0

Kiểm tra vật lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

3 9 0
  • Kiểm tra vật  lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:22

[r] (1)Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Thuận An ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 - 2017 MƠN VẬT LÍ 11 CB PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN [20 câu – Điểm] Câu 174 250 327 496 Số câu Điểm 1 A B A A 1 0,25 2 D C A D 2 0,50 3 B C D B 3 0,75 4 C A C C 4 1,00 5 B C D D 5 1,25 6 C C C D 6 1,50 7 C B D A 7 1,75 8 B D C C 8 2,00 9 D D B A 9 2,25 10 C A B D 10 2,50 11 A B A B 11 2,75 12 A A C C 12 3,00 13 D B D C 13 3,25 14 B D C D 14 3,50 15 D D D B 15 3,75 16 A A B B 16 4,00 17 B C D A 17 4,25 18 C D B A 18 4,50 19 D B A C 19 4,75 20 A C B B 20 5,00 PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN [3 CÂU – Điểm] Câu Nội dung Điểm Câu 21 a) Giả sử chiều dịng điện hình vẽ Véc tơ cảm ứng từ dòng điện thẳng dài gây M làBr có 0,25 + Điểm đặt: M + Phương: tiếp tuyến với đường cảm ứng từ qua M + Chiều: chiều với đường cảm ứng từ qua M Như hình vẽ: 0,25 ⊗ I M M Br (2)+ Độ lớn: M I B 2.10 r − = 0,25 = 2.10 0, 04 − = 2,5.10-5 T 0,25 b) Véc tơ cảm ứng từ hai dòng điện thẳng dài gây M làB1 r và B2 r có điểm đặt, phương, chiều hình vẽ 0,25 Độ lớn: 7 1 1 I B 2.10 2.10 2, 5.10 T r 0, 04 − − − = = = ; 7 2 I 10 10 B 2.10 2.10 10 T r 0, 06 − − − = = = 0,25 Véc tơ cảm ứng từ tổng hợp M: BM =B1+B2 r r r 0,25 Vì B1↑↓B2 r r nên BM = B2 – B1 = 10 3 10 -5 -2,5.10-5 = 5 6.10 -5 T 0,25 Câu 22 a) Suất điện động cảm ứng vòng dây: ec t ∆Φ = ∆ 0,25 Vì B thay đổi nên 2 2 2 d | | | | S.cos | B B | cos | B B | 4 ∆Φ = Φ − Φ = α − = π α − 0,25 ⇒ 2 c | B B | d 0, | 0, 05 | e cos cos60 4 t 0, 01 − − = π α = π ∆ = 40 π V= 0,079 V 0,25 b) Dòng điện cảm ứng chạy qua vòng dây thời gian là: c c e 40 I R 3,14.10− π = = = 25 A 0,25 Câu 23 Vì thấu kính hội tụ nên f > ⇒ f = 20 cm 0,25 Ta có d = 10 cm ⇒vị trí ảnh qua thấu kính d ' d.f 10.20 d f 10 20 = = − − = - 20 cm < ảnh ảo 0,25 Số phóng đại ảnh: k d ' 20 d 10 − = − = − = > ảnh chiều với vật 0,25 ⊗ I1 M (3)Chiều cao ảnh qua thấu kính: A’B’ = |k|.AB = 2.4 = cm 0,25 Hình vẽ: 0,25 b) ảnh ngược chiều vật ảnh thật nên k < ⇒ k = -2 0,25 Mà k d ' f d f d = − = = − − 0,25 ⇒f =2.d -2.f ⇒ d = 1,5.f = 1,5.20 = 30 cm 0,25 Chú ý: + Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa + Học sinh thiếu đơn vị đâu trừ 0,25 điểm chỗ O F’ A '≡ A F B B’
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11, Kiểm tra vật lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

Hình ảnh liên quan

a) Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ - Kiểm tra vật  lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

a.

Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ Xem tại trang 1 của tài liệu.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II –  NĂM HỌC 2016 - 2017  - Kiểm tra vật  lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

2016.

2017 Xem tại trang 1 của tài liệu.
có điểm đặt, phương, chiều như hình vẽ - Kiểm tra vật  lý 11DA KT HK II nam hoc 2016-2017 LOP 11

c.

ó điểm đặt, phương, chiều như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.