0

Bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

1 10 0
  • Bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:58

[r] (1)Bài Khối đa diện lồi khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện BÀI TRANG 18 SGK GIẢI TÍCH LỚP 12 - CÁCH LÀM VÀ ĐÁP ÁN Đề Cho hình lập phương ( H ) Gọi ( H ′ ) hình bát diện có đỉnh tâm mặt của ( H ) Tính tỉ số diện tích tồn phần ( H ) ( H ′ ) Hướng dẫn giải +) Bát diện khối đa diện gồm mặt tam giác +) Diện tích tồn phần hình bát diện = diện tích mặt Bài Khối đa diện lồi khối đa diện Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án, Bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Bài 2 trang 18 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.