0

Nguồn âm | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

29 6 0
  • Nguồn âm | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:30

-Sự rung động, chuyển động qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc, mặt trống.... gọi là dao độngI[r] (1)(2) Các nguồn âm có chung đặc điểm ?  Âm trầm, âm bổng khác chỗ ?  Âm to, âm nhỏ khác chỗ ?  Âm truyền qua môi trường ?  Chống ô nhiễm tiếng ồn ? (3)TaiLieu.VN I Nhận biết nguồn âm: Cả lớp yên lặng thời gian 1phút lắng nghe! (4)TaiLieu.VN I Nhận biết nguồn âm: Vật phát âm gọi nguồn âm. (5)Trên nhạc cụVới loại nhạc cụ ta nghe âm khác nhau, (6)II Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? * Dụng cụ thí nghiệm: sợi dây cao su -Một HS kéo căng dây cao su quan sát lắng nghe? -Một bạn nhóm kéo lệch dây cao su -Cho dây cao su dao động, quan sát lắng nghe? (7)TaiLieu.VN Vị trí cân Độ lệch 1 (8)TaiLieu.VN Câu hỏi 1: dây cao su vị trí đứng n có âm phát khơng? Trả lời: Không nghe âm Câu hỏi 2: mô tả lại thí nghiệm mà em quan sát nghe gì? (9)TaiLieu.VN Vị trí cân Độ lệch 1 2 (10)Vật phát âm gọi nguồn âm. I Nhận biết nguồn âm II Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? (11)*Thí nghiệm 2: gồm trống 1 dùi Hãy dùng dùi gõ vào trống và lắng nghe (12)Câu hỏi 1: Vật phát âm ?  Mặt trống Câu hỏi 2: Vật có dao động không? (13)TaiLieu.VN Giấy vụn (14)Khi dây cao su mặt trống vật có khả đàn hồi Vậy vật rắn một cái ly thủy tinh phát âm có dao động được khơng? *Thí nghiệm 3: Dùng cốc đặt bàn +Dùng muỗng gõ vào cốc (15)TaiLieu.VN Câu hỏi 1: vật phát âm? Cái cốc Câu hỏi 2: cốc có dao động khơng? Cái cốc có dao động Câu hỏi 3: làm cách để biết cốc có dao động ? (16)TaiLieu.VN Vị trí cân Độ lệch Khi kéo lệch khỏi vị trí cân ta thấy vật dao động phát âm (17)TaiLieu.VN Vật phát âm gọi nguồn âm. II Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? -Vị trí cân vị trí mà vật đứng yên -Sự rung động, chuyển động qua lại vị trí cân dây cao su, thành cốc, mặt trống gọi dao động (18)TaiLieu.VN Câu hỏi:Em hiểu rung động? TL: Rung động dao động quanh vị trí cân đứng yên vị trí cân ban đầu Câu hỏi: Chuyển động gì? (19)*Thí nghiệm 4: Một tay cằm âm thoa (20)Câu hỏi: Âm thoa có dao động khơng? Làm cách để kiểm tra *Phương án kiểm tra: Treo cầu lên giá, dùng búa cao su gõ vào âm thoa (21)TaiLieu.VN Hãy cho biết vật phát âm có đặc điểm chung gì? (22)Trên nhạc cụVới loại nhạc cụ ta nghe âm khác nhau, (23)TaiLieu.VN Vật phát âm gọi nguồn âm. II Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? -Vị trí cân vị trí mà vật đứng yên -Sự rung động, chuyển động qua lại vị trí cân dây cao su, thành cốc, mặt trống gọi dao động I Nhận biết nguồn âm: -Khi phát âm, vật dao (24)TaiLieu.VN C6: Em làm cho vật tờ giấy, chuối …phát âm không? III Vận dụng: C6: Được Vò tờ giấy, thổi, xé… (25)Dây đàn Mặt trống Mặt chiêng Đàn Viôlông Đàn tranh Trống (26)C8: Dán vài tua giấy mỏng ở miệng lọ, ta thổi thấy tua giấy rung rung. C8: Nếu thổi vào miệng lọ nhỏ, cột khơng khí lọ dao động phát âm Hãy tìm cách kiểm tra III Vận dụng: C6: (27)TaiLieu.VN (28)Đặt ngón tay vào sát ngồi cổ họng kêu “aaa…”.Em cảm thấy như đầu ngón tay ? (29)TaiLieu.VN GHI NHỚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn âm | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện, Nguồn âm | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

động (như hình 10.6). Daođộngnày - Nguồn âm | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

ng.

(như hình 10.6). Daođộngnày Xem tại trang 28 của tài liệu.