0

Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

4 18 0
  • Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:23

[r] (1)ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 11 (Năm học 2016-2017) Câu Gợi ý đáp án Thang điểm Câu 1: a.(0.75đ) b (0.75đ)       2 6 3 2 ) lim lim lim 3 3 3 x x x x a x x x x x x                2 2 + lim 11 4 11 8 11 ) lim 2 11 lim 11 x x x x x x x x b x x x x x                     0.75 0.25 0.5 Câu (1đ):       2 2 3 3 * 7 3 *lim lim lim lim 3 ( 3). 7 4 7 4 x x x x f a x x x f x x x x x                       3   21 * lim 4 x ycbt f f x a      0.25 0.5 0.25 Bài 3: a.0.5đ b.0.5đ c.0.5đ ) ' a yxx   2 2 ) ' 5 10 1 b y x x x x x x x            ' 3 ) ' 4sin sin sin 1 2 4 1 ' cos 2 2 c y x x x x x x y x x x                                   0.5 0.5 0.25 0.25 Bài 4: a.0. 75 đ b.0.75đx0  2 y0 5      2 ' ' 1 y y x       Phương trình tiếp tuyến là: y 4x13 b) +) Phương trình tiếp tuyến có dạng: y x m  +) Điều kiện tiếp xúc:    2   3 1 4 1 x x m x x              có nghiệm +) Giải  2 3 x m x m           +) Vậy phương trình tiếp tuyến là: y  x 2;y x 6. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Bài 5:     2 ' 2 y   m xmx 0 ' ' a m y x R (2)Vậy 5m1 0.25 Bài : a.(1.0đ) b (1.0đ) c (1.0đ) Vẽ hình a)         BC AB gt BC SAB BC SH SH ABCD BC            b)       , , SBC ABCDSI HI SIH     0 60 SIH   c)            , , , 4 1 2 C SHD M SHD C SHD a d a d d    0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 (3)TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGÔ THỜI NHIỆM -Năm học : 2016 – 2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MƠN: TỐN – KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian phát đề) -( Đề dự bị ) Câu 1: (1.5 điểm) Tính giới hạn sau: a) 2 4 lim 1 x x x x     b)   2 lim 11 x  xx  x Câu 2: (1 điểm) Tìm a để hàm số   2 5 2 2 x x f x x x a x             liên tục x 2 Câu : (1.5 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: a) y s in10xcos10x tan10x b) y (5x 1) x2  2x3 c) 2 4 sin 1 x x y x           Câu : (1.5 điểm) Cho hàm số 3 x y x    có đồ thị ( )C a) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số ( )C điểm có hồnh độ 2. b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số ( )C biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng y16x2017 Câu : (1.0 điểm) Cho 3 2 1 ( 1) (7 ) 3 yxmx   m x m  Tìm m để y'   x R Câu 6: (3.5điểm) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a, hình chiếu vng góc S mặt phẳngABCD trung điểm H AB Gọi I trung điểm của CD Biết SH 2 a (4)c) Gọi Glà trọng tâm tam giác SAB Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng SCD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện, Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Vẽ hình đúng a) - Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

h.

ình đúng a) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 6: (3.5điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳngABCD là trung điểm H của AB  - Đáp án bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 11 trường THPT Ngô thị nhậm năm học 2016- 2017 | Toán học, Lớp 12 - Ôn Luyện

u.

6: (3.5điểm) Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳngABCD là trung điểm H của AB Xem tại trang 3 của tài liệu.