0

Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

32 12 0
  • Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:28

§ång thêi c¸c ion kim lo¹i qua chuçi thøc ¨n, qua da vµ mang vµo bªn trong c¬ thÓ kÕt hîp víi gèc NH - cña protein t¹o thµnh muèi protemate kÕt tña øc chÕ ho¹t ®éng cña hÖ men lµm trë [r] (1) Bïi Quang TÒ 408 Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bệnh học thủy sản Phần BƯnh dinh d−ìng vμ mơi tr−ờng động vËt thđy s¶n Biên soạn: TS Bùi Quang Tề (2)Bệnh học thủy sản- Phần 409 Chơng 11 bệnh dinh d−ỡng động vật thuỷ sản 1 BƯnh dinh d−ìng ë c¸ Cá sống thuỷ vực có đủ thức ăn tự nhiên, cá lớn nhanh không bị bệnh, thiếu thành phần protein, glucid, Lipid, Vitamine, khoáng làm cá yếu, sinh tr−ởng chậm, sức đề kháng Trong điều kiện nuôi mật độ dày, thức ăn tự nhiên thiếu, cần phải cho ăn thêm thức ăn tổng hợp có đầy đủ thành phần giúp cho q trình trao đổi chất thể cá xảy thuận lợi Thành phần thức ăn không đầy đủ cá th−ờng xảy dấu hiệu bệnh lý sau: - Sự trao đổi chất bị rối loạn, trình tiêu hố khơng bình th−ờng - Phá huỷ chức hoạt động hệ thống thần kinh quan - Gây viêm loét máy tiêu hố, từ dẫn đến gan thận, lách cỏ u b nh hng - Cơ thể cá bị dị hình, cong thân uốn sóng, nắp mang lõm khuyết, tia vây bị dị hình - Cá gầy yếu sức đề kháng dễ bị nhiễm bệnh 1.1 BƯnh thiÕu Protein vµ Acid amine Protein chất quan trọng để cá sinh tr−ởng phát triển Vì ao ni mật độ dày, thành phần Protein thức ăn không thấp 40% để đảm bảo cho cá sinh tr−ởng cá chậm lớn Thức ăn có 25% Protein, tốc độ tăng trọng cá 12,8% cá cho ăn thức ăn có 40% Protein Nếu cho ăn có 10% Protein cá khơng tăng trọng l−ợng - Cá chép: Trong thức ăn nhiều acid amine vitamine làm cho thể cá khả điều tiết thăng bằng, cột sống bị cong, nghiêm trọng ảnh h−ởng đến tế bào tổ chức gan, lách Đối với l−ơn, thức ăn khơng có protein, thể giảm trọng l−ợng rõ rệt, thức ăn Protein chiếm 8,9%, trọng l−ợng thể giảm nhẹ Nếu trọng l−ợng protein 13,4% trọng l−ợng thể tăng Ng−ợc lại tỷ lệ Protein thức ăn v−ợt 44,5% sinh tr−ởng tích luỹ đạm gần nh− không thay đổi mức độ có tác dụng trở ngại cho q trình trao i cht - Trong thức ăn cá acid amin không cân hàm lợng protein nhiều, lÃng phí mà gây tác hại cho thể 1.2 Bnh liờn quan n chất đ−ờng Glucid (3) Bïi Quang TÒ 410 trong thức ăn đầy đủ, phân giải mỡ thể l−ợng đạm yêu cầu giảm Đ−ờng thành phần cấu trúc tế bào thể - Cơ vận động, não hoạt động cần l−ợng cung cấp từ oxy hoá đ−ờng glucogen, nh−ng thân não dự trữ đ−ờng phải lấy từ máu nên thiếu đ−ờng máu làm cho chức hoạt động máu bị tổn hại, dẫn đến co giật, hôn mê chí cá bị chết Qua cho thấy đ−ờng thức ăn thiếu ảnh h−ởng đến hoạt động bình th−ờng cá - Các loại đ−ờng thức ăn chủ yếu tinh bột có saccarose, lactose Đ−ờng ống tiêu hố phân giải đ−ờng đơn hấp thụ vào gan, khả hấp thụ loại đ−ờng loài cá giai đoạn phát triển lồi có khác Cá hồi tỷ lệ tiêu hoá cellulo d−ới 10%, tỷ lệ tiêu hoá loại đ−ờng từ 20-40% hàm l−ợng cellulo thức ăn khơng 10% tốt 5-6%, loại đ−ờng không q 30%, phần tiêu hố khơng nên thấp 10% Theo Hồng Trung Chí (Trung Quốc) 1983, 1985 để tăng trọng cá trắm cỏ dùng tinh bột cho ăn tốt 48% chứng minh khả hấp thụ tinh bột cao nhiều so với mỡ, hàm l−ợng tinh bột 51,4% cá trắm sinh tr−ởng tốt Từ suy nguồn cung cấp l−ợng chủ yếu cá trắm cỏ lấy từ đ−ờng Thiếu đ−ờng hoạt động quan bị đình trệ, nh−ng ng−ợc lại nhiều phát sinh bệnh lý cho cá, th−ờng dẫn đến làm cho quan nội tạng bị tích luỹ mỡ gây rối loạn hoạt động quan, mỡ vào gan làm s−ng gan, gan biến thành màu nhạt, bề mặt gan sáng bóng 1.3 Bệnh liên quan đến chất béo - lipid - Mì lµ vật chất chủ yếu dự trữ nguồn cung cấp lợng cho thể cá, gram mỡ oxy hoá cung cấp 9300 calo lợng - M thể bảo vệ cố định quan nội tạng - Mỡ thành phần cấu tạo màng màng tế bào - Mỡ hoà tan vitamin thể đồng thời có tác dụng chuyển hoá muối acid túi mật Một số acid béo làm tăng sức đề kháng cho thể cá, làm máu hoạt động bình th−ờng -Trong thành phần thức ăn, số l−ợng mỡ thích hợp cá sinh tr−ởng nhanh, hoạt động quan khơng bị rối loạn Các lồi cá khác yêu cầu l−ợng mỡ không giống Muốn xác định hàm l−ợng mỡ thích hợp phần thức ăn cần dựa vào tính ăn cá nguồn thức ăn cá khả hấp thụ mỡ thức ăn mạnh cá ăn thực vật thuỷ sinh th−ợng đẳng Cá ăn tạp hấp thụ tốt mỡ tinh bột làm nguồn l−ợng Trong thức ăn thiếu mỡ cá sinh tr−ởng chậm, vây bị đứt Ng−ợc lại thức ăn thành phần mỡ cao làm cản trở tích luỹ đạm, chất l−ợng thịt giảm, cá sinh tr−ởng chậm, số quan nội tạng bị thối hố Nhìn chung thức ăn cá l−ợng mỡ nên d−ới 15% Đối với cá hồi, thức ăn l−ợng mỡ d−ới 5% (4)Bệnh học thủy sản- Phần 411 cá, cho ăn bổ sung thành phần mỡ vào, đồng thời cung cấp số l−ợng vitamin E phần thức ăn 1.4 BƯnh thiÕu c¸c muối vô nguyên tố vi lợng. Ca, P, K, Na, Mg, Fe, Co, Cu, Mn, Zn thành phần quan trọng cấu tạo tổ chức thể cá chất xúc tác hệ men, trì hoạt động sinh lý nhiều lĩnh vực thể, góp phần tăng nhanh tốc độ sinh tr−ởng, đẩy mạnh trình trao đổi chất, tăng khả hấp thụ chất dinh d−ỡng, giảm số l−ợng thức ăn, trì áp suất thẩm thấu tế bào - Cá hấp thụ muối vô n−ớc nh−ng hạn chế số nguyên tố nên không đáp ứng đ−ợc yêu cầu nguồn muối vơ yếu tố vi l−ợng phải bổ sung vào thành phần thức ăn Nhìn chung Ca có n−ớc t−ơng đối nhiều nên không bổ sung vào cá sinh tr−ởng bình th−ờng Cịn với P, cần bổ sung số l−ợng 0,4% thành phần thức ăn cá, thiếu chuyển hoá thức ăn thấp, cá sinh tr−ởng chậm, xng b d hỡnh - Thức ăn thiếu Mg, cá chép bơi lội yếu, sinh trởng chậm, lợng Mg xơng giảm, sau thời gian cá chết - Thức ăn thiếu Fe, cá chép bị bệnh thiếu máu, thiếu I2 cá hồi bị bệnh u tuyến giáp trạng - Thiếu Cu cá chép sinh trởng chậm, nhng ngợc lại cao gây thiếu máu øc chÕ sinh tr−ëng - ThiÕu Mn, c¸ chÐp sinh trởng chậm, đuôi bị dị hình Cá hồi thiếu Mn thể rút ngắn lại 1.5 Bệnh thiếu loại Vitamin (5) Bïi Quang TỊ 412 2 BƯnh dinh d−ìng ë t«m 2.1 BƯnh thiÕu Vitamin C - hội chứng chết đen 2.1.1 Tác nhân gây bƯnh Các đàn tơm ni thâm canh dùng thức ăn tổng hợp có hàm l−ợng Vitamin C thấp không đủ l−ợng bổ sung cho sinh tr−ởng tôm, tảo nguồn khác hệ thống nuôi 2.1.2 Dấu hiệu bệnh lý phân bố Dấu hiệu thấy rõ vùng đen d−ới lớp vỏ kitin phần bụng, đầu ngực, đặc biệt khớp nối đốt Bệnh nặng vùng đen xuất mang tôm thành ruột Tôm bỏ ăn, chậm lớn Đàn tơm mắc bệnh mạn tính thiếu Vitamin C bị chết từ 1-5% hàng ngày Tỷ lệ hao hụt tổng cộng lớn 80-90% Hiện t−ợng bệnh lý giống bệnh ăn mòn, khác chỗ vỏ kitin khơng bị ăn mịn Các lồi tôm biển, tôm xanh nuôi dùng thức ăn tổng hợp không đủ hàm l−ợng Vitamin C cung cấp cho tụm hng ngy 2.1.3 Chẩn đoán bệnh Dựa vào dấu hiệu bệnh lý 2.1.4 Phơng pháp phòng trị bệnh Dựng thc n tng hợp ni tơm có hàm l−ợng Vitamin C 2-3 g/1 kg thức ăn L−ợng Vitamin C đ−ợc tích luỹ tôm lớn 0,03 mg/1 g mô cơ, tơm tránh đ−ợc bệnh chết đen có sức đề kháng cao Th−ờng xuyên bổ sung tảo vào hệ thống nuôi nguồn Vitamin C tự nhiên tốt cho tụm 2.2 Bệnh mềm vỏ tôm thịt Bệnh th−ờng xảy tôm thịt 3-5 tháng tuổi Sau lột xác vỏ kitin không cứng lại đ−ợc mềm nên ng−ời ta gọi hội chứng bệnh tôm, tôm mềm vỏ yếu, hoạt động dày đặc bị sinh vật bám dày đặc, tơm chết rải rác đến hàng loạt Theo Baticados CTV (1986) nhận định bệnh mềm vỏ tôm số nguyên nhân nh−ng nguyên nhân đáng quan tâm muối khoáng Canxi Photphat n−ớc thức ăn thấp Cho tôm ăn thịt động vật nhuyễn thể t−ơi với tỷ lệ 14% phần thức ăn cho kết tốt, làm cho vỏ cứng lại, cải thiện đ−ợc tình trạng mềm vỏ (Baticatos, 1986) Bệnh mềm vỏ ảnh h−ởng lớn tới suất, sản l−ợng giá trị th−ơng phẩm tôm nuôi Bệnh xảy từ cuối tháng nuôi thứ đến đầu tháng nuôi thứ th−ờng xuất tôm nuôi mật độ cao 15-30 con/m3 Bệnh th−ờng gặp ao ni miền B¾c, Trung, Nam A B (6)Bệnh học thủy sản- Phần 413 Chơng 12 bƯnh m«i tr−êng Động vật thuỷ sản mắc bệnh nhiều nguyên nhân gây dễ dàng nhìn thấy nghiên cứu ch−ơng Ngoài yếu tố tác động vào thể khơng phải d−ới hình thức ký sinh gây nên phá huỷ chức hoạt động sinh lý bình th−ờng thể động vật thuỷ sản, làm giảm khả đề kháng thể động vật thuỷ sản với môi tr−ờng Các yếu tố tác động trực tiếp gián tiếp đến động vật thuỷ sản Sự tác động vài yếu tố riêng biệt song phần lớn tác động tổng hợp nhiều yếu tố bệnh phi ký sinh cá, tơm gây nhiều tổn thất to lớn cho ng−ời nuôi trồng thuỷ sản (xem mục - ch−ơng 1) 1 Bệnh yếu tố vô sinh 1.1 Cá, tôm bị bệnh yếu tố học Yêú tố học tác động đến cá, tôm làm cho cá, tôm bị th−ơng mà c−ờng độ tác động mạnh quan quan trọng nh− thần kinh, hơ hấp, tuần hồn làm rối loạn trạng thái sinh lý bình th−ờng thể, làm khả bắt mồi, khả trốn tránh kẻ thù, sức đề kháng giảm dần, đàn cá, tôm bị gầy yếu, nặng làm cá, tôm yếu chí làm cá, tơm chết hàng loạt D−ới tác động yếu tố học, thần kinh cá, tôm bị chấn động, cá, tôm hoảng sợ bơi lội hỗn loạn, nhảy lên bờ, va vào vật thể n−ớc làm cá tróc vẩy, đứt vây, da cá mẩn đỏ, chảy máu, tôm gãy truỳ phần phụ dẫn đến t−ợng viêm loét mở đ−ờng cho vi khuẩn, nấm ký sinh trùng ký sinh gây bệnh 1.1.1 Cá, tôm bị th−ơng đánh bắt vận chuyển Dùng ng− cụ đánh bắt khơng thích hợp với loại cá, tơm giai đoạn phát triển dễ làm cho cá, tôm bị th−ơng Nếu kiểm tra cá bố mẹ cho đẻ, san cá h−ơng, cá giống l−ới giai thô, mắt l−ới lớn làm cho cá có t−ợng mắc vây vào l−ới, mắt l−ới giữ ngang thể cá gây t−ợng “đóng l−ới” làm cá quấy mạnh, đứt vây, trầy da, tróc vẩy Đối với cá bố mẹ sau bị th−ơng th−ờng không đủ sức tham gia hoạt động đẻ trứng Cá h−ơng, cá giống sau xây sát th−ờng bị bệnh vi trùng, nấm gây làm cho cá chết hàng loạt Đối với tôm ấu trùng, tôm giống, tôm bố mẹ phải có dụng cụ thích hợp để đánh bắt, không làm cho tôm bị sốc yếu chết Vì đánh cá, tơm cần chọn ng− cụ thích hợp với đối t−ợng Thao tác đánh bắt cần ý đến tập tính loại khác Cá mè trắng hay nhảy, cá trắm cỏ bơi lội nhanh, cá chép hay chúi xuống đáy ao, tôm giống hay nhảy (7) Bïi Quang TÒ 414 1.1.2 Cá, tôm bị th−ơng chấn động mạnh Dùng chất nổ đánh cá, tôm th−ờng gây thiệt hại cho cá, tôm nguồn n−ớc, ngồi cá bị chết cịn làm cho nhiều lồi cá khác bị th−ơng nh− đứt vây, tróc vẩy, chảy máu, sức khoẻ giảm, khả bắt mồi chốn tránh kẻ thù Không cá lớn chết mà làm cá bé chết làm thiệt hại nguồn lợi Tiếng nổ n−ớc mạnh làm chấn động lớn, phá huỷ hệ thống thần kinh cá, làm yếu khả vận động, nặng làm cho cá chết mà không phát đ−ợc vết th−ơng Khi vận chuyển ph−ơng tiện thô sơ nh− gánh bộ, cá bột, cá h−ơng thao tác không kỹ thuật dễ làm cho chúng bị va chạm vào thúng vỉ đậy làm bị th−ơng, bị chống, có bắn ngồi chết Vận chuyển ô tô, đ−ờng xa, xe chở nhẹ, đ−ờng xấu nhanh, cá, tôm xe bị chấn động nhiều có ảnh h−ởng xấu đến cá, tôm với cá, tôm nhỏ, sức chịu đựng tác hại kém: Sự chấn động mạnh liên tục gây cho cá, tôm bị “say sóng”; cá, tơm khả thăng bơi lội khơng bình th−ờng, cá, tơm đầu, ngửa bụng Nếu bị chấn động nhẹ sau thời gian, cá, tơm hồi phục trở lại bình th−ờng 1.2 Cá, tôm bị bệnh nhiệt độ khơng thích hợp Cá, tơm động vật máu lạnh nên điều kiện nhiệt độ môi tr−ờng n−ớc ảnh h−ởng nhiều đến đời sống chúng Nhiệt thân cá, tôm thay đổi theo nhiệt độ n−ớc, th−ờng chênh lệch với nhiệt độ n−ớc khoảng 0,10C, lúc nhiệt độ môi tr−ờng n−ớc giảm hay tăng đột ngột kích thích dây thần kinh da làm khả điều tiết hoạt động quan, phát sinh bệnh, da biến đổi từ màu sáng qua màu tối cá chép giống nhiệt độ n−ớc thay đổi 12-150C cá nằm nghiêng lên mặt nc, mt khả bơi lội Cá vền, cá chép, cá diếc từ môi trờng 210C chuyển qua m«i tr−êng 1-20C, phiến mang tr−ơng phồng, chức hoạt động quan hô hấp, tuần hồn bị đình trệ, sau cá chết Cá môi tr−ờng n−ớc luôn vận động làm cho thể toả nhiệt nh−ng toả nhiệt khơng nên thân nhiệt cá nhiệt môi tr−ờng chênh lệch không đáng kể Ví dụ cá diếc vận động, thân nhiệt có cao nhiệt độ n−ớc 0,2-0,30 C Cá hồi vận động, thân nhiệt cá cao nhiệt độ n−ớc 0,4-0,50C Cá ngừ có hệ mạch d−ới da phát triển nên nhiệt thân cá cao nhiệt độ mơi tr−ờng 100C Mỗi lồi cá, tơm giai đoạn phát triển loài yêu cầu nhiệt độ n−ớc khác có giới hạn nhiệt độ thích ứng khác Trong khoảng nhiệt độ thích hợp, trạng thái sinh lý thể cá bình th−ờng, nhiệt độ mơi tr−ờng ngồi khoảng phạm vi thích ứng trao đổi chất thể cá bị rối loạn chức hoạt động quan bị phá huỷ làm cho cá, tơm chết Nhiệt độ thích hợp cho sinh tr−ởng cá chép 23-290C, nhiệt độ này, q trình sinh lý cá, tơm diễn tốt, c−ờng độ bắt mồi cá, tôm cao Nếu nhiệt độ giảm xuống 150C c−ờng độ bắt mồi giảm 3-4 lần Cá rơ phi thích hợp nhiệt độ 25-300C, thấp 200C cao hơn 350C, c−ờng độ bắt mồi giảm Từ 6-140C giới hạn thấp 37-420C giới hạn nhiệt độ cao làm cho cá rô phi bị cht (8)Bệnh học thủy sản- Phần 415 Cá chép cho đẻ điều kiện thích hợp 20-250C, cá mè 24-290C sinh sản nhân tạo, cần quan tâm đến yếu tố nhiệt độ Khi vận chuyển cá, tôm nhiệt độ cơng cụ vận chuyển ngồi mơi tr−ờng th−ờng có chênh lệch nhau, chênh lệch nhanh tốt Nếu nhiệt độ chênh lệch q cao, cá, tơm có t−ợng chống, kết sau thả cá, tôm ra, cá, tôm bị đầu, ngửa bụng, khả hoạt động bình th−ờng, da cá, tơm màu sắc bình th−ờng, đ−a cá, tôm từ thuỷ vực qua thuỷ vực khác phải ý đến thay đổi nhiệt độ, nên thả cá, tôm từ từ điều hồ nhiệt độ từ cơng cụ bên ngồi đừng để chênh lệch lớn Vận chuyển cá, tôm phải chọn thời tiết có nhiệt độ thích hợp nhiệt độ khơng khí q cao, phải có biện pháp xử lý hạ nhiệt vận chuyển Nhiệt độ n−ớc chênh lệch vận chuyển không 2-30C; cá, tôm lớn, nhiệt độ thay đổi không 50C; cá, tôm giống không 2-30C Khi kiểm tra kéo vó đánh chài ao ni tơm thời gian 14-16giờ ngày nắng nóng (nhiệt độ khơng khí >350C), có thể thấy tơm sú bị sốc nhiệt thân co lại (hình 387A) tơm chân trắng chuyển màu trắng đục (hình 387B) A B (9) Bïi Quang TỊ 416 Trong q trình vận chuyển, nhiệt độ tăng khả chịu đựng với chất độc giảm cá, tôm yêu cầu l−ợng O2 tiêu hao cao Qua nghiên cứu ảnh h−ởng nhiệt độ n−ớc đến khả chịu đựng cá với CO2, NH3, H2S tiêu hao O2 số lồi cá ni giai đoạn cá h−ơng nh− bảng 33: Bảng 48: Khả chịu đựng với CO2, NH3, H2S tiêu hao oxy giai đoạn cá h−ơng của số lồi cá ni T0 O 2 (mg/l) Cá hơng trắm cỏ CO2 (mg/l) Cá hơng mè hoa NH3 (mg/l) Cá hơng mè trắng H2S (mg/l) Cá hơng mè trắng 200 250 300 350 1,5 1,92 2,05 2,53 32,28 30,18 29,45 26,18 6,14 5,29 4,49 4,06 2,5 2,12 1,93 1,66 1.3 Cá tôm bÞ bƯnh thiÕu oxy Cá tơm sống n−ớc cần O2 đầy đủ để thực trình trao đổi chất Tuy nhiên lồi cá tơm, giai đoạn phát triển điều kiện môi tr−ờng khác nhau, yêu cầu l−ợng oxy khác Lúc l−ợng oxy hoà tan n−ớc thấp giới hạn làm cho cá tôm chết ngạt Cá trắm cỏ, trắm đen, cá mè trắng, mè hoa th−ờng hàm l−ợng O2 hoà tan n−ớc mg/l , cá bắt đầu đầu đến 0,4-0,6 mg/l, cá chết ngạt cá chép, cá diếc chết ngạt l−ợng oxy hoà tan 0,1-0,4 mg/l, cá vền 0,4-0,5 mg/l Đối với ao nuôi tơm mơi tr−ờng ao ni hàm l−ợng oxy hồ tan thấp 3mg/l nguyên nhân làm mang tôm chuyển màu hồng Nhiều ao nuôi tôm ven biển miền Trung Nam Bộ hàm l−ợng oxy vào ban đêm dao động 1-2,8 mg O2/ml chí có lúc o bng khụng Hin tng cá tôm chết ngạt thiếu oxy xảy ao hồ nớc tĩnh mặt nớc tĩnh nhiều mùn bà hữu bón nhiều phân hữu Có lúc O2 mơi tr−ờng đầy đủ nh−ng CO2 cao lên đến 80 mg/l nhiệt độ 20-310C, CO 2 máu cá không thoát đợc làm hôn mê thần kinh trung ơng Cá khó lấy O2 hoà tan nớc, hàm lợng CO2 nớc 20 mg/l mà cá đầu n−íc thiÕu O2 lµ chđ u Mùa hè cá, tôm dễ bị đầu trời sấm sét mà khơng có m−a hay tr−ớc m−a dơng áp suất khơ khí giảm thấp O2 hào tan vào n−ớc giảm làm cho cá, tôm đầu, có m−a giơng ngắn, nhiệt độ n−ớc tầng mặt giảm, tầng đáy cao gây t−ợng đối l−u, chất mùn bã hữu tầng đáy đ−ợc đảo lên tăng c−ờng phân huỷ tiêu hao nhiều O2 đồng thời thấy khí độc nh− H2S, NH3, CO2 làm cho cá đầu Những ao, hồ tảo loại phát triển mạnh, ban ngày chúng tiến hành quang hợp sản sinh nhiều O2, nh−ng ng−ợc lại vào ban đêm q trình hơ hấp, chúng lại lấy nhiều O2 môi tr−ờng thải nhiều CO2 dễ làm cho cá đầu *TriƯu trøng c¸ bÞ bƯnh thiÕu oxy (10)Bệnh học thủy sản- Phần 417 Khi tụm bị bệnh thiếu oxy dấu hiệu đầu (hình 388A), dạt vào bờ, chết từ rải rác đến hàng loạt, đặc biệt l−ợng tôm chết tập trung vào sáng sớm Tơm bỏ ăn khơng xuống đáy ao bắt mồi nồng độ oxy hoà tan đáy thấp Kiểm tra thấy mang tôm chuyển từ màu trắng ngà sang màu hồng (hình 388 B,C) B C (11) Bùi Quang Tề 418 *Biện pháp phòng ngừa Ao hồ nuôi cá, tôm ần tẩy dọn sẽ, nạo vét bớt bùn để l−ợng bùn vừa phải sau phơi nắng đáy ao n−ớc đ−a vo ng nuụi Phân bón cần đợc ủ kỹ lợng bón tuỳ theo điều kiện thời tiết chất nớc mà điều chỉnh cho thích hợp Cho cá, tôm nên áp dụng biện pháp định: định chất l−ợng, định số l−ợng, định thời gian định địa điểm thức ăn thừa, hàng ngày nên vớt bỏ Mất độ cá, tôm thả −ơng nuôi, mật độ trứng ấp không nên dày để đảm bảo môi tr−ờng đủ O2 Th−ờng xuyên theo dõi biến đổi môi tr−ờng để bơm thêm n−ớc vào ao, có điều kiện dùng máy sục khí để kịp thời bổ sung O cho ao ng nuụi 2 1.4 Cá tôm bị bệnh bọt khí ở nớc, loại khí bÃo hoà làm cho cá tôm bị bệnh bọt khí, cá nhỏ dễ mẫn cảm, thờng bệnh bọt khí hay xảy cá hơng cá giống, tôm ấu trùng, tôm giống Nguyờn nhõn làm cho chất khí n−ớc bão hồ nhiều, th−ờng thuỷ vực n−ớc tĩnh Trong ao hồ có nhiều tảo loại, buổi tr−a trời nắng nhiệt độ cao tảo quang hợp mạnh thải nhiều O , làm cho O n−ớc bão hoà Lúc O2 2 2 đạt độ bão hồ 150% gây bệnh bọt khí Với nhiệt độ 310C, hàm l−ợng O 2 14,4 mg/l độ bão hoà 192% cá h−ơng chiều dài 0,9-1 cm bị bệnh bọt khí, hàm l−ợng O2 24,4 mg/l, độ bão hồ 225% cá h−ơng có kích th−ớc 1,4-1,5 cm phát sinh bệnh bọt khí Do phân bón nhiều ch−a ủ kỹ nên bón vào ao tiếp tục phân huỷ tiêu hao nhiều O2 gây thiếu O đồng thời thải nhiều bọt khí nhỏ H S, NH2 3, CH4, CO2 lơ lưng n−íc lÉn víi c¸c sinh vật phù du, cá, tôm nuốt vào gây bệnh bọt khÝ Một số thuỷ vực hàm l−ợng CO2 cao gây bệnh bọt khí Trong ao CO2 đạt độ bão hồ 153,1-161,2% cá chép, cá diếc có kích cỡ 10 cm phát sinh bệnh bọt khí mà chết Trong trình vận chuyển bơm O2 nhiều gây bệnh bọt khí Nhất lúc nhiệt độ lên cao, chất hoà tan vào n−ớc mạnh dẫn nhanh đến độ bão hoà gây bệnh bọt khí Bọt khí vào thể cá, tôm qua miệng, qua mang qua da khuyếch tán đến mạch máu làm cho khí mạch máu bão hồ, máu q nhiều thể khí di động mà gây bệnh bọt khí *TriƯu chøng bƯnh bät khÝ (12)BƯnh häc thđy s¶n- PhÇn 419 Giải phẫu cá quan sát d−ới kính hiển vi nhìn thấy mạch máu da, vây, mang quan nội tạng có nhiều bọt khí, làm tắt mạch mà cá chết A B C H×nh 389: A- cá hồi bị bột khí bám vây mang; B- ấu trùng tôm bọt khí bám xung quanh; C- Mang tôm có bọt khí bám đầy * Biện pháp phòng ngừa: phũng nga bệnh bọt khí chủ yếu khơng cho chất khí q bão hồ thuỷ vực, nguồn n−ớc cho vào ao phải chọn lựa n−ớc khơng có bọt khí Ao −ơng ni cá q nhiều chất mùn bã hữu cơ, không dùng phân ch−a ủ kỹ để bón xuống ao L−ợng phân bón thức ăn cho xuống ao phải thích hợp Chất n−ớc ao th−ờng màu xanh nhạt, pH: 6-8 độ n−ớc thích hợp để thực vật phù du khơng phát triển mạnh A B Nếu phát bệnh bọt khí, cần kịp thời thay đổi n−ớc cũ ra, bơm n−ớc vào, cá, tôm bị bệnh nhẹ thải bọt khí hồi phục thể trở lại bình th−ờng 1.5 Hố chất ảnh h−ởng đến cá tôm Nền công nghiệp phát triển, n−ớc thải công nghiệp đổ thuỷ vực nhiều, thuốc trừ sâu cho lúa công nông nghiệp theo m−ơng máng dẫn vào làm ô nhiễm thuỷ vực nuôi cá, nh− thuỷ vực tự nhiên gây nhiễm độc cho cá, tuỳ theo mức độ bị ngộ độc nên có cá có biến chứng làm tơm chết hàng loạt Các chất độc cịn tích luỹ thịt cá, thịt tôm, ăn gây độc hại cho ng−ời Các chất độc hoá học tác hại với đối cá tập trung chủ yếu theo hình thức sau: - Chất độc phá hoại chức hoạt động tổ chức mang da số quan bên ngoài, gây tổn th−ơng, đồng thời không lấy đ−ợc oxy nên cá dễ dàng bị chết ngạt - Chất độc hoá học thơng qua tích tụ chuỗi thức ăn số chất độc trực tiếp qua da, mang vào thể cá kết hợp với gốc NH protein thể cá tạo thành muối khó tan ức chế hoạt động men, làm ảnh h−ởng đến trình trao đổi chất, nghiêm trọng làm cho cá chết - Các chất độc th−ờng gây độc cho cá, tôm 1.5.1 Cá, tôm bị trúng độc H2S cao (13) Bïi Quang TÒ 420 H2S tác dụng gây độc trực tiếp cá tơm q trình oxy hố lấy l−ợng lớn oxy hồ tan n−ớc làm cho mơi tr−ờng thiếu oxy nhanh chóng, th−ờng mg H2S oxy hoá cần l−ợng oxy 1,86 mg O2 Để phịng ngừa cá, tơm bị ngộ độc H2S nhiều thuỷ vực nuôi tôm, cá, n−ớc thải dùng để nuôi thuỷ sản cần xử lý tr−ớc lúc cho vào ao hồ Những thuỷ vực nuôi cá tôm cần nhiều mùn bã hữu cần nạo vét bớt, khơng nạo vét vào mùa hè nhiệt độ cao, lúc m−a giông cần theo dõi thay n−ớc kịp thời 1.5.2 Cá, tôm bị ngộ độc NH3 cao Trong điều kiện thiếu oxy, n−ớc thải đổ vào nhiều làm đáy ao hồ nhiều mùn bã hữu cơ, trình phân huỷ chất gây độc cho cá, tôm Hàm l−ợngNH3 đạt đến mg/ lít n−ớc đ−ợc coi vùng n−ớc bị nhiễm bẩn Đối với cá thuỷ vực hàm l−ợng NH3 đạt mg/lít gây chết cá trắm cỏ bột 11,23 mg/l: gây chết cá trắm c ging 17 mg/l: gây chết cá chép giống 30 mg/l: gây chết cá chép cỡ lớn Vì ph−ơng pháp phịng ngừa t−ợng giống nh− phịng ngừa H2S 1.5.3 Cá, tơm bị trúng độc thuốc trừ sâu: Các loại thuốc trừ sâu dùng bón cho lúa hoa màu, công nghiệp đổ vào thuỷ vực cá sống, qua tích luỹ lâu ngày đ−ợc đ−a dần vào thể cá dẫn đến cá bị ngộ độc Khi bị nhiễm chất độc thể cá bị dị hình, khả sinh sản chết Hiện t−ợng ngộ độc cá hay xảy sau trận m−a to, thuốc trừ sâu chảy vào ao hồ nuôi cá Nếu cá bố mẹ bị trúng thuốc độc trừ sâu hấp thụ vào qua hệ thống