0

Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk địa lí 9: xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit...

2 17 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk địa lí 9: xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:30

- Sông Lô, sông Chảy, sông Gâm là các nhánh sông thuộc vùng thượng nguồn của hệ thống sông Hồng (chảy qua lãnh thổ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang vùng Đông Bắc)..[r] (1)ĐÁP ÁN CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 62 SGK ĐỊA LÍ 9 Đề bài: Dựa vào hình 17.1, xác định vị trí mỏ: than, sắt, thiếc, apatit dịng sơng có tiềm phát triển thủy điện: sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy. Trả lời:Các mỏ khoáng sản: - Than: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên - Sắt: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang - Apatit: Lào Cai (2)- Sông Đà: từ thượng nguồn vùng núi cao Tây Bắc chảy qua Sơn La xuống Hịa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk địa lí 9: xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit..., Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk địa lí 9: xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit...

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình 17.1, xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit và các dòng sông có tiềm năng phát triển thủy điện: sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy. - Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk địa lí 9: xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit...

a.

vào hình 17.1, xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit và các dòng sông có tiềm năng phát triển thủy điện: sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan