Nhap_Mon_He_Đieu_Hanh_Linux.docx

52 1.4K 5
Nhap_Mon_He_Đieu_Hanh_Linux.docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nhập Môn Hệ Điều Hành Linux

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Tài liệu khóa tập huấn quản trị mạng theo tài trợ dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” từ vốn vay Ngân hàng giới - Tiểu dự án “A” - Thành phố Hồ chí Minh 10/2001 (Lưu hành nội bộ) MỞ ĐẦU Với phát triển ngày mạnh mẽ mạng tin học toàn cầu Internet xuất ngày nhiều nhu cầu nguồn nhân lực chuyên nghiệp để quản trị hệ thống mạng dùng riêng phức hợp với giao tiếp Internet Là đơn vị chịu trách nhiệm quản trị mạng tin học Đại học quốc gia Tp HCM, có nhiều kinh nghiệm công tác quản trị mạng Intranet rộng lớn với hàng ngàn máy tính kết nối truy cập Internet qua đường dùng riêng (leased-line) Qua giáo trình này, muốn đưa đến bạn đọc kiến thức nhất, cho phép cài đặt quản trị hệ thống server Unix với dịch vụ Internet Các ví dụ thường dựa hệ điều hành (HDH) Linux hay Sun OS, hai HDH sử dụng rộng rãi mạng ĐHQG-HCM Chúng đề cập đến giao thức TCP/IP cách triển khai TCP/IP máy chủ Unix Với phương châm “chỉ nói sử dụng thực tế” hy vọng giáo trình ngắn gọn có ích cách thiết thực cho bạn đọc muốn học hệ điều hành Unix công nghệ mạng Internet, quản trị viên mạng Internet sở máy chủ Unix Do thời gian eo hẹp cho công tác chuẩn bị, có thiếu sót, mong bạn đọc góp ý xin cảm ơn trước nhận xét bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi : Trịnh Ngọc Minh Công trường Quốc tế, Q.3 Thành phố Hồ chí minh tnminh@vnuhcm.edu.vn I Giới thiệu lịch sử phát triển Unix Linux: a i Vài dòng lịch sử UNIX: Giữa năm 1960, AT&T Bell Laboratories số trung tâm khác tham gia vào cố gắng tạo hệ điều hành đặt tên Multics (Multiplexed Information and Computing Service) Đến năm 1969, chương trình Multics bị bãi bỏ dự án nhiều tham vọng Thậm trí nhiều yêu cầu Multics thời đến chứa có Unix Nhưng Ken Thompson, Dennis Ritchie, số đồng nghiệp Bell Labs không bỏ Thay xây dựng HĐH làm nhiều việc lúc, họ định phát triển HĐH đơn giản làm tốt việc chạy chương trình (run program) HĐH có nhiều công cụ (tool) nhỏ, đơn giản, gọn nhẹ (compact) làm tốt công việc Bằng cách kết hợp nhiều công cụ lại với nhau, họ có chương trình thực công việc phức tạp Đó cách thức người lập trình viết chương trình Peter Neumann đặt tên Unix cho HĐH đơn giản tiếp tục phát triển theo mô hình ban đầu đặt hệ thống tập tin mà sau phát triển thành hệ thống tập tin UNIX Vào năm 1973, sử dụng ngôn ngữ C Ritchie, Thompson viết lại toàn HĐH Unix thay đổi quan trọng Unix, nhờ Unix từ chỗ HĐH cho máy PDP-xx trở thành HĐH máy khác với cố gắng tối thiểu để chuyển đổi Khoảng 1977 quyền UNIX giải phóng HDH UNIX trở thành thương phẩm b i Hai dòng UNIX : System V AT&T , Novell Berkeley Software Distribution (BSD) Đại học Berkeley • System V : Các phiên UNIX cuối AT&T xuất System III vài phát hành (releases) System V Hai phát hành gần System V Release (SVR3.2) Release 4.2 (SVR4.2) Phiên SYR 4.2 phổ biến cho từ máy PC máy tính lớn • BSD : Từ 1970 Computer Science Research Group University of California Berkeley (UCB) xuất nhiều phiên UNIX, biết đến tên Berkeley Software Distribution, hay BSD Cải biến PDP-11 gọi 1BSD 2BSD Trợ giúp cho máy tính Digital Equipment -3- Corporation VAX đưa vào 3BSD Phát triển VAX tiếp tục với 4.0BSD, 4.1BSD, 4.2BSD, 4.3BSD Trước 1992, UNIX tên thuộc sở hữu AT&T Từ 1992, AT&T bán phận Unix cho Novell, tên Unix thuộc sở hữu X/Open foundation Tất hệ điều hành thỏa mãn số yêu cầu gọi Unix Ngoài ra, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) thiết lập chuẩn "An Industry-Recognized Operating Systems