0

Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

4 37 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:47

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ứng suất và biến dạng giới hạn của kết cấu bị khoét lỗ dưới tải trọng nén. Đây là hình thức tải trọng chính phát sinh từ trọng lượng hàng hóa và áp lực nước tác động lên kết cấu tàu thủy và công trình nổi. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết. ... KHÍ - ĐỘNG LỰC sức bền giới hạn có kht lỗ ln nhỏ sức bền giới hạn hồn hảo [5] Do đó, cần phải trực tiếp xem xét sức bền giới hạn bị khoét lỗ tùy thuộc vào mục đích thiết kế khác kết cấu Tuy nhiên,... thước lỗ kht xuất kết cấu (d) Tấm khoét lỗ D/b=0,7 Hình (tiếp theo) Từ kết thu cho thấy bị khoét lỗ tượng giảm bền ảnh hưởng trực tiếp xung quanh mép lỗ Điều cho thấy kết cấu bị khoét lỗ cần có. .. xác ảnh hưởng kết cấu bị khoét lỗ so với kết cấu hồn chỉnh phân tích FEA Giới hạn nghiên cứu này, có lỗ kht hình tròn tác giả xem xét, nhiên kết cấu tàu kiến trúc khơi, loại lỗ khoét hình elip
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Hình ảnh lỗ khoét trên kết cấu Trong những thập kỷ qua đã có rất nhiều nghiên  cứu liên quan đến độ bền của các tấm bị khoét lỗ  được thực hiện bởi các nhà khoa học [3, 4] - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

Hình 1..

Hình ảnh lỗ khoét trên kết cấu Trong những thập kỷ qua đã có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến độ bền của các tấm bị khoét lỗ được thực hiện bởi các nhà khoa học [3, 4] Xem tại trang 1 của tài liệu.
2. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

2..

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 5. Đồ thị quan hệ giữa ứng suất và giới hạn - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

Hình 5..

Đồ thị quan hệ giữa ứng suất và giới hạn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Điều kiện biên và tải trọng - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

Hình 4..

Điều kiện biên và tải trọng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3. Chia lưới phần tử hữu hạn - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

Hình 3..

Chia lưới phần tử hữu hạn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 5 cho thấy mối quan hệ biến dạng và ứng suất đối với tấm bị khoét lỗ so với tâm hoàn hảo - Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét

Hình 5.

cho thấy mối quan hệ biến dạng và ứng suất đối với tấm bị khoét lỗ so với tâm hoàn hảo Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan