0

Kiểm tra vật lý 10 15 phut t10 ( 10cb)

1 11 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 15 phut t10 ( 10cb)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:46

Sở GD & ĐT Đồng Tháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam Trường THPT Giồng Thị Đam. a) Tính vận tốc của vật sau 10 phút tăng tốc. b) Tính quãng đường vật đi được trong thời gian[r] (1)Sở GD & ĐT Đồng Tháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam Trường THPT Giồng Thị Đam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 10 BAN CƠ BẢN Thời gian 15 phút Câu ( điểm ) Nêu đặc điểm rơi tự ? Câu ( điểm) Một vật chuyển động thẳng với vận tốc 2m/s tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc 2,5m/s2 a) Tính vận tốc vật sau 10 phút tăng tốc b) Tính quãng đường vật thời gian nói Ma trận đề Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Chuyển động thẳng biến đổi Câu điểm Rơi tự câu điểm Cộng 1câu điểm câu điểm ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Nội dung Điểm Câu 1: - chuyển động thẳng, nhanh dần - phương chuyển động thẳng đứng chiều từ xuống - cơng thức tính vận tốc v = g.t - cơng thức tính qng đường 2 s= g t 1 1 Câu 2: a) 2 2, 5.600 1502 / v v a t v m s = + → = + = b) 2 2 1 2 2.600 2, 5.600 451200 s v t at s m = + ⇒ = + = 1,5 1,5 1,5 1,5 BẢNG THỐNG KÊ 10cb1 YẾU KÉM TB KHÁ GIỎI TỔNG CỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 15 phut t10 ( 10cb), Kiểm tra vật lý 10 15 phut t10 ( 10cb)

Hình ảnh liên quan

BẢNG THỐNG KÊ 10cb1 - Kiểm tra vật  lý 10 15 phut t10 ( 10cb)

10cb1.

Xem tại trang 1 của tài liệu.