0

KT-HKI-CN8-09-10.doc

2 163 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

ĐIỂM TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHƯỚC AN Họ và tên:……………………………………………………………… Lớp 8…… KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Công nghệ I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm - Học sinh chọn đáp án rồi ghi vào bảng kết quả) Câu 1: Trường hợp nào sau đây không dùng bản vẽ kỹ thuật? A. Sản xuất đồ chơi điện tử. B. Làm biển báo giao thơng. C. Xây nhà. D. A, B, C đều sai. Câu 2: Để vẽ các hình chiếu của vật hình hộp thì sử dụng phép chiếu nào sau đây ? A. Phép chiếu song song. B. Phép chiếu vng góc. C. Phép chiếu xun tâm. D. Phép chiếu nào cũng được. Câu 3: Bản vẽ nhà có mấy hình chiếu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4: Vật nào sau đây là một khối đa diện? A. Cái nón. B. Viên phấn. C. Hộp phấn. D. Quả bóng. Câu 5: Một bản vẽ chi tiết có tỷ lệ 1:4. Trên bản vẽ, vật dài 30. Hỏi: Thực tế vật thể dài bao nhiêu ? A. 12cm. B. 120mm. C. 7,5cm. D. 7,5mm. Câu 6: Þ (Phi) là kí hiệu gì trong bản vẽ kó thuật? A. Chiều dài. B. Chiều rộng. C. Đường kính. D. Bán kính. Câu 7: Hình vẽ nào trong bản vẽ nhà là quan trọng nhất ? A. Mặt bằng. B. Mặt đứng. C. Mặt cắt. D. Khơng có mặt nào. Câu 8: Sản phẩm cơ khí được hồn thành sau mấy bước cơ bản ? A. 0 bước. B. 1 bước. C. 3 bước. D. 5 bước. Câu 9: Nếu tỉ lệ cacbon trong vật liệu > 2,14% thì vật liệu đó gọi là gì ? A. Sắt. B. Thép. C. Gang. D. Hợp kim. Câu 10: Kìm là dụng cụ cơ khí gì ? A. Dụng cụ đo. B. Dụng cụ tháo lắp. C. Dụng cụ kiểm tra. D. Dụng cụ gia cơng. Câu 11: Mối ghép bằng vít, ren, then, chốt là mối ghep gì ? A. Mối ghép khơng tháo được. B. Mối ghép động. C. Mối ghép bằng hàn. D. Mối ghép tháo được. Câu 12: Phương pháp hàn nào giúp các chi tiết sau khi được hàn khơng bị biến dạng ? A. Hàn thiếc. B. Hàn áp lực. C. Hàn nóng chảy. D. Các câu trên đều sai. Câu 13: Trong dụng cụ học tập nào sau đây có mối ghep động ? A. Cái thước kẻ. B. Cái Com-pa. C. Cục gơm (tẩy). D. Quyển sách. Câu 14: Vật nào sau đây là một chi tiết máy ? A. Cái bút chì. B. Hộp bút chì. C. Ruột bút chì. D. Các câu trên đều đúng. Bảng kết quả Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án II. Phần tự luận: (3 điểm) Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật có hình dạng và kích thước như hình bên. Vẽ đúng các kích thước đã cho trên hình. Þ 60 10 30 ĐIỂM TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHƯỚC AN Họ và tên:……………………………………………………………… Lớp 8…… KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Công nghệ I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm - Học sinh chọn đáp án rồi ghi vào bảng kết quả) Câu 1: Trường hợp nào sau đây không dùng bản vẽ kỹ thuật? A. Sản xuất đồ chơi điện tử. B. Làm biển báo giao thơng. C. Tập văn nghệ. D. A, B, C đều sai. Câu 2: Để vẽ các hình chiếu của vật hình hộp thì sử dụng phép chiếu nào sau đây ? A. Phép chiếu song song. B. Phép chiếu vng góc. C. Phép chiếu xun tâm. D. Phép chiếu nào cũng được. Câu 3: Bản vẽ kĩ thuật có mấy hình biểu diễn? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 4: Vật nào sau đây là một khối tròn xoay? A. Cái nón. B. Viên gạch. C. Hộp phấn. D. Cái bàn học. Câu 5: Một bản vẽ chi tiết có tỷ lệ 1:4. Trên bản vẽ, vật dài 30. Hỏi: Thực tế vật thể dài bao nhiêu ? A. 12cm. B. 120mm. C. 0,12m. D. Các câu trên đều đúng. Câu 6: R là kí hiệu gì trong bản vẽ kó thuật? A. Chiều dài. B. Chiều rộng. C. Bán kính. D. Đường kính. Câu 7: Hình vẽ nào trong bản vẽ nhà là quan trọng nhất ? A. Mặt bằng. B. Mặt đứng. C. Mặt cắt. D. Khơng có mặt nào. Câu 8: Sản phẩm cơ khí được hồn thành sau mấy bước cơ bản ? A. 10 bước. B. 5 bước. C. 3 bước. D. 1 bước. Câu 9: Nếu trong một vật liệu có sắt và cacbon mà tỉ lệ cacbon > 2,14% thì vật liệu đó gọi là gì ? A. Sắt. B. Thép. C. Gang. D. Hợp kim. Câu 10: Cờ-lê là dụng cụ cơ khí gì ? A. Dụng cụ đo. B. Dụng cụ tháo lắp. C. Dụng cụ kiểm tra. D. Dụng cụ gia cơng. Câu 11: Mối ghép bằng vít, ren, then, chốt là mối ghep gì ? A. Mối ghép khơng tháo được. B. Mối ghép động. C. Mối ghép bằng hàn. D. Mối ghép tháo được. Câu 12: Phương pháp hàn nào giúp các chi tiết sau khi được hàn khơng bị biến dạng ? A. Hàn thiếc. B. Hàn áp lực. C. Hàn nóng chảy. D. Các câu trên đều sai. Câu 13: Trong dụng cụ học tập nào sau đây có mối ghep động ? A. Cái thước kẻ. B. Cái Com-pa. C. Cục gơm (tẩy). D. Quyển sách. Câu 14: Vật nào sau đây là một chi tiết máy ? A. Cái bút chì. B. Hộp bút chì. C. Ruột bút chì. D. Các câu trên đều đúng. Bảng kết quả Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án II. Phần tự luận: (3 điểm) Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật có hình dạng và kích thước như hình bên. Vẽ đúng các kích thước đã cho trên hình. Þ 30 70 20
- Xem thêm -

Xem thêm: KT-HKI-CN8-09-10.doc, KT-HKI-CN8-09-10.doc,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Để vẽ các hình chiếu của vật hình hộp thì sử dụng phép chiếu nào sau đâ y? - KT-HKI-CN8-09-10.doc

u.

2: Để vẽ các hình chiếu của vật hình hộp thì sử dụng phép chiếu nào sau đâ y? Xem tại trang 2 của tài liệu.