0

Giải bài 9 trang 26 sách giáo khoa hình học lớp 12

2 14 0
  • Giải bài 9 trang 26 sách giáo khoa hình học lớp 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:08

Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng đi qua AM và song song với BD là tức giác AEMF.[r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện GIẢI BÀI TRANG 26 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC LỚP 12 Đề Cho hình chóp tứ giác S ABCD , đáy hình vng cạnh a , cạnh bên tạo với đáy góc 60⁰ Gọi M trung điểm SC Mặt phẳng qua A M song song với BD , cắt SB E cắt SD F Tính thể tích khối chóp S AEMF Hướng dẫn giải Hình chóp có chân đường cao trùng với tâm đáy Xác định thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng qua AM song song với BD tức giác AEMF Chứng minh AEMF có hai đường chéo vng góc ⇒ (2)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài 9 trang 26 sách giáo khoa hình học lớp 12, Giải bài 9 trang 26 sách giáo khoa hình học lớp 12

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Giải bài 9 trang 26 sách giáo khoa hình học lớp 12

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 2 của tài liệu.