0

Đáp án bài 6 trang 28 sách giáo khoa hình học 12

1 14 0
  • Đáp án bài 6 trang 28 sách giáo khoa hình học 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:13

Lưu ý công thức trên chỉ được phép dùng đối với chóp tam giác, khi không là chóp tam giác phải sử dụng phân chia và lắp ghép các khối đa diện trước khi sử dụng công thức.[r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện ĐÁP ÁN BÀI TRANG 28 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 12 Đề Cho hình chóp S ABC Gọi A′ B′ trung điểm SA SB Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S A′B′C′ S ABC bằng: (A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/4 (D) 1/8 Hướng dẫn giải Sử dụng kết sau: Cho khối chóp S.ABC, cạnh SA, SB, SC lấy điểm A', B', C' Khi ta có: Lưu ý công thức phép dùng chóp tam giác, khơng chóp tam giác phải sử dụng phân chia lắp ghép khối đa diện trước sử dụng công thức Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài 6 trang 28 sách giáo khoa hình học 12, Đáp án bài 6 trang 28 sách giáo khoa hình học 12

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Đáp án bài 6 trang 28 sách giáo khoa hình học 12

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.