0

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

31 35 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 23:47

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu cung cấp những kiến thức khái niệm vật liệu xây dựng; cát xây dựng, sản phẩm đá; dầm cầu nông thôn; sản phẩm bản sàn rỗng; cọc rỗng bêtông tiền áp; phân loại vật liệu xây dựng; vai trò của vật liệu xây dựng. CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 KHÁI NIỆM VỀ VLXD: - VLXD bao gồm : + Cốt liệu nhỏ: cát thạch anh đặc chắc, cát rỗng + Chất kết dính : ximăng, thạch cao, vôi,… + Nước : để nhào trộn, phản ứng hoá học + Phụ gia (có thể có) để cải thiện tính chất hỗn hợp vữa, bê tông; vữa, bê tông + Cốt liệu lớn: sỏi, đá dăm đặc chắc, cốt liệu lớn rỗng + Gạch, ngói đất sét nung, không nung, silicat + Tấm lợp fibrociment, kim loại + Vật liệu gỗ, chất dẽo, sơn, verni, kim loại, … + Các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẳn: trụ điện, cọc ống, cọc đặc tiết diện vuông, cọc rỗng, cọc ván, ống cống, cống hộp, dầm hộp, dầm cầu dẫn tiết diện chữ I, chữ T, super T, dầm cầu nông thôn, sàn rỗng… Cát xây dựng Company Logo www.themegallery.com Sản phẩm đá Đá x kích thước x cm Đá x kích thước x cm Đá mi bụi Đá mi kích thước 3/8 inches Đá hộc- kích thước 20 x 30 cm Clinker  Portland Cement Company Logo www.themegallery.com Phụ gia betong Các loại gạch đất sét nung Company Logo www.themegallery.com Gạch xây tường Gạch Block Gạch Companyxây Logo demi Gạch xây tường đôi Gạch thẻ Gạch xây cột www.themegallery.com Dầm cầu nông thôn Tiết diện chữ T 17 Sản phẩm sàn rỗng 18 Cọc vuông bêtông 19 Cọc rỗng bêtông tiền áp 20 21 Cọc ống BT ly tâm tiền áp 22 Phân loại : 2.1 Vật liệu vô cơ: - Các loại chất kết dính vô cơ, vật liệu đá thiên, vật liệu nhân tạo nung không nung, bê tông, vữa 2.2 Vật liệu hữu cơ: sơn,verni, chất dẽo, gỗ… 2.3 Vật liệu kim loại 23 Vai trị VLXD: 3.1 Quyết định đến chất lượng CTXD 3.2 Quyết định đến giá thành CTXD + VLXD chiếm [75  78]% CTrình dân dụng + VLXD chiếm >70% CTrình cơng nghiệp & cầu + VLXD chiếm >50% CTrình thủy lợi 3.3 Quyết định đến phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, thi công CTXD 24 25 26 27 28 29 30 31 ... loại : 2.1 Vật liệu vô cơ: - Các loại chất kết dính vô cơ, vật liệu đá thiên, vật liệu nhân tạo nung không nung, bê tông, vữa 2.2 Vật liệu hữu cơ: sơn,verni, chất dẽo, gỗ… 2.3 Vật liệu kim loại... gạch đất sét nung Company Logo www.themegallery.com Gạch xây tường Gạch Block Gạch Companyxây Logo demi Gạch xây tường đôi Gạch thẻ Gạch xây cột www.themegallery.com 11 Gạch lát Granito Company... bê tông; vữa, bê tông + Cốt liệu lớn: sỏi, đá dăm đặc chắc, cốt liệu lớn rỗng + Gạch, ngói đất sét nung, không nung, silicat + Tấm lợp fibrociment, kim loại + Vật liệu gỗ, chất dẽo, sơn, verni,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu,

Từ khóa liên quan