0

Kiểm tra vật lý 10 khao-sat-li-10-ki-2.thuvienvatly.com.ee927.39255

3 17 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 khao-sat-li-10-ki-2.thuvienvatly.com.ee927.39255

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:34

A. Tác dụng lên xe một lực đẩy 80N trong 2s thì độ biến thiên vận tốc của xe trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?. A.. a) Lực gây ra gia tốc này là bao nhiêu?[r] (1)Ma trận đề khảo sát lí 10 Chủ đề Nhận biết(1) Thông hiểu(2) Vận dụng(3) Tổng (Điểm) TN TL TN TL TN TL Động học chất điểm 1 1,0 Động lực học chất điểm 1 4,0 Cân chuyển động vật rắn 1 2,5 Các định luật bảo toàn 1 2,5 Tổng 10 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THCS&THPT HAI BÀ TRƯNG KHẢO SÁT VẬT LÝ LỚP 10 GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014 Thời gian làm bài: 45 phút - I: Trắc nghiệm khách quan (3Điểm) Câu 1: Khi ôtô chạy với tốc độ 10m/s người lái xe tăng ga cho Ơtơ chuyển động nhanh dần đều, sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s Quãng đường vận tốc trung bình xe thời gian đó: A 480m; 12m/s B 360m; 9m/s C 160m; 4m/s D 560m; 14m/s Câu 2: Đề câu Gia tốc vận tốc ôtô sau 40s kể từ tăng ga A 0,7m/s2; 38m/s B 0,2m/s2; 18m/s C 0,2m/s2; 8m/s D 1,4m/s2; 66m/s Câu 3: Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 6N, 8N, 10N Góc hợp hai lực 6N, 8N bao nhiêu: A 300 B 600 C 450 D 900 Câu 4: Bán kính Sao Hỏa Rsh = 3400km gia gia tốc rơi tự bề mặt hỏa gsh = 0,38gđ Biết trái đất có Rđ = 6400km khối lượng Mđ = 6.1024kg Khối lượng hỏa là: A 6,4.1023kg B 1,2.1024kg C 2,28.1024kg D 21.1024kg Câu 5: Một khối lập phương, đồng chất, đặt mặt phẳng nhám Hỏi phải nghiêng mặt phẳng góc cực đại để khối lập phương không bị đổ: A 150 B 300 C 450 D 600 Câu 6: Một xe khối lượng 10kg đỗ mặt sàn nhẵn Tác dụng lên xe lực đẩy 80N 2s độ biến thiên vận tốc xe khoảng thời gian bao nhiêu? A 1,6m/s B 0,16m/s (2)II: Tự luận (7Điểm) Câu 7: Một vật khối lượng 4kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2m/s2 a) Lực gây gia tốc bao nhiêu? b) So sánh độ lớn lực với trọng lượng vật Câu 8: Một người kéo hòm khối lượng 32kg nhà sợi dây hợp với phương ngang 300bằng lực kéo 120N Hòm chuyển động với gia tốc 1,2m/s2 Tính hệ số ma sát trượt hịm nhà Câu 9: Một hạt proton có khối lượng mp = 1,67.10-27kg chuyển động với vận tốc vp=107m/s tới va chạm với hạt nhân heli (thường gọi hạt α ) nằm yên Sau va chạm proton chuyển động giật lùi với vận tốc v’ p=6.106m/s hạt α bay phía trước với vận tốc 4.10 / vα = m s Tìm khối lượng hạt α - Hết - ĐÁP ÁN VÀ BẢNG ĐIỂM LÝ 10 I: Trắc nghiệm khách quan (3Điểm) Mỗi câu 0,5 điểm CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU D B D A C C II: Tự luận (7Điểm) Nội dung Điểm Câu 7: 3 Điểm a) Áp dụng công thức định luật II Niuton ta có F = m.a = 4.2 = 8N 1,0 B) Trọng lượng vật p = m.g = 4.10 = 40N 1,0 Lập tỉ số F/P = m.a/m.g = a/g = 2/10 = 0,2 (lần) 1,0 Câu 8: 2 Điểm Vẽ hình phân tích lực chọn hệ toạ độ hình vẽ Các lực tác dụng vào vật gồm : trọng lực, lực kéo dây, phản lực mặt phẳng nghiêng Phương trình định luật II Newton: ms P+ +N F + =F m a ur uur uuur ur r (1) 0,5 Chiếu (1) lên 0x ta có : F.cos300 - F ms = m.a (2) 0,5 Chiếu (1) lên 0y ta có : N + F.sin300 – P = (3) 0,5 Từ (1), (2) Và Fms =µ.N ta có 0 os30 0, 26 sin 30 F c m a m g F µ = − ≈ − 0,5 Câu 9: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm hạt proton hạt α ta có: 1,0 N uur 0 0 os30 0, sin 30 F c m a m g F (3)2 Điểm Vậy , 27 ( ) 6, 68.10 p p p m v v m kg v α α − +
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 khao-sat-li-10-ki-2.thuvienvatly.com.ee927.39255, Kiểm tra vật lý 10 khao-sat-li-10-ki-2.thuvienvatly.com.ee927.39255

Hình ảnh liên quan

ĐÁP ÁN VÀ BẢNG ĐIỂM LÝ 10 - Kiểm tra vật  lý 10 khao-sat-li-10-ki-2.thuvienvatly.com.ee927.39255

10.

Xem tại trang 2 của tài liệu.