Interface Standard based on the UNIX Operating System." Kết cho đời POSIX.1 (cho giao diện C ) POSIX.2 (cho hệ thống lệnh Unix) Kết lại, vấn đề chuẩn hóa UNIX xa kết cuối Nhưng trình cần thiết có lợi cho phát triển ngành tin học nói chung sống HDH UNIX nói riêng Các phiên Unix c Lịch sử phát triển Linux giới thiệu phân phối (distribution) Linux ngày c Linux HDH dạng UNIX (Unix-like Operating System) chạy máy PC với điều khiển trung tâm (CPU) Intel 80386 hệ sau đó, hay vi xử lý trung tâm tương thích AMD, Cyrix Linux ngày chạy máy Macintosh SUN Sparc Linux thỏa mãn chuẩn POSIX.1 Linux viết lại toàn từ số không, tức không sử dụng dòng lệnh Unix, để tránh vấn đề quyền Unix, nhiên hoạt động Linux hoàn toàn dựa nguyên tắc hệ điều hành Unix Vì người nắm Linux, nắm UNIX Nên ý Unix khác không Unix Linux Năm 1991 Linus Torvalds, sinh viên đại học tổng hợp Helsinki, Phần lan, bắt đầu xem xét Minix, phiên Unix, làm với mục đích nghiên cứu cách tạo hệ điều hành Unix chạy máy PC với vi xử lý Intel 80386 Ngày 25/8/1991, Linus cho version 0.01 thông báo comp.os.minix Internet chương trình 1/1992, Linus cho version 0.12 với shell C compiler Linus không cần Minix để recompile HDH Linus đặt tên HDH Linux 1994, phiên thức 1.0 phát hành Quá trình phát triển Linux tăng tốc giúp đỡ chương trình GNU (GNU’s Not Unix), chương trình phát triển Unix có khả chạy nhiều platform Đến hôm nay, cuối 2001, phiên Linux kernel 2.4.2-2, có khả điều khiển máy đa vi xử lý nhiều tính khác d d Vấn đề quyền GNU project Các chương trình tuân theo GNU Copyleft or GPL (General Public License) có quyền sau : Tác giả sở hữu chương trình Ai quyền bán copy chương trình với trả cho tác giả ban đầu Người sở hữu chương trình tạo điều kiện cho người khác chép chương trình nguồn để phát triển tiếp chương trình e f e Tại lại sử dụng Linux ? Linux miễn phí (free) Đối với hôm không quan trọng WindowsNT server “free” Nhưng tương lai, muốn hòa nhập vào giới, muốn có thu nhập đáng -5- cho người lập trình, tượng chép trộm phần mềm cần phải chấm dứt Khi đó, “free” thông số quan trọng để chọn Linux Linux ổn định Trái với suy nghó truyền thống “của rẻ ôi “, Linux từ phiên cách 5-6 năm ổn định Ngay server Linux phục vụ mạng lớn (hàng trăm máy trạm) hoạt động ổn định Linux đầy đủ Tất bạn thấy IBM, SCO, Sun … có Linux C compiler, perl interpeter, shell , TCP/IP, proxy, firewall, tài liệu hướng dẫn đầy đủ có chất lượng Hệ thống chương trình tiện ích đầy đủ Linux HDH hoàn toàn 32-bit Như Unix khác, từ đầu, Linux HDH 32 bits Hiện có phiên Linux 64 bits chạy máy Alpha Digital hay Ultra Sparc Linux mềm dẻo cấu hình Linux cho người sử dụng cấu hình linh động, ví dụ độ phân dải hình Xwindow tùy ý, dễ dàng sửa đổi kernel … Linux chạy nhiều máy khác từ PC 386, 486 tự lắp SUN Sparc Linux trợ giúp Ngày nay, với server Linux sử dụng liệu quan trọng, người sử dụng hoàn toàn tìm trợ giúp cho Linux từ công ty lớn IBM thức chào bán IBM server chạy Linux Tài liệu giới thiệu Linux ngày nhiều, không thua HDH khác Với nguồn tài liệu phong phú, chương trình từ kernel tiện ích miễn phí mã nguồn mở, Linux người bạn đồng hành lý tưởng cho muốn vào HDH chuyên nghiệp UNIX công cụ tốt cho công tác đào tạo CNTT trường đại học Các phiên Linux Các phiên HDH Linux xác định hệ thống số dạng X.YY.ZZ Nếu YY số chẵn => phiên ổn định YY số lẻ => phiên thử nghiệm Các phân phối (distribution) Linux quen biết RedHat, Debian, SUSE, Slakware, Caldera … Chú ý phân biệt số phiên hệ điều hành (Linux kernel) với phiên phân phối (ví dụ RedHat 6.0 với kernel Linux 2.2.5-15) II Hệ thống tiến trình (process) Linux Điều khiển tiến trình.: Linux HDH đa người sử dụng, đa tiến trình Linux thực tất công việc người sử dụng hệ thống tiến trình (process) Do đó, hiểu cách điều khiển tiến trình hoạt động HDH Linux quan trọng, nhiều có tính chất định, cho việc quản trị hệ thống  Định nghóa : Tiến trình (process) chương trình đơn chạy không gian địa ảo Cần phân biệt tiến trình với lệnh dòng lệnh shell sinh nhiều tiến trình  Dòng lệnh : nroff -man ps.1 | grep kill | more seõ sinh tiến trình khác Có loại tiến trình Linux : • Tiến trình với đối thoại (Interactive processes) : tiến trình khởi động quản lý shell, kể tiến trình forthground background • Tiến trình batch (Batch processes) : Tiến trình không gắn liền đến bàn điều khiển (terminal) nằm hàng đợi để thực • Tiến trình ẩn nhớ (Daemon processes) : Là tiến trình chạy (background) Các tiến trình thường khởi động từ đầu Đa số chương trình server cho dịch vụ chạy theo phương thức Đây chương trình sau gọi lên nhớ, đợi thụ động yêu cầu chương trình khách (client) để trả lời sau cổng xác định (cổng khái niệm gắn liền với giao thức TCP/IP BSD socket Chúng ta giải thích rõ phần TCP/IP) Hầu hết dịch vụ Internet mail, Web, Domain Name Service … chạy theo nguyên tắc Các chương trình gọi chương trình daemon tên thường kết thúc ký tự “d” named, inetd … Ký tự “d” cuối phát âm rời “đê “ tiếng việt Ví dụ named phát âm “nêm đê” Cách đơn giản để kiểm tra hệ thống tiến trình chạy sử dụng lệnh ps (process status) Lệnh ps có nhiều tùy chọn (option) phụ thuộc cách mặc định vào người login vào hệ thống Ví dụ : $ ps PID TTY STAT TIME COMMAND -7- 41 v01 S 0:00 -bash 134 v01 R 0:00 ps cho phép hiển thị tiến trình liên quan tới người sử dụng hệ thống Cột PID (Process IDentification) Mỗi tiến trình Linux mang số ID thao tác liên quan đến tiến trình thông qua số PID Gạch nối – trước bash để thông báo shell khởi động người sử dụng login Để hiển thị tất process, ta sử dụng lệnh ps –a Một người sử dụng hệ thống bình thường thấy tất tiến trình, điều khiển dược tiến trình tạo Chỉ có super-user có quyền điều khiển tất tiến trình hệ thống Linux người khác Lệnh ps –ax cho phép hiển thị tất tiến trình, tiến trình không gắn liền đến có bàn điều khiển (tty) Chúng ta coi tiến trình chạy với dòng lệnh đầy đủ để khởi đ ộng tiến trình ps –axl Lệnh man ps cho phép coi tham số tự chọn khác lệnh ps  Dừng tiến trình, lệnh kill : Trong nhiều trường hợp, tiến trình bị treo, bàn phím điều khiển không trả lời lệnh từ bàn phím, chương trình server cần nhận cấu hình mới, card mạng cần thay đổi địa IP …, phải dừng (kill) tiến trình có vấn đề Linux có lệnh kill để thực công tác Trước tiên bạn cần phải biết PID tiến trình cần dừng thông qua lệnh ps Xin nhắc lại có super-user có quyền dừng tất tiến trình, người sử dụng dừng tiến trình Sau đó, ta sử dụng lệnh kill -9 PID_của_ tiến_trình Tham số –9 gửi tín hiệu dừng không điều kiện chương trình Chú ý bạn logged vào hệ thống root, nhập số PID xác không bạn dừng tiến trình khác Không nên dừng tiến trình mà làm treo máy dịch vụ Một tiến trình sinh tiến trình trình hoạt động Nếu bạn dừng tiến trình cha, tiến trình dừng theo, không tức Vì phải đợi khoảng thời gian sau kiểm tra lại xem tất tiến trình có dừng hay không Trong số hãn hữu trường hợp, tiến trình có lỗi nặng không dừng được, phương pháp cuối khởi động lại máy Khi dó tiến trình sau lệnh nohup không bị dừng lại bạn logout  Lệnh at : Bên cạnh đó, Linux có lệnh cho phép thực tiến trình thời điểm mong muốn Lệnh at cho phép thực tiến trình vào thời điểm nhập dòng lệnh $ at 1:23 lp /usr/sales/reports/* echo “Files printed, BossỈ| mail boss@company.com Dấu ^D có nghóa cần giữ phím , sau nhấn phím D bỏ phím lúc Sau bạn kết thúc lệnh at, dòng thông báo giống sau hình job 756001.a at Sat Dec 21 01:23:00 2000 Số 756001.a cho phép tham chiếu tới công tác (job) đó, để dùng bạn muốn xóa job lệnh at –r job_number Lệnh khác với phiên khác Ví dụ RedHat 6.2 lệnh xóa job atrm job_number Trong trường hợp coi manpage để biết lệnh tham số cụ thể Bạn dùng quy tắc chuyển hướng (redirect) để lập lịch trình cho nhiều lậnh lúc at 10:59 < tập_lệnh đó, tập_lệnh tập tin dạng text có lệnh Để kiểm tra tiến trình mà bạn nhập vào, dùng lệnh at –l  Lệnh batch : Khác với lệnh at tiến trình thực vào thời điểm người sử dụng chọn, lệnh batch hệ thống tự định tiến trình thực dựa mức độ tải hệ thống Thường tiến trình batch thi hành máy bận 20% Các tiến trình in ấn, cập nhật liệu lớn … thích hợp với kiểu lệnh Cú pháp batch sau : -9- $ batch lp /usr/sales/reports/* echo “Files printed, BossỈ| mail boss@company.com Các lệnh at batch cho phép lập kế hoạch thực tiến trình lần Linux cho phép lập kế hoạch có tính chất chu kỳ thông qua lệnh cron (viết tắt chronograph) tập tin crontabs Chương trình cron khởi động từ đầu với khởi động hệ thống Khi khởi động, cron xem có tiến trình hàng đợi nhập vào lệnh at, sau xem xét các tập tin crontabs xem có tiến trình cần phải thực hay không “đi ngủ “:-) Cron “thức dậy” phút để kiểm tra xem có phải thực tiến trình không Super-user user đặt hàng tiến trình cho phép thực cron Để làm điều này, bạn cần tạo tập tin text theo cú pháp cron sau Phút ngày_của_tháng tháng_của_năm ngày_của_tuần lệnh * /u/sartin/bin/status_report * cho phép /u/sartin/bin/status_report thực vào 8giờ 00 phút thứ hai Mỗi hàng chứa thời gian lệnh Lệnh cron thực thời điểm ghi trước dòng Năm cột đầu liên quan tới thời gian thay dấu “*” với ý nghóa “với mọi” Các giá trị cho trường : minute (0-59) hour (0-23) day of month (1-31) month of year (1-12) day of week (0-6, is Sunday) Command (rest of line) Sau dùng lệnh crontab để cài đặt tập tin lệnh vào thư mục /usr/spool/cron/crontabs Mỗi người sử dụng có tập tin crontab trùng tên (user name) để lưu tất lệnh cần thực theo chu kỳ thư mục Cú pháp sử dụng crontab: crontab tên_tập_tin_lệnh 10 Freeing unused kernel memory: 60k freed Adding Swap: 72572k swap-space (priority -1) eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, BNC port, address 00 a0 24 4f 3d dc, IRQ 10 3c509.c:1.16 (2.2) 2/3/98 becker@cesdis.gsfc.nasa.gov eth0: Setting Rx mode to addresses Hai dòng in đậm báo card mạng 3c509 kernel nhận biết Trong trường hợp kernel không nhận biết card , phải làm lại kernel Linux đặt module điều khiển (driver) card vào kernel hay cấu hình chế độ load module Để cấu hình tiếp nối mạng qua TCP/IP phải xác định rõ thông tin liên quan đến địa IP máy Các thông tin cần biết : Địa IP máy Netmask Địa mạng Broadcast Địa IP gateway Chúng ta điểm qua khái niệm học sâu phần TCP/IP khóa học Địa IP máy dãy số viết dước dạng A.B.C.D, số nhận giá tri từ 0-255 Nếu máy bạn kết nối mạng nhỏ nhà bạn thiết lập địa kiểu 192.168.1.D địa nên đặt, với D số khác cho máy Nếu máy bạn hòa nhập với mạng LAN có trước bạn muốn kết nối với máy khác hỏi người quản trị mạng địa IP bạn gán cho máy với tất thông số 38 Netmask Tương tự trên, bạn tự quản, netmask 255.255.255.0 Địa mạng Nếu bạn tự quản, địa mạng 192.168.1.0 Broadcast Nếu bạn tự quản, broadcast 192.168.1.255 Địa gateway Đây địa máy cho phép bạn kết nối với mạng LAN khác, tức máy tính với số đầu địa không giống bạn 192.168.1 Bạn bỏ trống bạn liên lạc với máy mạng 192.168.1.XXX Chú ý địa mạng máy gateway bắt buộc phải trùng với địa mạng bạn Sau xác định thông số, ví dụ IP address = 192.168.1.15 Netmask = 255.255.255.0 suy network address = 192.168.1.0 vaø broadcast = 192.168.1.255 Gateway = 192.168.1.1 h VII.2 Cấu hình card mạng:  Lệnh ifconfig Sau làm cho kernel nhận biết diện card mạng, công tác cấu hình TCP/IP cho card Trong trình cài đặt Linux Redhat 6.X, bình thường chương trình cài đặt hỏi cấu hình hộ Trong trường hợp bổ sung card mạng sau Linux cài đặt, sử dụng tiện ích netconf cho mục đích sử dụng lệnh ifconfig để tự cài đặt Lệnh ifconfig sử dụng trình boot hệ thống để cấu hình trang thiết bị mạng Sau đó, trình vận hành, ifconfig sử dụng cho debug, người quản trị hệ thống thay đổi cấu hình cần thiết Lệnh ifconfig tùy chọn dùng để hiển thị cấu hình máy [root@pasteur tnminh]# /sbin/ifconfig eth0 00:A0:24:4F:3D:DC -39- Link encap:Ethernet HWaddr inet addr:192.168.2.20 Mask:255.255.255.0 MTU:1500 Bcast:192.168.2.255 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST Metric:1 RX packets:531 errors:4 dropped:0 overruns:0 frame:4 TX packets:1854 overruns:0 carrier:0 errors:0 dropped:0 collisions:0 txqueuelen:100 Interrupt:10 Base address:0x300 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 RX overruns:0 frame:0 Metric:1 packets:1179 errors:0 dropped:0 TX packets:1179 overruns:0 carrier:0 errors:0 dropped:0 collisions:0 txqueuelen:0 Để gán địa IP 193.105.106.10 cho card mạng Ethernet ta dùng lệnh ifconfig eth0 193.105.106.10 broadcast 192.105.106.255 netmask 255.255.255.0 Linux cho phép bạn sử dụng bí danh (alias) cho card mạng, tức cho phép bạn có nhiều địa IP cho card vật lý Kết nhận gần giống bạn có gắn nhiều card vật lý lên máy Do đó, bạn dùng card để nối với nhiều mạng logic khác Cú pháp lệnh laø : ifconfig eth0:0 208.148.45.58 netmask 255.255.255.248 broadcast 208.148.45.255 up Các tập tin cấu hình kết nối mạng /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-ethX với X 0,1 hay 0:0, 0:1 Bạn thay đổi cấu hình 40 kết nối mạng cách sửa đổi lại tập tin chương trình soạn thảo text mc chẳng hạn, sau khởi động lại kết nối mạng /etc/rc.d/init.d/network restart Nhớ kiểm tra lại kết qua lệnh ifconfig  Lệnh route Lệnh Route cho phép làm thao tác đến bảng dẫn đường (forwarding table) kernel Nó sử để xác định đường dẫn cố định (static) đến máy mạng qua card mạng ethernet cấu hình trước ifconfig Lệnh route tùy chọn (option) cho phép hiển thị bảng dẫn đường kernel (Lệnh netstat –r có tác dụng tương tự) [root@pasteur tnminh]# /sbin/route Kernel IP routing table Destination Gateway Use Iface Genmask Flags Metric Ref 192.168.2.20 eth0 * 255.255.255.255 UH 0 192.168.2.0 eth0 * 255.255.255.0 U 0 127.0.0.0 lo * 255.0.0.0 U 0 UG 0 default eth0 192.168.2.10 0.0.0.0 Để card mạng eth0 nối với mạng 208.148.45.56 ta dùng lệnh route sau : route add -net 208.148.45.56 eth0 Còn muốn sử dụng bí danh card mạng để nối vào mạng logic khác, ta sử dụng lệnh route add -net 193.105.106.0 eth0:0 -41- Công tác cuối phải địa gateway mặc định route add default gw 193.105.106.1 metric Biết sử dụng thành thạo cú pháp lệnh ifconfig route quan trọng, cho phép cán quản trị thay đổi cấu hình kết nối mạng server cách nhanh chóng khởi động lại máy Vì vậy, server sẵn sàng Bạn sử dụng tiện ích netconfig để cấu hình liên kết mạng chưa thành thạo nhiều cú pháp lệnh  Lệnh ping Ứng dụng lệnh để thử xem máy có kết nối với chưa Cú pháp lệnh đơn giản ping địa_chỉ_IP_máy_đích Ví dụ [tnminh@proxy tnminh]$ ping sun PING sun.vnuhcm.edu.vn (172.16.1.4): 56 data bytes 64 bytes time=0.1 ms from 172.16.1.4: icmp_seq=0 ttl=255 64 bytes time=0.2 ms from 172.16.1.4: icmp_seq=1 ttl=255 64 bytes time=0.1 ms from 172.16.1.4: icmp_seq=2 ttl=255 64 bytes time=0.1 ms from 172.16.1.4: icmp_seq=3 ttl=255 - sun.vnuhcm.edu.vn ping statistics packets packet loss transmitted, packets received, 0% round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.2 ms [tnminh@proxy tnminh]$ Neáu máy liên lạc với nhau, đồng thời có trả lời với thời gian trả lời biết thông thoáng mạng máy Có thể nói, ping phải chạy trước tiên trước tất hoạt động mạng khác Chú ý: Nên sử dụng ping –n để tránh trục trặc dịch vụ DNS làm ảnh hưởng tới việc kết thử kết nối mạng 42  Lệnh Traceroute Đây lệnh cho phép chẩn đoán hoạt động mạng Cú pháp lệnh giống lệnh ping kết không dừng trả lời mà thiết bị trung gian nằm máy # tnminh@nefertiti ~ > traceroute 203.162.44.33 traceroute to 203.162.44.33 hops, 38 byte packets (203.162.44.33): 1-30 makeda.pasteur.fr (157.99.64.3), 1.66 ms, 1.66 ms, 1.66 ms 418.ATM4-0.GW21.Defense.OLEANE.NET (195.25.28.149), 5.0 ms, 4.17 ms, 4.17 m FastEth0-0.GW16.Defense.OLEANE.NET (195.25.25.208), 4.17 ms, 4.17 ms, 4.17s 100.ATM6-1.GW2.Telehouse.OLEANE.NET (194.2.3.245), 5.0 ms, 5.0 ms, 5.0 ms 14 210.132.93.210 (210.132.93.210), (ttl=241!), 807 ms (ttl=241!), 970 849 ms s (ttl=241!) 15 202.167.121.195 (202.167.121.195), 203.162.3.42 (203.162.3.42), 905 ms !H 88 ms (ttl=242!) Chuù ý thử kết nối với máy xa Internet, nhiều mạng áp dụng tường lửa (firewall) nên nhiều lệnh ping traceroute không chạy thực chất mạng thông VIII X-Window X-window (chú ý window “s” Windows Miscrosoft) giao diện đồ họa Unix X Window System phát triển Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology vaøo 1984 Tuy nhiên, Unix làhệ điều hành mạng nên phương thức hoạt động X-widow khác hẳn Windows Microsoft Cơ chế hoạt động Xwindow miêu tả sơ đồ sau: Xserver (XF86-SVGA) User - Máy traïm WS -43- Xclient (netscape, xterm) < mạngTCP/IP  Máy chủ S (màn hình, bàn phím, chuột) Tham gia vào mô hình X window có chương trình X server X client Nhìn chung, X server chương trình chạy máy trạm làm việc WS người sử dụng, X client chạy máy chủ S nằm xa người sử dụng Chương trình Xserver máy trạm chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên máy trạm (màn hình, bàn phím, chuột) thực giao tiếp người sử dụng chương trình X client chạy máy chủ (nói chung xa nhười sử dụng) Kết nối X server Xclient thực hoàn toàn TCP/IP qua mạng LAN WAN Một Xserver cho phép “hiển thị” nhiều Xclient nhiều máy khác ưu điểm Xwindow Xserver “nghe” cổng 6000 Xclient mở kết nối từ cổng (lớn 1023) vể cổng 6000 Xserver Trước kết nối, Xserver phải cho phép Xclient quyền kết nối thông qua lệnh xhost +địa_chỉ_máy_Xclient hình Xserver Để Xclient biết phải hiển thị đâu, ta cần thay đổi biến môi trường DISPLAY máy có Xclient qua lệnh export DISPLAY=địa_chỉ_máy_Xserver:0.0 Sau gọi chương trình Xclient, ví dụ xterm & hay netscape & (chú ý dấu & cuối cho phép chương trình chạy background) Những công tác thực chất phải làm để cấu hình Xserver : • Xác định nhà sản xuất, phiên video controller Qua xác địng chương trình Xserver Trong nhiều trường hợp, XF86-SVGA tương thích • Xác định hình để qua đ1o xác định thông số tốc độ quét dọc ngang hình • Xác định độ phân giải hình, đa số 800x600 hay 1024x768 • Người sử dụng lựa chọn chương trình quản lý cửa sổ (Window Manager) Sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích KDE GNOME lựa chọn Linux Rất may mắn việc cài đặt giao diện Xwindow Linux tự động hóa nhiều Trong trường hợp có trục trặc, lệnh X –probeonly >/tmp/test 2>&1 cho phép ghi lại toàn thông báo Xserver vào tập tin /tmp/test dùng cho xem xét tìm nguyên nhân trục trặc Xserver Ta thử xem ví dụ sau: 44 [root@backup X11]# more /tmp/t XFree86 Version 3.3.6a / X Window System Configured drivers: SVGA: server for SVGA graphics adaptors (Patchlevel 1): (teân Xserver) s3_savage, NV1, STG2000, RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2, danh sách video controller mà Xserver hỗ trợ ct65550, ct65554, ct65555, ct68554, ct69000, ct64200, ct64300, mediagx, V1000, V2100, V2200, p9100, spc8110, i740, i740_pci, Voodoo Banshee, Voodoo3, i810, i810-dc100, i810e, smi, generic XF86Config: /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config (taäp tin cấu hình) (**) stands for supplied, ( ) stands for probed/default values (**) XKB: keycodes: "xfree86" (**) Mouse: zaxismapping: (-)4 (+)5 (**) SVGA: Graphics device ID: "Cirrus Logic GD5480" (Xserver nhận dạng video controller – Đặc biệt quan troïng) (**) SVGA: Monitor ID: "My Monitor" (**) SVGA: Using 16 bpp, Depth 16, Color weight: 565 (độ phân giải hình) ( ) SVGA: Maximum allowed dot-clock: 100.000 MHz (**) SVGA: Mode "800x600": mode clock = 40.000, clock used = 39.991 Tiện ích Xconfigurator giúp ích cho bạn Tất cấu hình Xserver ghi lại tập tin text /etc/X11/XFConfig Bạn tự thay đổi thông số hiểu rõ ý nghóa chúng -45- IX Theo dõi hoạt động hệ thống Tiện ích syslog Syslog tiện ích Unix cho phép ghi nhận lại cách tập trung chuẩn (giữa Unix) hoạt động hệ thống dịch vụ thông báo kernel Thông qua syslog, ta có thể: • Xem thông báo lỗi khởi động chương trình dịch vụ, qua sửa đổi lại cấu hình cho thích hợp • Xem xét lại xảy ra, dịch vụ khởi động lại, thực kết nối thời điểm • Viết chương trình dịch vụ gửi đến syslog thông báo nhằm ghi lại hoạt động chương trình Để thực chức kể trên, syslog có tiến trình server syslogd thường khởi động với hệ thống Chương trình syslogd đọc tập tin cấu hình /etc/syslog.conf để xác định phải ghi lại đâu Ta thử coi /etc/syslog.conf (mọi user đọc tập tin naøy) [tnminh@backup X11]$ cat /etc/syslog.conf # Log all kernel messages to the console # Logging much else clutters up the screen #kern.* /dev/console # Log anything (except mail) of level info or higher # Don't log private authentication messages! *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages # The authpriv file has restricted access authpriv.* /var/log/secure # Log all the mail messages in one place mail.* /var/log/maillog # Log cron stuff cron.* /var/log/cron # Everybody gets emergency messages, plus log them on another 46 # machine *.emerg * # Save mail and news errors of level err and higher in a # special file uucp,news.crit /var/log/spooler # Save boot messages also to boot.log local7.* /var/log/boot.log # Receive log from center router local0.* /var/log/router [tnminh@backup X11]$ Hai khái niệm cần biết để hiểu tập tin facility priority Facility danh sách dịch vụ log Priority biểu thị cấp độ nghiêm trọng thông báo Cú pháp tập tin /etc/syslog facility.priority Cột bên phải xác định địa ghi log /etc/log/maillog tập tin ghi lại thông báo mail.*; dấu “*” ám thông báo tất hình user; @máy_khác cho phép gửi thông báo tới syslogd máy khác; |chương_trình_xử_lý cho phép gửi thông báo qua pipe “|” tới chương_trình_xử_lý Syslog facilities: Name Facility Kern Kernel User Regular user processes Mail Mail system Lpr -47- Line printer system auth Authorization system, or programs that ask for user names and passwords (login, su, getty, ftpd, etc.) daemon Other system daemons news News subsystem uucp UUCP subsystem local0 local7 Reserved for site-specific use mark A timestamp facility that sends out a message every 20 minutes syslog Priorities Priority Meaning emerg Emergency condition, such as an imminent system crash, usually broadcast to all users Alert Condition that should be corrected immediately, such as a corrupted system database Crit Critical condition, such as a hardware error Err Ordinary error warning Warning notice Condition that is not an error, but possibly should be handled in a special way Info Informational message debug Messages that are used when debugging programs 48 None Do not send messages from the indicated facility to the selected file For example, specifying *.debug;mail.none sends all messages except mail messages to the selected file Chú ý ta log priority ta log toàn priorities có độ nghiêm trọng cao Ví dụ /etc/syslog có mail.info tất mail.notice hay mail.emerg log Với máy chủ bận rộn, tập tin log phình to nhanh đứng trước toán đồng thời phải giữ log lâu để đề phòng cố xóa log để có không gian đóa cho máy hoạt động Logrotate tiện ích giúp cho nhà quản trị xoay vòng (rotate), nén (compact) gửi mail thông tin log Logrotate đọc tập tin cấu hình /etc/logrotate.conf để biết chu kỳ quay vòng thông tin khác Ví dụ sau # sample logrotate configuration file errors sysadmin@my.org compress /var/log/messages { rotate weekly postrotate /sbin/killall -HUP syslogd endscript } cho thấy tập tin /var/log/message lưu quay vòng tuần Lệnh /sbin/killall –HUP syslogd cho phép khởi tạo lại tập tin /var/log/message tập tin cũ bị đổi tin nén X Cài đặt RedHat Linux RedHat Linux distributor phổ biến RedHat lựa chọn phiên kernel Linux chương trình dịch vụ khác đóng thành gói (tập tin có phần mở rộng rpm) lưu vào hai đóa CDROM Phiên cuối Redhat Linux 7.1 với kernel 2.4.2-2 Các đóa CDROM RedHat dùng để boot máy điều làm đơn giản nhiều trình cài đặt RedHat -49- Linux Có thể miêu tả sơ lược bước cần phải qua cài đặt RedHat Linux sửa cấu hình máy để boot từ ổ CDROM Đặt đóa số RedHat Linux vào ổ CDROM khởi động lại máy Lựa chọn phươngpháp cài đặt, ví dụ text lựa chọn kiểu cài đặt , server hay trạm làm việc hay custom Chia lại ổ đóa cứng lực chọn gói cài đặt chương trình cài đặt Linux tự làm việc thực số cấu hình có yêu cầu hiển thị hình Sau Linux cài xong, ta thêm bớt gói (package) vào/ra hệ thống thông qua tiện ích rpm (Redhat Package Manager) Các gói RedHat thường nằm thư mục RPMS CDROM Để cài gói X, ta dùng lệnh rpm -i [install-options] + Các tập tin gói X rpm đặt vào vị trí quy định đảm bảo cho hoạt động dịch vụ X Trong số trường hợp muốn cài “đè” lên gói cài trước có trục trặc Khi option force cho phép thay gói cũ gói Lệnh rpm -e + cho phép xóa gói cài đặt Ngoài rpm cho phép xem xét tính toàn vẹn chương trình, nâng cấp dịch vụ, liệt kê tập tin gói gói chức tập tin Đây công cụ mạnh cho phép quản trị máy Linux Bạn đọc đọc manpage rpm để biết thêm 50

Ngày đăng: 07/08/2012, 01:37

Hình ảnh liên quan

Hình tređn laø cađy thö múc cụa ña soâ caùc Unix. Vôùi cađy thö múc tređn ta khođng theơ naøo bieât ñöôïc soâ löôïng oơ ñóa cöùng, caùc phađn mạnh (partition) cụa  moêi ñóa vaø söï töông öùng giöõa caùc phađn mạnh vaø thö múc nhö theâ naøo. - Nhap_Mon_He_Đieu_Hanh_Linux.docx

Hình tre.

đn laø cađy thö múc cụa ña soâ caùc Unix. Vôùi cađy thö múc tređn ta khođng theơ naøo bieât ñöôïc soâ löôïng oơ ñóa cöùng, caùc phađn mạnh (partition) cụa moêi ñóa vaø söï töông öùng giöõa caùc phađn mạnh vaø thö múc nhö theâ naøo Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình sau ñađy cho thaây söï töông quan giöõa vò trí vaôt lyù tređn ñóa vaø vò trí logic trong cađy taôp tin. - Nhap_Mon_He_Đieu_Hanh_Linux.docx

Hình sau.

ñađy cho thaây söï töông quan giöõa vò trí vaôt lyù tređn ñóa vaø vò trí logic trong cađy taôp tin Xem tại trang 17 của tài liệu.
III.3 Lieđn keât (link) taôp tin: Trong Unix coù 2 hình thöùc lieđn keât hoaøn toaøn - Nhap_Mon_He_Đieu_Hanh_Linux.docx

3.

Lieđn keât (link) taôp tin: Trong Unix coù 2 hình thöùc lieđn keât hoaøn toaøn Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan