0

Kiểm tra vật lý 11Chương 2.ôn tập

1 12 0
  • Kiểm tra vật  lý 11Chương 2.ôn tập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:19

Một bóng đèn ghi 12V-9,6W được mắc với một nguồn điện tạo thành mạch kín. Đèn sáng bình thường. b) Tìm điện trở trong của nguôn điện biết suất điện động của nguồn điện là 12,8V. Có thể [r] (1)Bài Một bóng đèn ghi 12V-9,6W mắc với nguồn điện tạo thành mạch kín Đèn sáng bình thường a) Tìm điện trở đèn , c.đ.d.đ qua đèn, điện tiêu thụ đèn 15 phút b) Tìm điện trở nguôn điện biết suất điện động nguồn điện 12,8V Bài Cho mạch điện hình vẽ: E = 30V, r = 1Ω, R = 12Ω Đèn (6V - 6W) Đèn (12V – 6W) Tìm a) Điện trở c.đ.d.đ định mức bóng đèn b) Hiệu suất nguồn điện c) Độ sáng bóng đèn Bài Một nguồn điện có suất điện động ξ = 24V, điện trở nguổn điện r = 6Ω dùng để thắp sáng bóng đèn loại 6V – 3W Có thể mắc tối đa bóng đèn loại để bóng đèn sáng bình thường Đs: bóng Bài Cho mạch điện có sơ đồ sau: E = 15V, r = 1Ω, R1 = 2Ω Biết công suất điện tiêu thụ R lớn Tìm R cơng suất lớn Bài Cho mạch điện hình vẽ E1 = 5V, r1 = 0,3Ω, E2 = 7,5V, r2 = 0,1Ω Đèn ( 12V – 6W) Đèn ( 6V – 4,5W)Rb biến trở a) Tìm Rb để bóng đèn sáng bình thường b) Với Rb câu a) : _Tìm hiệu suất nguồn _Tìm UMN Bài Cho mạch điện hình: E1 = 20V, E2 = 30V, r1 = r2 = 1Ω, R = 1,5Ω a) Tìm UAB b) Tìm cường độ dòng điện qua nhánh c) Phải thay R điện trở có giá trị để cường độ dòng điện qua r1 HD: Qui ước chiều dòng điện chạy nhánh (có thể qui ước bất kì)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11Chương 2.ôn tập, Kiểm tra vật lý 11Chương 2.ôn tập

Hình ảnh liên quan

Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ: E = 30V, r = 1Ω, R = 12Ω  - Kiểm tra vật  lý 11Chương 2.ôn tập

i.

2. Cho mạch điện như hình vẽ: E = 30V, r = 1Ω, R = 12Ω Xem tại trang 1 của tài liệu.