0

bài Chính tả - Nghe,viết Người mẹ của 51 đứa con | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

11 9 0
  • bài Chính tả - Nghe,viết Người mẹ của 51 đứa con | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:30

Suốt 35 năm qua,bà thức khuya dậy sớm,bươn chải,quên cả hạnh phúc riêng để cưu mang , nuôi dưỡng 51 đứa trẻ mồ côi.Đến nay , 48 người con đã trưởng thành nhờ tình yêu thương của mẹ.N[r] (1)BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ PHÂN MÔN : (2)Kiểm tra cũ Nêu qui tắc viết hoa tên người tên địa (3)Mơn : CHÍNH TẢ Bài : Người mẹ 51 đứa Ở huyện đảo Lý Sơn , tỉnh Quảng Ngãi có phụ nữ không sinh lại 51 người gọi mẹ Suốt 35 năm qua,bà thức khuya dậy sớm,bươn chải,quên hạnh phúc riêng để cưu mang , nuôi dưỡng 51 đứa trẻ mồ côi.Đến , 48 người trưởng thành nhờ tình yêu thương mẹ.Người phụ nữ có lịng nhân mẹ Nguyễn Thị Phú đội 10 , thôn Đông, xã Lý Hải Nay tuổi 62, mẹ bận rộn với đứa trẻ chưa tròn tuổi (4)Mẹ Nguyễn Thị Phú bên đứa nuôi chưa đầy tuổi (5)Mơn : CHÍNH TẢ Bài : Người mẹ 51 đứa Hãy nêu nội dung bài? Ca ngợi mẹ Nguyễn Thị Phú có lịng nhân (6)Mơn : CHÍNH TẢ Bài : Người mẹ 51 đứa Hoạt động 2:Hướng dẫn viết tả Viết lại từ viết sai sau lý Sơn Lý Sơn Quảng Ngải Quảng Ngãi bơn chải bươn chải xinh sinh (7)GV tắt hình lớn GV đọc để học sinh viết Ở huyện đảo Lý Sơn , tỉnh Quảng Ngãi có phụ nữ khơng sinh lại 51 người gọi mẹ Suốt 35 năm qua,bà thức khuya dậy sớm,bươn chải,quên hạnh phúc riêng để cưu mang , nuôi dưỡng 51 đứa trẻ mồ côi.Đến , 48 người trưởng thành nhờ tình yêu thương mẹ.Người phụ nữ có lịng nhân mẹ Nguyễn Thị Phú đội 10 , thôn Đông, xã Lý Hải Nay tuổi 62, mẹ bận rộn với đứa trẻ chưa tròn tuổi (8)Bài 2a: Chép vần tiếng câu thơ lục bát vào mơ hình cấu tạo vần: Con tiền tuyến xa xôi Yêu bầm yêu nước , đôi mẹ hiền TỐ HỮU Tiếng Vần Âm đệm Âm Âm cuối M: Tuyến u yê n (9)Tiếng Vần Âm đầu Âm Âm cuối Con o n ra a tiền iê n tuyến u yê n xa a xôi ô i yêu yê u bầm â m yêu yê u nước ươ c cả a đôi ô i mẹ e (10)2b Tìm tiếng bắt vần với câu thơ Con tiền tuyến xa xôi Yêu bầm yêu nước, đôi mẹ hiền Con tiền tuyến xa xôi Yêu bầm yêu nước, đôi mẹ hiền (11)Củng cố - dặn dò GV yêu cầu học sinh nhắc lại qui tắc viết hoa tên người tên địa lý Việt Nam GV dặn học sinh nhà tập viết vào rèn viết nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Chính tả - Nghe,viết Người mẹ của 51 đứa con | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện, bài Chính tả - Nghe,viết Người mẹ của 51 đứa con | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

GV tắt màn hình lớn GV đọc để học sinh viết bài  - bài Chính tả - Nghe,viết Người mẹ của 51 đứa con | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

t.

ắt màn hình lớn GV đọc để học sinh viết bài Xem tại trang 7 của tài liệu.