0

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn

5 23 0
  • Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:24

Mời các bạn tham khảo Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt! KXĐ: x > 0; x  14 2,0đ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5  b) A =    x ( x  3)  1 x : x   ( x +3)  =    x ( x  3)  ( x  3) x  x ( x  3)   x 0,25 0,25 = 1 x ( x  3) x ( x  3)  x 0,25 = x 3 x 0,25 Vậy A = x 3 (với x > 0; x  1) x c) x 3  (ĐK: x > ; x  1) x  4( x  3)  x 0,25  x  12  x   x  16 (TMĐK) Vậy với x = 16 A  0,25 Điều kiện để hàm số y = (3m-1)x+2 hàm số bậc khi: 0,25 A  3m   m 0,25 Để đường thẳng (d) // (d/) thì: 15 3m    2  n 1,0đ  3m  m  2(TMDK )   n   n  0,25 0,25 / Vậy m  2; n  (d) // (d ) 0,25 16 a) + MNP vuông M, đường cao MH  MN  NH NP  2.8  16  MN  4cm (Vì MN > 0) 2,0đ 2 + NP  MN  MP (Định lý Pitago tam giác vuông MNP)  MP  NP  MN  82  42  48  3cm 0,5 0,25 + Có HN + HP = NP  HP = NP – HN = – = cm 0,25 MH  NH PH  2.6  12 0,25  MH  12  3cm (Vì MH > 0) b) + MNK vng M có đường cao MQ  MN  NQ.NK (1) 0,25 + Mà MN  NH NP (Chứng minh câu a ) Từ (1) (2)  NQ.NK = NH.NP Ta có: x  18  x  x  x  18 y3   y  y3  y  17  P  x3  y  3( x  y )  1996 0,5đ  ( x3  3x)  ( y  y )  1996  18   1996  2020 Vậy P = 2020 với x     y  3  2  3  2 (2) 0,25 0,25 0,25 ... Từ (1) (2)  NQ.NK = NH.NP Ta có: x  18  x  x  x  18 y3   y  y3  y  17  P  x3  y  3( x  y )  199 6 0,5đ  ( x3  3x)  ( y  y )  199 6  18   199 6  2020 Vậy P = 2020 với x ...  MN  82  42  48  3cm 0,5 0,25 + Có HN + HP = NP  HP = NP – HN = – = cm 0,25 MH  NH PH  2.6  12 0,25  MH  12  3cm (Vì MH > 0) b) + MNK vng M có đường cao MQ  MN  NQ.NK (1) 0,25... 3)  x 0,25  x  12  x   x  16 (TMĐK) Vậy với x = 16 A  0,25 Điều kiện để hàm số y = (3m-1)x+2 hàm số bậc khi: 0,25 A  3m   m 0,25 Để đường thẳng (d) // (d/) thì: 15 3m    2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn, Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn

Hình ảnh liên quan

b) Trên cạnh MP lấy điểm K (K M, K P), gọi Q là hình chiếu củ aM trên NK. Chứng minh rằng:  NQ - Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Ba Đồn

b.

Trên cạnh MP lấy điểm K (K M, K P), gọi Q là hình chiếu củ aM trên NK. Chứng minh rằng: NQ Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan