0

de thi hk1 mon tin hoc lop 8 de 16

5 114 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:12

Sở GD – ĐT Bình Thuận KỲ THI HỌC KỲ II / 2008 - 2009 Trường PTDTNT Tỉnh Môn thi: Tin học - Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên: . (Không kể thời gian giao đề) Lớp: . Phòng thi: . Giám thị: Câu 1 (2 điểm): Cho biết kết quả của chương trình sau? Câu 2 (1 điểm): Trong NNLT Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì? a) program cau_a; var i,j: byte; begin for i:=5 to 7 do begin for j:=1 to 3 do write(i:3,j); writeln; end; readln end . . . . . . . . . . . . . b) program cau_b; var a,b:byte; begin a:=10; b:=2; while a > 4 do begin b:=b+a; writeln(a:3,b:4); a:=a-2; end; readln end. . . . . . . . . . . . . . var A: array[1 100,1 100] of byte; N,i,j:byte; begin S:=0; for i:=1 to N do for j:=1 to N do if i = j then S:=S+A[i,j]; end. ĐỀ . . . . . . . Trang 1 (Đề thi gồm có 3 trang) Câu 3 (1 điểm): Tìm lỗi của chương trình sau và sửa lại cho đúng? Câu 4 (6 điểm): a) Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự S1, tạo xâu S2 từ xâu S1 bằng cách lấy các kí tự in hoa của xâu S1. Xuất ra màn hình xâu S2. VD: Nhập xâu S1 = ‘TRuOngNoiTrU’ --> xuất ra xâu S2 = ‘TRONTU’ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIN HỌC Thời gian: 45phút ĐỀ SỐ 16 Câu Để ngăn cách hai câu lệnh ngôn ngữ Pascal, ta dùng dấu gì? A Hai chấm (:) B Chấm (.) C Phẩy (,) D Chấm phẩy (;) Câu Cho biết giá trị cuối c sau thực đoạn chương trình sau: a:= 7; b:= 5; a:= a+b; c:= a div b; A 12 B C.2 D Câu Muốn khai báo ta sử dụng từ khóa nào? A Const B Var C Uses D End Câu Kí hiệu thể phép gán chương trình Pascal? A >= B := C 0.5 đ Readln (a); Writeln (‘Nhập chiều cao h:’); Readln (b); +) Diện tích S:=(a*h)/2; = >0.5 đ Writeln(‘ Dien tich hinh tam giac la :’,S); MÔN TIN HỌC: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIN HỌC LỚP 12 I. Yêu cầu a. Kiến thức * Biết được: + Khái niệm CSDL; + Vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống; yêu cầu cơ bản đối với CSDL; + Ý nghĩa và chức năng của của 4 đối tượng * Hiểu được: + Các thành phần chính trong cấu trúc bảng + Sự cần thiết tạo liên kết các bảng * Vận dụng: + Trong phần thực hành theo nội dung yêu cầu trong phần kỹ năng. b. Kỹ năng: + Biết cách tạo, sửa, lưu cấu trúc bảng + Tạo các biểu mẫu đơn giản, chỉnh sửa các biểu mẫu + Sử dụng một số hàm, phép toán và biểu thức để xây dựng công thức trong truy vấn + Tạo các báo cáo đơn giản II. Ma trận đề (LT: 5đ – TH: 5đ) Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Biết Hiểu Vận dụng TNKQ TH TN KQ TH TN KQ TH Bài 1 Số câu 3 3 Điểm 0,75 0.75 Bài 2 Số câu 4 4 Điểm 1 1 Giới thiệu MS Access Số câu 2 7 Điểm 0.5 1,75 Cấu trúc bảng Số câu 3 1 1 2 Điểm 0.25 1 1.25 Thao tác cơ bản trên bảng Số câu 1 1 Điểm 1 1 Liên kết bảng Số câu 2 1 Điểm 0.25 1 Biểu mẫu Số câu 1 1 2 Điểm 0.25 0.5 0.75 Truy vấn dữ Số câu 2 2 3 5 Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Biết Hiểu Vận dụng TNKQ TH TN KQ TH TN KQ TH liệu Điểm 0.5 1.5 1.5 Tổng số câu 17 3 3 4 25 Tổng số điểm 4.25 0.75 3 2 10 Nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy môn tin học 8 I. Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài: Trong bối cảnh Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc sử dụng máy tính không còn bó hẹp trong viện nghiên cứu, các trờng đại học, các trung tâm máy tính mà còn mở rộng ra mọi xí nghiệp, cơ quan, nhà máy. Song song với quá trình trên việc giảng dạy Tin học trong các trờng phổ thông cũng đợc đẩy mạnh đi đôi với việc tăng cờng trang bị máy vi tính trong nhà trờng. Trong những năm gần đây nền giáo dục nớc nhà đang thực sự bớc vào chặng đờng đi lên với biết bao gian truân và thử thách để đáp ứng yêu cầu đổi mới của thời đại, tiến kịp nền giáo dục trên toàn thế giới. Ngành Giáo dục nớc ta đang từng bớc đi lên, vì vậy việc học sinh đợc tiếp cận với Công nghệ thông tin là một vấn đề mà ngành giáo dục đang rất chú trọng và quan tâm tới. Ngôn ngữ lập trình Pascal do Niklaus Wirth, giáo s điện toán trờng đại học Zurich (Thuỵ Sỹ) đề xuất vào năm 1970 với tên gọi Pascal để kỉ niệm nhà toán học và triết học nổi tiếng ngời Pháp Blaise Pascal. Đây là một ngôn ngữ thuật giải, có tính cấu trúc, chặt chẽ, sáng sủa và với mục đích là công cụ giảng cho sinh viên. Song hiện nay Pascal đã trở thành 1 trong những ngôn ngữ phổ biến nhất, thích hợp nhất cho tất cả các đối tợng học môn Tin học. Với ngôn ngữ lập trình Pascal các em học sinh phổ thông phát triển đợc lối t duy rõ ràng, mạch lạc. Với môn Tin học ở trờng phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về Công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện nay, phơng pháp giải quyết vấn đề theo qui trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Ngoài ra Tin học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, t duy thuật toán cho ngời lao động góp phần hình thành học vấn phổ thông cho học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục. Vì thế ngời giáo viên luôn luôn không ngừng đổi mới phơng pháp dạy học, việc đổi mới phơng pháp dạy học môn Tin học đợc thể hiện ở các mặt: - Đổi mới hoạt động của giáo viên . Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến 1 Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh Nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy môn tin học 8 - Đổi mới hình thành, tổ chức và phơng tiện học tập . - Đổi mới hoạt động học tập của học sinh dới sự hớng dẫn của giáo viên học sinh đợc hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm, thảo luận giữa các nhóm và cả lớp, thông qua các phơng tiện dạy học. Môn Tin học mới đợc đa vào các trờng THPT nó là môn học rất mới và gây hứng thú học tập cho học sinh vì qua môn học này các em có dịp tiếp cận với thông tin, với công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, với phần ngôn ngữ lập trình Pascal thì học sinh THCS tiếp thu khó khăn, chậm hơn do yêu cầu của phần này là phải t duy nhiều, các em phải nắm chắc các kiến thức về Toán học. Về phía giáo viên khi giảng dạy ngôn ngữ lập trình Pascal, tôi nhận thấy khi học sinh học về ngôn ngữ này thờng mắc phải một số vấn đề nh: về phần bài tập với những bài tập đơn giản không phải dùng câu lệnh ghép thì học sinh có thể làm đợc nhng với các bài phải sử dụng câu lệnh ghép và kết hợp một số câu lệnh khác thì học sinh lại gặp khó khăn; về phần thực hành học sinh hay mắc các lỗi nhỏ về dấu chấm, dấu phẩy, các từ khoá viết sai , do vậy việc học cũng nh dạy Pascal còn gặp nhiều khó khăn. Bản thân tôi dạy Tin học đợc một số năm nên cũng tích luỹ đợc một chút kinh nghiệm, phơng pháp giảng dạy bộ môn tin học trong chơng trình THCS. Sau đây tôi xin đợc trình bày một vài suy nghĩ của mình về việc Nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy môn tin học 8. Rất mong đợc các ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp. I.2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài này đối với tôi là lần đầu tiên nghiên cứu, phạm vi không rộng lắm nhng tài liệu tham khảo có hạn nên ít nhiều cũng gặp khó khăn khi thực hiện. Song là một giáo viên rất thích môn tin nên tôi đã cố gắng hết sức mình và học hỏi những đồng nghiệp để thực hiện đề tài mà mình đã lựa chọn. - Đề tài nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy bộ môn tin 8. - Học sinh biết định VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2016 - 2017) TRƯỜNG THCS PHƯỚC TÂN I MÔN VẬT LÍ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) A TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn ghi chữ đứng trước câu trả lời mà em cho vào giấy thi: Câu 1: Một ô tô chạy đường Trong câu mô tả sau câu đúng: A Ô tô đứng yên so với hành khách B Ô tô chuyển động so với người lái xe C Ô tô đứng yên so với bên đường D Ô tô đứng yên so với mặt đường Câu 2: Bạn Bình xe đạp từ nhà đến trường đoạn đường dài 3,6 km hết 15 phút Tốc độ trung bình bạn Bình là: A 0,24m/s B 0,9m/s C 4m/s D 14,4km/h Câu 3: Hiện tượng sau áp suất khí gây ra? A Dùng ống nhựa nhỏ hút nước từ cốc vào miệng B Vật rơi từ cao xuống C Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng phồng lên cũ D Bơm vào bóng bay, bóng bay phồng lên Câu 4: Điều sau nói áp suất: A Áp suất độ lớn áp lực mặt bị ép B Với áp lực không đổi áp suất tỉ lệ nghịch với diện tích bị ép C Áp suất tỉ lệ nghịch với độ lớn áp lực D Áp suất không phụ thuộc diện tích bị ép Câu 5: Một thùng cao 2,5m đựng đầy nước Biết trọng lượng riêng nước 10 000N/m3 Áp suất nước lên điểm cách đáy thùng 0,5m là: A 000Pa B 15 000Pa C 20 000Pa Câu 6: Lực ma sát nghỉ xuất trường hợp sau đây? A Ma sát bàn chân sàn nhà ta bước sàn nhà D 25 000Pa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Bao xi măng đứng yên dây chuyền chuyển động C Ma sát bàn tay với vật giữ tay D Hòn đá đặt mặt đất phẳng B TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 7: (1,5 điểm)Tại lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa lỏng cán, người ta cần gõ mạnh đầu cán lại xuống sàn? Câu 8: (1 điểm) Vì nhà du hành vũ trụ khoảng không vũ trụ phải mặc áo giáp? Câu 9: (1,5 điểm) Một người nặng 45kg đứng thẳng hai chân mặt sàn, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn hai bàn chân 90cm2 Áp suất mà người tác dụng lên mặt sàn bao nhiêu? Câu 10: (3,0 điểm) Một miếng nhôm tích 60cm3 Nhúng miếng nhôm vào nước Cho biết khối lương riêng nhôm 2700kg/m3, trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Hãy tính: a, Khối lượng trọng lượng miếng nhôm? b, Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng nhôm? Miếng nhôm chìm hay nước? Vì sao? c, Miếng nhôm làm rỗng Tính thể tích tối thiểu phần rỗng để miếng nhôm bắt đầu mặt nước? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu được: 0,5 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án A C, D A B C A, B II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu Câu Đáp án Điểm Khi ta gõ mạnh đầu cán lại xuống sàn bất ngờ cán dừng 1,5 điểm chuyển động quán tính làm cho lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa… tiếp tục chuyển động xuống làm cho lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa …siết chặt vào cán - Vì thể người, máu người có 1,0 điểm không khí - Áp suất khí bên người áp suất khí bên Con người sống cân áp suất bên Câu bên thể Khi người từ tàu vũ trụ bước khoảng không, áp suất từ bên tác dụng lên thể nhỏ, xấp xỉ Con người chịu đựng phá vỡ cân áp suất chết Áo giáp nhà du hành vũ trụ có tác dụng giữ cho áp suất bên áp giáp có độ lớn xấp xỉ áp suất khí bình thường mặt đất Cho biết: m = 45kg 0,5 điểm S = 90cm2 = 0,009 m2 Câu Tính: p = ? Pa Áp lực tác dụng lên mặt sàn trọng lượng người có 0,5 điểm cường độ là: F = P = 10.m = 10.45 = 450 (N) Áp suất người tác dụng lên mặt sàn là: 0,5 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí p= 450 F = = 50 000(Pa) 0,009 S Đáp số: 50 000Pa Cho biết: V = 60cm3 = 0,00006 m3 D = 2700kg/m3 d = 10 000N/m3 0,5 điểm Tính: Câu 10 a, m = ?kg; P = ? N b, FA = ? Miếng nhôm hay chìm? c, Miếng nhôm bắt đầu mặt nước Tính Vrỗng = ? a, Khối lượng miếng nhôm là: D 0,5 điểm m  m  D.V  2700.0,00006  0,162(kg ) V Trọng lượng miếng nhôm là: P = 10.m = 10 0,162 = 1,62 (N) 0,25 điểm b, Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng nhôm là: 0,5 điểm FA  d V  d V  10000.0,00006  0,6( N ) Vì 0,6N < 1,62N nên FA < P => Vật chìm xuống 0,25 điểm c, Muốn miếng nhôm bắt đầu mặt nước thì: 0,25 điểm FA' > P  d V ' > P V'  P d V'  1,62 10000  V '  0,000162(m ) Thể tích tối thiểu miếng nhôm bắt đầu mặt 0,25 điểm nước www.VIETMATHS.com See on Vietmaths.Com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi : HOÁ 50 câu, thời gian: 90 phút. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. ĐỀ SỐ 11 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, nơtron và electron. B. Hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và nơtron. C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron. D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. 2. Nguyên tử nguyên tố R có tổng số hạt bằng 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí của R (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn là A. Na, chu kì 3, nhóm IA. B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA. C. F, chu kì 2, nhóm VIIA. D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA. 3. Các nguyên tố X (Z = 8), Y (Z = 16), T (Z = 19), G (Z = 20) có thể tạo được tối đa bao nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông) A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị. B. Hai hợp chất ion và bốn hợp chất cộng hoá trị. C. Năm hợp chất ion và một hợp chất cộng hóa trị D. Bốn hợp chất ion và hai hợp chất cộng hóa trị. 4. Ion nào dưới đây không có cấu hình electron của khí hiếm? A. Na+. B. Fe2+. C. Al3+. D. Cl. 5. Hãy chọn phương án đúng trong các dãy chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử? A. HCl, Cl2, NaCl. B. NaCl, Cl2, HCl. C. Cl2, HCl, NaCl. D. Cl2, NaCl, HCl. 6. Đồng có thể tác dụng với A. dung dịch muối sắt (II) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt. B. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt. C. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và muối sắt (II). D. không thể tác dụng với dung dịch muối sắt (III). 7. Cho phản ứng sau: Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O. Nếu tỉ lệ số mol giữa NO và NO2 là 2 : 1, thì hệ số cân bằng của HNO3 trong phương trình hóa học là A. 12. B. 30. C. 18. D. 20. 8. Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu? A. 11,8 gam. B. 10,08 gam. C. 9,8 gam. D. 8,8 gam. 9. Cho các chất dưới đây: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4. Các chất điện li yếu là A. H2O, CH3COOH, CuSO4. B. CH3COOH, CuSO4. C. H2O, CH3COOH. D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4. 10. Theo thuyết axit - bazơ của Bronstet, ion Al3+ trong nước có tính chất www.VIETMATHS.com See on Vietmaths.Com A. axit. B. lưỡng tính. C. bazơ. D. trung tính. 11. Cho phản ứng: 2NO2 + 2NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O Hấp thụ hết x mol NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH thì dung dịch thu được có giá trị A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH = 0. D. pH < 7. 12. Cho dung dịch chứa x gam Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x gam HCl. Dung dịch thu được sau phản ứng có môi trường A. axit. B. trung tính. C. Bazơ. D. không xác định được. 13. Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác: A. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan. B. Tất cả hiđro halogenua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường. C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit. D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. 14. Phản ứng nào dưới đây viết không đúng? A. Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O B. Thư viện đề thi thử lớn Việt Nam BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC: 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS MINH HÒA Môn: Hóa học - Lớp: Thời gian: 45 phút Câu ... 10.D 14.C 18. B 3.A 7.C 11.D 15 A 19.A 4.B 8. C 12.B 16. A 20.D B PHẦN TỰ LUẬN Bài a ((12/5) – (b/6)) + (c+3) (0.5đ) b (4*y -5) mod (0.5đ) c (15 - 3*a)11 (0.5đ) d ((7*y) – (2*x*x) )
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk1 mon tin hoc lop 8 de 16,

Hình ảnh liên quan

3. Bài 3: Viết chương trình tính diện tích S hình tam giác (số tự nhiên được nhập từ - de thi hk1 mon tin hoc lop 8   de 16

3..

Bài 3: Viết chương trình tính diện tích S hình tam giác (số tự nhiên được nhập từ Xem tại trang 4 của tài liệu.