiếp đường trịn: Hình bình hành, hình chữ nhật, hình vng, hình thang, hình thang vng, hình thang cân, hình thoi? Vì sao? Vẽ hình minh họa trường hợp hình nội tiếp đường trịn Câu 2.3: Cho hình bình hành ABCD Đường tròn qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD P khác C Chứng minh AP = AD _Hết _ (Chúc em học tốt)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra học trực tuyến – Đợt 2 – Toán 9, Bài kiểm tra học trực tuyến – Đợt 2 – Toán 9

Hình ảnh liên quan

HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TRUYỀN HÌNH - Bài kiểm tra học trực tuyến – Đợt 2 – Toán 9
HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN TRUYỀN HÌNH Xem tại trang 1 của tài liệu.