0

Kiểm tra HK2 vật lý 9 Nguyễn Trãi (2)

7 8 0
  • Kiểm tra HK2 vật  lý 9 Nguyễn Trãi (2)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:38

Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.. Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng[r] (1)TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II: Thời gian làm bài: 45 phút Nội dung kiến thức: Chương chiếm 20%; chương chiếm 70%, chương chiếm 10% 1 TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Nội dung Tổng số tiết thuyết Lí Tỷ lệ Trọng số chương Trọng số kiểm tra LT VD LT VD LT VD Ch.2: ĐIỆN TỪ 3,5 3,5 50 50 10.0 10.0 Ch.3: QUANG HỌC 20 15 10,5 9,5 52.5 47.5 36.8 33.3 Ch.4: SỰ BẢO TỒN VÀ CHUYỂN HĨA NĂNG LƯỢNG 4 2,8 1,2 70 30 Tổng 31 24 16,8 14.2 172,5 127,5 53,8 46,3 2 ĐỀ SỐ 2: Phương án kiểm tra: Kết hợp TNKQ Tự luận (50%TNKQ, 50% TL) 2.1 TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ Cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) Điểm số T.số TN TL Cấp độ 1,2 (Lí thuyết) Ch.2: ĐIỆN TỪ HỌC 10.0 1.5 1,0 Ch.3: QUANG HỌC 36.8 5.5 3,5 Ch.4: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 1.1 0,5 Cấp độ 3,4 (Vận dụng) Ch.2: ĐIỆN TỪ HỌC 10.0 1.5 1,0 Ch.3: QUANG HỌC 33.3 5.0 3.5 Ch.4: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 0.5 0,5 (2)2.2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên chủ đề TNKQ Nhận biết TL TNKQ Thông hiểu TL Cấp độ thấp Vận dụng Cấp độ cao Cộng TNKQ TL TNKQ TL Chương Điện từ học 7 tiết 1 Nêu nguyên tắc cấu tạo hoạt động máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có nam châm quay Nêu máy phát điện biến đổi thành điện 3 Nêu dấu hiệu phân biệt dịng điện xoay chiều với dịng điện chiều tác dụng dòng điện xoay chiều 4 Nhận biệt ampe kế vơn kế dùng cho dịng điện chiều xoay chiều qua kí hiệu ghi dụng cụ 5 Nêu số ampe kế vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng cường độ điện áp xoay chiều 6 Nêu cơng suất điện hao phí đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây 7 Nêu nguyên tắc cấu tạo máy biến áp 8 Phát dòng điện dòng điện chiều hay xoay chiều dựa tác dụng từ chúng 9 Giải thích nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có nam châm quay 10 Giải thích có hao phí điện dây tải điện 11 Nêu điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây cuộn nêu số ứng dụng máy biến áp 12 Giải số tập định tính nguyên nhân gây dòng điện cảm ứng 13 Mắc máy biến áp vào mạch điện để sử dụng theo yêu cầu 14.Nghiệm lại công thức 1 2 U n U = n 15 Giải thích nguyên tắc hoạt động máy biến áp vận dụng công thức 1 2 U n U = n Số câu hỏi 2 C1.1, C6.2 1 C15.14 3 (3)Chương Quang học 20 tiết 16 Nhận biết thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì 17 Nêu mắt có phận thể thuỷ tinh màng lưới 18 Nêu kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ 19 Kể tên vài nguồn phát ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ánh sáng màu nêu tác dụng lọc ánh sáng màu 20 Nhận biết nhiều ánh sáng màu chiếu vào chỗ ảnh trắng đồng thời vào mắt chúng trộn với cho màu khác hẳn, trộn số ánh sáng màu thích hợp với để thu ánh sáng trắng 21 Nhận biết vật tán xạ mạnh ánh sáng màu có màu tán xạ ánh sáng màu khác Vật màu trắng có khả tán xạ mạnh tất ánh sáng màu, vật màu đen khơng có khả tán xạ ánh sáng màu 22 Mơ tả tượng khúc xạ ánh sáng trường hợp ánh sáng truyền từ khơng khí sang nước ngược lại 23 Chỉ tia khúc xạ tia phản xạ, góc khúc xạ góc phản xạ 24 Mô tả đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì Nêu tiêu điểm (chính), tiêu cự thấu kính 25 Nêu đặc điểm ảnh vật tạo thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì 26 Nêu máy ảnh có phận vật kính, buồng tối chỗ đặt phim 27 Nêu tương tự cấu tạo mắt máy ảnh 28 Nêu mắt phải điều tiết muốn nhìn rõ vật vị trí xa, gần khác 29 Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão cách sửa 30 Nêu số ghi kính lúp số bội giác kính lúp dùng kính lúp có số bội giác lớn quan sát thấy ảnh lớn 31 Nêu chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác mô tả cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu 32 Nêu ví dụ thực tế tác dụng nhiệt, sinh học quang điện ánh sáng biến 33 Xác định thấu kính thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp thấu kính qua quan sát ảnh vật tạo thấu kính 34 Vẽ đường truyền tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì 35 Dựng ảnh vật tạo thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì cách sử dụng tia đặc biệt 36 Giải thích số tượng cách nêu nguyên nhân có phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu giải thích màu sắc vật nguyên nhân 37 Xác định ánh sáng màu, chẳng hạn đĩa CD, có phải màu đơn sắc hay không 38 Tiến hành thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt ánh sáng lên vật có màu trắng lên vật có màu đen 39 Xác định tiêu cự thấu kính hội tụ thí nghiệm (4)đổi lượng tác dụng Số câu hỏi C16.5;C20.8; C21.9; 2 C22.4 ; C29.7 2 C32.11; C45.13 1 C41.6 2 C35.12a; C40.12b 10 Số điểm 1,5 1.0 2.0 0,5 2,0 7,0 (70%) Chương Bảo toàn và chuyển hóa lượng 42 Nêu vật có lượng vật có khả thực cơng làm nóng vật khác 43 Kể tên dạng lượng học 44 Phát biểu định luật bảo tồn chuyển hố lượng 45 Nêu ví dụ mơ tả tượng có chuyển hố dạng lượng học trình biến đổi kèm theo chuyển hoá lượng từ dạng sang dạng khác 46 Nêu ví dụ mơ tả thiết bị minh hoạ q trình chuyển hoá dạng lượng khác thành điện Số câu hỏi C42.10 1 C45.13 1 2 Số điểm 0,5 0,5 1.0 (10%) TS câu hỏi 6 5 4 15 TS điểm 3.0 3.5 3.5 10,0 (5)PGD-ĐT TP PHAN THIẾT TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ Môn Vật Lý Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời câu sau: 1 Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có phận để tạo dòng điện: A Nam châm vĩnh cửu sợi dây dẫn nối cực với nam châm B Nam châm điện sợi dây dẫn nối nam châm với đèn C Cuộn dây dẫn với nam châm D Cuộn dây dẫn lõi sắt 2 Nếu tăng hiệu điện đầu đường dây tải điện lên gấp đơi cơng suất hao phí tỏa nhiệt dây sẽ: A Tăng lần B Giảm lần B Tăng lần D Giảm lần 3.Một vật trượt từ mặt phẳng nghiêng xuống có dạng lượng học? A.Có động năng, nhiệt B.Chỉ có động C.Chỉ D.Chỉ có động 4 Hình vẽ sau mơ tả tượng tia sáng truyền từ khơng khí vào nước? Khơng khí Khơng khí Khơng khí Khơng khí Nước Nước Nước Nước A B C D 5 Điều không với thấu kính phân kì? A Thấu kính có phần mỏng phần rìa B Chùm tia tới song song qua thấu kính cho chùm tia ló hội tụ điểm C Tia sáng qua quang tâm truyền thẳng D Vật sáng qua thấu kính phân kì cho ảnh ảo 6 Một người chụp ảnh, đứng cách máy ảnh 3m Người cao 1,6m, phim cách vật kính 6cm Hỏi ảnh người phim cao bao nhiêu? A 3,2 cm B 8m C 80 cm D 32 cm 7 Biết tiêu cự kính cận khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn mắt Thấu kính nào làm kính cận? A Thấu kính phân kì có f = 40cm B Thấu kính hội tụ có f = 40cm C Thấu kính phân kì có f = 5cm D Thấu kính hội tụ có f = 5cm 8 Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng ánh sáng màu: A Đỏ B Vàng C Da cam D Màu đen 9 Đặt vật màu xanh lục ánh sáng đỏ, ta thấy vật có: A Màu trắng B Màu đỏ C Màu xanh lục D Màu đen 10 Ta nhận biết trực tiếp vật có nhiệt vật có khả nào? A.Làm tăng thể tích vật khác B.Làm nóng vật khác C.Sinh lực đẩy làm vật khác chuyển động D.Nổi mặt nước II Tự luận: (5 điểm) 11 Nêu tác dụng ánh sáng, tác dụng nêu ví dụ ( 1,5điểm ) 12 Cho vật sáng AB cao 2cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm Điểm A nằm trục cách thấu kính cm a Vẽ ảnh A’B’ vật AB ( không cần tỷ lệ ) (1điểm) b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh (1 điểm) 13 Nêu điểm giống cấu tạo mắt máy ảnh (0,5 điểm) (6)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm ( điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm Câu hỏi 10 Trả lời C B A C B A A C D B Phần II: Tự luận ( điểm ) Câu 11: 1,5 điểm + Ánh sáng có tác dụng là: Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học, tác dụng quang điện Nêu đủ tác dụng đạt 0,75đ + Ví dụ: Nêu ví dụ ( Mỗi ví dụ cho tác dụng) đạt 0,75đ Câu 12: điểm a Vẽ hình vẽ : điểm b Xét hai tam giác đồng dạng: ∆ OAB ∆ OA’B’ Ta có: OA OA AB B A' ' ' = (1) Xét hai tam giác đồng dạng:∆ F’OI ∆ F’A’B’ Ta có: O F A F AB B A OI B A ' ' ' ' ' ' ' = = O F OA O F AB B A ' ' ' ' ' + = ⇔ ⇔ O F OA AB B A ' ' ' ' = + (2) Từ (1) (2) suy ra: OA OA' = O F OA ' ' 1+ cm OA OA OA OA OA 24 ' 12 ' ' 12 ' ' = = − ⇔ + = ( 0,5 điểm ) (7) Từ (1): OA OA AB B A' ' ' = ⇔ A’B’ = AB OA OA' = 2.24 8 = cm ( 0,5 điểm ) Câu 13 :(0,5 điểm) Thể thủy thủy tinh đóng vai trị vật kính, màng lưới đóng vai trị phim máy ảnh Câu 14: 1điểm Hiệu điện đầu cuộn thứ cấp: 2 n n UU = => U2 = 2 n n U ( 0,5 điểm ) U2= 250000 ( V ) ( 0,5 điểm )
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra HK2 vật lý 9 Nguyễn Trãi (2), Kiểm tra HK2 vật lý 9 Nguyễn Trãi (2)

Hình ảnh liên quan

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. - Kiểm tra HK2 vật  lý 9 Nguyễn Trãi (2)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Xem tại trang 6 của tài liệu.
a. Vẽ đúng hình vẽ :1 điểm. - Kiểm tra HK2 vật  lý 9 Nguyễn Trãi (2)

a..

Vẽ đúng hình vẽ :1 điểm Xem tại trang 6 của tài liệu.