tuần hoàn đến tuyến sinh dục nên trứng đẻ phôi phát triển bị dị hình Đối với cá con, cá thịt bị nhiễm độc tổ chức mang da bị phá hoại khả tiết niêm dịch, nắp mang, gốc vây có t−ợng chảy máu Các quan nội tạng hoạt động sinh lý bình th−ờng bị trở ngại nên trình trao đổi chất bị rối loạn nhiễm độc nặng không phát kịp thi cú th cht hng lot *Phơng pháp ngăn chỈn: Trong vùng ni cá ruộng, phun thuốc trừ sâu cho lúa nên tháo cạn để cá tập trung vào m−ơng máng ao sâu Dụng cụ đựng loại thuốc trừ sâu, không nên rửa xuống ao nuôi cá, ao −ơng cá h−ơng, cá giống Một số tr−ờng hợp cá bị ngộ độc, có điều kiện dùng vôi cho xuống ao với số l−ợng để n−ớc ao có nồng độ từ 30-40 ppm 1.5.4 Cá bị trúng độc kim loại nặng C¸c ion kim lo¹i nh−: Cu++, Zn++, Fe++, Hg+, Ag++, Pb++, As++, Mg++, Mn++ rÊt cÇn cho cơ thể cá nh−ng v−ợt phạm vi yêu cầu gây độc cho cá (14)BƯnh häc thđy s¶n- PhÇn 421 Ví dụ: Thuỷ ngân (Hg) chất gây độc mạnh th−ờng gây ô nhiễm môi tr−ờng n−ớc Cá bị nhiễm vào thể th−ờng có hàm l−ợng cao gan, thận, không dễ tiết ngồi Nếu lít n−ớc bể ni cá có hàm l−ợng thuỷ ngân: 0,0024 mg sau 23 ngày kg thịt cá có 3,38 mg thuỷ ngân Trong n−ớc có Mercuric chloride hàm l−ợng 0,5 mg/lít, cá mè trắng giai đoạn cá giống sau 96 chết 80%, môi tr−ờng thiếu oxy nhiệt độ cao làm cho cá chết nhanh Ion Cu++, Mn++ liều l−ợng v−ợt yêu cầu cá bị ngộ độc làm cho tổ chức gan, thận, quan tạo máu bị phá hoại, thể thiếu máu Trong lít n−ớc có 0,16 mg CuSO hay AgNO4 3 làm cho phôi cá trắm, cá mè phát tr−ơng kéo dài FeSO4 nồng độ mg/lít n−ớc làm cho mang cá diếc viêm loét, tế bào tầng th−ợng bì tăng sinh mao mạch huyết quản tụ máu, tổ chức mang phân tiết nhiều niêm dịch, môi tr−ờng n−ớc pH thấp d−ới tác hại lớn nhiều ion kim loại nặng khác có tác dụng ngộ độc t−ơng tự mức độ có khác 2 BƯnh u tè h÷u sinh 2.1 Cá bị trúng độc tảo Mycrocystis (Hình 390) Th−ờng vào đầu hè, mùa thu ao −ơng cá giống, tảo Mycrocystis areuginesa M flosaguae phát triển mạnh tạo thành, lớp váng Tảo M areuginesa có màu xanh lam, tảo M flosaguae có màu xanh vàng nhạt D−ới kính hiển vi tập đồn quần thể ngồi có màng keo Quần thể lúc cịn non có dạng chuỗi tế bào xếp sít nhau, hình cầu, lớn lên sinh tr−ởng mà tập đoàn sinh lỗ khổng lớn nên hình dạng kích th−ớc có dạng thay đổi Mycrocystis phân bố phát triển thuỷ vực n−ớc tĩnh nhiều mùn bã hữu cơ, pH từ 8-9,5 Lúc Mycrocystis phát triển mạnh đêm hơ hấp nên sản sinh nhiều CO2 tiêu hao nhiều O2, l−ợng O2 ao khơng đáp ứng đ−ợc, chết, thời gian vào đêm Khi chết Mycrocystis phân giải tiêu hao l−ợng lớn oxy đồng thời thải môi tr−ờng CO2 chất độc nh−: NH4OH, H S gây độc hại cho cá, làm cá đầu Th−ờng lít n−ớc có 105 2 quần thể Mycrocystis làm cho cá bị trúng độc, đối t−ợng cá ni cá mè hoa giống dễ mẫn cảm Nếu lên đến 10 105 quần thể Mycrocystis lớt nớc, cá mè trắng, cá trắm chết, chí chúng chết hàng loạt tảo Mycrocystis bên có màng bọc nên cá ăn vào không tiêu hoá đợc A B (15) Bïi Quang TÒ 422 * Phơng pháp phòng trị: Trong cỏc ao −ơng nuôi cá mùa nhiệt độ cao cần ý nạo vét bớt bùn ao th−ờng xuyên thay n−ớc đảm bảo môi tr−ờng hạn chế Mycrocystis phát triển Nếu phát ao phát triển nhiều tảo Mycrocystis dùng CuSO4 với nồng độ 0,7 ppm phun khắp ao lúc dùng CuSO4 cần theo dõi cá có t−ợng đầu phải bơm n−ớc vào 2.2 Cá bị trúng độc tảo Psymnesium (Hình 391) - Giống tảo Psymnesium gây độc cho cá có lồi sau: Psymnesium saltans Massart Psymnesium parvum Carter Psymnesium minutum Carter Tảo Psymnesium phát triển mạnh ao nuôi cá làm cho cá chết Psymnesium saltans có vách tế bào mỏng, d−ới kính hiển vi điện tử thấy phiến vảy mỏng nhỏ đậy lên bề mặt thể lúc cịn sống hình dạng biến đổi có lúc hình bầu dục, lúc hình trứng, hình đế dày, hình trịn kích th−ớc thể 6-7 x 6-11 μm Đoạn tr−ớc thể có tiên mao: Tiên mao ngắn không hoạt động, tiên mao bên dài gấp r−ỡi chiều dài thể quan di động, gốc tiên mao có bọc co bóp Hai bên thể có dải sắc tố màu vàng A H×nh 391: Tảo Psymnesium saltas Kutz: A- hình vẽ tổng quát; B- hình KHVĐT; C- vỏ màng tế bào thấy rỗ vẩy mỏng (hình KHVĐT) (16)Bệnh học thủy sản- Phần 423 Phng thc sinh sản th−ờng phân dọc theo thể tiến hành sinh sản vào ban đêm nên ban ngày nhìn thấy Psymnesium phát triển điều kiện mơi tr−ờng pH cao, nhiệt độ cao độ muối rộng (1-30%o ) nh−ng thích hợp độ muối d−ới 30%0 Psymnesium có khả phân tiết độc tố chất làm vỡ tế bào máu Theo Uitzur Shilo 1970 độc tố giống tảo chất mỡ protein (Protio lipid) Hiện có số nhà khoa học cho độc tố chất glucolipid galacto lipid (mỡ đ−ờng) trong n−ớc Psymnesium phát triển mật độ 3,75 - 62,50 106 tế bào/lít n−ớc lµm cho cá chết, nớc thuỷ vực có màu vàng nâu Các loài cá bị trúng độc triệu chứng có khác lúc bắt đầu cá mè nhạy cảm tập trung vào bờ ao sau mức độ ngộ độc tăng lên, tất loài cá tập trung lên mặt n−ớc gần bờ, đầu chúc vào bờ khơng hoạt động lồi l−ơn, chạch loài cá đáy, lên mặt n−ớc, tr−ờn lên bờ, cá mè bắt đầu chết Các loài cá ao có tiếng động tạm thời phân tán nh−ng tập trung lại Lúc cá bị ngộ độc t−ơng đối nghiêm trọng nh−ng có biện pháp cấp cứu kịp thời cá sống đ−ợc trái lại cá bị trúng độc nặng cá tấp vào bờ thăng bằng, thể nằm nghiêng, hơ hấp khó khăn mê khó mà cấp cứu đ−ợc * Ph−¬ng pháp phòng trị: - Vo nhit cao cần bón loại phân lân, đạm phân hữu lồi tảo phát triển ức chế Psymnesium phát triển - Độc tố tảo Psymnesium tác dụng điều kiện pH d−ới bón vào mơi tr−ờng n−ớc l−ợng muối acid giảm độc cho cá nh−ng giá thành cao, sở sản xuất khó áp dụng - Khi phát có nhiều tảo Psymnesium phát triển dùng Amonium sulphate 10-17 ppm phun khắp ao Ph−ơng pháp không dùng để cấp cứu cá ngộ độc số loài cá giai đoạn cá bột 2.3 Cá bị trúng độc số giống tảo giáp (Hình 392,393) Tảo giáp gây độc cho cá th−ờng gặp số giống sau đây: Peridinium, Gymnodinium, Ceratium T¶o giáp tế bào có rÃnh ngang rÃnh dọc rõ, rÃnh mọc tiên mao - Giống Peridinium: Vách tế bào có mảnh giáp, màu vàng nâu, thể hình trứng, hình đa giác, vách tế bào dày, dới vách có u låi nhá, r·nh ngang nhá, r·nh däc mê - Giống Gymnodinium: Tế bào tảo hình gần tròn, tế bào rÃnh rõ, có tiên mao mọc từ chỗ giao rÃnh, vách tế bào lộ rõ, màu thể xanh lam - Giống Ceratium: Cơ thể phần trớc phần sau có gai, hình dạng tế bào giống mỏ neo, mảnh giáp dày rõ thờng có vân hoa chia giáp nhiều mảnh Cỏc ging to giỏp trờn phát triển mạnh điều kiện nhiệt độ cao, ao hồ loại nhỏ, có nhiều mùn bã hữu cơ, pH cao, độ cứng lớn (17) Bïi Quang TÒ 424 1 2 3 Hình 391: Tảo giáp: 1- Giống tảo giáp Gymnodinium Stein; 2,3- Giống tảo giáp Peridinium Ehrenb A B C D E Hình 392: Tảo giáp: A- Gymnodinium (KHV§T); B- Pyrodinium (KHV§T); C- Gyrosigma; D- Ceratium; E-Dinophysis; Tảo giáp đại phận thức ăn tốt cá nh−ng số giống tảo giáp cá ăn vào khơng tiêu hố đ−ợc ao hồ ni cá có số l−ợng nhiều, lúc chết lại gây độc hại cho cá * Phơng pháp phòng trị: Mi phỏt hin tảo giáp phát triển mạnh gây độc hại cho cá cần nhanh chóng thay đổi n−ớc biến đổi đột ngột ức chế tảo giáp phát triển Nếu khơng có kết phun CuSO4 xuống ao với nồng độ 0,7 ppm 2.4 Thủy triều đỏ (Red tite) (18)Bệnh học thủy sản- Phần 425 Vùng biển Việt Nam có t−ợng triều đỏ từ đầu năm 90 kỷ 20, năm 1993-1994 vùng biển Sóc Trăng, mũi Cà Mau ng− dân đánh cá cho biệt có t−ợng n−ớc biển đỏ nh− n−ớc phù sa Đầu kỷ 21 vấn ng−ời đánh cá biển có 60% ng− dân nói có gặp n−ớc biển đỏ (triều đỏ) Triều đỏ xuất biển Bình Thuận trung tuần tháng 7/2002 biển Nha Trang cuối tháng 7/2002 Biển Bình Thuận từ Cà Ná đến Phan Rí triều đỏ lan rộng khoảng 30km, khu vực thiệt hại dài khoảng 15km rộng 5km tính từ bờ N−ớc biển đặc quánh nh− n−ớc cháo loãng, là màu đỏ sau chuyển màu xanh đen Tảo (Phaeocystis globosa- mật độ lên tới 25 triệu tế bào/lít)nở hoa táp vào bờ tàn lụi, tạo thành lớp bùn dày 5-10cm Chỉ tính riêng cá song, tơm hùm ni lồng chết hàng loạt, −ớc tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng (theo báo Thanh Niên 30/7/2002) Hình 393: triều đỏ Hình 394: lồng ni cá chết triều đỏ Hình 396: triều đỏ n−ớc biển đặc quánh nh− cháo, màu nâu đỏ (19) Bïi Quang TÒ 426 Ch−¬ng 13 sinh vật hại động vt thu sn 1 Thực vật hại cá 1.1 Rong mạng lới gây hại cho cá (Hydrodictyon neticulatum Lacgerheim) (H×nh 397) Rong mạng l−ới thuộc họHydrodictyonceae, tảo lục cầu (Chlorococcales) lớp tảo lục Rong mạng l−ới có quần thể lớn th−ờng tồn vùng n−ớc tù ao ni cá Ban đầu kết lại thành khối nhỏ sau lớn dần khoảng 8-20 cm lên mặt n−ớc giống nh− túi l−ới nên gọi tảo mạng l−ới Mắt l−ới quần thể to nhỏ không ổn định Th−ờng 5-6 tế bào hợp lại mà thành, lúc nhiệt độ cao điều kiện mơi tr−ờng thích hợp phát triển mạnh hình thành nhiều mắt l−ới cá ao hoạt động mắc vào l−ới khơng đ−ợc, cá chết H×nh 397: Hydrodictyon reticulatum Lagerheim * Phơng pháp phòng trừ: nng độ 0,7ppm rắc xuống ao tiêu diệt tảo Hydrodictyaceae - Dùng CuSO4 - Dïng v«i tÈy ao trớc lúc thả cá 1.2 Tảo Zygnemataceae (Hình 398) Họ tinh lục tảo (Zygnemataceae) gây hại cho cá thờng gặp giống sau: Spirogyra, Mougestia, Zygnema Họ tinh lục tảo, thể hình trụ, dài không phân nhánh - Giống Spirogyra, tế bào có 1-14 sợi thể sắc tố hình xoắn ốc, sợi có nhiều hạch protein - Giống tảo Zygnema sắc tố hình dạng hình dạng lới hạch protein Ngoài thể sắc tố tế bào tảo có hạch tế bào (20)Bệnh học thủy sản- Phần 427 Cỏc ging to trình sinh tr−ởng sinh sản, tiêu hao l−ợng lớn muối vô làm giảm chất dinh d−ỡng ảnh h−ởng đến phát triển sinh vật phù du thức ăn cá nên sinh tr−ởng chậm Tác hại chủ yếu tảo thành búi, cá bơi lội mắc vào, cá bột khơng c nờn b cht * Biện pháp phòng trõ: Để đề phịng dùng vơi tẩy ao tr−ớc thả cá vào −ơng nuôi ao −ơng cá h−ơng, cá giống Nếu phát có tảo Zygnemataceae phát triển mạnh dùng CuSO4 nồng độ 0,7 ppm tồn ao tiêu diệt chúng có hiệu 1 H×nh 398: Hä t¶o lơc Zygnemataceae : Gièng Spirogyra; Gièng Mougestia; Giống Zygnema 2 Giáp xác chân chèo Copepoda gây hại cho cá Copepoda l phù du động vật làm thức ăn cho cá con, cá lớn có giá trị dinh d−ỡng cao nh−ng số giống loài lại địch hại nguy hiểm trứng cá cá bột Do q trình sinh sản nhân tạo lồi cá ni, n−ớc dùng đẻ ấp trứng không lọc kỹ dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho sản xuất Đối với cá bột sau nở trong vòng ngày tuổi Copepoda địch hại nguy hiểm nh−ng sau chuyển dần thành thức ăn quan trọng lồi cá ni, cá giai đoạn −ơng cá h−ơng, cá giống Một số giống giáp xác gây tác hại cho trứng cá cá bột nh−: Sinodiaptomus, Thermocyclops, Misocyclops (hình 399) * BiƯn pháp phòng trừ: phũng Copepoda phỏt triển số l−ợng cao gây tác hại cho cá bột trứng cá, cần sử dụng biện pháp sau đây: • N−ớc dùng để ấp trứng cá, cần lọc kỹ không để Copepoda lọt vào bể n−ớc lọc, bể lọc nên thả cá mè hoa để cá ăn bớt Copepoda có n−ớc xử lý (21) Bïi Quang TÒ 428 1a 4a 1b 4 1 4a 3 H×nh 399: Một số giáp xác gây tác hại cho cá 1 Thermocyclops oithonoides (Frieslam) nhìn mặt l−ng tr−ởng thành (1a Đốt thứ nhánh đôi chân bơi thứ 4;1b Đôi chân thứ 5) 2 Thermocyclops oithonoides tiếp xúc với giai đoạn phôi nang, màng trứng có Thermocyclops oithonoides màng trứng đục thủng lỗ, trứng chết bắt đầu thối 3 Bụng cá bột bị Thermocyclops đục thủng, đuôi cá bị Thermocyclops bám để hút dinh d−ỡng 4 Sinodiaptomus sars Rylov: Nhìn mặt l−ng tr−ởng thành (4a Đoạn cuối nhanh chân nắm giữ.;4b Đôi chân bơi thứ đực ) Qua theo dõi tác hại giống trên, trứng cá cá bột vòng ngày tuổi th−ờng nghiêm trọng ảnh h−ởng đến tỷ lệ bột, sau ngày tuổi cá bột đuổi bắt cyclop để lm mi n 3 Sứa gây hại ao nu«i t«m Sứa thuộc ngành ruột khoang Coelenterata lồi sứa sống trơi biển, ven biển nơng cửa sơng (hình 400, 401) biển n−ớc ta có nhiều lồi sứa, phổ biến sứa miệng rễ (Rhizostomida); doi biển, sứa lửa, sứa (Chiropsalmus) sứa vng (Charybdea) kích th−ớc nhỏ (khơng vài cm) chúng gây ngứa Sứa xuất vào mùa hè, đặc biệt tháng 4-7, theo n−ớc triều vào vùng n−ớc lợ cửa sông Sứa đơn tính, tế bào sinh dục chín qua miệng sứa ngoài, thụ tinh phát triển thành ấu trùng planula “trứng n−ớc” có lơng bơi Sau thời gian bơi n−ớc, ấu trùng bám đầu tr−ớc xuống đáy, đầu đối diện thủng thành lỗ miệng mọc vành tua miệng bao quanh, chuyển thành dạng thuỷ tức có cuống dài (scyphistoma) có khả mọc chồi Vịng tua miệng sau rụng bắt đầu trình cắt đoạn chồng cá thể có lỗ miệng h−ớng lên phía xếp nh− chồng đĩa, cá thể gọi đĩa sứa Lần l−ợt từ xuống d−ới đĩa sứa chuyển sang sống trôi cách lật ngửa trở lại, lỗ miệng chuyển xuống d−ới (hình 400) (22)BƯnh học thủy sản- Phần 429 Hỡnh 400: S đồ cấu tạo sứa (theo Dogiel): 1- thuú miÖng; 2- lỗ miệng; 3- tua bờ dù; 4- rôpali; 5- ống vị vòng; 6- ống vị phóng xạ; 8- dây vị; 9- khoan vị; 10- mặt dù; 11- mặt d−íi dï; 12- tÇng keo Hình 401: Vòng đời sứa Aurelia aurita (theo Pechenik): (23) Bïi Quang TÒ 430 C D E Hình 402: Một số loài sứa gặp biển nhiệt đới: A- Rhizostoma pulmo (1 hình dạng chung; sơ đồ cắt dọc); B- Aurelia aurita; C- Charybdea sp; D- Nausithoe pnuctata (sứa có rãnh); E- Lucernaria sp (sứa có cuống) A B C E D (24)BÖnh häc thủy sản- Phần 431 4.1 Bọ gạo (Notonecta) hại cá (Hình 404) 4.1.1 Cấu tạo thể Bọ gạo thể hình bầu dục ngắn, nhỏ, da khoảng 7-13 mm, màu xám đen có vân màu đen hai đầu thể trịn Đầu dính liền với ngực đai, có mắt đen lớn Cuối l−ng có mai, có gai quan thở bọ gạo Bọ gạo có cánh mỏng, có màng, l−ng bọ gạo có màu trắng, bụng có màu nâu đen, có đơi chân, đơi chân tr−ớc ngắn dùng để bấu giữ, đôi sau dài hơn, hình dạng nh− mái chèo để bơi Bọ gạo th−ờng bơi ngửa hơ hấp khí trời, quan thở phía sau, có cửa tự đóng mở, lúc tiến hành hơ hấp, bọ gạo bơi nhanh lên mặt n−ớc, phần sau tiếp xúc với không khí, cửa quan thở mở ra, lấy khí trời sau ngụp xuống n−ớc bơi lội n−ớc, khí thải cửa bên đầu ngực 4.1.2 Chu kỳ phát triển bọ gạo Trứng bọ gạo hình bầu dục, màu trắng vàng, kích th−ớc 1,5 x 0,5 mm, đầu có mẩu nhỏ, trứng th−ờng nằm sâu phiến lá, bẹ thân loại cỏ mềm Mỗi bọ gạo đẻ từ 5-26 trứng th−ờng 9- 12 trứng Trứng sau phát triển phân cắt nở bọ gạo không qua giai đoạn ấu trùng điều kiện nhiệt độ 21- 300C thời gian nở khoảng 6- ngày Bọ gạo sau nở cấu tạo thể giống thể tr−ởng thành thích nghi bơi lội, nh−ng cánh ch−a phát triển nên ch−a bay đ−ợc Bọ gạo lớn dần đến kích th−ớc 5,2 x 1,55 mm bắt đầu mọc cánh Trong điều kiện nhiệt độ 20- 310C vòng 30- 35 ngày hồn tất chu trình phát triển từ trứng đến giai đoạn ấu trùng tr−ởng thành tham gia đẻ trứng Một bọ gạo tháng sinh đ−ợc 40000 4.1.3 Tác hại bọ gạo Bọ gạo phân bố rộng rÃi vùng nớc ao hồ nuôi cá nhiều mùn bà hữu cơ, ao ơng cá hơng, cá giống không đợc tẩy dọn kỹ bón phân hữu cha ủ - Bọ gạo gây tác hại chủ yếu cá bột giai đoạn nở đến 10 ngày tuổi, hút máu làm cho cá bột chết, bọ gạo 24 làm cho 4- 10 cá bột chết Ngồi tranh giành thức ăn cá con, bọ gạo bé ăn ấu trùng, muỗi lắc Ban đêm bọ gạo bay từ thuỷ vực sang thủy vực khác - Nhiều sở −ơng cá chép cá mè, cá trắm 10- 13 ngày đầu cho cá bột xuống ao khơng ý mức phịng trị bọ gạo làm cho tỷ lệ sống cá −ơng thấp, chí có sở trắng nh− hợp tác xã Anh Sơn- Nghệ An −ơng vạn cá chép sau 17 ngày bọ gạo gây chết hu ht 4.1.4 Phơng pháp phòng trị - Để đề phòng bọ gạo, ao −ơng cá bột lên cá h−ơng cần dùng vôi tẩy ao, phơi đáy ao kỹ để diệt trứng ấ− trùng bọ gạo Cắt dọn cỏ rác ao quanh bờ để phá nơi đẻ trứng bọ gạo Phân bón cần ủ kỹ khơng nên dùng phân ti - Những ngày đầu thả cá bột nên dùng phân vô cơ, bớt lợng phân hữu - Tr−ớc thả cá dùng dầu hoả vẩy khắp ao, tạo thành lớp ngăn cách n−ớc khơng khí, bọ gạo ngoi lên khơng lấy đ−ợc khí trời bị chết ngạt, mặt khác ngoi lên lấy khí trời tiếp xúc phải dầu hoả, bọ gạo bị ngộ độc Sau ngày thả cá xuống −ơng phát có bọ gạo nên làm khung cho dầu hoả xuống khung, kéo dịch khung từ bờ qua bờ kia, lần dịch khung xê dịch 2/3 diện tích khung để bọ gạo khỏi trốn Dùng dầu hoả nên chọn ngày nắng gió nhẹ (25) Bïi Quang TÒ 432 1 3 Hình 404: Bọ gạo Notanecta: Mặt lng Notanecta ; Mặt bụng Notanecta; 3- ảnh chụp mặt lng mặt bụng bọ gạo 4.2 Êu trïng chuån chuån Odonata (H×nh 405) ấu trùng chuồn chuồn gọi xin cơm Chuồn chuồn tr−ởng thành sống không trung, đẻ trứng cỏ n−ớc, giai đoạn ấu trùng sống tầng đáy thuỷ vực từ đến vài năm Cơ thể ấu trùng nhỏ, dài, màu nầu đen có vân màu xanh, máu sắc thay đổi theo biến đổi mơi tr−ờng Mặt ngồi thể nhẵn nhụi Cơ thể có phần: đầu, ngực bụng; đầu ngực dính liền nhau, bụng phân làm nhiều đốt Cơ quan miệng phát triển, miệng có cấu tạo đặc biệt, mơi d−ới biến thành hình mặt nạ, có gai khoẻ, v−ơn để bắt mồi cá, tôm nhỏ sâu bọ Răng hàm lớn kẹp mồi, phóng chất độc làm tê liệt thể cá sau bắt ăn 3 Bộ chuồn chuồn có hai phụ: Anisoptera Zygoptera Bộ phụ Anisoptera có họ Aeschnidae, th−ờng bắt cá h−ơng nòng nọc địch hại nguy hiểm cá con, giai đoạn cá bột Trung quốc, nhà nuôi cá th−ờng gọi “hổ n−ớc” Cơ thể bộ phụ lớn có cánh không Cơ thể ấu trùng họ Aeschnidae rộng, dẹp, đoạn có mấu lồi nhỏ, gọi tơ đi, hai bên gọi râu đi, lúc co rút tuột vào hậu mơn Bộ phụ Zygoptera thể nhỏ, có cánh nhau, ấu trùng th−ờng không bắt cá Hình dạng ấu trùng nhóm nhỏ, dài, có mấu lồi phát triển hình thành nạng *Biện pháp phịng trị: - Dùng vơi tẩy ao triệt để - Dän s¹ch cá rác ao quanh bờ ao (26)Bệnh học thủy sản- Phần 433 1 2 3 4 H×nh 405: Êu trïng chuån chuån Odonata: Êu trïng Odonata bé phô Anisoptera; Êu trïng Odonata bé phô Zygoptera; 3- mỈt l−ng Êu trïng; 4- mỈt bơng Êu trïng 4.3 Con bắp cày Dytiscidae địch hại cỏ Con bắp cày ấu trùng họ cà niễng ( Hình 406) Trong họ cà niễng thờng gặp số giống nh Hydaticus Cybioter thuéc: Coleoptera Bé phô Polyphaga Hä Dytiscidae Cơ thể cà niễng giai đoạn tr−ởng thành hình bầu dục, kích th−ớc chiều dài 3-4 cm, chiều rộng d−ới cm Cơ thể màu đen nâu, có đai xanh bóng sáng Phần đầu có đơi râu, đơi thứ ngắn đôi thứ đực đôi râu thứ biến thành quan bám, đơi thứ có nhiều đốt, có mắt kép quan miệng Cơ thể có đơi chân bơi có nhiều đốt, đơi sau đốt gốc to đôi tr−ớc, bên có nhiều lơng, đốt cuối có gai kitin, thích hợp cho vận động bơi lội Bên s−ờn có ống thở lỗ thở Ban ngày cà niễng nấp cỏ rác chờ cá qua chụp bắt, ban đêm bay lên khơng trung, chuyển dịch qua thuỷ vực khác (27) Bïi Quang TÒ 434 - Cà niễng tr−ởng thành ấu trùng phân bố rộng thuỷ vực n−ớc Cả hai địch hại nguy hiểm cá, cá *Ph−¬ng pháp phòng trừ: - Dựng vụi ty ao phơi đáy tr−ớc đ−a vào −ơng nuôi cá h−ơng, cá giống - Bắp cày có tính h−ớng quang, làm khung gỗ treo đèn, bên d−ới đổ lớp dầu mỏng, bắp cày ngoi lên thở gặp dầu bị tiêu diệt Nên tiến hành liên tục nhiều đêm Dùng dầu hoả hay loại dầu khác đ−ợc - Dùng Clorine phun xuống ao nồng độ ppm diệt bắp cày nh− giống lồi trùng địch hại cá 3 Hình 406: Con bắp cày: Trùng trởng thành (Cà niễng); ấu trùng (Bắp cầy); bắp cày bắt cá 4.4 Con bà trầu Bé Hemiptera Nepidae Gièng Laccotrephes (h×nh 407 A) Gièng Ranatra (h×nh 407 B) Th−ờng gặp ao ni cá lồi Laccotrephes japonensis Cấu tạo thể Laccotrephes japonensis hình dạng dài, dẹp, màu nâu đen, chiều dài 3-4 cm, đầu nhỏ gần hình trứng, miệng dạng chích hút; gốc vịi chích từ tr−ớc đầu tiếp cận đốt háng chân, tr−ớc khơng hoạt động vịi quặp vào, có mắt kép lồi Râu ngắn nằm kín rãnh, l−ng phần tr−ớc ngực lớn, gần hình vng, có đơi chân, đơi chân tr−ớc hình l−ỡi liềm, đốt gốc có gai nhô lên dùng để bắt mồi làm thức ăn, đôi sau nhỏ dài dùng để bơi lội Bụng màu nâu đỏ, đuôi nửa đ−ờng rãnh dài nhỏ hợp thành ống hơ hấp để nhận khí trời Th−ờng bã trầu dấu cỏ thực vật thuỷ sinh, đẻ trứng cỏ Chúng phân bố rộng rãi thuỷ vực Nó ăn cá bột chủ yếu, ngồi gây tác hại cho cá h−ơng giai đoạn đầu (28)BÖnh học thủy sản- Phần 435 A B Hình 407: Con bà trầu: A Laccotrephes japonensis ; B Ranatra chinensis 5 Cá ăn động vật thuỷ sản Nhiều loài cá ăn chất mục nát mùn bã hữu cơ, động thực vật thuỷ sinh, nh−ng có số lồi cá ăn cá Một số loài cá ăn tạp ăn động vật đáy nh−ng mơi tr−ờng thiếu thức ăn, ăn trứng cá cá con, kể nh− cá chép, cá rơ phi Trong ao −ơng cá h−ơng, cá giống nuôi cá thịt, có cá lẫn vào ảnh h−ởng nghiêm trọng đến suất cá ni chí trắng Sau số loài cá th−ờng gặp thuỷ vực ni cá 5.1 C¸ măng (Elopichthys bambusa) Cỏ mng thuc h cỏ chép, thể có màu vàng, dài dẹp bên, kích th−ớc chiều dài 23-36cm Mõm nhọn, miệng phần nhọn đầu, hàm có gờ, hàm d−ới có vạch cứng lồi lên với hàm hợp lại thành khớp lõm vào Vây l−ng có gai cứng, vị trí đầu vây l−ng gần phía sau vây bụng Miệng dày cá măng lớn nên thuận lợi để bắt mồi cỡ lớn Cá măng đẻ trứng vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè với mùa vụ sinh sản sinh sản lồi cá ni nh− mè, trắm, trơi, 5.2 Cá rồng măng (Luciobrama typus) Cỏ rng măng thuộc họ cá chép Hình dạng thể giống cán dao gần nh− cá măng nh−ng đầu dài nhọn cá măng Chính hàm d−ới khơng có vạch x−ơng cứng lồi lên, phần má khơng có màu vàng rõ nh− cá măng Vây l−ng phần sau thể Th−ờng cá rồng măng sống tầng mặt thuỷ vực Mùa vụ đẻ trứng giống cá măng Cả hai loài cá măng cá rồng măng có tốc độ sinh tr−ởng nhanh v−ợt lồi cá ni, lại có tốc độ bơi nhanh Thức ăn chủ yếu chúng loài cá khác cá có kích th−ớc nhỏ Cá măng cỡ 14 mm ăn cá bột loài cá khác Cá măng, cá rồng măng ăn lồi cá khác có trọng l−ợng nửa trọng l−ợng (29) Bùi Quang Tề 436 Cá thờng có loài sau phân bố thuỷ vực n−íc ta nh− c¸ chi (Channa maculata), c¸ xép, c¸ tràu, cá lóc (Channa striata Bloch), cá lóc (Channa micropeltes Cuver and Valencien), cá tràu dày (Channa lucius C & V) Giống cá sống thuỷ vực có điều kiện oxy thấp nên có thể sống ao nhỏ, mơng rÃnh ruộng lúa chật hẹp lợng nớc không nhiều, mực nớc thấp Thức ăn chủ yếu cá tôm, cua, ấu trùng côn trùng nớc cá Cỏ qu thng np cõy c thực vật thuỷ sinh ven bờ để bắt cá cá lớn Qua theo dõi cá (cá lóc) cỡ 5-6cm bắt cá mè, cá trắm cỡ 2-3 cm Cá có trọng l−ợng 0,5 kg ăn cá khác có trọng l−ợng 0,1-0,2 kg 5.4 Cá trê (Clarius spp) Cá trê phân bố rộng rÃi thuỷ vực kể diện tích mặt nớc nhỏ nhiều mùn bà hữu thiếu oxy Cỏ trờ n tp, thành phần thức ăn cá trê cá, tôm, cua, côn trùng, nhuyễn thể, mùn bã hữu xác chết động vật Cá trê hoạt bát, ban ngày nằm đáy ao có nhiều cỏ, hang, ban đêm hoạt động bắt mồi Trong ao −ơng cá h−ơng, cá giống cá trê địch hại nguy hiểm th−ờng không tẩy ao triệt để lọc n−ớc kỹ tr−ớc thả cá bột, cá h−ơng vào −ơng ni gây hao hụt lớn làm tổn thất cho sản xuất 5.5 C¸ rô (Anabas testudineus) Cá rô thuộc loại ăn tạp, thành phần thức ăn cá, tôm, cua, nhuyễn thể, ấu trùng côn trùng, mùn bà hữu cơ, Cá rô phân bố rộng rãi ao hồ, ruộng lúa m−ơng rạch nhỏ, có khả thích nghi với điều kiện mơi tr−ờng biến đổi khơng lợi cho chúng Cá rơ di chuyển cạn để lách từ ao qua ao khác Trong ao −ơng cá h−ơng, cá giống cá rô địch hại cá 5.6 C¸ nheo (Parasilurus asotus) Cá nheo nhóm cá điển hình thuỷ vực sông ngòi, có gặp hồ ao Cá nheo ăn cá, tôm, côn trùng, nhuyễn thể 5.7 Cá vợc (Siniperca chuasti) Cỏ vc thõn dẹp, trọng l−ợng lớn có đến 10 kg; miệng to, hàm d−ới nhơ phía tr−ớc, vẩy nhỏ, bên thân có vân đốm hoa (30)Bệnh học thủy sản- Phần 437 Trong thuỷ vực cịn nhiều lồi cá cá tạp địch hại lồi cá, tơm nuôi nh− cá ngão, cá ngạnh, chạch, l−ơn, cá trê phi, Để hạn chế tác hại cá cá ăn tạp gây cá, tôm nuôi giai đoạn −ơng nuôi h−ơng, giống cần sử dụng số biện pháp sau: - Tẩy dọn ao, phơi đáy ao tr−ớc −ơng nuôi cá giai đoạn giai đoạn −ơng cá h−ơng, cá giống Nếu ao khó tát cạn dùng bồ cho xuống ao liều l−ợng 60-75 kg/ha với mực n−ớc sâu m N−ớc tháo vào ao cần lọc kỹ Trong c¸c thủ vùc n−íc lín cần có biện pháp khai thác bớt cá giữ trớc thả cá giống vào nuôi Nu ngun cỏ bột có lẫn cá cần ép để diệt cá Trong q trình −ơng ni cá cần cho ăn đầy đủ để cá lớn nhanh v−ợt cỡ mồi cá 6 Lớp l−ỡng thê (Amphibia) địch hại cá, tôm Trong lớp l−ỡng thê, ếch địch hại cá cá ếch thuộc họ Raniidae, Bộ Anura ếch phân bố phổ biến ao hồ, ao −ơng ni cá ếch ấu trùng nòng nọc địch hại cá ếch có nhiều loài nhng thờng gặp loài sau: - Rana nigromaculata Hallowell (Hình 408-A) Cơ thể lớn khoảng 7-8 cm, màu sắc biến đổi t−ơng đối lớn, phần gốc l−ng màu xanh vàng hay xanh nhạt, có vân đen khơng - Rana plancyi Lataste (Hình 408-B) Cơ thể lớn dới cm, l−ng cã mµu xanh - Rana tigerina ragulosa (Wiegmann) (Hình 408-C,D) Cơ thể loài ếch lớn 10cm, lng có màu xanh vàng gần màu l¸ cä Cả lồi đực nhỏ Con đực hai bên hầu có hai túi tiếng Hai loài Rana tigerina ragulos Rana nigromaculata có túi tiếng ngồi, cịn Rana plancyi có túi tiếng A B E F D C Hình 408: Một số loài lỡng thª: A- Rana nigromaculata; B- Rana plancyi; C, D- Rana tigerina ragulosa; E- trøng cđa l−ìng thª; F- Êu trùng (nòng nọc) lỡng thê (31) Bïi Quang TÒ 438 loại, phù du sinh vật cá phôi cá cá bột Kích th−ớc nịng nọc có liên quan đến mức độ tác hại cá bột Một nịng nọc kích th−ớc 11,5 mm đêm bắt ăn cá bột nh−ng ng−ợc lại nòng nọc dài 55 mm bắt 17 cá bột Nòng nọc đuổi theo đớp vào thân cá h−ơng làm cho cá chết Để hạn chế tác hại ếch nòng nọc cần phải áp dụng số biện pháp sau: Ao ch−a thả cá bột vào −ơng cá h−ơng cần tẩy kỹ ao, xử lý đáy diệt trứng ếch nòng nọc Thăm ao th−ờng xuyên có trứng ếch vớt Dùng l−ới kéo bỏ bớt nòng nọc 7 Bò sát địch hại cá, tơm (Reptilia) Bị sát có nhiều bọn sử dụng cá làm thức ăn gây tác hại nhiều cá Đáng ý họ rắn n−ớc họ ba ba (Trionychidae) gây nhiều tổn thất cho sở nuôi cá 7.1 Họ rắn n−ớc (Bolubridae) địch hại cá Họ rắn n−ớc có nhiều lồi nh−ng hay gặp lồi rắn n−ớc Enhydris chinensis Enhydris plumbea Cơ thể rắn Enhydris chinensis phía l−ng màu xám hay màu xám nâu nhạt có lấm chấm nhỏ màu đen Bụng màu vàng vàng da cam có bớt đen Cơ thể dài, khoảng 70 cm, đực d−ới 52 cm Mơi có 8-9 vảy, tr−ớc mắt có vảy, sau mắt có vảy, tr−ớc thái d−ơng có vảy, sau thái d−ơng có vảy Bề mặt vảy khơng có x−ơng rẽ quạt nhơ lên Răng khơng có chất Phía tr−ớc thể có 25 hàng vảy ngang, phía sau có 17 hàng ngang Vảy bụng đực 135-147 cái, 134-141 Vảy đuôi đực 40-50 cái, 35-42 Con đực vảy sần sùi, trơn tru Rắn n−ớc địch hại nguy hiểm cá, cá h−ơng, cá giống *Ph−ơng pháp tiêu diệt rắn n−ớc: - Lợi dụng đặc tính rắn n−ớc thích trú cỏ rác nên lấy rơm rạ, cỏ bó thành bó chất đống ven bờ ao, d−ới đống rơm đặt sọt tre nên bắt đ−ợc số rắn n−ớc - Dùng l−ới mành đan sợi đay mắt l−ới khoảng cm, l−ới dài 100 m, cao 0,8 m thả ao theo hình chữ “Z”, phần d−ới chìm, phần lơ lửng ao Rắn n−ớc vận động hay đuổi bắt cá mắc vào không đ−ợc, sáng sớm kéo l−ới đánh bắt rắn 7.2 Hä Ba ba (Trionychidae) Ba ba ăn cá, giáp xác, động vật chân mềm có lúc ăn thực vật thuỷ sinh Ba ba sống chủ yếu thuỷ vực hồ, sơng ngịi gặp ao Cơ thể hình bầu dục có mai Ba ba bơi lặn giỏi, lặn hàng n−ớc nhờ vùng họng có nhiều mạch máu Mỗi lần ba ba đẻ vài chục trứng cỏ quanh bờ ao, sông suối Sau đẻ chúng biết canh trứng ë n−íc ta, ba ba sèng c¸c thủ vùc n−íc ngät thuỷ vực nớc miền Bắc nớc ta thờng gặp loài T.sinensis, miền Nam có loài T.cartilagineus, loài T.steinachderi phân bố thuỷ vực nớc nhng sông, suối miền núi thờng gặp 8 Chim l ch hi ca cá, tơm (32)BƯnh häc thđy sản- Phần 439 thuc nhiu b khỏc nhau, chúng phân bố rộng rãi khắp vùng từ miền núi, trung du đến đồng biển Một số loài chim ăn cá th−ờng gặp nh−: Diệc (ardea), Cị (Cinoiidae), Cốc đen (Phalacrocorax niger), ó biển (Pandion), Mịng biển (Larus), Mịng sơng (Larus ridibundus), Nhạn sơng (Sterna), Mịng chanh (Alcedo atthis), Bói cá (Cerylerudis), Chim xui cá (Rhynchops albicollis), Vịt trời (Anas), Vạc (Nyclicorax), Bồ nông (Pelecanus), Để hạn chế tác hại chúng nhà ni cá tìm biện pháp phá tổ, săn bắn để tiêu diệt chúng Trong thực tế có số lồi chim lại đ−ợc bảo vệ để khỏi bị tiêu diệt giống loài nên cấm săn bắn, điều có mâu thuẫn với nghề cá Tμi liƯu tham kh¶o Bùi Quang Tề Vũ Thị Tám, 1994 Những bệnh th−ờng gặp tôm cá đồng sông Cửu Long biện pháp phịng trị bệnh NXB Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Bùi Quang Tề, 1998 Giáo trình bệnh động vật thuỷ sản NXB Nông nghiêp.,Hà Nội,1998 192 trang Bùi Quang Tề, 2002 Bệnh cá trắm cỏ biện pháp phòng trị Nhà xuất Nông nghiƯp, Hµ Néi, 2002 240 trang Bïi Quang Tề, 2003 Bệnh tôm nuôi biện pháp phòng trị Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 200 trang Geoge Post, 1993 Texbook of fish health by T F H publications, Inc Ltd Jadwiga Grabd, 1991 Marine Fish Parasitology Copyright C by PWN - Polish Scientific publishers - Warszawei, 1991 Nghệ Đạt Th Vơng Kiến Quốc, 1999 Sinh học bệnh cá trắm cỏ, NXB khoa học Bắc Kinh, Trung Quèc, tiÕng Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường, Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình ảnh liên quan

Hình 386: A- tôm càng xanh bị bệnh mềm vỏ; B- tôm sú bị bệnh mềm vỏ - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 386.

A- tôm càng xanh bị bệnh mềm vỏ; B- tôm sú bị bệnh mềm vỏ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 387: A- tôm sú bị cong thân do sốc nhiệt; B- tôm chân trắng chuyển màu trắng do sốc nhiệt - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 387.

A- tôm sú bị cong thân do sốc nhiệt; B- tôm chân trắng chuyển màu trắng do sốc nhiệt Xem tại trang 8 của tài liệu.
Khi tôm bị bệnh thiếu oxy dấu hiệu đầu tiên là nổi đầu (hình 388A), dạt vào bờ, chết từ rải rác đến hàng loạt, đặc biệt l−ợng tôm chết tập trung vào sáng sớm - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

hi.

tôm bị bệnh thiếu oxy dấu hiệu đầu tiên là nổi đầu (hình 388A), dạt vào bờ, chết từ rải rác đến hàng loạt, đặc biệt l−ợng tôm chết tập trung vào sáng sớm Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 389: A- cá hồi bị bột khí bám trên vây và mang; B- ấu trùng tôm bọt khí bám xung quanh; C- Mang tôm có bọt khí bám đầy  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 389.

A- cá hồi bị bột khí bám trên vây và mang; B- ấu trùng tôm bọt khí bám xung quanh; C- Mang tôm có bọt khí bám đầy Xem tại trang 12 của tài liệu.
2.1. Cá bị trúng độc do tảo Mycrocystis (Hình 390). - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

2.1..

Cá bị trúng độc do tảo Mycrocystis (Hình 390) Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.2. Cá bị trúng độc do tảo Psymnesium (Hình 391). - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

2.2..

Cá bị trúng độc do tảo Psymnesium (Hình 391) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 391: Tảo giáp: 1- Giống tảo giáp Gymnodinium Stein; 2,3- Giống tảo giáp - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 391.

Tảo giáp: 1- Giống tảo giáp Gymnodinium Stein; 2,3- Giống tảo giáp Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 392: Tảo giáp: A- Gymnodinium (KHVĐT); B- Pyrodinium (KHVĐT); C- - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 392.

Tảo giáp: A- Gymnodinium (KHVĐT); B- Pyrodinium (KHVĐT); C- Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 393: triều đỏ Hình 394: lồng nuôi cá chết do triều đỏ - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 393.

triều đỏ Hình 394: lồng nuôi cá chết do triều đỏ Xem tại trang 18 của tài liệu.
Lacgerheim) (Hình 397) - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

acgerheim.

(Hình 397) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 398: Họ tảo lục Zygnemataceae : 1. Giống Spirogyra; 2. Giống Mougestia; 3. Giống Zygnema - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 398.

Họ tảo lục Zygnemataceae : 1. Giống Spirogyra; 2. Giống Mougestia; 3. Giống Zygnema Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 400: Sơ đồ cấu tạo sứa (theo Dogiel):   - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 400.

Sơ đồ cấu tạo sứa (theo Dogiel): Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 402: Một số loài sứa gặp ở biển nhiệt đới: A- Rhizostoma pulmo (1. hình dạng chung; 2 - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 402.

Một số loài sứa gặp ở biển nhiệt đới: A- Rhizostoma pulmo (1. hình dạng chung; 2 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 403: A- Bóng n−ớc (sứa đáy); B,C,D- sứa dù; E- sứa dù chết - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 403.

A- Bóng n−ớc (sứa đáy); B,C,D- sứa dù; E- sứa dù chết Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 404: Bọ gạo Notanecta: 1. Mặt l−ng của Notanecta; 2. Mặt bụng của Notanecta; 3- ảnh chụp mặt l−ng và mặt bụng bọ gạo   - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 404.

Bọ gạo Notanecta: 1. Mặt l−ng của Notanecta; 2. Mặt bụng của Notanecta; 3- ảnh chụp mặt l−ng và mặt bụng bọ gạo Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 405: ấu trùng chuồn chuồn Odonata: 1. ấu trùng Odonata bộ phụ Anisoptera; 2. ấu trùng Odonata bộ phụ Zygoptera; 3- mặt l−ng ấu trùng; 4- mặt bụng ấu trùng  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 405.

ấu trùng chuồn chuồn Odonata: 1. ấu trùng Odonata bộ phụ Anisoptera; 2. ấu trùng Odonata bộ phụ Zygoptera; 3- mặt l−ng ấu trùng; 4- mặt bụng ấu trùng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 406: Con bắp cày: 1. Trùng tr−ởng thành (Cà niễng); 2. ấu trùng (Bắp cầy); 3. bắp cày bắt cá  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 406.

Con bắp cày: 1. Trùng tr−ởng thành (Cà niễng); 2. ấu trùng (Bắp cầy); 3. bắp cày bắt cá Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 407: Con bã trầu: A. Laccotrephes japonensi s; B. Ranatra chinensis - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 407.

Con bã trầu: A. Laccotrephes japonensi s; B. Ranatra chinensis Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Rana nigromaculata Hallowell (Hình 408-A). Cơ thể lớn khoảng 7-8 cm, màu sắc biến đổi t−ơng đối lớn, phần gốc l−ng màu xanh vàng hay xanh nhạt, có các vân đen không  đều - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

ana.

nigromaculata Hallowell (Hình 408-A). Cơ thể lớn khoảng 7-8 cm, màu sắc biến đổi t−ơng đối lớn, phần gốc l−ng màu xanh vàng hay xanh nhạt, có các vân đen không đều Xem tại trang 30 của tài liệu.