0

Kiểm tra vật lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

6 10 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:57

Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ trong cùng mặt phẳng với dòng điện I và hệ thống được giữ cố định (Hình vẽ 2). - Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây. Đặt màn quan sát các[r] (1) SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 MƠN : VẬT LÍ LỚP 11 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu (4 điểm): Hai dịng điện có cường độ I1 =6A, I2 = 9A chạy hai dây dẫn song song dài vơ hạn có chiều ngược nhau, đặt khơng khí cách đoạn a = 10cm a) Xác định cảm ứng từ điểm M cách I1 cm; cách I2 cm b) Xác định cảm ứng từ điểm N cách I1 6cm; cách I2 8cm Câu (2 điểm): a) Cho dòng điện thẳng cường độ I khơng đổi Khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD cùng mặt phẳng với dịng điện I (Hình vẽ 1) - Xác định chiều dòng điện cảm ứng khung dây khung di chuyển tịnh tiến lại gần dịng điện - Giải thích lại có chiều ? b) Cho dịng điện thẳng có cường độ I giảm dần Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ mặt phẳng với dòng điện I hệ thống giữ cố định (Hình vẽ 2) - Xác định chiều dịng điện cảm ứng khung dây - Giải thích lại có chiều ? Câu 3(4đ): Một vật sáng AB =2cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f (A thuộc trục chính), AB cách thấu kính đoạn d a) (3đ).Với d = 40cm, f = 20cm, xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh A’B’ AB qua thấu kính? Vẽ hình b) (1đ) Đặt quan sát cách vật khoảng L = 100cm, vng góc với trục thấu kính Giữ vật cố định, di chuyển thấu kính khoảng vật có hai vị trí cho ảnh rõ nét màn, hai vị trí cách 60cm Tìm tiêu cự thấu kính I A B C D HÌNH I M N P Q (2)N ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MƠN VẬT LÍ 11 -Thiếu đơn vị trừ 0,25 đ đến 0,5 đ -Thí sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa CÂU NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM Câu 1) 4điểm 1a(2đ) 0,5 Dòng I1gây cảm ứng từ M: 1 2.10 I 2.10 B T r − − = = 0,5 Dòng I2gây cảm ứng từ M: 2 2.10 I 4, 5.10 B T r − − = = 0,5 Do hai vectơ chiều nên: 1 6, 5.10 M B =B +B = − T 0,5 1b(2đ) Dòng I1gây cảm ứng từ N: Dòng I2gây cảm ứng từ N: Vì vng góc với nên ta có BN = = 3,01.10-5T Tính góc hợp góc 48021’ 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 Câu 2) 2 điểm dịng điện cảm ứng có chiều ADCB hình vẽ 0,5 Do khung dây chuyển động lại gần dòng điện nên cảm ứng từ B tăng, hay từ thông qua khung dây tăng, nên khung dây xuất dòng điện cảm ứng ic chống lại tăng từ thông, tức gây từ trường ngược với từ trường ban đầu 0,5 1 I M 2 I I A B C DBr 2 I 1 I (3)Dòng điện cảm ứng có chiều QMNP hình vẽ: 0,5 Do cường độ dòng điện giảm nên cảm ứng từ giảm hay từ thông qua khung dây giảm Do đó, khung xuất dịng điện cảm ứng chống lại giảm từ thông, tức gây từ trường chiều từ trường ban đầu 0,5 Câu 3a) 3 điểm Sơ đồ tạo ảnh: Công thức thấu kính: 1 d +d′ = f 0,5 d = 40cm đó: 40.20 40 40 20 df d cm d f ′ = = = − − > Vậy ảnh A’B’ AB ảnh thật, cách thấu kính 40cm 1 Số phóng đại: ' ' ' 40 40 A B d k d AB − = = − = = − <0 Vậy ảnh cao 2cm, ngược chiều vật 1 Hình vẽ d = 40cm: 0,5 Câu 3b) 1 điểm Làm hoàn chỉnh, đáp số: f = 16cm cho điểm 1 d d' AB L A’B’ A B A’ B’ L O F I M N (4) SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN : VẬT LÍ LỚP 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu ( 2,0 điểm) a) Một thép dài 12m nhiệt độ 300C Tính chiều dài thép nhiệt độ toàn thép tăng đến 3000C Hệ số nở dài thép α=11.10-6K-1 b) Khi bỏ nhiệt kế thủy ngân vào cốc nước sôi để đo nhiệt độ, người ta thấy ban đầu thủy ngân nhiệt kế tụt xuống sau dâng lên Giải thích Câu ( 4,0 điểm) Một vật khối lượng m = kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A mặt phẳng nghiêng có chiều dài l =AB = 3m (hình vẽ) Góc nghiêng dốc mặt ngang α= 300 Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua ma sát mặt phẳng nghiêng, chọn mốc B 2.1) a) Tính vật A b) Tính vận tốc vật chân dốc 2.2) Ngay chân mặt phẳng nghiêng mặt phẳng ngang với hệ số ma sát 0,5 a) Tính quãng đường mà vật chuyển động mặt phẳng ngang đến dừng lại b) Để vật chuyển động quãng đường 5m mặt phẳng ngang cần cung cấp cho vật vận tốc ban đầu A bao nhiêu? (Bỏ qua mát lượng vật va chạm với mặt phẳng ngang B) Câu (4,0 điểm) Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái đồ thị Cho V1 = l; p1 = 0,5 atm; t1 = 270C; V2 = l a) Hãy nêu tên các trình biến đổi trạng thái b) Tìm nhiệt độ T2 áp suất p3 c) Vẽ lại đồ thị hệ tọa độ (p,T) (p, V) HẾT A (5)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ LỚP 10 (Học sinh làm cách khác mà cho điểm tối đa, thiếu đơn vị trừ không 0,5điểm) 2.2b 0 2 1 W W sin 2 2 sin 4, 47 / C A Ams mgl mv mg BC v gBC gl v m s α µ µ α − = ↔ − − = − → = − → ≈ 0,5 0,5 Câu Nội dung Điểm Câu 2.0 6 0(1 ) 12(1 11.10 270) 12, 035 l=l + ∆ =α t + − = m 1.0 Ban đầu thủy tinh nở trước nên thủy ngân tụt xuống, sau thủy ngân nở Do thủy ngân giãn nở mạnh nên dâng lên 1.0 Câu 4.0 2.1a) 2.1b) 1a) W=WA =WtA =mgzA =mgABsinα =1.10.3.sin 30 =15J 1b) Áp dụng định luật bảo toàn vật 2 1 sin sin 5, 48 / 2mv =mgl α →v = gl α → ≈v m s 1đ 1đ 2.2a) Do có ma sát nên W W sin sin C A Ams mgl mg BC l BC m α µ α µ − = ↔ − = − → = = 0,5 0,5 Câu 4.0 a (1) -(2) : Đẳng áp (2) (3) : Đẳng nhiệt (3) (1) : Đẳng tích 1.0 b (1) (3) trình đẳng áp nên áp dụng Định luật Gay-luyxac: 2 2 2 1 6.300 900 V V V T T K T =T → = V = = 0.5 0,5 (2) (3) trình đẳng nhiệt nên áp dụng định luật Bôi lơ-Mariot: 2 3 2 3 0, 5.6 1, PV PV PV P at (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916, Kiểm tra vật lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

Hình ảnh liên quan

a) Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD trong cùng mặt phẳng với dòng điện I (Hình vẽ 1). - Kiểm tra vật  lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

a.

Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD trong cùng mặt phẳng với dòng điện I (Hình vẽ 1) Xem tại trang 1 của tài liệu.
dòng điện cảm ứng có chiều ADCB như hình vẽ - Kiểm tra vật  lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

d.

òng điện cảm ứng có chiều ADCB như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Dòng điện cảm ứng có chiều QMNP như hình vẽ: - Kiểm tra vật  lý 10 de-hoc-ky-ii-ly-10-11-.thuvienvatly.com.c48d2.39916

ng.

điện cảm ứng có chiều QMNP như hình vẽ: Xem tại trang 3 của tài liệu.