0

Bệnh đốm đen trái bưởi và cách phòng trị?

2 21 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:30

Ngoài cây bưởi ( là cây thường bị bệnh gây hại nhiều nhất) bệnh còn gây hại trên nhiều cây thuộc nhóm cây có múi như cam, quýt, chanh, tắc…Có lẽ do bạn chỉ chú ý đến trái[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh đốm đen trái bưởi và cách phòng trị?,

Hình ảnh liên quan

-  Lên liếp cao hình mai rùa, đồng thời xẻ rãnh thoát nước trên  mặt liếp…để vườn bưởi không bị đọng nước trong mùa mưa, gây ẩm  ướt cho vườn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, phát  triển - Bệnh đốm đen trái bưởi và cách phòng trị?

n.

liếp cao hình mai rùa, đồng thời xẻ rãnh thoát nước trên mặt liếp…để vườn bưởi không bị đọng nước trong mùa mưa, gây ẩm ướt cho vườn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, phát triển Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan