0

Bài 2 trang 100 SGK địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 13 0
  • Bài 2 trang 100 SGK địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:53

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Bắc Trung Bộ gấp hơn 1,3 lần sản lượng thủy sản nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ (năm 2002: nuôi trồng Bắc Trung Bộ là 38,8 nghìn tấn, Duyên hả[r] (1)BÀI TRANG 100 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Căn bảng số liệu sau: Bảng 27.1 Sản lượng thủy sản Bắc Trung Bộ duyên hải Nam Trung Bộ - So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng khai thác hai vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ - Vì có chênh lệch sản lượng thủy sản nuôi trồng khai thác hai vùng? Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Hoạt động kinh tế Nuôi trồng 38,8 27,6 Khai thác 153,7 493,5 Trả lời: a) So sánh sản lượng thủy sản hai vùng: - Sản lượng thủy sản nuôi trồng Bắc Trung Bộ gấp 1,3 lần sản lượng thủy sản nuôi trồng Duyên hải Nam Trung Bộ (năm 2002: ni trồng Bắc Trung Bộ 38,8 nghìn tấn, Duyên hải Nam Trung Bộ 27,6 nghìn tấn), chiếm 57,3 % sản lượng nuôi trồng duyên hải miền Trung - Sản lượng thủy sản khai thác Duyên hải Nam Trung Bộ gấp 3,1 lần sản lượng thủy sản khai thác Bắc Trung Bộ, (năm 2002: khai thác Bắc Trung Bộ 153,7 nghìn tấn, Duyên hải Nam Trung Bộ 493,5 nghìn tấn), chiếm 75,9% sản lượng khai thác duyên hải miền Trung + Tổng sản lượng thủy sản Duyên hải Nam Trung Bộ gấp 2,5 lần tổng sản lượng thủy sản Bắc Trung Bộ, chiếm 71, % tổng sản lượng thủy sản toàn vùng Duyên hải miền Trung ⟹ Kết luận: Nhìn chung ngành thủy sán duyên hải Nam Trung Bộ phát triển Bắc (2)b) Giải thích: Có chênh lệch sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng hai vùng chủ yếu do: + Bắc Trung Bộ có lợi Duyên hải Nam Trung Bộ diện tích mặt nước khai thác để nuôi trồng thủy sản, bờ biển có nhiều đầm phá nóng, nhiều bãi triều, nhiều diện tích đất ngập nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 trang 100 SGK địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Bài 2 trang 100 SGK địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Căn cứ bảng số liệu sau: - Bài 2 trang 100 SGK địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

n.

cứ bảng số liệu sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.