0

Câu hỏi thảo luận trang 103 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 21 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 103 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:54

+ Bô-xít với trữ lượng lớn, phân bố ở vùng phía Bắc và phía Nam Tây Nguyên, trên các cao nguyên KonTum, Mơ Nông, Di Linh. + Trồng cây công nghiệp lâu năm (nhờ diện tích đất badan rộng l[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 103 SGK ĐỊA 9 Đề bài: - Quan sát hình 28.1, nhận xét phân bố vùng đất badan, mỏ bô-xit - Dựa vào bảng 28.1, cho biết Tây Nguyên phát triển ngành kinh tế gì? Bảng 28.1 Một số tài nguyên thiên nhiên chủ yếu Tây Nguyên Tài nguyên thiên nhiên Đặc điểm bật Đất, rừng Đất badan: 1,36 triệu (66% diện tích đất badan nước), thích hợp với việc trồng cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, dâu tằm Rừng tự nhiên: gần triệu (chiếm 29,2% diện tích rừng tự nhiên nước) (2)Tài nguyên thiên nhiên Đặc điểm bật Khống sản Bơ xít có trữ lượng vào loại lớn, tỉ Trả lời: - Sự phân bố vùng đất badan, mỏ bô-xit: + Các vùng đất badan phân bố cao nguyên như: cao nguyên Kon Tum, Pleiku, Đăk Lăk, Mơ Nơng, Lâm Viên, Di Linh + Bơ-xít với trữ lượng lớn, phân bố vùng phía Bắc phía Nam Tây Nguyên, cao nguyên KonTum, Mơ Nông, Di Linh + Trồng công nghiệp lâu năm (nhờ diện tích đất badan rộng lớn) + Khai thác chế biến lâm sản (tài nguyên rừng giàu có) + Phát triển thủy điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 103 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận trang 103 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

- Quan sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit. - Câu hỏi thảo luận trang 103 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

uan.

sát hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô-xit Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan