0

KT-15phut-CN8(Lan2).doc

1 295 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Họ và tên: ………………….……………………… Lớp 8… KIỂM TRA 15 PHÚT 1 2 3 4 Câu 1: Trong bản vẽ nhà, hình biểu diễn nào là quan trọng nhất ? A. Mặt bằng. B. Mặt đứng. C. Mặt cắt. D. Hình cắt. Câu 2: Bản vẽ nhà là loại bản vẽ gì ? A. Bản vẽ cơ khí. B. Bản vẽ xây dựng. C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai. Câu 3: Khi đọc bản vẽ nhà thì đọc yếu tố nào đầu tiên ? A. Các bộ phận của ngôi nhà. B. Kích thước. C. Hình biểu diễn. D. Khung tên. Câu 4: Tỉ lệ nào sau đây có thể là tỉ lệ của một bản vẽ nhà ở ? A. 1:1. B. 1:10. C. 1:100. D. Hai đỉnh ren bất kì. Câu 5: Vẽ các hình chiếu của vật sau theo đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật: ĐÁP ÁN Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Đáp án A B D C Câu 5: 500 * Chú ý: - Từ câu 1 đến câu 4: Mỗi câu chọn đúng được ghi 1 điểm. - Câu 5: 6 điểm: trong đó: + Vẽ đúng các hình thì ghi 4 điểm. + Ghi kích thước: 2 điểm (Đặc biệt: Kích thước 500 ghi 1 điểm!) Þ30 Þ30 50 20 Þ30
- Xem thêm -

Xem thêm: KT-15phut-CN8(Lan2).doc, KT-15phut-CN8(Lan2).doc,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Trong bản vẽ nhà, hình biểu diễn nào là quan trọng nhất ? - KT-15phut-CN8(Lan2).doc

u.

1: Trong bản vẽ nhà, hình biểu diễn nào là quan trọng nhất ? Xem tại trang 1 của tài liệu.