0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Bình Mỹ, An Giang

8 217 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:38

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n m o c Tu i s n e y h n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi gồm có 07 trang) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: m o c nh 2x 1 ? x 1 D x  1 Câu Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B y  1 C y  Câu Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  có tất điểm chung ? A B C D 2 i s en Câu Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  2; 2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực đại điểm ? A x  2 B x  1 C x  D x  y u T Câu Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề ? 1  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 3  1  C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  Câu Cho hàm số y  f  x  xác định 1  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) \{0} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt A [  1; 2] B (1; 2) C (1; 2] D (; 2] Trang 1/7 – Mã đề thi 01 x2  Mệnh đề ? x 1 A Cực tiểu hàm số 3 B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Cực tiểu hàm số Câu Một vật chuyển động theo quy luật s   t  9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) Câu Cho hàm số y  m o c nh x 1  x2  x  x2  5x  A x  3 x  2 B x  3 C x  x  D x  Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x2  1)  mx  đồng biến khoảng (; ) Câu Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A  ; 1 B  ; 1 D 1;   C  1;1 i s en Câu 10 Biết M  0;  , N (2; 2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d Tính giá trị hàm số x  2 A y(2)  B y(2)  22 y u T C y(2)  D y(2)  18 Câu 11 Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln(ab)  ln a  ln b B ln(ab)  ln a.ln b C ln a ln a  b ln b D ln a  ln b  ln a b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 3x1  27 A x  B x  C x  D x  10 Câu 14 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo công thức s(t )  s(0).2t , s(0) số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t ) số lượng vi khuẩn A có sau t phút Biết sau phút số lượng vi khuẩn A 625 nghìn Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A 10 triệu ? A 48 phút B 19 phút C phút D 12 phút Câu 15 Cho biểu thức P  x x x3 , với x  Mệnh đề ? A P  x 13 B P  x 24 C P  x D P  x Trang 2/7 – Mã đề thi 01 Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề ?  2a  A log     3log a  log b  b   2a  B log     log a  log b  b   2a  C log     3log a  log b  b   2a  D log     log a  log b  b  Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  x  1  log  x  1 A S  (2; ) 1  C S   ;  2  B S  (;2) D S  (1;2) m o c nh   Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  ln  x  A y   x 1 1 x 1 C y    B y  1 x 1 D y  i s en x 1 1 x 1   x 1 1 x 1  Câu 19 Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 10 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 18 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 19 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 20 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 21 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 22 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 23 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 24 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.vn F: www.facebook.com/hoc247.vn T: 098 1821 807 Trang | 25 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học Ảo VCLASS Học Online Học lớp Offline - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, hỗ trợ kịp thời đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An trường Chuyên khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm Online - Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán Giảng viên ĐH Day kèm Toán câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS PH đánh SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1 y x mx     (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1 m  . b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị , A B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa độ ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2 x x x    . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2ln x x I dx x    . Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 2 1 5 6.5 1 0 x x     . b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm   4;1;3 A  và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng ( ) P đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27 AB  . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp . S ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a   , I là trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng   ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng   SAB tạo với đáy 1 góc bằng 60  . Tính thể tích khối chóp . S ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng   SAB theo a . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có   1;4 A , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của  ADB có phương trình 2 0 x y    , điểm   4;1 M  thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 3 5 4 4 2 1 1 x xy x y y y y x y x                  Câu 9 (1,0 điểm). Cho , , a b c là các số dương và 3 a b c    . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 3 3 3 bc ca ab a bc b ca c ab P       …….Hết………. Câu Nội dung Điểm a.(1,0 điểm) Vơí m=1 hàm số trở thành : 3 3 1 y x x     TXĐ: D R  2 ' 3 3 y x    , ' 0 1 y x     0.25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ; 1   và   1;  , đồng biến trên khoảng   1;1  Hàm số đạt cực đại tại 1 x  , 3 CD y  , đạt cực tiểu tại 1 x   , 1 CT y   lim x y    , lim x y    0.25 * Bảng biến thiên x –  -1 1 +  y’ + 0 – 0 + y +  3 -1 -  0.25 Đồ thị: 4 2 2 4 0.25 b.(1,0 điểm)   2 2 ' 3 3 3 y x m x m         2 ' 0 0 * y x m    0.25 Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị  PT (*) có 2 nghiệm phân biệt   0 ** m  0.25 Khi đó 2 điểm cực trị   ;1 2 A m m m   ,   ;1 2 B m m m  0.25 1 Tam giác OAB vuông tại O . 0 OAOB     3 1 4 1 0 2 m m m       ( TM (**) ) Vậy 1 2 m  0,25 2. (1,0 điểm) ĐÁP ÁN sin 2 1 6sin cos2 x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos 2 ) 0 x x x     0.25    2 2sin cos 3 2sin 0 x x x       2sin cos 3 sin 0 x x x    0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn        0. 25  x k   . Vậy nghiệm của PT là , x k k Z    0.25 (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln ln 3 ln 2 2 2 2 2 x x x x I xdx dx dx dx x x x           0.25 Tính 2 2 1 ln x J dx x   Đặt 2 1 ln , u x dv dx x   . Khi đó 1 1 ,du dx v x x    Do đó 2 2 2 1 1 1 1 ln J x dx x x     0.25 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 2 2 2 J x       0.25 3 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN GDCD – KHỐI 12 Ngày thi: 15/10/2016 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHXH Câu 1: A S t u C T v u t B Tu u t D t u u t u u t Câu 2: N ời phải chịu trách nhiệm hành vi phạm hành mà gây t quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 14 tuổi trở lên Câu 3: t uđ A T u t u t D u Câu 4: Cố ý đá ây t A kỉ luật t vu B S u t tí B hành v u à: u t C Tu t u ặng hành vi vi phạm C hình D dân Câu 5: Nguồn gốc pháp luật là: A Phong tục,tập quán sinh hoạt truyền thố vă óa dân tộc B Ý chí lợi ích giai cấp thống trị C Là quy tắc xử tr phạm pháp luật đời sống xã hội, đ ợ ớc ghi nhận thành quy D Đạ đức gốc pháp luật Câu 6: Trách nhiệm củ W: www.hoc247.net ớc việc bả đảm quyề F: www.facebook.com/hoc247.net ì T: 098 1821 807 đẳng củ ô â tr ớc Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai pháp luật thể qua việc: A Quy định quyề B Tạ r ĩ vụ công dân Hiến pháp Luật đ ều kiện bả đảm cho công dân thực quyề C Không ngừ đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật D Tất ì đẳ trê Câu 7: Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộ giữ chức vụ ì Đ ều thể quyề ì đẳng công dân? A Bì đẳng quyền tự chủ kinh doanh B Bì đẳng n C Bì đẳng trách nhiệm pháp lý D Bì đẳng quyề Câu 8: Pháp luật tr ớc pháp luật ời bị xét xử ai, ĩ vụ kinh doanh động t ệ để công dân A Tự bảo vệ B Thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp C Bảo vệ quyền lợi D Thực quyền tự Câu 9: Nam công dân từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiệ thực pháp luật nào? ĩ vụ quân sự, thuộc hình thức A Tuân thủ pháp luật B Áp dụng pháp luật C Sử dụng pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 10: Vi phạm hình là: A Hành vi nguy hiểm cho xã hội C Hà v t Câu 11: ô A ó â đối nguy hiểm ho xã hội D Hà ì đẳng quyề ĩ vụ B có quyề v đặc biệt nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ ó ĩ ọi công dân u u C có quyề W: www.hoc247.net B Hành vi nguy hiểm cho xã hội ĩ vụ giống F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai D ì đẳng quyề Câu 12: Có ĩ vụ t quy định pháp luật đ ạn thực pháp luật: A B C D Câu 13: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu: A Là hành vi trái pháp luật B D ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực C Lỗi chủ thể D Là hành vi trái pháp luật, có lỗ , ó ă ực trách nhiệm pháp lý thực Câu 14: Vi phạm dân hành vi: A Xâm phạm quan hệ nhân thân B Xâm phạm quan hệ sở hữu C Xâm phạm quan hệ tài sản D Xâm phạm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Câu 15: Mối quan hệ pháp luật với trị là: A Mối quan hệ vai trò ý chí củ đảng cầm quyền với pháp luật B Mối quan hệ giữ t t ởng.qu đ ểm củ đảng cầm quyền pháp luật củ C Mối quan hệ giữ đ ờng lối củ đảng cầm quyền pháp luật củ à ớc ớc D Chính trị gốc pháp luật Câu 16: N ời có hành vi gây tổn hại sức khỏe củ ời khác thì: A Phải chịu trách nhiệm hành B Phải chịu trách nhiệm hình C Phải chịu trách nhiệm dân D Phải chịu trách nhiệm hình trách nhiệm dân Câu 17: Họ s đủ 16 tuổ đ ợc phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bao nhiêu? A Trên 90 cm3 B D ới 50 cm3 C 90 cm3 D Từ 50 cm3 đến 70 cm3 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 18: Pháp luật t ệ để ớc: A Bảo vệ chế độ xã hội B Bảo vệ tài sản củ C Quản lý xã hội D Bảo vệ hòa bình ớc Câu 19: Khi thuê nhà củ ô T, ô tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông T Hành vi ông A hành vi vi phạm A hình Câu 20: N A B dân u u u t u B Quy đ C v s s v A S u t u B H u i ,v đ u t D u v đ t quy u v B T u t .Đ u v ,t ,v uđ Câu 22: u t H đ tđ đ u t ơđ u y u vơ : đ C Tu t u u C Quy t D t u t A N uy t đ D kỉ luật : đ D Quy đ Câu 21: u t v quy t C hành u s tr s s t ,t t u Câu 23: Hình thức áp dụng pháp luật: A Do mọ â , qu B D qu , ô C D qu D D qu , ô ứ , tổ chức thực ớc thực ớc có thẩm quyền thực ứ Câu 24: Pháp luật ó v trò
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Câu 11: Trong số các hình chữ nhật cĩ cùng chu vi là l1ĩcm, thì hình chữ nhật cĩ diện tích lớn nhất là hình  chữ  nhật  đĩ  cĩ:  - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Bình Mỹ, An Giang

u.

11: Trong số các hình chữ nhật cĩ cùng chu vi là l1ĩcm, thì hình chữ nhật cĩ diện tích lớn nhất là hình chữ nhật đĩ cĩ: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 24: Cho hình lăng trụ tứ giác đều 4BCD.4'B'C'D' cạnh đáy 43 dm. Biết mặt phẳng (BCD') hợp  với  đáy  một  gĩc  60” - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Bình Mỹ, An Giang

u.

24: Cho hình lăng trụ tứ giác đều 4BCD.4'B'C'D' cạnh đáy 43 dm. Biết mặt phẳng (BCD') hợp với đáy một gĩc 60” Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 27: Cho hình trụ cĩ bán kính đáy bằng 4, độ dài đường sinh bằng 12. Tính điện tích xung quanh 6 - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Bình Mỹ, An Giang

u.

27: Cho hình trụ cĩ bán kính đáy bằng 4, độ dài đường sinh bằng 12. Tính điện tích xung quanh 6 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 11: Gọi a, b lần lượt là chiều đài và chiều rộng của hình chữ nhật. - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Bình Mỹ, An Giang

u.

11: Gọi a, b lần lượt là chiều đài và chiều rộng của hình chữ nhật Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan