0

Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ xoá sổ

3 6 0
  • Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ xoá sổ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:02

Sau tháng 3/2018, ngân hàng thực hiện đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành [r] (1)Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy "xố sổ" Theo Thơng tư 32/2016, tài khoản tốn khách hàng hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác… khơng có tư cách pháp nhân Do đó, doanh nghiệp tư nhân, văn phịng luật sư khơng chuyển lên thành cơng ty TNHH có nguy bị "xố sổ" số tài khoản Đổi đóng tài khoản Thơng tư 32/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh ký Thông tư 32/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 23/2014 ngày 19/8/2015 NHNN hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán (2)tài khoản Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi rà sốt hồ sơ, hợp đồng mở sử dụng tài khoản toán khách hàng hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân mở trước thời điểm Thơng tư có hiệu lực thi hành thực hiện: Trong vòng tháng (tức đến hết tháng 5-2017) phải thông báo cho khách hàng biết về việc chuyển đổi sang hình thức tài khoản toán cá nhân tài khoản toán chung, thời hạn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản Trong vòng 12 tháng (tháng 3/2018), phối hợp với khách hàng hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản tốn cá nhân tài khoản toán chung đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu) Sau tháng 3/2018, ngân hàng thực đóng tài khoản tài khoản toán khách hàng hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân chưa hồn thành việc chuyển đổi hình thức tài khoản theo quy định Đối với tài khoản toán mở trước thời điểm Thơng tư có hiệu lực thi hành, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có trách nhiệm thơng báo tới chủ tài khoản nội dung hợp đồng mở, sử dụng tài khoản toán theo quy định Với thông tư 32/2016, số tài khoản mở ngân hàng phải pháp nhân cá nhân đứng tên Các đối tượng pháp nhân (ví dụ hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, văn phịng luật sư, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân) khơng đủ tư cách chủ thể để đứng tên tài khoản ngân hàng Áp dụng thông tư này, nhiều ngân hàng gửi thông báo đến hộ kinh doanh, văn phòng luật sư yêu cầu đóng tài khoản ngân hàng chuyển tài khoản sang tên cá nhân Có nhiều phản ứng trái chiều liên quan đến Thông tư 32/2016 Nhiều hộ kinh doanh, văn phòng luật sư nắm bắt thông tin chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh cách "lên" doanh nghiệp thay đổi chủ tài khoản (3)là không nhanh đơn giản", TS Bùi Quang Tín nói. TS Bùi Quang Tín cho rằng, kế hoạch triển khai thực Thông tư 32/2016 cần thiết phải rõ ràng đồng quan có liên quan Đồng thời, nên có thêm thời gian để thực thay phải ngắn thơng tư Gây khó cho kinh doanh? Cũng có nhiều ý kiến cho Thơng tư 32/2016 có nhiều bất cập, gây khó cho hộ gia đình, tổ hợp tác Nhiều văn phòng luật sư, doanh nghiệp tư nhân… lo lắng phải xác định tư cách cá nhân pháp nhân giao dịch ngân hàng, mở tài khoản Một số văn phòng luật sư TPHCM cho biết bất ngờ nhận thông báo ngân hàng Phía ngân hàng cho văn phịng luật sư khơng có pháp nhân Do đó, chuyển văn phịng luật sư lên thành cơng ty TNHH để có tư cách pháp nhân mở tài khoản đứng tên công ty, phải chuyển tài khoản sang tên cá nhân muốn giữ hình thức văn phịng luật sư "Tài khoản chuyển sang tên cá nhân xuất hóa đơn nào, hóa đơn đứng tên ai? Giao dịch với văn phịng luật sư mà lại yêu cầu toán vào tài khoản mang tên cá nhân họ cảm giác nghi ngại ngay", luật sư nói. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Giám đốc hãng luật Giải Phóng, Đồn Luật sư TPHCM cho rằng, quy định vơ lý Doanh nghiệp tư nhân hay văn phịng luật sư pháp nhân tổ chức Một tổ chức khơng thể sử dụng tài khoản mang tên cá nhân, điều ảnh hưởng lớn đến uy tín giao dịch tổ chức Việc buộc tổ chức khơng có tư cách pháp nhân phải chuyển đổi sang tài khoản cá nhân máy móc Điều gây xáo trộn hoạt động tổ chức đó, đặc biệt vấn đề liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội lao động Việc ngân hàng tự đóng tài khoản tổ chức đến hạn, gây thiệt hại lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ xoá sổ, Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ xoá sổ

Hình ảnh liên quan

việc chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung, thời hạn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản... - Hàng loạt tài khoản ngân hàng có nguy cơ xoá sổ

vi.

ệc chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung, thời hạn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản Xem tại trang 2 của tài liệu.