0

Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12

1 8 0
  • Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:02

Cho hình hộp ABCD. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB′D′. Hướng dẫn giải. +) Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Tính thể tích [r] (1)Bài Khái niệm thể tích khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện ĐÁP ÁN BÀI TRANG 25 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 12 Đề Cho hình hộp ABCD A′B′C′D′ Tính tỉ số thể tích khối hộp thể tích khối tứ diện ACB′D′ Hướng dẫn giải +) Gọi S diện tích đáy ABCD h chiều cao khối hộp Tính thể tích khối hộp +) Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB′D′ bốn khối chóp A A′B′D′,C.C′B′D′,B′.BAC D′.DAC Tính thể tích bốn khối chóp A.A′B′D′,C.C′B′D′,B′.BAC D′.DAC +) Suy +) Tính tỉ số thể tích ĐÁP ÁN BÀI TRANG 25 SGK HÌNH HỌC LỚP 12 Gọi S diện tích đáy ABCD h chiều cao khối hộp thể tích khối hộp: ⇒ V = S.h Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB′D′ bốn khối chóp Bài Khái niệm thể tích khối đa diện Tốn lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12, Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Đáp án bài 3 trang 25 sách giáo khoa hình học 12

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.