0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Giới thiệu môn học Kinh tế vĩ mô - Hồ Văn Dũng (2019)

3 46 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Giới thiệu môn học Kinh tế vĩ mô - Hồ Văn Dũng (2019)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:47

Bài giảng Kinh tế vi mô: Giới thiệu môn học Kinh tế vĩ mô cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá môn học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo trước khi bước vào môn học này. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 16-Dec-19 Giới thiệu môn học: KINH TẾ VI MƠ (MICROECONOMICS)  Kinh tế học vi mơ giới thiệu mơ hình định tác nhân kinh tế riêng lẻ: người tiêu dùng, doanh nghiệp phủ  Sự tương tác tác nhân thị trường sản phẩm yếu tố sản xuất phân tích cách dùng khái niệm cầu thị trường, cung thị trường, cân thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi doanh nghiệp  Nghiên cứu loại thị trường: cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ GV: Hồ Văn Dũng Khoa Thương mại – Du lịch Đại học Công nghiệp Tp.HCM 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng Kết cấu môn học: Chương Khái quát kinh tế học  Chương Cầu, cung cân thị trường  Chương Lý thuyết hành vi người tiêu dùng  Chương Lý thuyết hành vi doanh nghiệp  Chương Thị trường cạnh tranh hoàn hảo  Chương Thị trường độc quyền hoàn toàn  Chương Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo GV: Hồ Văn Dũng GV: Hồ Văn Dũng    Sau kết thúc mơn học, sinh viên áp dụng khái niệm, nguyên lý, công cụ kinh tế học vi mô để: Hiểu chất vấn đề kinh tế đề cập phương tiện thông tin đại chúng Áp dụng kiến thức tảng kinh tế học vi mô cho môn học chuyên ngành sau Hiểu biết nắm bắt quy luật kinh tế thị trường nhằm vận dụng hoạt động kinh doanh 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng Yêu cầu sinh viên: Yêu cầu sinh viên (tt):  Kinh tế học mơn học mang tính thực tiễn phân  tích Sinh viên đạt mục tiêu môn học cách cố gắng học thuộc lòng hay nhồi nhét kiến thức vào phút cuối trước ngày thi  Vì vậy, suốt trình học, sinh viên cần nỗ lực để hiểu khái niệm, nguyên lý, công cụ kinh tế học vi mô phát triển khả ứng dụng chúng để giải nhiều vấn đề khác thực tế Khả đòi hỏi sinh viên phải đọc giảng, giáo trình, đọc thêm, nghiên cứu tài liệu, làm tập theo dõi thảo luận báo chí 16-Dec-19 Hồ Văn Dũng GV: Hồ Văn Dũng Mục tiêu môn học:  16-Dec-19 16-Dec-19 Môn học xây dựng với cấu trúc chặt chẽ thống nhất, khái niệm xây dựng khái niệm cũ, nội dung chương sau sử dụng kiến thức chương trước Do vậy, sinh viên phải học tập cách liên tục ôn tập thường xuyên Nhiệm vụ sinh viên tham dự lớp đầy đủ, đọc kỹ tài liệu yêu cầu trước đến lớp, tích cực tham gia thảo luận hoàn tất tập theo yêu cầu 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 16-Dec-19 Yêu cầu sinh viên (tt):  Nhiệm vụ sinh viên: Vì vậy, chương trước bạn khơng nắm rõ, bạn cảm thấy khó hiểu học tiếp chương sau  Tệ hại hơn, kết kiểm tra kỳ bạn thấp, bạn có tâm lý bng xi buổi học lại  Và kết kỳ thi cuối kỳ bạn đốn … 16-Dec-19  Đọc giảng, giáo trình, đọc thêm làm tập theo yêu cầu giảng viên trước đến lớp  Dự giảng lý thuyết lớp  Tham gia thảo luận làm kiểm tra  Cuối chương, SV phải tự nỗ lực làm tập đánh câu hỏi trắc nghiệm sách, câu hỏi trắc nghiệm tìm kiếm mạng GV: Hồ Văn Dũng Giáo trình tài liệu tham khảo:      Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2017), Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế Tp.HCM ( Đại học Kinh tế Tp.HCM) Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Nguyễn Hồng Bảo (2017), Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế Tp.HCM ( Đại học Kinh tế Tp.HCM) N Gregory Mankiw (2014), Kinh tế học vi mô, Dịch thuật Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, Nhà xuất Cengage Learning Asia Robert S Pindyck, Daniel L Rubinfeld (2014), Kinh tế học vi mô, Dịch thuật Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, Nhà xuất Pearson Education South Asia https://sites.google.com/site/dung hovanthuongmai Hồ Văn Dũng Câu hỏi trắc nghiệm sách: Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế Tp.HCM  Câu hỏi trắc nghiệm sách: Kinh tế vi mô, Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Công nghiệp Tp.HCM  Các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mơ tìm kiếm mạng GV: Hồ Văn Dũng 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng 10 Cấu trúc điểm Bài giảng KTVM lưu tại: 16-Dec-19  Nguyễn Minh Tuấn, Võ Thị Thúy Hoa (2015), Kinh tế vi mô, NXB Thống kê ( Đại học Công nghiệp Tp.HCM) Tài liệu tham khảo  GV: Hồ Văn Dũng Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô Giáo trình  16-Dec-19 11  Thang điểm đánh giá kết cuối mơn học tính dựa trọng số sau:  Điểm kiểm tra kỳ (trắc nghiệm; chương 1, 2, 3): trọng số 30% (sau kết thúc chương tuần)  Điểm kiểm tra thường xuyên điểm trung bình chung cột điểm: trọng số 20%   Cột 1: Điểm kiểm tra thường xuyên lớp (tự luận; tập chương 2, 3, 4, 5) Kiểm tra vào buổi học thứ 14 môn học  Cột 2: điểm học chuyên cần phát biểu lớp Điểm thi cuối kỳ (tự luận, chương): trọng số 50% Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 16-Dec-19 Nội quy lớp học Chính sách môn học  Cột điểm chuyên cần phát biểu (10 điểm)  Sinh viên học theo danh sách đăng ký lớp học phần  Đi học Nếu SV đến trễ 15 phút, SV không vào lớp  Trong học:  Tắt điện thoại di động, không để điện thoại bàn  Khơng ngồi trừ trường hợp khẩn thiết  Khơng nói chuyện  Khơng ăn  Không nhai kẹo cao su  Không ngủ lớp  Không sử dụng thiết bị không dây không mở laptop GV không yêu cầu 13 chuyên cần tối đa 7,5 điểm, phát biểu tối đa 2,5 điểm  Mỗi lần phát biểu tính 0,5 điểm  Khơng vắng buổi suốt 15 buổi học: điểm chuyên cần 7,5 điểm  Vắng buổi: điểm chuyên cần 7,0 điểm  Vắng buổi: điểm chuyên cần 6,0 điểm  Vắng buổi: điểm chuyên cần 4,5 điểm Lưu ý: chi phí hội tăng dần  Vắng buổi khơng phép: bị cấm thi 14 Chính sách môn học  Chỉ chấp nhận nghỉ học có phép với trường hợp giấy nghỉ phép có xác nhận Lãnh đạo khoa chủ quản sinh viên  buổi có phép = ½ buổi không phép Với trường hợp đặc biệt giáo viên xem xét riêng  buổi trễ = buổi vắng không phép 15 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng 16 Các nhà tâm lý giáo dục đúc kết: Sau tuần, có xu hướng nhớ… Chúng ta nhớ 16-Dec-19 Hồ Văn Dũng Ghi nhớ: Giỏi lý thuyết tảng thực hành giỏi Những ta 10% đọc 20% nghe 30% thấy 50% nghe thấy (các phương tiện nghe nhìn) 70% nói (đối thoại với thầy, thảo luận nhóm ) 90% nói làm điều suy nghĩ (đóng kịch, sắm vai thực tập phịng thí nghiệm hay trường để áp dụng điều học ) GV: Hồ Văn Dũng Chúc bạn đạt kết tốt môn học Kinh tế vi mô 17 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng 18 ... Nguyễn Hồng Bảo (2017), Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế Tp.HCM ( Đại học Kinh tế Tp.HCM) N Gregory Mankiw (2014), Kinh tế học vi mô, Dịch thuật Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh. .. hovanthuongmai Hồ Văn Dũng Câu hỏi trắc nghiệm sách: Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, Khoa Kinh tế – Đại học Kinh tế Tp.HCM  Câu hỏi trắc nghiệm sách: Kinh tế vi mô, Khoa Quản trị Kinh doanh... doanh – Đại học Công nghiệp Tp.HCM  Các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mơ tìm kiếm mạng GV: Hồ Văn Dũng 16-Dec-19 GV: Hồ Văn Dũng 10 Cấu trúc điểm Bài giảng KTVM lưu tại: 16-Dec-19  Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Giới thiệu môn học Kinh tế vĩ mô - Hồ Văn Dũng (2019),

Hình ảnh liên quan

 Kinh tế học vi mô giới thiệu những mô hình ra quyết định của các tác nhân kinh tế riêng lẻ: người tiêu  dùng, doanh nghiệp và chính phủ. - Bài giảng Kinh tế vi mô: Giới thiệu môn học Kinh tế vĩ mô - Hồ Văn Dũng (2019)

inh.

tế học vi mô giới thiệu những mô hình ra quyết định của các tác nhân kinh tế riêng lẻ: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan