0

Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

4 15 0
  • Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:23

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MƠN TIN HỌC Năm học: 2020 – 2021 Ngày thi: 21/12/2020 Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại vào làm chữ đứng trước phương án mà em chọn Câu 1: Phím tắt mang ý nghĩa di chuyển: A Ctrl+c B Ctrl+x C Ctrl+v D Ctrl+s Câu 2: Đâu nhiệm vụ hệ điều hành: A Điều khiển phần cứng máy tính B Cung cấp giao diện cho người dùng C Tổ chức quản lý thơng tin máy tính D Tất phương án Câu 3: Chế độ Log off cho phép: A Khởi động lại máy tính B Trở hình đăng nhập C Đặt máy tính trạng thái tiêu thụ điện D Đặt máy tính trạng thái không tiêu tốn nguồn lượng Câu 4: Bản mạch in lớn nằm bên thân máy tính gọi là: A Case B Hardware C CPU D Mainboard Câu 5: Chỉ tên thiết bị sau: A Chíp vi xử lý, ổ đĩa cứng, RAM B Chíp vi xử lý, RAM, ổ đĩa cứng C Chíp vi xử lý, RAM, đầu đọc thẻ D Thẻ nhớ, RAM, ổ đĩa cứng Câu 6: Tên thư mục khơng thể chứa kí tự nào? A / \ : * ? B / \ : * @ C / \ : # ? D / \ : % ? II TỰ LUẬN (7 điểm): Câu (2 điểm): Trình bày ý nghĩa tùy chọn sau: Lock, Sleep Câu (2 điểm): Kể tên loại máy tính? Giả sử Nguyễn Minh Nguyệt nhân viên phát triển kinh doanh, Minh Nguyệt chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng để đề xuất cho phòng dự án Trong số trường hợp, cần ngồi thay cho giám đốc chi nhánh để xử lý cơng việc Các hình ảnh, Word Excel chìa khóa cho đề xuất cô ta Em xác định loại máy tính phù hợp cho nhân viên Câu (1 điểm): So sánh giống khác ROM RAM Câu (2 điểm): Cho thư mục: a Viết đường dẫn từ ổ D đến thư mục HEDIEUHANH b Viết đường dẫn từ ổ D đến thư mục BÀI c Thư mục thư mục mẹ thư mục TOÁN d Kể tên thư mục thư mục TIN HỌC D:\ KHỐI TIN HỌC BÀI HEDIEUHANH TEPTIN BÀI TOÁN KHỐI KHỐI  Chúc làm tốt  TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN LÝ Đề số: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TIN HỌC Năm học: 2020 – 2021 Ngày thi: 21/12/2020 Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại vào làm chữ đứng trước phương án mà em chọn Câu 1: Phím tắt mang ý nghĩa chép: A Ctrl+c B Ctrl+x C Ctrl+v D Ctrl+s Câu 2: Đâu nhiệm vụ hệ điều hành: A Điều khiển phần cứng máy tính B Cung cấp giao diện cho người dùng C Tổ chức quản lý thông tin máy tính D Tất phương án Câu 3: Chế độ Lock cho phép: A Khởi động lại máy tính B Ẩn desktop đằng sau hình đăng nhập C Đặt máy tính trạng thái tiêu thụ điện D Đặt máy tính trạng thái không tiêu tốn nguồn lượng Câu 4: Bản mạch in lớn nằm bên thân máy tính gọi là: A Case B Hardware C CPU D Motherboard Câu 5: Chỉ tên thiết bị sau : A RAM, ổ đĩa cứng, chíp vi xử lý B RAM, chíp vi xử lý, ổ đĩa cứng C RAM, ổ đĩa cứng, thẻ nhớ D RAM, ổ đĩa cứng, bo mạch chủ Câu 6: Tên thư mục khơng thể chứa kí tự nào? A < > : * ? B < > : * @ C < > : # ? D < > : % ? II TỰ LUẬN (7 điểm): Câu (2 điểm): Trình bày ý nghĩa tùy chọn sau: Log off, Sleep Câu (2 điểm): Chíp vi xử lý có chức gì? Chip vi xử lý gắn thành phần bên thùng máy tính? Câu (1 điểm): So sánh giống khác ROM RAM Câu (2 điểm): Cho thư mục: a Viết đường dẫn từ ổ C đến thư mục TEPTIN b Viết đường dẫn từ ổ C đến thư mục TOÁN c Thư mục thư mục mẹ thư mục BÀI d Kể tên thư mục thư mục BÀI C:\ KHỐI TIN HỌC BÀI HEDIEUHANH TEPTIN BÀI TOÁN KHỐI KHỐI  Chúc làm tốt  ... mục TIN HỌC D: KHỐI TIN HỌC BÀI HEDIEUHANH TEPTIN BÀI TOÁN KHỐI KHỐI  Chúc làm tốt  TRƯỜNG THCS GIA THỤY TỔ TOÁN LÝ Đề số: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MƠN TIN HỌC Năm học: 2020 – 20 21 Ngày thi: 21/ 12/2020... nhiệm tìm kiếm khách hàng để đề xuất cho phòng dự án Trong số trường hợp, cần ngồi thay cho giám đốc chi nhánh để xử lý công việc Các hình ảnh, Word Excel chìa khóa cho đề xuất ta Em xác định loại... HỌC Năm học: 2020 – 20 21 Ngày thi: 21/ 12/2020 Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi lại vào làm chữ đứng trước phương án mà em chọn Câu 1: Phím tắt mang ý nghĩa chép: A Ctrl+c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy, Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

Hình ảnh liên quan

B. Trở về màn hình đăng nhập - Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

r.

ở về màn hình đăng nhập Xem tại trang 1 của tài liệu.
B. Ẩn desktop đằng sau một màn hình đăng nhập - Đề thi học kì 1 môn Tin học 6 năm 2020-2021 - Trường THCS Gia Thụy

n.

desktop đằng sau một màn hình đăng nhập Xem tại trang 3 của tài liệu.