0

Câu hỏi thảo luận 2 trang 78 sgk địa lí 9: Xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội ..

1 11 0
  • Câu hỏi thảo luận 2 trang 78 sgk địa lí 9: Xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội ..

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:35

Thúc đẩy quá trình hội nhập, phát triển kinh tế của đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước..[r] (1)TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 78 SGK ĐỊA LÍ 9 Đề bài: Dựa hình 21.2 hiểu biết, xác định vị trí nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội cảng Hải Phòng sân bay quốc tế Nội Bài. Trả lời:  Vị trí: - Cảng Hải Phòng thuộc thành phố Hải Phòng, nằm vùng ven biển phía đơng Hải Phịng - Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc TP Hà Nội  Ý nghĩa: - Đều hệ thống vận tải quốc tế lớn sơi động khu vực phía Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 2 trang 78 sgk địa lí 9: Xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội .., Câu hỏi thảo luận 2 trang 78 sgk địa lí 9: Xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội ..

Hình ảnh liên quan

Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài. - Câu hỏi thảo luận 2 trang 78 sgk địa lí 9: Xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội ..

a.

trên hình 21.2 và sự hiểu biết, xác định vị trí và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài Xem tại trang 1 của tài liệu.