0

Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước...

2 14 0
  • Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:30

a) Tính momen của ngẫu lực. b) Thanh quay đi một góc.. Tính momen của ngẫu lực.[r] (1)Vật Lý lớp 10 Học Tập – Lớp 10 Giải trang 118 sgk Vật Lý lớp 10 Đề Một thước mảnh có trục quay nằm ngang qua trọng tâm O thước Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước ngẫu lực đặt vào hai điểm A B cách 4,5 cm có độ lớn .(Hình 22.6a) a) Tính momen ngẫu lực b) Thanh quay góc Hai lực luôn nằm ngang đặt A B (Hình 22.6b) Tính momen ngẫu lực (2) Vật Lý lớp 10 Học Tập Lớp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước..., Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước...

Hình ảnh liên quan

.(Hình 22.6a). a) Tính momen của ngẫu lực.  - Bài 6 trang 118 sgk Vật lí 10: Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước...

Hình 22.6a.

. a) Tính momen của ngẫu lực. Xem tại trang 1 của tài liệu.