0

Soạn bài So sánh trang 24 ngữ văn 6 tập 2 |Soạn bài So sánh ngắn gọn nhất | Soạn văn 6

7 39 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 18:09

Những sự vật được mang so sánh: trẻ em – búp trên cành; rừng đước – cao ngất như hai dãy trường thành.. – Giữa các sự vật trong 2 vế có nét tương đồng nên có thể so sánh như vậy.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài So sánh trang 24 ngữ văn 6 tập 2 |Soạn bài So sánh ngắn gọn nhất | Soạn văn 6,

Từ khóa liên quan