0

bang bieu

1 206 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Hóy son tho bng biu sau Địa danh Cao độ trung bình (m) Nhiệt độ Lợng ma trung bình năm (mm) Số ngày ma trung bình năm (ngày) Cao nhất Thấp nhất Trung bình Đà lạt (Việt Nam) 1500 31 5 18 1755 170 Hà Nội 2006 29 3 12 3055 150 Lào Cai 2140 34 6 12 1780 99 Sơn la 1650 28 9 18 2100 195 Lạng Sơn 1654 29 8 19 2200 250 Yêu câu: - Soạn thảo văn bản là một bảng biểu nh trên - Hãy thêm một dòng vào cuối của bảng và nhập Địa danh HảI Phòng (số liệu tuỳ ý) - Xoá dòng chứa thông tin về địa danh Lào Cai ra khỏi bảng - Ghi lại văn bản với tên: nhietdo đợc lu vào ổ đĩa C:
- Xem thêm -

Xem thêm: bang bieu, bang bieu,

Hình ảnh liên quan

Hóy soạn thảo bảng biểu sau Địa danhtrung bìnhCao độ - bang bieu

y.

soạn thảo bảng biểu sau Địa danhtrung bìnhCao độ Xem tại trang 1 của tài liệu.