0

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

36 287 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2020, 19:27

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ ( có đáp án chi tiết) ĐỀ 1: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1.( điểm ): Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D vật rắn biết rằng: thả vào bình đầy nước khối lượng bình tăng thêm m1 = 21,75 gam, thả vào bình đầy dầu khối lượng bình tăng thêm m2 = 51,75 gam (Trong hai trường hợp vật chìm hoàn toàn) Cho biết khối lượng riêng nước D1= 1g/cm3, dầu D2 = 0,9g/cm3 Câu (2 điểm ): Một ống thép dài 25m Khi em học sinh dùng búa gõ vào đầu ống em học sinh khác đặt tai đầu ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng cách tiếng 0,055s a, Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng? b, Tìm vận tốc truyền âm thép, biết vận tốc truyền âm khơng khí 333m/s âm truyền thép nhanh âm truyền khơng khí Câu (3,5 điểm): Cho hai gương phẳng vng góc với nhau, tia sáng chiếu đến gương thứ nhất, phản xạ truyền tới gương thứ hai, phản xạ, a, Vẽ hình minh họa? b, Chứng minh tia phản xạ cuối song song với tia tới ban đầu? c, Cho điểm sáng S đặt trước hai gương Hãy vẽ hình minh họa số ảnh S tạo hai gương? ĐỀ 2: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3điểm) Hãy nói cách xác định khối lượng riêng vật khơng thấm nước, có hình dạng để vật lọt vào bình chia độ.Biết dụng cụ có bình chia độ lực kế Câu 2: (2điểm) Tại mắt ta nhìn thấy bơng hoa màu đỏ Hãy giải thích vật đen nào? Tại mắt ta lại nhìn thấy vật đen? Câu 3: (3 điểm) Cho hai điểm sáng S1 S2 trước gương phẳng hình vẽ a/ Hãy vẽ ảnh S1’ S2’ điểm sáng S1; S2 qua gương phẳng b/ Xác định miền mà ta đặt mắt quan sát 1/ S1’ 2/ S2’ 3/ Cả hai ảnh 4/Không quan sát ảnh Câu 4: (4điểm) Một tia sáng mặt trời nghiêng với mặt đất góc 450 Hỏi phải đặt gương phẳng nghiêng với mặt đất độ để tia sáng phản xạ từ gương hướng thẳng đứng xuống giếng Câu 5: (4điểm) Một em học sinh nhìn thấy tia chớp, sau giây thấy tiếng sấm Hãy tính khoảng cách từ nơi xảy tia chớp đến chỗ em học sinh đứng bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Câu 6: (4điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có ắc qui 12 vơn, bóng đèn,1 khố K đóng, ampe kế đo cường độ dòng điện mạch vôn kế đo hiệu điện hai cực ắc qui ĐỀ 3: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Bài (3 điểm): Tia sáng Mặt Trời nghiêng góc  =480 so với phương ngang Cần đặt gương phẳng để đổi phương tia sáng thành phương nằm ngang? Bài (2, điểm): Một cầu nhôm nhẹ nhiễm điện dương treo đầu sợi tơ đặt kim loại song song nhiễm điện trái dấu a Thoạt tiên, cầu nhôm chuyển động phía nào? b Giả sử chạm vào kim loại nhiễm điện, sau chuyển động phía nào? Tại sao? Bài (2,5 điểm): Một nguồn sáng điểm hai gương nhỏ đặt ba đỉnh tam giác Tính góc gợp hai gương để tia + + + + + + - sáng từ nguồn sau phản xạ hai gương: a) thẳng đến nguồn b) quay lại nguồn theo đường cũ Bài (2,5 điểm): Có hai bóng đèn Đ1 Đ2; ba cơng tắc K1, K2, K3; nguồn điện Hãy mắc mạch điện thỏa mãn đủ yêu cầu sau: - Khi muốn đèn Đ1 sáng, bật công tắc K1 - Khi muốn đèn Đ2 sáng, bật công tắc K2 - Khi Muốn đèn Đ1 đèn Đ2 sáng, bật cơng tắc K3 ĐỀ 4: MƠN VẬT LÍ LỚP (Thời gian làm 90 phút) Câu (3 điểm): Hai gương phẳng (M1) (M2) có mặt phản xạ quay vào hợp với góc  Hai điểm A, B nằm khoảng hai gương Hãy trình bày cách vẽ đường tia sáng từ A đến đến gương (M1) I, phản xạ đến gương (M2) J truyền đến B Xét hai trường hợp: a)  góc nhọn b)  góc tù c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực Câu (2 điểm): Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát âm nhận tiếng vang 1,2 giây a) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s b) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang Câu (2 điểm): Đưa vật nhiễm điện dương lại gần ống nhôm nhẹ treo đầu sợi tơ, ống nhôm bị hút phía vật nhiễm điện Hiện tượng sảy ta chạm vật nhiễm điện vào ống nhơm? Câu (3 điểm): Một nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, khóa K, động dây nối Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) a) Vẽ sơ đồ mạch điện tất thiết bị nối tiếp với vôn kế đo hiệu điện hai đầu động cơ, am pe kế đo cường độ dòng điện mạch b) Hiệu điện hai đầu động 3V hai đầu đèn 1,5V Xách định hiệu điện nguồn điện Một đèn bị cháy, đèn lại có sáng không? Hiệu điện hai đầu đèn, động pin bao nhiêu? Câu 5: ( 5đ ) Hai cầu treo vào hai sợi tơ đưa lại gần ( không chạm vào ) thấy chúng hút a) có nhận xét mang điện hai cầu? b) Trong tay em có đũa thuỷ tinh mảnh lụa Bằng cánh xác định cầu có nhiễm điện hay khơng nhiễm điện ? trình bày cách làm em ĐỀ 5: MƠN VẬT LÍ LỚP (Thời gian làm 90 pht) Bài 1: Điện nghiệm dụng cụ dùng để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay khơng Một điện nghiệm đơn giản chai thủy tinh, kim loại luồn qua nắp chai, đầu kim loại có treo hai lỏ bạc mỏng (giấy bạc bao thuốc chẳng hạn Với dụng cụ giải thích kiểm tra vật có nhiễm điện hay khơng? Có xác định loại điện tích khơng ta có vật bị nhiễm điện điện nghiệm? Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, học sinh lắp sơ đồ mạch điện hình bên P pin, K khóa (cơng tắc), Đ bóng đèn Hãy cho biết chỗ sai mạch điện Vẽ sơ đồ mạch điện lắp Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ Vẽ lại sơ đồ mạch điện cho biết đèn sáng, đèn không sáng a- Khi K1 K2 mở b- Khi K1 K2 đóng c- Khi K1 mở K2 đóng d- Khi K1 đóng K2 mở Bài Cho mạch điện hình vẽ Vẽ lại sơ đồ mạch điện cho biết đèn sáng, đèn không sáng A Khi K1, K2 K3 mở B Khi K1 đóng K2 K3 mở C Khi K2 đóng K1 K3 mở D Khi K3 đóng K1 K2 mở E Khi K1, K2 K3 đóng F Khi K1 K2 đóng K3 mở Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Bài 5: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Khi cơng tắc K mở hiệu điện hai điểm sau khác không: a- Giữa hai điểm A B b- Giữa hai điểm A D c- Giữa hai điểm E C d- Giữa hai điểm D E Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Khi cơng tắc K đóng hiệu điện hai điểm sau khác không: a- Giữa hai điểm B C b- Giữa hai điểm B A c- Giữa hai điểm D E d- Giữa hai điểm D A Bài 7: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ a- Khi K mở, sơ đồ vơn kế không? b- Khi K mở, sơ đồ ampe kế khác không? + − K A + A − D C B E + − K A + A − D C B E K V a) K b) A V A c) A d) K V K V Bài 8: Vôn kế sơ đồ (các hình bên) có số khác khơng? a) V b) V V c) V d) K K Bài9: Một học sinh thực hành đo hiệu điện mạch điện hình vẽ (hai bóng đèn Đ giống nhau, đèn Đ1 khác đèn Đ) Do không cẩn thận nên số liệu ghi 0,2V; 0,3V; 0,5V tương ứng vôn kế Theo em thứ tự số vôn kế V1; V2; V sau đúng: a- 0,3V; 0,2V; 0,5V b- 0,2V; 0,3V 0,5V c- 0,3V; 0,5V 0,2V d- 0,2V; 0,5V 0,3V V Đ Đ V1 Đ1 V2 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Bài 10: Một học sinh thực hành đo hiệu điện mạch điện hình vẽ (hai bóng đèn Đ giống nhau, đèn Đ1 khác đèn Đ) Do không cẩn thận nên số liệu ghi 0,2V; 0,3V; 0,5V tương ứng vôn kế Theo em thứ tự số vôn kế V1; V2; V sau đúng: a- 0,3V; 0,2V; 0,5V b- 0,2V; 0,3V 0,5V c- 0,3V; 0,5V 0,2V d- 0,2V; 0,5V 0,3V Bài 11: Cho dòng điện hiệu điện hai đầu bóng đèn biểu diễn đồ thị hình vẽ bên Căn đồ thị xác định: a- Cường độ dòng điện qua đèn đặt vào hiệu điện 1,5V b- Hiệu điện hai đầu đèn cường độ dòng điện qua đèn 100mA V Đ Đ V1 Đ1 V2 U (V) 500 I (mA) ĐỀ 5: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phỳt) Bài Hãy cho biết sơ đồ sau đây, bóng đèn mắc song song a) b) c) Bài 2: Một học sinh mắc mạch điện hình vẽ để đo cường độ dòng điện qua đèn a- Hãy vẽ chiều dòng điện qua đèn b- Các ampe kế A1, A2, A3 cho biết điều ? c- Để xác định dòng điện qua bóng đèn D1, Đ2, Đ3 có thiết phải dùng ba ampe kế không ? ý kiến em ? d) Bài Cho mạch điện hình vẽ Biết ampe kế A1 0,1A ampe kế A2 0,2A Thay nguồn điện nguồn điện khác ampe kế A 0,9A Số hai ampe kế A1 A2 bây giừo bao nhiêu? Bài 4: Trong tay em có ampe kế: A1 có giới hạn đo 5A, A2 A3 có giới hạn đo 2A, dùng ba ampe kế mắc mạch điện hình bên để đo dòng điện qua đèn Đ1, Đ2, Đ3 Hỏi phải mắc ampe kế phù hợp? Bài Quan sát mạch điện hình vẽ bên Hãy cho biết: a- Tác dụng khóa K1, K2 hai mạch điện có giống khơng? b- Trong mạch điện bỏ bớt hai khóa mà điều khiển đèn? Bài 6: Có ba bóng đèn giống hệt mắc vào nguồn điện có hiệu điện định mức đèn hiệu điện Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) nguồn, đèn sáng độ sáng khi: a- Cả hai khóa mở b- Cả hai khóa đóng c- K1 đóng, K2 mở d- K1 mở, K2 đóng Bài 7: Có bốn bóng đèn giống hệt mắc vào nguồn điện có hiệu điện hiệu điện định mức đèn a- Độ sáng đèn K1 K2 đóng b- Nếu hai đèn bị hư, đèn lại sao? c- Nếu bị đoản mạch đèn, đèn lại sao? ĐỀ 6: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: Cho hai gương phẳng G1 G2 đặt song song với (như hình vẽ) Vẽ đường tia sáng phát từ S sau hai lần phản xạ gương G1 lần phản xạ gương G2 qua điểm M cho trước G1 S M G2 Câu 2: Một pháo bắn vào xe tăng Pháo thủ nhìn thấy xe tăng tung lên sau 0,6 giây kể tù lúc bắn nghe thấy tiếng nổ sau 2,1 giây kể từ lúc bắn a) Tính khoảng cách từ súng đến xe tăng Biết vận tốc âm khơng khí 330m/s b) Tìm vận tốc viên đạn Câu 3: Có cầu kích thức tương đối lớn A B nhiễm điện trái dấu A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm Bằng cách làm cho cầu B nhiễm điện dấu với A không làm thay đổi điện tích cầu A Câu 4: Một chùm bóng đèn trang trí gồm bóng đèn có ghi số: 1,2V-0,22A mắc nối tiếp a Vẽ sơ đồ mạch điện b Nguồn điện phải có hiệu điện để đèn sáng bình thường? c Khi bóng cháy điều sảy ra? Vì sao? d Một bạn khẳng định sử dụng vơn kế để tìm xem đèn cháy Em nêu cách làm ĐỀ 7: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (5 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg a) Tính thể tích cát b) Tính trọng lượng đống cát 6m3 Câu 2: (5 điểm) Mét ng-êi cao 1,7m m¾t ng-ời cách đỉnh đầu 10 cm Để ng-ời nhìn thấy toàn ảnh g-ơng phẳng chiều cao tối thiểu g-ơng mét? Mép d-ới g-ơng phải cách mặt đất bao nhiªu mÐt? Câu 3: ( điểm) a) Mét ng-êi đứng tâm phòng hình tròn Hãy tính bán kính lớn phòng để không nghe tiếng vang b) Làm lại câu a ng-ời đứng ë mÐp t-êng Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Câu ( điểm ) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm cã pin, hai đèn Đ1, Đ2 khãa K với yêu cầu: K mở hai đèn s¸ng, K đóng hai đèn tắt Hãy giải thích cho trường hợp? ĐỀ 8: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài 1: (2,0 điểm) Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì hợp kim Biết khối lượng riêng thiếc D1= 7300kg/m3, chì D2 = 11300kg/m3 coi thể tích hợp kim tổng thể tích kim loại thành phần Bài 2: (1,5 điểm)Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát nghe tiếng vang 1,2 giây a) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s b) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang Bài 3: (2,0 điểm)Một cầu nhôm nhẹ nhiễm điện dương treo đầu sợi tơ đặt kim loại song song nhiễm điện trái dấu (hình 1) a) Thoạt tiên, cầu nhơm chuyển động phía nào? b) Giả sử chạm vào kim loại nhiễm điện, sau chuyển động phía nào? Tại sao? Bài 4: (1,5 điểm) (Hình 1) Cho mạch điện hình 2; Bốn đèn giống hệt nhau, hiệu điện hai đầu nguồn điện U không đổi Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương nhận xét độ sáng đèn khi; a) K1 K2 mở b) K1 K2 đóng c) K1 đóng , K2 mở Bài 5: (3,0 điểm) Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới gương phẳng đặt miệng giếng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống đáy giếng (hình 3) Hỏi gương phải đặt nghiêng góc so với phương thẳng đứng xác định góc tới, góc phản xạ tia sáng gương? Hết - (Hình 3) (hình 3) ĐỀ 10: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài (3 điểm): Tia sáng Mặt Trời nghiêng góc  =480 so với phương ngang Cần đặt gương phẳng để đổi phương tia sáng thành phương nằm ngang? Bài (2, điểm): Một cầu nhôm nhẹ nhiễm điện dương treo đầu sợi tơ đặt kim loại song song nhiễm điện trái dấu Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) a,Thoạt tiên, cầu nhôm chuyển động phía nào? b,Giả sử chạm vào kim loại nhiễm điện, sau chuyển động phía nào? Tại sao? Bài (2,5 điểm): Một nguồn sáng điểm hai gương nhỏ đặt ba đỉnh tam giác Tính góc gợp hai gương để tia sáng từ nguồn sau phản xạ hai gương: a) thẳng đến nguồn b) quay lại nguồn theo đường cũ Bài (2,5 điểm): Có hai bóng đèn Đ1 Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; nguồn điện Hãy mắc mạch điện thỏa mãn đủ yêu cầu sau: - Khi muốn đèn Đ1 sáng, bật công tắc K1 - Khi muốn đèn Đ2 sáng, bật công tắc K2 - Khi Muốn đèn Đ1 đèn Đ2 sáng, bật cơng tắc K3 ĐỀ 11: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu (3 điểm): Hai gương phẳng (M1) (M2) có mặt phản xạ quay vào hợp với góc  Hai điểm A, B nằm khoảng hai gương Hãy trình bày cách vẽ đường tia sáng từ A đến đến gương (M1) I, phản xạ đến gương (M2) J truyền đến B Xét hai trường hợp: a)  góc nhọn b)  góc tù c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực Câu (2 điểm): Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát âm nhận tiếng vang 1,2 giây c) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s d) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang Câu ( điểm) Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D vật rắn biết rằng: thả vào bình đầy nước khối lượng bình tăng thêm m1 = 21,75 gam, thả vào bình đầy dầu khối lượng bình tăng thêm m2 = 51,75 gam (Trong hai trường hợp vật chìm hồn tồn) Cho biết khối lượng riêng nước D1= 1g/cm3, dầu D2 = 0,9g/cm3 Câu (2 điểm ): Một ống thép dài 25m Khi em học sinh dùng búa gõ vào đầu ống em học sinh khác đặt tai đầu ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng cách tiếng 0,055s a, Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng? b, Tìm vận tốc truyền âm thép, biết vận tốc truyền âm khơng khí 333m/s âm truyền thép nhanh âm truyền khơng khí Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) ĐỀ 12: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu (5 điểm) Em vẽ sơ đồ mạch điện gồm: cơng tắc đóng,nguồn điện pin,1 bóng đèn pin vẽ chiều dòng điện chạy mạch điện Câu (4 điểm) Giả sử trường học nằm cạnh đường quốc lộ có nhiều xe cộ qua lại Hãy đề biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn cho trường học _ + Câu 3.(4điểm)Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ a) Biết hiệu điện U12 = 2.4V ;U23 =2.5V Hãy tính U13 b) Biết U13 =11.2V ;U12 =5.8V Hãy tính U23 c) Biết U23 = 11.5V;U13 =23.2V Hãy tính U12 Câu 4.(2điểm)Trên bóng đèn có ghi 12V , số cho biết ? Câu (5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện: a) Ghi chữ M,N cho hai + _ điểm nối chung hai bóng đèn a Ghi chữ I cho dòng điện chạy mạch kí hiệu mũi tên chiều dòng điện b Ghi chữ I1,I2 cho dòng điện chạy mạch rẽ kí hiệu mũi tên chiều dòng điện ĐỀ 13: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (5 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg a) Tính thể tích cát b) Tính trọng lượng đống cát 6m3 Câu 2: (5 điểm) Một ng-ời cao 1,7m mắt ng-ời cách đỉnh đầu 10 cm Để ng-ời nhìn thấy toàn ảnh g-ơng phẳng chiều cao tối thiểu g-ơng mét? Mép d-ới g-ơng phải cách mặt đất mét? Cõu 3: ( im) a) Một ng-ời đứng tâm phòng hình tròn Hãy tính bán kính lớn phòng để không nghe tiếng vang b) Làm lại câu a nÕu ng-êi Êy ®øng ë mÐp t-êng Câu ( điểm ) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm cã pin, hai đèn Đ1, Đ2 khãa K với yêu cầu: K mở hai đèn s¸ng, K đóng hai đèn tắt Hãy giải thích cho trường hợp? ĐỀ 14: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài 1: Cho hai điểm sáng S1 S2 trước gương phẳng hình vẽ: a/ vẽ ảnh S1’ S2’ điểm sáng S1; S2 qua gương phẳng b/ Xác định miền mà ta đặt mắt quan sát 1/ S1’ 2/ S2’ 3/ hai ảnh Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) 4/không quan sát ảnh Bài 2: Cho hệ thống hai gương phẳng ghép hình vẽ; vẽ tia sáng xuất phát từ điểm sáng A, sau phản xạ hai gương, lại quay A Bài 3: Hãy thiết kế hệ thống ròng rọc cho Có số ròng rọc nhất, để kéo vật có trọng lượng P lên cao cần sử dụng lực kéo p Bài 4: Một động tử chuyển động hướng phía tường phẳng, nhẵn vng góc với tường, với vận tốc 5m/s Động tử phát âm khoảng thời gian ngắn hướng phía tường sau khoảng thời gian, máy thu âm gắn động tử nhận tín hiệu âm phản xạ, xác định tỷ số khoảng cách động tử tới tường vị trí phát âm nhận tín hiệu phản xạ vận tốc âm khơng khí 340 m/s giả sử vận tốc âm không bị ảnh hưởng vận tốc động tử Bài 5: mạch điện, người ta thường dùng chuyển mạch hai vị trí, tùy theo vị trí khóa mà điểm O nối với điểm hay điểm 2( hình vẽ) Hãy thiết kế mạch điện mà gồm nguồn điện hai bóng đèn giống nhau, có hiệu điện hiệu điện nguồn cho ứng với vị trí khác khóa Mạch hoạt động: a/ hai đèn không sáng b/ Hai đèn sáng bình thường c/Hai đèn sáng mức bình thường d/ Một đèn sáng bình thường, đèn không sáng Mạch điện phải đảm bảo khơng có vị trí khóa để mạch bị nối tắt Bài 6: Điểm sáng cố định trước gương phẳng hỏi quay gương góc i theo trục quay vng góc với mặt phẳng tới khơng qua điểm tới tia phản xạ quay góc ĐỀ 16: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu (3 điểm): Hai gương phẳng (M1) (M2) có mặt phản xạ quay vào hợp với góc  Hai điểm A, B nằm khoảng hai gương Hãy trình bày cách vẽ đường tia sáng từ A đến đến gương (M1) I, phản xạ đến gương (M2) J truyền đến B Xét hai trường hợp: a)  góc nhọn b)  góc tù c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực Câu (2 điểm): Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát âm nhận tiếng vang 1,2 giây e) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s f) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang 10 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) c) K1 đóng , K2 mở: Chập A với C NX: Hai đèn Đ1 Đ4 sáng 0,25 0,25 (Chú ý: vẽ hình ý cho 0,25 điểm, nhận xét ý 0,25 điểm) - Vẽ hình (0,5 đ) - Vẽ hình Bài (3 điểm) Bài - Ta thấy; I1 = I2 (Theo định luật phản xạ) Mặt khác; I3 = I5 (cùng phụ với góc tới góc phản xạ) I5 = I4 (đối đỉnh) => I3 = I4 = I5 Và  SIP + I3 + I4 = 900 => I3 = I4 = (900 – 360) : = 270 Ta lại có: I1 + I2 + I3 + I5 = 1800 => I1 = I2 = (1800 - I3) : = 630 Vậy : - Góc hợp mặt gương với phương thẳng đứng 270 - Góc tới góc phản xạ 630 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 Nội dung Điểm Gọi  ,  góc hợp tia sáng mặt trời với phương ngang góc hợp tia tới với tia phản xạ Trường hợp 1: Tia sáng truyền theo phương ngang cho tia phản xạ từ trái sang phải Từ hình 1, Ta có:  +  = 1800 0.5 =>  = 1800 -  = 1800 – 480 = 1320 S   HìnhS1 Dựng phân giác IN góc  hình Dễ dang suy ra: i’ = i = 660 Vì IN phân giác pháp tuyến nên ta kẻ đường thẳng vng góc với IN I ta nét gương PQ hình S R I N i  Hình i' I R 0.5 N 22 P i i' Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Xét hình 3: Ta có: QIR = 900 - i' = 900 - 660 = 240 Vậy ta phải đặt gương phẳng hợp với phương ngang góc QIR =240 Trường hợp 2: Tia sáng truyền theo phương ngang cho tia phản xạ từ phải 0.5 sang trái Từ hình 4, Ta có:  =  = 480 S S Dựng phân giác IN góc   = RN i I Hình i' hình R I Dễ dang suy ra: i’ = i = 240 Hình Vì IN phân giác pháp tuyến nên ta kẻ 0.5 đường thẳng vng góc với IN I ta nét gương PQ hình S P N Xét hình 6: Ta có: QIR = 900 - i' = 900 - 240 = 660 i i' R 0.5 I Hình Q Vậy ta phải đặt gương phẳng hợp với phương ngang góc QIR =660 Vậy có hai trường hợp đặt gương: - TH1: đặt gương hợp với phương ngang góc 240 - TH2: đặt gương hợp với phương ngang góc 660 0.5 c) Thoạt tiên cầu chuyển động phía kim loại mang điện tích 0.5 âm 0.5 d) Sau chạm vào kim loại mang điện tích âm nhận thêm electron, có hai trường hợp sảy ra: 0.5 - Quả cầu nhiễm điện dương bị lệch phía kim loại mang điện tích âm 0.5 - Quả cầu bị nhiễm điện âm bị hút phía kim loại mang điện tích dương 23 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) a) Để tia phản xạ gương thứ hai thẳng đến nguồn, đường tia sáng có dạng hình Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: 600 I1 =I = = 300 => JIO=600 IJO=600 Tương tự ta có: IOJ=600 Do đó: Vậy: hai gương hợp với góc 600 I c) Để tia sáng phản xạ S gương thứ hai quay lại • nguồn theo phương cũ, đường tia sáng có dạng hình S • 0.5 J Hình 1 0.75 O J I 0.5 Hình Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: 600 I1 =I = = 300 => JIO=600 Trong Δ V IJO ta có: O I + O = 900 = O = 900 − I = 900 − 600 = 300 Vây: hai gương hợp với góc 300 + Đ1 K1 K3 K2 0.75 2.5 Đ2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 Nội dung a) Trường hợp  góc nhọn: * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A qua gương (M1) - Xác định ảnh B’ B qua gương (M2) - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) I J - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm 24 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) b) Trường hợp  góc tù: * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A qua gương (M1) - Xác định ảnh B’ B qua gương (M2) - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) lần (M1 ) lượt I J • A' - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm c) Điều kiện để phép vẽ thực được: A' • • I A • (M1 ) A B I α α (M ) • B J • (M ) • B' J • B' Từ trường hợp trường hợp hai ta thấy: hai điểm A, B cho trước, phép vẽ thực A’ B’ cắt gương hai điểm I J c Khoảng cách d người quan sát vách núi d = 340.0,6 = 204(m) b Khỏng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang: dmin = 340 = 17( m) 20 Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D vật rắn biết rằng: thả vào bình đầy nước khối lượng bình tăng thêm m1 = 21,75 gam, thả vào bình đầy dầu khối lượng bình tăng thêm m2 = 51,75 gam (Trong hai trường hợp vật chìm hồn tồn) Cho biết khối lượng riêng nước D1= 1g/cm3, dầu D2 = 0,9g/cm3 Gọi m, V, D khối lượng, thể tích, khối lượng riêng vật Khi thả vật rắn vào bình đầy nước bình đầy dầu có lượng nước lượng dầu ( có thể tích với vật ) tràn khỏi bình Độ tăng khối lượng bình trường hợp: m1 = m – D1V (1) m2 = m – D2V (2) m2 − m1 = 300(cm ) D1 − D2 Thay giá trị V vào (1) ta có : m = m1 + D1V = 321,75( g ) m 321,75  1,07( g ) Từ công thức D = = V 300 Lấy (2) – (1) ta có: m2 – m1 = V(D1 – D2)  V = Một ống thép dài 25m Khi em học sinh dùng búa gõ vào đầu ống em học sinh khác đặt tai đầu ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng cách tiếng 0,055s a, Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng? b, Tìm vận tốc truyền âm thép, biết vận tốc truyền âm khơng khí 333m/s âm truyền thép nhanh âm truyền khơng khí a Nghe hai tiếng âm truyền thép âm truyền khơng khí đến tai bạn đó: Âm truyền thép nhanh truyền khơng khí b Thời gian âm truyền khơng khí 25 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) t= l 25 = = 0,075s 333 333 Thời gian âm truyền thép là: t t = t − t = 0,075 − 0,055 = 0,02s Vận tốc truyền âm thép là: vt = 25 = 1250m / s 0,02 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 Câu Nội dung Điểm K 1 1 1 1 0.5 0.5 Vẽ nguồn điện Vẽ cơng tắc Vẽ bóng đèn Vẽ chiều dòng điện Nối thành sơ đồ C©u a Chỉ bốn biện pháp (Tuỳ HS) Như: -Xây tường bao quanh trường -Trồng xanh xung quanh trường -Treo biển báo “cấm bóp còi” -Treo rèm -Trải thảm nhà Vì bóng đèn mắc nối tiếp nên U13 =U12 +U23 U13 = U12 +U23 = 2.4 +2.5 = 4.9V U23 = U13 -U12 = 11.2 – 5.8 = 5.4V U12 = U13 -U23 = 23.2 -11.5 = 11.7V Cho biết hiệu điện đònh mức để đèn hoạt động bình thường 12V a) Ghi chữ M,N cho hai điểm nối chung hai bóng đèn b) Ghi chữ I cho dòng điện chạy mạch kí hiệu mũi tên chiều dòng điện c) Ghi chữ I1,I2 cho dòng điện chạy mạch rẽ kí hiệu mũi tên chiều_của dòng điện + I I1 M N I2 P N S 13 Đáp án 1 1 1 1 Điểm 5® - Tính thể tích cát 1 1lít = dm3 = m3 , tức m3 cát nặng 15 kg 1000 100 0,5 ® 26 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) 15 = 1500kg/m3 100 1000 - Vậy cát = 1000kg cát cã thể tích : V = = m 1500 Thể tích cát V’ = m3 * Tính trọng lượng m3 cát: - Khối lượng cát có 1m3 1500kg - Khối lượng cát có 6m3 6.1500 = 9000kg - Trọng lượng 6m3 cát 9000.10 = 90000N 1,0 ® - Khối lượng riêng cát là: D = b 0,5 ® 0,5® 0,75 ® 0,75 ® 1,00® 5® 0,5 ® 0,5 1,5 ® 1,5 ® 0,25 ® 0,25 ® - VËt thật AB (người) qua gương phẳng cho ảnh ảo AB đối xứng - Để ng-ời thấy toàn ảnh kích th-ớc nhỏ vị trí đặt g-ơng phải thoã mãn đ-ờng tia sáng nh- h×nh vÏ AB  AB = = 0,85m 2 MB = 0,8m  B’KH ~  B’MB => KH =  MIK ~ MA’B’ => IK = B M Vậy chiều cao tối thiểu g-ơng 0,85 m G-ơng đặt cách mặt đất tối đa 0,8 m B' I K A A ' H 0,5 ® 5® 0,5 ® 1,0 ® - Gäi l khoảng cách từ chỗ đứng đến t-ờng - Thời gian âm từ ng-ời đến t-ờng phản xạ lại t = 2l 340 2l s nghÜa lµ: < s  l < 11,3m 15 340 15 - Vậy bán kính phòng có giá trị lớn 11,3m ng-ời đứng tâm phòng không nghe tiếng vang - Nếu ng-ời đứng mép t-ờng 11,3 m đ-ờng kính phòng Vậy bán kính lớn phòng 5,65m - Để tiếng vang t < 1,0 đ 1,0 đ 1,5 đ 5® - Vẽ sơ đồ: K 1® Đ + Khi khóa K mở dòng điện qua đèn mắc song song nên đèn s¸ng + Khi đóng khóa K hai đèn bị nối tắt nên khơng có dòng điện qua đèn đèn 2® 27 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) khơng sáng 2® ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 Bài 1(3 đ): ( hình vẽ) Vẽ ảnh S’1; S’2 ( Phương pháp đối xứng) ( đ) Chỉ được:+ vùng nhìn thấy S’1 vùng II(Cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy S’2 vùng I ( cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy hai ảnh vùng III ( cho 0,5 đ) + Vùng khơng nhìn thấy ảnh vùngIV ( cho 0,5 đ) Bài 2: ( đ) ( xem hình vẽ) Gọi ảnh A qua gương A1; A2 ( dựng ảnh, cho đ) Theo tính chất trở lại ngược chiều M Của ánh sáng Nếu ánh sáng xuất phát từ A1 A2 tia phản xạ qua A ( 0,5 đ) N Vậy ta có cách dựng: + Dựng ảnh A1; A2 A qua gương +Nối A1 A2 cắt Gương M N ( cho đ) + Các tia sáng qua điểm A, M, N hình vẽ tia sáng cần dựng ( cho 1,5 đ) + Tia sáng theo chiều AMNA ANMA thỏa mãn ( đ) Bài 3(3 đ): Hệ thống ròng rọc thiết kế hình vẽ ( cho 1,5 đ) + Khi trọng lượng P vật nặng tác dụng vào ròng Rọc phía lực chia cho sợi dây Mỗi sợi dây chịu lực P/3 ( đ) Vậy lực kéo vật P/3 ( 0,5 đ) Bài 4( đ): Gọi vận tốc động tử V1; vận tốc âm V2 Khoảng cách động tử thời điểm động tử phát âm tới Vật cản S1 khoảng cách thời điểm động tử nhận Tín hiệu âm phản xạ S2 Thời gian âm từ động tử tới vật cản t1 = S1 V2 ( 0,5 đ) Thời gian âm phản xạ từ vật cản tới gặp động tử là: t2 = S2 V2 ( 0,5 đ) 28 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Thời gian động tử từ phát âm tới nhận tín hiệu làt3 = S1 + S S1 − S = V2 V1 S V +V + 340 69 =  = = S V2 − V1 340 − 67 Ta có t3 = t1 + t2  S1 − S V1 (0,5 đ) (0,5 đ) (1 đ) Bài 5(3 đ): Nhận xét: + Khi hai đèn mắc song song vào nguồn hai đèn sáng (0,5 đ) + Nếu hai đèn mắc nối tiếp vào nguồn hai đèn sáng mức bình thường (0,5 đ) + Vậy phải mắc chuyển mạch cho vị trí hai đèn mắc song song, vị trí hai đèn mắc nối tiếp (0,5 đ) + chuyển mạch thứ hai đảm bảo yêu cầu: vị trí mạch hở, vị trí mạch kín (0,5 + Vậy mạch điện thiết kế hình vẽ sau: Vẽ mạch ( đ) Bài 6(3 đ): ( xem hình vẽ) + vẽ hình: ( đ) + xác định góc quay tia phản xạ góc j: (0,25 đ) + xác định góc AII’ = j (0,25 đ) + Xác định góc AIM = I (0,5 đ) + Xác định góc MII’ = I (0,5 đ) + Kết luận j = 2i (0,5 đ) Câu ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16 Nội dung Điể m 29 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) a) Trường hợp  góc nhọn: * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A qua gương (M1) - Xác định ảnh B’ B qua gương (M2) - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) I J - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm A' • 0.5 I • (M1 ) A 0.7 B b) Trường hợp  • α (M ) * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A qua gương (M1) - Xác định ảnh B’ B qua (M1 ) gương (M2) • A' - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) I J - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm c) Điều kiện để phép vẽ thực được: J góc tù: • B' • A 1.2 I B α J (M ) • • B' Từ trường hợp trường hợp hai ta thấy: hai điểm A, B cho trước, phép vẽ thực A’ B’ cắt gương hai điểm I J d Khoảng cách d người quan sát vách núi d = 340.0,6 = 204(m) b Khỏng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang: dmin = 340 0.5 1 = 17( m) 20 Có ba trường hợp: - Ban đầu ống nhôm chưa bị nhiễm điện: Khi vật nhiễm điện dương chạm vào ống nhơm ống nhôm bị nhiễm điện dương tiếp xúc, kết ống nhôm vật bị nhiễm điện nhiễm điện dương, chúng đẩy ống nhôm bị đẩy xa vật nhiễm điện - Ban đầu ống nhôm nhiễm điện âm độ lớn điện tích ống nhơm vật nhiễm điện khác nhau: Khi vật nhiễm điện dượng chạm vào ống nhôm nhiễm điện âm thì ống nhơm vật bị nhiễm điện dấu với nhau, chúng đẩy ống nhôm bị đẩy xa vật nhiễm điện 0.5 - Trường hợp đặc biệt, ban đầu ống nhôm nhiễm điện âm độ 30 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) lớn điện tích ống nhơm vật nhiễm điện nhau: Sau tiếp xúc, ống nhôm vật bị nhiễm điện trở thành vật trung hòa, chúng không tương tác với dây treo ống nhôm không bị lệch 0.5 a Đ1 Đ2 Đ3 M V A K + e Trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện nguồn điện tổng hiệu điện đặt vào thiết bị điện nên ta có: U = 3.1,5 + = 7,5V c Một đèn bị cháy đèn lại khơng sáng mạch hở Hiệu điện đèn động 0, hiệu điện hai đầu nguồn điện 7,5V ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 Câu 1Giải a Cách vẽ A’ - Lấy ảnh A’ qua G1 •A I1 G1 - Lấy ảnh B’ qua G2 •B - Nối A’B’ cắt G1 I1 Cắt G2 I2 - Nối AI1I2B tia sáng cần vẽ G2 I2 B’ b Vẽ ảnh A’ qua G2 - Vẽ ảnh B’ qua G1 B’ - Nối A’B’ cắt G2 I1 •A G1 - Nối A’B’ cắt G1 I2 - Nối AI1I2B tia sáng cần tìm •B I2 I1 G2 A’ Câu 31 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Bài làm * Cách vẽ - Vẽ ảnh S’ S qua G1 G1 - Vẽ ảnh A’B’ AB qua G2 S’ S - Nối A’S’ cắt G1 I1 cắt G2 I2 A - Nối B’S’ cắt G1 I3, cắt G2 I4 I3 - Nối SI1I2A SI3I4B B I1 giới hạn chùm sáng phát từ S phản xạ qua G1 → G2 vừa vặn I2 I4 G2 qua khe AB B’ A Câu 3: Khoảng cách từ người chiến sĩ đến vách núi s=v.t=340.1/2.3,4=580m Câu 4:A2 :I=I1+I2  I2=I-I1=0,35-0,12=0,23A Câu 5:Vì sau phản xạ gương, tia phản xạ ló ngồi lỗ S trùng với tia chiếu vào Điều cho thấy mặt phản xạ có trùng tia tới tia phản xạ Điều xảy tia KR tới G3 theo hướng vng góc với mặt gương Trên hình vẽ ta nhìn thấy Tại I: I1=I2=A Tại k: K1=K2 mặt khác K1=I1+I2=2A Do KR ⊥ BC  Góc K2=B=C=2A Trong tam giác ABC: Góc A+B+C=180độ  A+2A+2A=5A=180 độ  A=180/5=36 độ A  B=C=2A=72 độ S I G1 K G2 B BÀI Bài (3,0đ ) C R G3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 19 NỘI DUNG ĐIỂ M a) (1,5đ) Người nghệ sĩ làm để dây đàn căng chùng xuống Khi dây đàn căng, dây đàn dao động nhanh, tần số dao động lớn, âm phát cao Khi dây đàn chùng, dây đàn dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát thấp b) (1,5đ) - Cách 1: Mắc đèn song song với mắc vào nguồn điện 6V: 0,5 0,5 0,5 0,7 32 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Bài (6,5 đ) ĐIỂ M NỘI DUNG BÀI U = UĐ1 = UĐ2 = 6V - Cách 2: Mắc đèn nối tiếp với mắc vào nguồn điện 12V U = uĐ1 + UĐ2 = 6+6 = 12V a)(2,5đ) (Cách vẽ cho 1,5đ; vẽ cho 1,0đ) - Lấy S’ đối xứng với S qua gương - S’ ảnh S qua gương - Vì tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh nên nối S’I, S’K kéo dài lên mặt gương ta tia IR KR’ cần vẽ 0,7 S R M' R' H M K I S' b) (2,0 đ) Chứng minh ISK =  IS' K Suy góc ISK = góc IS' K =900 Vậy S’R ⊥ S’R’ c) (2,0đ) - Dựng tia phản xạ MM’ tia SM qua gương - Tính góc SIM = 600 Xét ISK vuông S, SM trung tuyến => SM = 1/2IK = MK => SIM cân M, mà góc SIM = 600=> SIM => góc SMI = 600 => góc KMM’ = 600 suy góc S’MK = 1200 Chỉ góc MKS’ = 300 Xét MKS ' có góc S’MK = 1200, góc MKS’ = 300 Suy góc MS’K = 1800- 1200 - 300 = 300 Bài Có trường hợp xảy ra: Mỗi trường hợp cho 0,5 đ + A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm (3,0 + B nhiễm điện dương, A nhiễm điện âm đ) + A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện + B nhiễm điện dương, A không nhiễm điện + A nhiễm điện âm, B không nhiễm điện + B nhiễm điện âm, A không nhiễm điện Bài S = 350m; v1 = 10m/s; v2 = 340m/s a) 1,5 đ (3,5đ Quãng đường mà âm từ phát đến thu âm phản xạ là: 2.350 = 700m ) 700 Vậy thời gian mà âm từ phát đến thu âm phản xạ là:  2,06(s) 340 b) 2,0 đ Gọi S1 khoảng cách từ vị trí vật gặp âm phản xạ đến tường Mà t1 = t2 nên ta có 0,5 1,5 1,0 0,5 0,2 S + S1 Thời gian âm từ phát vật thu âm phản xạ là: t1 = v2 Thời gian vật mà vật đến gặp âm phản xạ là: t2 = 1,0 0,5 0,5 S − S1 v1 0,2 S + S1 S − S = v2 v1 0,5 33 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) ĐIỂ M NỘI DUNG BÀI 350 + S1 350 − S1 = 0,5 340 10 Tìm S1 = 330 (m) 0,5 Bài a) (2,0đ) Xét mạch điện gồm (Đ1//Đ2//Đ3)ntĐ4 (4,0đ Số ampe kế A 5A => Cường độ dòng điện mạch I = 5A 0,5 ) Ta có I = I123 = I4 = 5(A) 0,25 Xét mạch gồm Đ1//Đ2//Đ3 Ta có I123 = I1 + I2 + I3 0,5 0,75 => I3 = I123 - I1 - I2 = – 1,5 – 1,5 = 2(A) b) (2,0đ) Ta có U = U123 + U4 0,5 Mà U123 = U1 = U2 = U3 = 4,5 (V) 0,5 Nên U4 = U – U123 = 12 – 4,5 = 7,5 (V) 0,5 Vậy hiệu điện đầu đèn hiệu điện đầu đèn 4,5 (V); 0,5 Hiệu điện đầu đèn 7,5 (V) Thay số vào ta có : Lưu ý: - Lời giải trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hồn chỉnh, lý luận chặt chẽ cho điểm tối đa - Học sinh trình bày nhiều cách giải khác cho điểm tương ứng ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 Câu Yêu cầu nội dung Điể m S1 A I B 1đ M S C J D S2 S3 S1 (GB1 ) K H 1đ A S M I C (G2 ) D 34 S2 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) Cách dựng: - TH1: - Dựng ảnh S1 S qua gương AB - Dựng ảnh S2 S1 qua gương CD - Nối S2 với M cắt CD J - Nối S1 với J cắt gương AB I - Nối S với I => SIJM đường truyền tia sáng cần vẽ - TH2: - Dựng ảnh S1 S qua gương AB - Dựng ảnh S2 S1 qua gương CD - Dựng ảnh S3 S2 qua gương AB - Nối S3 với M cắt gương AB K - Nối K với S2 cắt gương CD J - Nối J với S1 cắt gương AB I - Nối S với I => SIJKM đường truyền tia sáng cần vẽ 0.5đ 0.5đ 2.5đ - + K1 Đ3 Đ2 Đ1 K2 a) Thời gian để màng loa thực dao động là: Ta có f = 1đ 1 => T = = = 0,0011( s) f 880 T 0.5đ 0.5đ b) Trong thời gian ấy, âm truyền: - Trong khơng khí đoạn: s1 = 0,0011x340 = 0,374 (m) - Trong nước đoạn: s2 = 0,0011 x 1500 = 1,65 (m) Ta có 0.5đ U 12 = =3 U1 ' U2 Khi thay nguồn điện khác, ta có: = => U2’ = 3.U1’ (1) ' U1 0.5đ Mặt khác bóng đèn mắc nối tiếp, ta có: U1’ + U2’ = 24 (2) Từ (1) (2), ta có: U1’ = 6V U2’ = 18V S M E I G ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 21 1, - Dựng S’ đối xứng S qua G - Nối S’ với M cắt G I - Nối S với I - Dễ ràng chứng minh SI tia tới , IM tia phản xạ 0.5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 35 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp cực hay ( kèm đáp án chi tiết) S’ 2, Lấy điểm E tùy ý G , nối SE, EM Ta có SE + EM = ES’+ EM > S’M → ES’ + EM > S’I + IM → ES’ + EM > SI + IM ( ĐPCM) Câu II : ( đ) S1 G1 K S I  G2 0,5đ 1đ 1đ 1, - Dựng S1 đối xứng với S qua G1 - Dựng S2 đối xứng với S1 qua G2 - Nối S2 với S cắt G2 I - Nối I với S1 cắt G1 K - Nối K với S - Vậy đường là: S → K → I → S S2 2, CM : SK + KI + IS = SS2 Ta có : SK + KI + IS = S1K + KI + SI = S1I + SI S1I + SI = S2I + IS = SS2 ( ĐPCM) Câu III (2 đ) Bỏ qua thời gian ánh sáng từ nơi xảy sét đến nơi người quan sát Ta có quãng đường từ nơi sảy sét đến nơi người quan sát là: S = v.t = 340 = 1700(m) Câu IV: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên số V1 V2 → Số V2 = 10V Chỉ số V = V1 + V2 = 10V + 10V = 20V Câu V: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên cường độ dòng điện qua đèn đèn số A1 chia → IĐ3 = IĐ2 = = 2( A) Số Ampe kế A số Ampe kế A1 + cường độ dòng điện qua Đ1 → Cường độ dòng điện qua Đ1 A - A1 = - 4= 3(A) Số Ampe kế A2 cường độ qua đèn đèn IA2 = + = 5(A) hết _ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 2đ 1đ 1đ 2đ 1đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết) ,