0

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

19 2,415 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

§Þa lÝ 8 Ng­êi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ Thóy Hµ ? Quan sát lược đồ em hãy trình bày đặc điểm địa hình khu vực Nam Á? Nam Á có 3 miền địa hình khác nhau: + Phía bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay- a chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, dài gần 2600 km. + Phía nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp bằng phẳng. + Nằm giữa chân núi Hi-ma-lay-a sơn nguyên Đê-can là đồng bằng Ấn- Hằng rộng bằng phẳng, chạy từ bờ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km. B¶n ®å tù nhiªn Nam ¸  Từ số liệu về diện tích, dân số của một số khu vực châu Á, Em hãy tính mật độ dân số của các khu vực của Châu Á? Bảng 11.1 Diện tích dân số một số khu vực của Châu Á Khu vực Diện tích (Nghìn km 2 ) Dân số năm 2001 (Triệu người) Mật độ dân số (người/km 2 ) Đông Á 11762 1503 Nam Á 4489 1356 Đông Nam Á 4495 519 Trung Á 4002 56 Tây Nam Á 7016 286 128 41 116 14 302 ? Qua bảng số liệu, em hãy so sánh số dân, mật độ dân số giữa các khu vực của Châu Á? Cthức 1. D©n c­. Bµi 11: D©n c­ §Æc ®iÓm kinhkhu vùc nam ¸ 1. Dân cư. Hình 11.1: Lược đồ phân bố dân Nam á - Dân Nam á phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng ấn- Hằng ven biển. - Nam l khu vc ụng dõn: 1356 triu ngi (2001). - Mt dõn s cao nht chõu lc: 302 ngi/km 2 . Bài 11: Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á ? Vì sao dân khu vực Nam Á phân bố không đều. Có những khu rất ít dân sinh sống. H i m a l a y a H 11.1 Lược đồ phân bố dân Nam Á Bµi 11: D©n c­ §Æc ®iÓm kinhkhu vùc nam ¸ Nh th n giỏo Nh th Hi giỏo Nh th Thiờn Chỳa giỏo Nh th Pht giỏo n Tat Ma-han di ỏnh trng - Nam l khu vc ụng dõn: 1356 triu ngi (2001) - Mt dõn s cao nht chõu lc: 302 ngi/km 2 - Dân Nam á phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở đồng bằng ấn- Hằng ven biển. 1. Dân cư. - Dõn c ch yu theo n giỏo, Hi giỏo. Tụn giỏo nh hng ln n i sng, kinh t- xó hi. Bài 11: Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á * Lịch sử phát triển: * Tình hình phát triển: - Từ 1763-1947 Nam Á bị đế quốc Anh xâm lược. - Năm 1947 dành được độc lập, xây dựng nền kinh tế tự chủ. - Tình hình chính trị, xã hội khu vực Nam Á không ổn định. ? Hiện nay các nước khu vực Nam Á có trình độ phát triển như thế nào? Ngành kinh tế nào đóng vai trò quan trọng? - Nền kinh tế đang phát triển. - Hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. - Sản phẩm chính: chè, ngô, lúa gạo, bò . - Tổng sản phẩm trong nước của Nam Á thấp: 620,3 tỉ USD ( 2002). 1 - D©n c­. 2 - §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi.– Trồng lúa ở Ấn Độ Một vùng nông thôn ở Nêpan Thu hái chè ở Xrilan-ca USD Bµi 11: D©n c­ §Æc ®iÓm kinhkhu vùc nam ¸ ? Khó khăn lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế của các nước khu vực Nam Á hiện nay là gì? - Mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc các tôn giáo thường xuyên xảy ra nên tình hình chính trị xã hội thiếu ổn định. Trùm khủng bố Binla Đen đang bị nghi nghờ ẩn náu ở vùng núi của Pakistan Một vụ khủng bố tại Ấn Độ Hiện trường vụ ám sát cựu thủ tướng Pakistan bà Buto 1 - Dân cư. 2 - Đặc điểm kinh tế xã hội. * ấn Độ: * Lch s phỏt trin: * Tỡnh hỡnh phỏt trin: Qua bng s liu 11.2 C cu tng sn phm trong nc (GDP) ca n : - Nhn xột v s chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n t 1995 - 2001? - S chuyn dch ú phn ỏnh xu hng phỏt trin kinh t nh th no? NHểM 1+3 Qua ni dung SGK, bn t nhiờn, kinh t khu vc Nam em hóy: Trỡnh by nhng thnh tu v kinh t ca n ? NHểM 2+4 Các ngành kimh tế Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) 1995 1999 2001 - Nông Lâm Thuỷ sản - Công nghiệp Xây dựng - Dịch vụ 28,4 27,1 44,5 27,7 26,3 46,0 25,0 27,0 48,0 Bảng 11.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của ấn Độ S CHUYN DCH C CU KINH T * S chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n : Gim t trng ngnh nụng, lõm, thu sn (t 28,4% xung cũn 25%). Tng t trng ngnh dch v (t 44,5 lờn 48%). * Nn kinh t ang s phỏt trin mnh theo hng tớch cc. THNH TU * Xõy dng c mt nn CN hin i, giỏ tr sn lng CN ng th 10 trờn th gii. * Nụng nghip: Gii quyt tt vn LTTP. * Dch v tng v t trng ( chim 48% GDP) * GDP bỡnh quõn u ngi 460 USD/ngi/nm Trong cỏc quc gia Nam nc no nn kinh t phỏt trin nht? Bài 11: Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á 1 - Dân cư. 2 - Đặc điểm kinh tế xã hội. * ấn Độ - Công nghiệp: Nền công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. - Nông nghiệp: Đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước, xuất khẩu nông sản dư thừa. - Dịch vụ: Các ngành dịch vụ đang phát triển. ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam á. * Lch s phỏt trin: * Tỡnh hỡnh phỏt trin: S CHUYN DCH C CU KINH T * S chuyn dch c cu ngnh kinh t ca n : Gim t trng ngnh nụng, lõm, thu sn (t 28,4% xung cũn 25%). Tng t trng ngnh dch v (t 44,5 lờn 48%). * Nn kinh t ang s phỏt trin mnh theo hng tớch cc. THNH TU * Xõy dng c mt nn CN hin i, giỏ tr sn lng CN ng th 10 trờn th gii. * Nụng nghip: Gii quyt tt vn LTTP. * Dch v tng v t trng ( chim 48% GDP) * GDP bỡnh quõn u ngi 460 USD/ngi/nm Cỏch mng xanh: Tin hnh trong ngnh trng trt: thay i ging cõy trng, c khớ hoỏ, in khớ hoỏ nụng nghip lm tng sn lng thc ca n . Cỏch mng trng: Tp trung vo ngnh chn nuụi lm tng sn lng sa, mún n a thớch ca ngi n . Nh hai cuc cỏch mng ny m n khụng nhng cung cp nhu cu lng thc, thc phm cho nhõn dõn m cũn d tha xut khu. ? Em bit gỡ v cuc Cỏch mng xanh v cuc Cỏch mng trng ca n ? Bài 11: Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á [...]... Bài 11: Dân Đặc điểm kinh tế khu vực nam á Hoạt động nối tiếp Dân đặc điểm kinh tế khu vực Nam á Dân Đặc điểm kinh tế xã hội Phân bố Mật độ Tôn giáo Nền kinh Hoạt động ấn Độ có không dân số chủ yếu: tế đang sản xuất nền kinh tế đồng đều cao ấn Độ giáo phát triển nông nghiệp phát triển là chủ yếu nhất khu vực Hồi giáo Khu vc Nam nhng quc gia no? Em hóy xỏc nh trờn bn ? Bài 11: Dân. .. no? Em hóy xỏc nh trờn bn ? Bài 11: Dân đặc điểm kinh tế khu vực nam á Nam á là một trong nhưng khu vựcdân tập chung đông nhất Châu á, một trong những cái nôi của nền văn minh Cổ đại tôn giáo lớn trên thế giới Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, trong đó ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất HNG DN V NH - Hc bi theo... theo cõu hi trong SGK - Lm bi 13 - tp bn - Tỡm hiu v trớ gii hn khu vc ụng - Tỡm hiu c im t nhiờn khu vc ụng Phòng GD - ĐT huyện xuân trường Trường THCS xuân tân Tng sn phm trong nc (GDP) ca mt s quc gia phỏt trin trờn th gii (Nm 2000) Quc gia M Tng sn phm trong nc (GDP) n v: T USD 10.200 c 1.900 Phỏp Ca-na-a 1.300 677 Mờ-hi-cụ 617 Nam 620,3 CễNG THC TNH MT DN S Tng s dõn ( ngi) = MDS (ngi/km2) . Bµi 11: D©n c­ §Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc nam ¸ Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam á Dân cư Đặc điểm kinh tế xã hội Phân bố không đồng đều Nền kinh tế. 302 ngi/km 2 . Bài 11: Dân cư Đặc điểm kinh tế khu vực nam á ? Vì sao dân cư khu vực Nam Á phân bố không đều. Có những khu rất ít dân cư sinh sống. H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á, Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á,

Hình ảnh liên quan

Bảng 11.1 Diện tớch và dõnsố một số khu vực của Chõu Á - Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Bảng 11.1.

Diện tớch và dõnsố một số khu vực của Chõu Á Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 11.1: Lược đồ phân bố dân cư Nam á - Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Hình 11.1.

Lược đồ phân bố dân cư Nam á Xem tại trang 4 của tài liệu.
Qua bảng sốliệu 11.2 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ: - Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

ua.

bảng sốliệu 11.2 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ: Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan