0

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

25 395 2
  • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:10

1/ Kiến thức: - Trình bày được những diễn biến cơ bản qua các của NP. - Nêu được ý nghóa sinh học & thực tiễn của NP. 2/ Kó năng: - Rèn luyện kó năng phân tích - tổng hợp, so sánh vấn đề, năng lực quan sát & phân tích hình vẽ. - Phát triển tư duy cho HS. Rèn luyện khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm cho HS. - Vận dụng vào thực tế giải thích các hiện tượng sinh học trong đời sống. 3/ Thái độ: - Hình thành quan điểm đúng đắn cho HS về sự sống. - Củng cố niềm tin vào khoa học hiện đại trong việc nhận thức các cơ chế sinh học diễn ra ở cấp độ tb. - 1/ GV: a) Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm. b) Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. - Tranh ảnh có liên quan. 2/ HS : Đọc bài trước ở nhà. Ôn tập kiến thức về quá trình nguyên phân đã học ở lớp 9. 1/ Ổn đònh lớp – Kiểm diện (1’). 2 / Kiểm tra bài cũ : Chu tb là gì ? Đặc điểm của trung gian. Có những hình thức phân bào nào? 3/ Tiến trình bài mới : TUẦN:15 TIẾT:30 NGÀY SOẠN:7/12/2007 TUẦN:15 TIẾT:30 NGÀY SOẠN:7/12/2007 I.MỤC TIÊU: II. CHUẨN BỊ: III. NỘI DUNG &TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: BÀI 29: NGUYÊN PHÂN NỘI DUNG HĐGV HĐHS HĐ 1: Tìm hiểu những diễn biến cơ bản qua các của NP I. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1/ Sự phân chia nhân Gồm 4 : * đầu : - Sợi NS co ngắn & đóng xoắn lại thành các NST. NST tự nhân đôi thành NST kép gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm động. - Màng nhân & nhân con dần dần biến mất. - Thoi phân bào được hình thành. - NST kép gắn vào thoi phân bào ở tâm động. * giữa : - NST kép tiếp tục co xoắn đến cực đại. - NST kép tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. * sau : - Hai crômatit ở mỗi NST kép tách nhau ở tâm động 2 NST đơn. - Mỗi NST đơn di chuyển về 1 cực của tb (sự phân ly NST). * cuối : - NST đơn được tháo xoắn dần, trở về dạng sợi mảnh. - Thoi phân bào dần biến mất. Màng nhân & nhân con hình thành trở lại. 2/ Sự phân chia tbc: - Sự phân chia nhân xảy ra trong cuối của NP. * Ở tb TV: Xuất hiện vách ngăn ngang ở mp xích đạo, phát triển từ trong ra ngoài chia đều tb mẹ thành 2 tb con. * Ở tb ĐV: Màng tb thắt eo ở giữa tb, chia tb mẹ thành 2 tb con. KQ: Từ 1 tb mẹ tạo ra 2 tb con giống hệt tb mẹ. Số lượng NST không đổi ở mỗi tb con so với tb mẹ ban đầu. HĐ 2: Tìm hiểu ý nghóa sinh học & Y/c HS nhắc lại đặc điểm các pha của trung gian về đặc điểm của NST, trung thể. Sau pha G 2 , tb chuyển sang gđ gì ? NP gồm các nào ? GV y/c HS xem lại kiến thức cũ lớp 9 & quan sát hình 29.1 để thảo luận nhóm điền vào bảng 29/ SGK trang 97 (y/c HS nêu được sự biến đổi của NST, màng nhân, nhân con, thoi phân bào). GV cần nói rõ thêm : Sự phân bào không sao & phân bào có sao. Ở tb ĐV xung quanh trung tử có cấu trúc bao gồm các sợi toả ra gọi là sao phân bào => Phân bào có sao. Ở tb TV, không có cấu trúc trên (không có trung thể) => Phân bào không sao. * Cơ chế nào đảm bảo bộ NST của tb không đổi so với tb mẹ ? GV y/c HS quan sát hình vẽ 29.2 / SGK trang 97 để thảo luận nhóm trả lời các câu lệnh a), b), c) ở phần 2. Phân chia tbc. - NST tồn tại dạng kép, co xoắn lại. - Trung thể tự nhân đôi. Sau pha G 2 , tb chuyển sang gđ NP. NP gồm 4 : đầu, giữa, sau, cuối. HS thảo luận nhóm điền vào bảng 29/ SGK trang 97. HS ghi nhận kiến thức mới vào vở. - Cơ chế nào đảm bảo bộ NST của tb không đổi so với tb mẹ :NST tự nhân đôi ở trung gian & phân li đều ở sau. Câu a : Sự phân chia nhân xảy ra trong cuối của NP. Câu b : Điểm khác biệt sự CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ CÁC EM HỌC SINH Môn: Sinh học – Khối 10 Phân bào TB hợp tử 75000 tỷ TB (cơ thể trưởng thành) TB hợp tử 75000 tỷ TB CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO BÀI 18: CHU TẾ BÀO QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN NỘI DUNG I Chu kỳ tế bào II Ý nghĩa trình nguyên phân I Chu kỳ tế bào Khái niệm Chu kỳ TB gì? TB gan người Chu TB Lần tháng Lần tháng Lần tháng I Chu kỳ tế bào 2.1 trung gianchu tế bào Đặc điểm Chu TB chia làm giai đoạn? Cho biết trung gian gồm pha, pha nào? thời gian diễn giai đoạn? I Chu kỳ tế bào 2.1 trung gian I Chu kỳ tế bào 2.1 trung gian PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hoàn thành đặc điểm pha kỳ trung gian theo bảng sau:   TT Các pha Đặc điểm G1   Tổng hợp chất cần cho sinh tr ưởng S   Nhân đôi ADN, NST G2   Tổng hợp tất chất cần cho trình phân bào b I Chu kỳ tế bào 2.2 Quá trình nguyên phân I CHU TẾ BÀO 2.2 Quá trình nguyên phân PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hoàn thành đặc điểm trình nguyên phân theo bảng sau: Các đầu sau cuối Đặc điểm ĐẦU Edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - NST kép dần co xoắn - Màng nhân tiêu biến - Thoi phân bào xuất KÌ GIỮA Edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - NST co xoắn cực đại - NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo TB - Thoi phân bào di chuyển đính vào NST tâm động SAU Edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Mỗi NST kép tách tâm động di chuyển cực TB KÌ CUỐI Edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level - Phân chia TBC để tạo TB con: + TBĐV màng TB co thắt + TBTV hình thành vách ngăn giữaTB - NST dãn xoắn - Màng nhân nhân xuất - Thoi phân bào tiêu biến 2 QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Các kỳ Đặc điểm - NST kép dần co xoắn Kỳ đầu - Màng nhân tiêu biến - Thoi phân bào xuất - NST co xoắn cực đại Kỳ - NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo TB - Thoi phân bào di chuyển đính vào NST tâm động Kỳ sau Mỗi NST kép tách tâm động di chuyển cực TB - NST dãn xoắn Kỳ cuối - Màng nhân nhân xuất - Thoi phân bào tiêu biến - Phân chia TBC để tạo TB Quá trình nguyên phân Hãy cho biết kết trình nguyên phân? Từ thử xây dựng công thức tính số TB tạo sau n lần nguyên phân liên tiếp từ TB mẹ? I Chu kỳ tế bào Pha G1 Kỳ trung gian Pha S Pha G2 Chu kỳ TB Kỳ đầu Kỳ Quá trình nguyên phân Kỳ sau Kỳ cuối I Chu kỳ tế bào Sự điều hòa chu tế bào - Chu kỳ TB điều khiển tín hiệu bên bên TB Sự điều hòa chu kỳ TB giúp đảm bảo sinh trưởng phát triển bình thường thể II Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ý nghĩa sinh học Nhờ trình mà từ cá thể Nguyên phân có ý nghĩa đối trùng roi ban đầu tạo với sinh vật đơn bào nhân thực? cá thể trùng roi? Với SV nhân thực đơn bào SV đa bào sinh sản sinh dưỡng: nguyên phân chế Nguyên phân sinh sản II Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ý nghĩa sinh học Nhờ đâu mà từ ban đầu nhỏ sau lại to ra? Với SV nhân thực đa bào: nguyên phân làm tăng số lượng TB giúp thể sinh trưởng, phát triển II Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Ý nghĩa thực tiễn - Ứng dụng trồng trọt để giâm, chiết, ghép cành… - Ứng dụng nuôi cấy mô phục vụ lai tạo giống, y học… CỦNG CỐ Câu hỏi 1: Hoàn thành số CH trắc nghiệm sau: Trong nguyên phân, NST co xoắn xuất thoi phân bào làm phương tiện chuyên chở, xảy ở: A.A đầu C sau B D cuối Bộ NST bị ảnh hưởng nguyên phân thoi phân bào bị phá vỡ? A NST không tự nhân đôi, không phân li cực tế bào B NST không tự nhân đôi, phân li cực tế bào C C NST tự nhân đôi, không phân li cực tế bào Bộ NST 2n tăng lên 4n D NST tự nhân đôi, phân li cực tế bàotế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào ? A A 23 = C (2+3).10 = 20 B 2.3 = D (23 - 1) - = 70 CỦNG CỐ Nhờ đâu mà nguyên phân lại tạo TạiNhờ đâu lại cómà sự2khác phân sợi Cromatit tách rời chia TBC TBĐV TBTV? TB có NST giống y hệt TB cực TB? mẹ? CỦNG CỐ Câu hỏi: Tại bị đứt tay sau thời gian da lại liền lại?     !"#$%&'()*+,-*./0112345567896:;<=>?@-ABCDE?#FGHIJKLMNOPQRSLTU8VWXYZU0[\]M-^3_`a^XJbHcde  _  !"#$%&'()*+,-*./0112345567896:;<=>?@-ABCDE?#FGHIJKLMNOPQRSLTU8VWXYZU0[\]M-^3_`a^XJbHcde Người soạn: GV trường Quốc tế Việt Úc Ym: michaeljacson_1989 Facebook: bangthaitu@gmail.com Gmail: xuanbangorg@gmail.com Trng tinh trng Thụ tinh CƠ TH SINH TRƢNG V PHT TRIN Hp tử Phôi (embryo)/Thai Em bé Trưởng thành 3 Cơ chế nào giúp cho các sinh vật từ một tế bào ban đầu (hợp tử) phát triển thành cơ thể có hàng tỉ tế bào? 2011 I. Chu tế bào 1. Khái niệm 2. Các giai đoạn của chu tế bào trung gian • Pha G 1 • Pha S • Pha G 2  Quá trình nguyên phân 3. Cơ chế điều hòa chu tế bào II. Quá trình nguyên phân 1. Phân chia nhân - Kỳ đầu - Kỳ giữa - Kỳ sau - Kỳ cuối 2. Phân chia tế bào chất -  động vật: thắt màng -  thực vật: tạo thành tế bào 3. Kết quả III. Ý nghĩa của quá trình nguyên phân 1/8/2012 6 NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI Đặc điểm Đặc điểm 7 - Chu tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân chia tế bào liên tiếp. Ví dụ: SGK • Chu tế bào giai đoạn sớm của phôi thai: 15-20 phút. • TB ruột là 12giờ, TB gan là 6 tháng… K Ì T R U N G G I A N Nguyeân phaân G S G 1 2 Chu tế bào là gì? Ví dụ? Thời gian của chu tế bào 1/8/2012 8 Tế bào gan: phân bào 2 lần trong 1 năm. Nơron thần kinh ở cơ thể trưởng thành hầu như không phân bào mà gian kéo dài cho đến khi tế bào chết. 2. Các giai đoạn của chu tế bào Chu tế bào gồm có các giai đoạn nào? Giai đoạn nào chiếm phần lớn thời gian? Chu tế bào gồm 2 giai đoạn: trung gian quá trình nguyên phân. Chu TB gồm 4 phase: Pha G 1 (Gap) Pha S (synthesis) Pha G 2 (Gap) Pha M (Mitosis): Nguyên phân trung gian trung gian là gì? Nêu diễn biến chính của trung gian. trung gian - trung gian là thời sinh trưởng của TB (chiếm phần lớn thời gian của chu TB) bao gồm 3 pha: G 1 , S, G 2 Pha G1: TB tổng hợp các chất cần thiết cho sự phân bào. Pha S: Nhân đôi ADN NST. Pha G2: Tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. [...]... vú Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào giữ nguyên vẹn bộ NST 16 II Quá trình nguyên phân Nguyên phân gồm 2 giai đoạn: phân chia nhân phân chia tế bào chất Trung thể Nhân con Nhân Tế bào chất 17 1 Phân chia nhân trung gian đầu Cuối đầu II Quan sát hình nêu đặc điểm của các trong quá trình phân chia nhân giữa sau cuối 1 Phân chia nhân Các đầu giữa sau cuối... của tế bào cuối  NST dãn xoắn dần, màng nhân nhân con xuất hiện, thoi phân bào biến mất 2 Phân chia tế bào chất Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật có gì khác so với thực vật? Tại sao? 2 Phân chia tế bào chất: Sau khi hoàn tất việc phân chia vật liệu di truyền, TBC bắt đầu phân chia tạo thành 2 tế bào con TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Hình thành eo thắt từ ngoài vào trung tâm ở mặt phẳng xích đạo TẾ... phẳng xích đạo 3 Kết quả của nguyên phân: Từ 1 TB mẹ (2n) qua NP tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau giống hệt tế bào mẹ 2n 2n 2n Vì sao 2 tế bào con có bộ NST hoàn toàn giống nhau giống hệt tế bào mẹ ban đầu? III Ý nghĩa của quá trình nguyên phân * Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: - Nguyên phân là cơ chế sinh sản Quá trình nguyên phân ở tảo lam Cơ thể mẹ phân chia tạo thành hai cá thể... 1 phân tử ADN Prôtêin loại histon 2 1 NST ở giữa dưới kính hiển vi Cấu trúc của NST 3 Cơ chế điều hòa Bài 18 Bài 18 05/11/14 11:18 CHU TẾ BÀO QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN SINH HỌC 10 Bài 18. CHU TẾ BÀO I. Chu tế bào 1. Khái niệm N Nguyeân phaân G S G 1 2 - Là một trình tự nhất định các sự kiện mà TB trải qua được lặp đi, lặp lại giữa các lần phân bào mang tính chất chu kì. 2. Các giai đoạn Gồm 2 giai đoạn: trung gian quá trình NP. H18.1. Chu tế bào 05/11/14 11:18 Bài 18. CHU TẾ BÀO I. Chu tế bào II. trung gian - Chiếm thời gian dài nhất - Là chuẩn bị cơ sở vật chất cho TB bước vào phân bào - Gồm chia 3 pha Các pha Diễn biến cơ bản Pha G 1 Pha S Pha G 2 Thảo luận nhóm hoàn thành PHT sau N Nguyeân phaân G S G 1 2 05/11/14 11:18 Các pha Diễn biến cơ bản Pha G 1 Pha S Pha G 2 - Là thời ST của TB - Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào chức năng sinh lí của từng TB - Cuối pha G 1 có điểm kiểm tra R. Nếu TB vượt qua điểm R thì mới tiếp tục vào pha S. Nếu TB không vượt qua điểm R thì TB rơi vào tình trạng biệt hóa - Diễn ra sự nhân đôi của ADN NST→hình thành NST kép - Trung tử nhân đôi - Diễn ra sự tổng hợp prôtêin histon, prôtêin của thoi phân bào (tubulin ) 05/11/14 11:18 Bài 18. CHU TẾ BÀO I. Chu tế bào II. trung gian Bài 18. CHU TẾ BÀO I. Chu tế bào II. trung gian III. Quá trình nguyên phân 1.Khái niệm Là hình thức phân chia TB (sinh dưỡng sinh dục sơ khai), xảy ra phổ biến ở các SV nhân thực. 2. Diễn biến a) Phân chia nhân 05/11/14 11:18 Nhân Tế bào chất Nhân con Trung thể 05/11/14 11:18 đầu giữa cuối sau 05/11/14 11:18 Các Diễn biến cơ bản đầu giữa K ì sau cuối Thảo luận nhóm hoàn thành PHT sau 05/11/14 11:18 Các Diễn biến cơ bản đầu giữa K ì sau cuối 05/11/14 11:18 Các Diễn biến cơ bản - NST kép bắt đầu đóng xoắn co ngắn - Trung tử tiến về 2 cực của tế bào, thoi vô sắc hình thành. - Màng nhân nhân con biến mất. - NST kép co xoắn cực đại tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. - Thoi phân bào đính vào 2 phía của NST tại tâm động - NST có hình dạng kích thước đặc trưng cho loài. - Mỗi NST kép tách nhau ra ở tâm động, hình thành 2 NST đơn - Các NST đơn di chuyển về 2 cực của TB do sự co rút của tơ vô sắc. - NST dãn xoắn dần. - Màng nhân nhân con xuất hiện. - Thoi vô sắc biến mất. (2n kép) (n đơn) giữa sau cuối đầu (2n kép) (n đơn) 05/11/14 11:18 [...]... 11 :18 Bài 18 CHU TẾ BÀO I Chu tế bào II trung gian III Q trình ngun phân 1 Khái niệm 2 Diễn biến a) Phân chia nhân b) Phân chia TBC: Sau khi hồn tất việc phân chia vật chất DT, TBC bắt đầu phân chia 05/11/14 11 :18 Bài 18 CHU TẾ BÀO I Chu tế bào II trung gian III Q trình ngun phân 1 Khái niệm 2 Diễn biến 3 Kết quả NP 1 TB mẹ → 2 TB con (2n) (2n) 05/11/14 11 :18 Bài 18 CHU TẾ BÀO... TẾ BÀO III Q trình ngun phân 4 Ý nghĩa a)Ý nghĩa sinh học * SV nhân thực đơn bào NP là cơ chế SS tạo ra thế hệ mới giống hệt nhau giống mẹ * SV đa bào - NP làm tăng SL TB→giúp cơ thể lớn lên, thay các TB già, tái sinh mơ, cơ quan bị tổn thương - Ở lồi SS vơ tính NP là cơ chế SS vơ tính, ổn định bộ NST của lồi qua các thế hệ TB cơ thể 05/11/14 11 :18 Bài 18 CHU TẾ BÀO I Chu tế bào II Các giai... A T H Ư H A S N Đ Ơ H Â N I I Ễ M 05/11/14 11 :18 Nhân con 05/11/14 11 :18 05/11/14 11 :18 05/11/14 11 :18 05/11/14 Chng IV: PHN BO BI 18: CHU Kè T BO V QU TRèNH NGUYấN PHN I CHU Kè T BO Khỏi nim v chu kỡ t bo Mt chu kỡ t bo l gỡ? Phõn bo ln Phõn bo ln chu kỡ t bo Khỏi nim v chu kỡ t bo Chu kỡ t bo: - L khong thi gian gia ln phõn bo liờn tip (nguyờn phõn) - Gm giai on: giai on chun b (k trung gian) v giai on phõn bo (M k) Mt s vớ d: Mt chu kỡ ca t bo phụi giai on sm l 15 20 phỳt Mt chu kỡ ca t bo rut l gi Mt chu kỡ ca t bo gan l thỏng T bo thn kinh ngi trng thnh hu nh khụng phõn bo Thi gian ca mt chu kỡ t bo ph thuc vo õu? c im ca mt chu kỡ t bo a K trung gian Gm pha theo trỡnh t: G1, S, G2 a K trung gian Pha G1: R Pha G1: c im chớnh ca pha ny: - Sinh trng t bo - B nhim sc th (2n) c trng cho loi a K trung gian Pha S: R Hóy cho bit c im chớnh ca pha S? Pha S: Ch din t bo vt qua im kim soỏt R Sao chộp ADN v nhõn ụi nhim sc th B nhim sc th (2n) trng thỏi n chuyn sang (2n) trng thỏi kộp Cỏc k Cỏc din bin c bn K gia - Mng nhõn v nhõn bin mt - Cỏc NST kộp tip tc úng xon co ngn cc i trung thnh hng mt phng xớch o ca thoi phõn bo Cỏc k Cỏc din bin c bn K sau Tng NST kộp tỏch tõm ng thnh NST n v phõn li ng u v cc t bo Cỏc k Cỏc din bin c bn K cui - Cỏc NST n dui xon cú dng si di mnh - Mng nhõn v nhõn tỏi hin - Thoi phõn bo bin mt II QU TRèNH NGUYấN PHN PHN CHIA T BO CHT Phõn chia t cht ca t bo V v t bo TV cú im no khỏc nhau? Gii thớch? T bo ng vt T bo Thc vt Tế bào ộng vật Eo thắt Tế bào Thực vật Vách ngn I QU TRèNH NGUYấN PHN PHN CHIA T BO CHT - S phõn chia t bo cht din rừ nht kỡ cui - t bo ng vt: mng sinh cht ca t bo m tht eo t ngoi vo ti mt phng xớch o to t bo - t bo thc vt: hỡnh thnh vỏch ngn trung tõm ri phỏt trin dn vựng ngoi vi to t bo III í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA SINH HC Nguyên phân có ý nghĩa nào? II í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA SINH HC - sinh vt n bo: L hỡnh thc sinh sn to c th mi - c th a bo: Gia tng s lng t bo giỳp c th sinh trng, phc hi nhng mụ hoc c quan b tn thng - L phng thc truyn t v n nh b NST c trng ca loi qua cỏc th h t bo v c th sinh sn vụ tớnh Phng phỏp giâm, chiết, ghép cành Ghép cành Giâm cành Chiết cành Nuôi cấy mô, tế bào III í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA THC TIN ng dng nhõn ging cõy trng bng cỏc phng phỏp giõm, chit, ghộp v nuụi cy mụ Câu hỏi củng cố Hóy cho bit hot ng no ca NST nguyờn phõn giỳp cho cỏc t bo cú b NST ging t bo m? - NST nhõn ụi k trung gian - NST phõn li ng u k sau Cho cỏc s kin sau õy, cỏc s kin xy cỏc kỡ no nguyờn phõn ? A NST bt u úng xon B T AND, nhõn ụi nhim sc th C Phõn li cỏc nhim sc t ch em D NST dui xon E Cỏc NST xp thnh hng trờn mt phng xớch o Mt t bo loi A cú 2n=8 thc hin nguyờn phõn liờn tip t thỡ 3.1 S t bo to l : a.6 c.12 3.1 D b.8 d.16 3.2.S NST cú k gia ca mi t bo ang phõn chia l: a.8 kộp c.24 n 3.2 A b.16 kộp d.64 n Tr Vinh, ngy 18 thỏng nm 2016 Duyt ca t trng Lõm Qu Chi [...]... nhân nhân con tái hiện - Thoi phân bào biến mất II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 2 – PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT Phân chia tế chất của tế bào ĐV tế bào TV có điểm nào khác nhau? Giải thích? Tế bào Động vật Tế bào Thực vật TÕ bµo Đéng vËt Eo th¾t TÕ bµo Thùc vËt V¸ch ngăn I – QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 2 – PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT - Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở cuối - Ở tế bào động vật: màng sinh chất... hình thành thoi phân bào b Giai đoạn phân bào Nguyên phân II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào soma sinh dục sơ khai, gồm 2 giai đoạn: - Phân chia nhân - Phân chia tế bào chất II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1 – SỰ PHÂN CHIA NHÂN Kỳ ... cho trình phân bào b I Chu kỳ tế bào 2.2 Quá trình nguyên phân I CHU KÌ TẾ BÀO 2.2 Quá trình nguyên phân PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hoàn thành đặc điểm kì trình nguyên phân theo bảng sau: Các kì Kì đầu Kì. . .Phân bào TB hợp tử 75000 tỷ TB (cơ thể trưởng thành) TB hợp tử 75000 tỷ TB CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO BÀI 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN NỘI DUNG I Chu kỳ tế bào II Ý nghĩa trình nguyên. .. nghĩa trình nguyên phân I Chu kỳ tế bào Khái niệm Chu kỳ TB gì? TB gan người Chu kì TB Lần tháng Lần tháng Lần tháng I Chu kỳ tế bào 2.1 Kì trung gianchu kì tế bào Đặc điểm Chu kì TB chia làm giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân, Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân, , Ý nghĩa sinh học

Hình ảnh liên quan

Hoàn thành đặc điểm các pha của kỳ trung gian theo bảng sau: - Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

o.

àn thành đặc điểm các pha của kỳ trung gian theo bảng sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hoàn thành đặc điểm các kì của quá trình nguyên phân theo bảng sau: - Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

o.

àn thành đặc điểm các kì của quá trình nguyên phân theo bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ TBTV hình thành vách ngăn mới giữaTB. - Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

h.

ình thành vách ngăn mới giữaTB Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan