0

Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

18 1,895 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Bài 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á 1.Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á. a.Thời Cổ Đại và Trung Đại. Kể tên những nền văn minh lớn mà em biết? Em có nhận xét gì về sự hình thành các nền văn minh này? Lưỡng Hà,Trung Quốc,Ấn Độ… Quan sát bảng số liệu sau:Các mặt hàng chủ yếu của châu Á thời Cổ Đại –Trung Đại ST T QUỐC GIA –KHU VỰC CÁC MẶT HÀNG NỔI TIẾNG 1 TRUNG QUỐC Đồ sứ,vải,tơ lụa,giấy viết,la bàn, thuốc súng… 2 ẤN ĐỘ Vải bông,đồ gốm,cong cụ sản xuất bằng kim loại,đồ thuỷ tinh,đồ trang sức vàng bạc 3 ĐÔNG NAM Á Các gia vị và hương liệu(hồ tiêu,hồi ,quế,trầm hương)đồ gốm…. 4 TÂY NAM Á Thảm len,đồ trang sức vàng bạc ,đồ gốm,thuỷ tinh,đồ da,vũ khí…. Các dân tộc ở Châu Á đạt được những thành tựu trong các lĩnh vực nào? Em có nhận xét gì về trình độ phát triển KT-XH của các quốc gia ở Châu Á thời kì này? -Các quốc gia ở Châu Á có trình độ phát triển rất sớm,đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế -văn hoá –khoa học b.Từ TK XVI đến TK XIX. Từ TK XVI tình hình chính trị -kinh tế-xã hộicác nước Châu Á diễn ra như thế nào? Thuộc địa :Anh,Pháp,Tây Ba Nha,Hà Lan… -Chế độ thực dân phong kiến kìm hãm, nền kinh tế các nước Châu Á rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài Tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển nhất trong giai đoạn này? 2.Đặc điểm phát triển kinh tế hội các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay. Sau chiến tranh TG.II tình hình KT_XH của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á có những thay đổi gì? -Sau chiến tranh TG II(cuối TK XX)nền kinh tế Châu Á có chuyển biến mạnh mẽ.Xuất hiện các cường quốc kinh tế Nhật Bản và một số nước công nghiệp mới. Nền kinh tế có sự chuyển biến như thế nào? Quan sát bảng 7.2.Một số chỉ tiêu kinh tế hội ở một số nước Châu Á năm 2001 Quốc gia Cơ cấu GDP (%) Tỉ lệ GDP bình quân năm (%) GDP/ Người (USD) Mức thu nhập NN CN DV Nhật Bản 1,5 32,1 66,4 -0,4 33400,0 Cao Cô-oét - 58,0 41,8 1,7 19040,0 Cao Hàn quốc 4,5 41,4 54,1 3 8861,0 Trung bình trên Malaixia 8,5 49,6 41,9 0,4 3680,0 Trung bình trên Trung Quốc 15 52,0 33,0 7,3 911,0 Trung bình dưới Xiri 23,8 29,7 46,5 3,5 1081,0 Trung bình dưới U-dơ-be-ki -xtan 36 21,4 42,6 4 449,0 Thấp Lào 53 22,7 24,3 5,7 317,0 Thấp Việt Nam 23,6 37,8 38,6 6,8 415,0 Thấp Nước nào có bình quân GDP/người cao nhất và thấp nhất? So với Việt Nam chênh nhau bao nhiêu lần? Nhật Bản gấp 105,4 lần Lào .Gấp 80,5 lần ViệtNam Tỉ trọng N-CN-DV trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với nước thu nhập thấpnhư thế nào? Tỉ trọng N cao thì GDP/ người thấp→ mức thu nhập TB thấp Tỉ trọng N thấp,CN-DV cao thì GDP/người cao → mức thu nhập cao [...]... sát bảng 7.2 thảo luận nội dung sau: N1:Nhóm nước phát triển cao Nhóm nước Phát triển cao N2,3:Công nghiệp mới N4,5:Đang phát triển N6,7:Có tốc độ phát triển kinh tế cao Công nghiệp mới N8:Giàu,trình độ KTXH chưa phát triển Giàu,trình độ KT-XH chưa phát triển Đang phát triển Có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Đặc điểm phát triển kinh tế Quốc gia và vùng lãnh thổ Nhóm nước Đặc điểm phát triển kinh tế. .. có nhận xét gì về trình độ phát triển kinh tế- hội của các nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á? Trình độ phát triển kinh tế hội của các nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á không đều Xác định trên lược đồ sau các quốc gia có thu nhập : +Cao +Trung bình trên +Trung bình dưới +Thấp Lược đồ phân loại các quốc gia và lãnh thổ châu Á theo mức thu nhập (2002) BÀI TẬP 1:Đánh dấu (X) vào các ý đúng: Thời Cổ Đại và... dụ……………………… -Những nước có thu nhập khá cao và cao,thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong thấp cơ cấu GDP… ….,ví dụ……………………… Nhật Bản,Hàn Quốc… HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -Gợi ý làm bài tập 2/trang 24/SGK +Cách vẽ -Học bài và hoàn thành bài tập -Chuẩn bị bài 8:+Tình hình phát triển các ngành nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ các nước châu Á +Sưu tầm các tư liệu về xuất khẩu gạo của một số nước +Một số mặt hàng... phát triển kinh tế Quốc gia và vùng lãnh thổ Phát triển cao Nền kinh tế phát triển toàn diện Công nghiệp mới Mức độ công nghiệp hoá cao Xingapoo và nhanh Hàn Quốc Nông nghiệp phát triển chủ Việt Nam yếu Lào Đang phát triển Nhật Bản Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao CNH nhanh,N vẫn giữ vai Trung Quốc trò quan trọng Ấn Độ Giàu,trình độ KT-XH chưa phát triển Khai thác dầu khí để xuất khẩu Ả-Rập-Xê-Út Brunây... và Trung Đại nhiều dân tộc ở châu Á đạt trình độ phát triển cao vì: a.Biết khai thác và chế biến khoáng sản X b.Không có chiến tranh tàn phá c .Phát triển thủ công,trồng trọt,chăn nuôi X d.Thương nghiệp phát triển có nhiều mặt hàng nổi tiếng X e.Chế tạo được nhiều máy móc tinh vi BÀI TẬP 2: Điền vào chổ trống -Những nước có mức thu nhập trung bình và thấp ,thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp cao trong cơ . Bài 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á 1.Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á. a.Thời Cổ Đại và Trung. triển kinh tế- xã hội của các nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á? Trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á không đều Xác định trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á, Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á,

Hình ảnh liên quan

Quan sát bảng số liệu sau:Các mặt hàng chủ yếu của châu Á thời Cổ Đại –Trung  - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

uan.

sát bảng số liệu sau:Các mặt hàng chủ yếu của châu Á thời Cổ Đại –Trung Xem tại trang 4 của tài liệu.
Từ TK XVI tình hình chính trị -kinh tế-xã hội ở các nước Châu Á diễn ra như thế nào? - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

t.

ình hình chính trị -kinh tế-xã hội ở các nước Châu Á diễn ra như thế nào? Xem tại trang 7 của tài liệu.
Sau chiến tranh TG.II tình hình KT_XH của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á có những thay đổi gì? - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

au.

chiến tranh TG.II tình hình KT_XH của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á có những thay đổi gì? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quan sát bảng 7.2.Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội ở một số nước Châu Á năm 2001 - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

uan.

sát bảng 7.2.Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội ở một số nước Châu Á năm 2001 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Quan sát bảng 7.2 thảo luận nội dung  - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

uan.

sát bảng 7.2 thảo luận nội dung Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Chuẩn bị bài 8:+Tình hình phát triển các ngành nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ các nước  châu Á - Bài 7.Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á

hu.

ẩn bị bài 8:+Tình hình phát triển các ngành nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ các nước châu Á Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan