0

Bài 8. Nước Mĩ

24 209 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:06

I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:  Nước Mĩ nằm xa các châu lục, có 2 đại dương che chỡ. Qua lược đồ em có nhận xét gì về vị trí địa lý của nước Mĩ? I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Bảng số liệu về kinh tế Mĩ sau 1945: - Sản lượng công nghiệp chiếm 56,47% toàn thế giới. - Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp các nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. - Trữ lượng vàng chiếm ¾ thế giới. - Quân sự: độc quyền vũ khí nguyên tử, có lực lượng mạnh nhất. - Chủ nợ duy nhất trên thế giới. Qua số liệu trên, em nhận xét như thế nào về kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ II? I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:  Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới về mọi mặt.  Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới về mọi mặt. Nguyên nhân nào dẫn tới nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh?  Thu lợi nhuận trong chiến tranh 114 tỉ USD.  Không bị chiến tranh tàn phá.  Tài nguyên khoáng sản phong phú.  Thị trường rộng lớn.  Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất. I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Bảng số liệu về kinh tế Mĩ Sau 1945 Từ những năm 1970 - Sản lượng công nghiệp chiếm 56,47 % toàn thế giới. - Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp các nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. - Trữ lượng vàng chiếm ¾ thế giới. - Quân sự: độc quyền vũ khí nguyên tử, có lực lượng mạnh nhất. - Chủ nợ duy nhất trên thế giới. - Sản lượng công nghiệp chỉ còn 39,8 % của thế giới. - Trữ lượng vàng chỉ còn 11,9 tỉ USD. - Đồng Đôla bị phá giá. I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:  Từ những năm 1970 trở về sau, kinh tế Mĩ không ổn định, giảm sút.  Từ những năm 1970 trở về sau, kinh tế không ổn định, giảm sút.  Bị Nhật Bản và các nước Tây Âu cạnh tranh.  Nền kinh tế thường xuyên bị khủng hoảng.  Chi phí cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí, thiết lập các căn cứ quân sự, đi xâm lược quá lớn.  Sự chênh lệch giàu và nghèo. Nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm? I) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:  Nền kinh tế vẫn đứng đầu thế giới, nhưng không ổn định bị các nước cạnh tranh… Theo em, tình hình kinh tế Mĩ hiện nay như thế nào? II) Sự phát triễn về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh: + Công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động…). + Các nguồn năng lượng mới (Mặt Trời, nguyên tử, nước,…). + Vật liệu mới. + Cách mạng xanh trong nông nghiệp. + Giao thông vận tải và thông tin liên lạc. + Khoa học vũ trụ. + Quân sự (các loại vũ khí). - Thành tựu: + Công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động…). + Các nguồn năng lượng mới (Mặt Trời, nguyên tử, nước,…). + Vật liệu mới. + Cách mạng xanh trong nông nghiệp. + Giao thông vận tải và thông tin liên lạc. + Khoa học vũ trụ. + Quân sự (các loại vũ khí). Qua quan sát các hình ảnh trên, hãy nêu những thành tựu cơ bản về khoa học kĩ thuật của Mĩ? II) Sự phát triễn về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh: Theo em, ở nước ta hiện nay đã có những thành tựu khoa học kĩ thuật nào nổi bật? II) Sự phát triễn về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh: * Tích cực:  Thúc đẩy kinh tế phát triễn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. Nâng cao sự hiểu biết của con người. * Tiêu cực:  Ô nhiễm môi trường, gây ra các tệ nạn xã hội.  Chạy đua vũ trang gây chiến tranh xâm lược. Khi áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất thì nó có tác dụng như thế nào (tích cực và tiêu cực)? [...]... Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh: Em có nhận xét - Diện tích : 9.363.123 km2 - Số dân 280.562.489 người(2002) -1776 Tuyên ngôn độc lập công bố - 1783 Hợp chủng quốc Châu Mĩ thành lập - Mĩ nước cộng hòa liên bang CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY TIẾT 10 : BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI - Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh giới ? Tình hình kinh tế nước Mĩ sau CTTG II nào? - Trong năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,47%-1948); Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại: nắm tay ¾ trữ lượng vàng giới (24,6 tỷ USD), chủ nợ giới - Về quân sự, Mĩ có lực lượng mạnh giới tư độc quyền vũ khí nguyên tử Chiếm nửa SL Công toàn giới 56,47% nghiệp (1948) Bằng lần SL Tây Đức Nông nghiệp Anh+Pháp+ Nhật + Ý Trữ lượng Nắm giữ 3/4 trữ lượng vàng giới ( 24,6 tỉ USD) vàng Quân Mạnh nhất, độc quyền vũ khí nguyên tử Tàu biển 50% tàu biển Ngân hàng 10 ngân hàng lớn giới người Mĩ 43.53% 56.47 % MĨ Anh, Phaùp,T.Ñöùc, Italia, NB MĨ Thế giới TÌNH HÌNH NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh giới *Nguyên nhân phát triển: - Không bị chiến tranh tàn phá - Bán vũ khí, hàng hóa cho nước tham chiến - Giàu tài nguyên thiên nhiên - Áp dụng KH_KT vào sản xuất ? Vì sau CTTG II, Mĩ trở thành nước TB giàu mạnh giới? CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh giới  Tuy nhiên, từ thập niên nềnnhân kinhphát tế Mĩtriển: không *Nguyên giữ ưu tuyệt đối  *Nguyên Tuy nhiên, nhântừsuy giảm:thập niên kinh tế Mĩ không Bị Nhật Bảnđối , Tây Âu cạnh giữ+ưu tuyệt tranh + Thường xuyên khủng hoảng + Chi phí cho quân lớn + Chênh lệch giàu, nghèo lớn ? Từ thập niên 70 TK XX kinh tế Mĩ nào? ? Tại thập niên sau, kinh tế Mĩ suy giảm? HÌNH ẢNH NHẬT BẢN SỰ CẠNH TRANH GIỮA MĨ ĐỨC VÀ NHẬT BẢN, TÂY ÂU ANH PHÁP KHỐI QUÂN SỰ NATO tháng 4 năm 1949 Ngày thành lập Liên minh quân Kiểu Cờ NATO Trụ sở Brussels, Bỉ Thành viên 28 thành viên tiếng Anh, tiếng Pháp[1] Ngôn ngữ chính thức Anders Fogh Rasmussen Tổng thư ký NATO Cựu Thủ Tướng Đan Mạch Các nước khối NATO in màu xanh HÌNH > ẢNH > TƯƠNG PHẢN CỦA NƯỚC MĨ 25% dân số Mĩ sống nhữ ng nhà ổ chuột kiểu CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh giới  Tuy nhiên, từ thập niên ? Nguyên nhân kinh tế Mĩ không ? Vì sao? giữ ưu tuyệt đối *Nguyên nhân suy giảm: + Bị Nhật Bản , Tây Âu cạnh tranh + Thường xuyên khủng hoảng + Chi phí cho quân lớn + Sự chênh lệch giàu, nghèo lớn  Vì khủng hoảng, suy thoái xảy thường xuyên tàn phá nặng nề kinh tế Mĩ.(19481949, 1953-1954, 1957-1959) CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ  Tuy nhiên, từ thập SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI niên kinh tế Mĩ THỨ HAI Mĩ trở thành nước tư giàu không giữ ưu tuyệt đối mạnh giới *Nguyên nhân suy giảm: *Nguyên nhân phát triển: + Bị Nhật Bản , Tây Âu cạnh - Không bị chiến tranh tàn phá tranh - Bán vũ khí, hàng hóa cho nước tham chiến - Giàu tài nguyên thiên nhiên - Áp dụng KH_KT vào sản xuất + Thường xuyên khủng hoảng + Chi phí cho quân lớn + Sự chênh lệch giàu, nghèo lớn CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ III CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA MĨ SAU CHIẾN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TRANH THỨ HAI ? Thảo luận nhóm (3 nhóm) ? Nêu nét bật sách đối Mĩ sau CTTG II? ? Để thực “chiến lược toàn cầu” Mĩ thi hành sách đối ngoại nào? ? Kết sách đối ngoại mà Mĩ thi hành? ĐỐI NỘI  Cấm không cho Đảng CS Mĩ hoạt động  Chống lại đấu tranh công nhân  Loại bỏ người có tư tưởng tiến khỏi máy nhà nước  Phân biệt chủng tộc người da đen da màu ĐỐI NGOẠI  Thi hành “chiến lược toàn cầu” nhằm chống nước XHCN, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc giới, khống chế nước TB phải phụ thuộc vào Mĩ  Biểu hiện: Viện trợ kinh tế, khống chế trị, lôi kéo nước lập khối quân sự, chạy đua vũ trang xâm lược nước ( Triều Tiên, Việt Nam, Cuba.…) Sau chiến tranh giới Mĩ gây chiến tranh với 20 quốc gia Nhật 1945 Việt Nam 19611973 Trung Quốc 1945- 1946 Cam pu chia 1950-1953 19691970 Triều Tiên 1950 1953 1969 Goa ta mê la 1954,1960, 1967 Li bi Grê na đa 1983 In đô nê xi a 1958 En xan va đo 1980 Cu Ba 1959-1961 Ni ca goa 1980 Công Gô 1964 Pa na ma 1989 Pê ru 1965 Xu Đăng 1988 Lào 1964 1973 Áp ganixtan 1998 Xô ma li 1990 Nam Tư 1999 ? Qua bảng thống kê, em có nhận xét sách đối ngoại Mĩ? Chính sách hiếu chiến, gây chiến nước phát triển châu lục để áp đặt chủ nghĩa thực dân Mĩ, nhiều châu Á, châu Phi, đến Mĩ La-tinh CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ III CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI CỦA MĨ SAU CHIẾN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TRANH THỨ HAI Đối nội: Mĩ trở thành nước tư giàu Mĩ ... Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trang Trường: THCS Trung Lập Ngày 31 tháng 10 năm 2007 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nối mốc thời gian (cột A) với sự kiện ở (cột B) sao cho thích hợp A Thời gian B Sự kiện 1. - 3/1952 A. Các chiến sĩ Cách mạng từ Mê-hi-cô về Cu Ba trên con tàu “Gra-ma” 2. - 11/1956 B. Quân và dân CuBa tiêu diệt Bọn lính đánh thuê của Mĩ ở bãi biển Hi-rôn, Phi-đen-caxtơrô tuyên bố Cuba tiến lên CNXH 3. 1961 C. Tướng Batixta làm đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cuba 4. – 04-1961 D. Mĩ cấm vận Cu Ba 5. – 01/ 01/1959 ĐÁP ÁN 1 - C 2 - A 3 - D 4 - B Ngày 31 tháng 10 năm 2007Chuyên đề: Lịch sử Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ Diện tích: 159.450 km 2 Dân số: 280.562.489 người Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Chuyênđề: Lịch sử Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II ? Nhớ lại kiến thức đã học và cho biết: Tại sao sau CTTGL II Mỹ trở thành nước tư bản giầu mạnh nhất trên thế giới ? - Trong những năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47%-1948); Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại: nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng của thế giới (24,6 tỷ USD), là chủ nợ duy nhất trên thế giới. - Về quân sự, Mĩ có lực lượng mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. ? Qua bảng số liệu trên, em có nhận xét về vị thế kinh tế và tiềm lực quân sự của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ II . - Kinh tế: Phát triển - Quân sự: Hùng mạnh - Trong những năm đầu, sau chiến tranh thế giới lần 2 Mỹ vươn lên chiến ưu thế mọi mặt Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Chuyên đề: Lịch sử Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ Sản lượng công nghiệp chỉ còn chiếm 39,8% của thế giới (1973), dự trữ vàng cạn dần chỉ còn 11,9 tỷ USD (1974). Lần đầu tiên sau chiến tranh thế giới lần 2, chỉ trong vòng 14 tháng, đồng đôla của Mỹ đã bị phá giá 2 lần vào tháng 12/1973 và tháng 02/1974 ? Căn cứ vào số liệu trên, em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nước Mĩ trong những thập niên tiếp sau ? ? Qua phần chuẩn bị bài ở nhà và bằng kiến thức thực tế, hãy cho biết: Tại sao trong những thập niên sau nền kinh tế Mĩ lại bị suy giảm? I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II - Trong những năm đầu, sau chiến tranh thế giới lần 2 Mỹ vươn lên chiến ưu thế mọi mặt - Trong những thập niên sau vị trí kinh tế bị giảm sút Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Chuyên đề: Lịch sử Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II Thảo luận: Vậy trong hàng loạt các nguyên nhân trên, theo em nguyên nhân nào là sâu xa nhất làm cho nền kinh tế Mĩ bị suy giảm? Vì sao ? 1. Sau khi khôi phục kinh tế Tây Âu và Nhật Bản vươn lên thành những trung tâm kinh tế cạnh tranh gay gắt với Mỹ 2. Kinh tế không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng 3. Do theo đuổi tham vọng bá chủ trên thế giới, Mỹ đã phải chi những khoản tiền khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất các loại vũ khí hiện đại rất tốn kém, thiết lập hàng nghìn căn cứ quân sự và nhất là tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược 4. Sự giầu nghèo quá chênh lệch các tầng lớp trong xã hội, nhất là ở các nhóm dân cư - tầng lớp lao động bậc thấp, là nguồn gốc gây nên sự không ổn định về kinh tế và xã hội ở Mỹ. - Trong những thập niên sau vị trí kinh tế bị giảm sút - Trong những năm đầu, sau chiến tranh thế giới lần 2 Mỹ vươn lên chiến ưu thế mọi mặt Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Chuyênđề: Lịch sử Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH ? Bằng những kiến thức thực tế cùng với việc chuẩn bị bài ở nhà hãy cho biết : Cách mạng công nghiệp lần I Chương III MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 8 NƯỚC MĨ DT:159.450 KM 2 DS:280.562.489 (2002) TÑ: OASINHTÔN I-TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II – ? -Sau chiến tranh thế giới II Mó trở thành nước giàu mạnh nhất thế giới là do nguyên nhân nào ? - Sau thế chiến II, Mó trở thành nước TB giàu mạnh nhất - Nguyên nhân: + Giàu tài nguyên + Không bò chiến tranh tàn phá + Thu được 114 tỉ USD lợi nhuận ?- Em hãy nêu về những thành tựu về kinh tế của Mó sau chiến tranh ? - Thành tựu kinh tế: + Công nghiệp: chiếm ½ sản lượng của thế giới + Nông nghiệp: Gấp 2 lần Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật gộp lại + Nắm ¾ trữ lượng vàng của thế giới - Sau kinh tế suy giảm. Nguyên nhân: + Bò NB và Tây Âu cạnh tranh + Thường xuyên khủng hoảng dẫn đến suy thoái + Chi phí cho quân sự lớn + Chênh lệch giàu nghèo quá lớn II. Sự phát triển về KH-KT sau thế chiến II - Khởi đầu của cuộc cách mạng KH-KT lần thứ 2 (1945 ) -Thành tựu: + Sáng chế công cụ mới + Năng lượng mới + Vật liệu mới + “ Cách mạng xanh” + Cách mạng trong GT và TTLL + Chinh phục vũ trụ + Sản xuất vũ khí hiện đại III.Chính sách đối nội và đối ngoại sau chiến tranh - Đối nội: + Hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau cầm quyền + Ban hành các đạo luật phản động + Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi Chính phủ + Phân biệt chủng tộc + Đàn áp phong trào công nhân [...]...- Đối ngoại: + Đề ra “chiến lược toàn cầu” + Chống các nước XHCN + Tiến hành “viện trợ” để khống chế các nước này +Thành lập các khối quân sự gây chiến tranh xâm lược + Thất bại trong chiến tranh Việt Nam - Từ 1991 đến nay, Mó xác lập thế giới “đơn cực” để chi phối và khống chế thế Giáo viên: Trương Thị Minh Yến Trường: THCS Quang Trung KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nối mốc thời gian (cột A) với sự kiện ở (cột B) sao cho thích hợp A Thời gian B Sự kiện 1. - 3/1952 A. Các chiến sĩ Cách mạng từ Mê-hi-cô về Cu Ba trên con tàu “Gra-ma” 2. - 11/1956 B. Quân và dân CuBa tiêu diệt Bọn lính đánh thuê của Mĩ ở bãi biển Hi-rôn, Phi-đen-caxtơrô tuyên bố Cuba tiến lên CNXH 3. 1961 C. Tướng Batixta làm đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cuba 4. – 04-1961 D. Mĩ cấm vận Cu Ba 5. – 01/ 01/1959 ĐÁP ÁN 1 - C 2 - A 3 - D 4 - B Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ Diện tích: 159.450 km 2 Dân số: 280.562.489 người Chương III: MĨ, NHẬT BẢN. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II - Trong những năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47%-1948); Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại: nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng của thế giới (24,6 tỷ USD), là chủ nợ duy nhất trên thế giới. - Về quân sự, Mĩ có lực lượng mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. Qua đoạn tư liệu trên, em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nước Mĩ trong những thập niên đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai? -Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất? +Trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt *Nguyên nhân +Không bị chiến tranh tàn phá, thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh, giàu tài nguyên Chương III: MĨ, NHẬT BẢN. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ +Bị Nhật Bản , Tây Âu cạnh tranh +Thường xuyên khủng hoảng +Chi phí cho quân sự lớn +Chênh lệch giàu, nghèo quá lớn I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II Nguyên nhân Sản lượng công nghiệp chỉ còn chiếm 39,8% của thế giới (1973), dự trữ vàng cạn dần chỉ còn 11,9 tỷ USD (1974). Lần đầu tiên sau chiến tranh thế giới lần 2, chỉ trong vòng 14 tháng, đồng đôla của Mỹ đã bị phá giá 2 lần vào tháng 12/1973 và tháng 02/1974 +Nền kinh tế vẫn phát triển nhưng không còn giữ ưu thế tuyệt đối -Từ năm 1973 đến nay: Tại sao những thập niên sau, nền kinh tế Mĩ lại bị suy giảm? Thảo luận nhóm 4: Trong những nguyên nhân đó thì nguyên nhân nào là cơ bản làm cho kinh tế Mĩ giảm sút? Vì sao? +Các cuộc khủng hoảng, suy thoái +Vì khủng hoảng thường xảy ra theo chu kì, tàn phá nặng nề kinh tế -Căn cứ vào số liệu trên, em có nhận xét gì về tình hình kinh tế Mĩ từ năm 1973 đến nay? Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH Cách mạng công nghiệp lần I bùng nổ ở nước nào trong khoảng thời gian nào ? -Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai trên thế giới Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH Rô bốt trong bệnh viện Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ Thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời Xe tiết kiệm nhiên liệu Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ ĐỒNG LÚA MẠCH Ở MĨ SỬ DỤNG MÁY BAY GIEO HẠT Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH Cầu vượt địa hình [...]...Bài 8 - Tiết 10: NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN II II SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH Rô bốt thám hiểm Sao Hoả Tàu con thoi của Mĩ Rô bốt thám hiểm mặt trăng Chương III: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 8: NƯỚC MĨ §¹i T©y D­¬ngTh¸i B×nh D­¬ng Ca-na-đa Me-xi-co -Nằm ở bán cầu Tây, giữa Đại Tây Dương và Thái bình Dương -Diện tích: 9.372.614 km 2 -Dân số: 280.562.489 người (2002) Bài 8: NƯỚC MĨ I.Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình nước Mĩ như thế nào? -Sau chiến tranh thế giới thứ hai nước Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa -Trong những năm 1945-1950, Mĩ chiếm một nửa sản lượng công nghiệp thế giới(56,4%), ¾ trử lượng vàng của thế giới. Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng như vậy trong những năm 1945-1950? Bài 8: NƯỚC MĨ I.Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Nguyên do nào làm cho kinh tế Mĩ suy yếu sau nhiều thập niên tiếp theo? -Trong những thập niên tiếp sau, kinh tế Mĩ đã suy yếu tương đối và không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia. -Do nhiều nguyên nhân: +Sự cạnh tranh của các nước đế quốc khác. +Khủng hoảng chu kì. +Chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang và cuộc chiến tranh xâm lược. Từ sau chiến tranh thế giới thứ II Mĩ đã đạt được những thành tựu gì về khoa học – kỹ thuật? Bài 8: NƯỚC MĨ II.Sự phát triển về khoa học-kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh: -Nước Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai, diễn ra từ giữa những năm 40 của thế kỉ XX. -Là đi đầu về khoa học –kĩ thuật và công nghệ. Mĩ đã thu được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực như: +Sáng chế công cụ sản xuất mới, năng lượng mới. +Vật liệu tổng hợp mới. + “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp. +Trong giao thông liên lạc, chinh phục vũ trụ . C«ng nghÖ hµn tù ®éng Ng­êi m¸y R« bèt trong bÖnh viÖn M¸y tÝnh x¸ch tay Nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt míi N¨ng l­îng thuû triÒu N¨ng l­îng nguyªn tö N¨ng l­îng giã ThuyÒn ch¹y b»ng n¨ng l­îng mÆt trêi Nh÷ng nguån n¨ng l­îng míi Sợi chỉ tổng hợp Đồ dùng bằng nhựa Vật liệu Pôlime Vỏ máy bay được chế tạo bằng nhựa đặc biệt o chng n bng nha c bit Nhng võt liờu mi M¸y cµo cá M¸y t­íi tù ®éng M¸y bay phun thuèc trõ s©u “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp Máy bay vận chuyển hành khách Tàu chở dầu tr ng tải lớn Cầu vượt địa hình Giao thụng võn tai va thụng tin liờn lac [...]... lc , tiờu biờu la chiờn tranh xõm lc Viờt Nam va Mi a thõt bai nng nờ Bài 8: Nước mĩ Bài 8: Nước mĩ Nhõn dõn M biu tỡnh phn i chin tranh Vit Nam Bài 8: Nước mĩ Bài 8: Nước mĩ ng c viờn ng Cng hũa John McCain ng c viờn ng Dõn ch Barack Obama Cuc chy ua vo Nh trng nm 20 08 Bài 8: Nước mĩ Ngay 6/11/20 08 Barak Obama c bõu la tụng thụng mi cua nc Mi Bài 8: Nước mĩ Th tng Phan Vn Khi v TT Bush TT Bush tn... tàng hình Bai 8: NC MI III.Chinh sach ụi nụi va ụi ngoai cua Mi sau chiờn tranh: Nhom 1,3: Nờu Nhom 2,4: Nờu 1.Chinh sach ụi nụi: chinh sach ụi chinh sach ụi Nha nc Mi ban hanh hang loat cac ao luõt phan ụng nhm chụng lai ang cụng san Mi, phong trao cụng nhõn va phong trao dõn chu 2.Chinh sach ụi ngoai: nụi cua Mi? ngoai cua Mi? -Ban hanh cac ao luõt T nm 1945-lc -ờ ra chiờn 2000cõunhm lõn toan Mi a 23... cụng nhõn Cõm ang cụng Mi hoat ụng -Thc hiờn phõn biờt chung tục Bai 8: NC MI III.Chinh sach ụi nụi va ụi ngoai cua Mi sau chiờn tranh: 1.Chinh sach ụi nụi: 2.Chinh sach ụi ngoai: -Nhm mu ... người Mĩ 43.53% 56.47 % MĨ Anh, Phaùp,T.Ñöùc, Italia, NB MĨ Thế giới TÌNH HÌNH NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ... quốc Châu Mĩ thành lập - Mĩ nước cộng hòa liên bang CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY TIẾT 10 : BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI - Mĩ trở... CTTG II, Mĩ trở thành nước TB giàu mạnh giới? CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI : NƯỚC MĨ I TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Mĩ trở thành nước tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Nước Mĩ, Bài 8. Nước Mĩ,

Hình ảnh liên quan

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ   SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  THỨ HAI - Bài 8. Nước Mĩ
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Xem tại trang 11 của tài liệu.
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ   SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  THỨ HAI - Bài 8. Nước Mĩ
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Xem tại trang 12 của tài liệu.
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ   SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI  THỨ HAI - Bài 8. Nước Mĩ
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Xem tại trang 13 của tài liệu.
Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về chính  sách đối ngoại của Mĩ? - Bài 8. Nước Mĩ

ua.

bảng thống kê, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ? Xem tại trang 15 của tài liệu.