0

Đề thi học kì 1 môn Lý 6,7,8,9 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017(có đáp án)

8 530 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016, 22:10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1.5điểm) Hãy kể tên loại máy đơn giản ta thường gặp Chúng có tác dụng hoạt động? Câu 2: (2.0 điểm) Ñoåi caùc ñôn vò sau: a) 7500lít = ……m3 b) 2,5 = ……kg c) 1,5m = ………cm d) 1250 m = km Câu : (2.0 điểm) Lực gì? Đơn vị đo độ lớn lực gì? Thế lực cân ? Câu 4: (2.0 điểm) Quan sát hình bên mắc nặng có khối lượng 250g vào đầu lò xo Khi nặng nằm yên cân bằng, có lực tác dụng lên nặng? Các lực có cường độ (độ lớn) bao nhiêu? Câu 5: (1.5điểm) Nhúng chìm hoàn toàn sỏi vào bình chia độ có chứa sẵn 45cm3 nước, ta thấy nước bình chia độ dâng lên ngang vạch 50cm3 Thả tiếp sỏi thứ vào bình chia độ, nước dâng lên ngang vạch 57 cm Hãy cho biết thể tích sỏi? Câu 6: (1.0 điểm) Một bình chia độ có chứa 345cm3 nước, cầu đặc nặng 51,5kg nhúng chìm hoàn toàn vào bình chia độ Ta thấy mực nước bình dâng lên 845cm3 Hỏi cầu vàng nguyên chất hay đồng nguyên chất hay cầu có vàng pha lẫn với đồng Biết khối lượng riêng vàng 19300kg/m3 khối lượng riêng đồng 8900kg/m3 - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN : VẬT LÝ Caâu 1: Nêu máy Nêu tác dụng 0.25 điểmx3 0.75 điểm Caâu 2: Đổi đơn vị 0,5 điểmx4 Caâu 3: Nêu Nêu đơn vị Nêu ý điểm điểm 25 điểmx4 Câu 4: Nêu lực m = 250g = 0.25kg P = 10.m = 2.5N điểmx2 điểm điểm Câu 5: Tính thể tích sỏi 1: V2 – V1 = 50 – 45 = 5cm3 Tính thể tích sỏi 1: V3 – V2 = 57 – 50 = 7cm3 0,75 điểm 0,75 điểm Câu 6: Tính V2 – V1 = 845 – 345 = 500cm3 = 0,0005m3 Tính khối lượng lượng riêng vật: D m 51,5   103000 Kg / m3 V 0, 0005 (Nếu học sinh viết công thức 0,25đ) 0,25 điểm 0,75 điểm ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.5 điểm) Tần số dao động gì? Hãy nêu đơn vị tần số Áp dụng: Một vật A thực 120 dao động giây, vật B thực 3000 dao động phút Vật phát âm cao hơn? Tại sao? Câu 2: (2.0 điểm) Nguồn sáng gì? Cho ví dụ nguồn sáng tự nhiên, nguồn sáng nhân tạo Sơn phản quang loại sơn phản chiếu hầu hết loại ánh sáng.Vì vạch phân chia đường thường dùng sơn phản quang? Câu 3: (2.0 điểm) Hai cục pin giống đặt trước hai gương A B cách hai gương khoảng cho ảnh hình a Hãy cho biết gương gương cầu lồi? Gương gương cầu lõm? Giải thích b Nêu hai ứng dụng gương cầu lồi thực tế Hình1 Câu : (2.0 điểm) Người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 30 cm a Ảnh người cao bao nhiêu? Vì sao? b Ảnh người ảnh gì? Vì sao? c Ảnh người cách người bao nhiêu? Vì sao? d Để ảnh cách người 1m người phải lại gần hay xa gương thêm bao nhiêu? Vì sao? Câu 5: (1.5 điểm) a Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng b Tia sáng SI chiếu đến gương phẳng cho tia phản xạ IR hình vẽ Hãy xác định vị trí đặt gương phẳng hình vẽ (Học sinh vẽ lại hình giấy thi) - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN : VẬT LÝ Câu 1: Nêu định nghĩa 0,5 điểm Nêu đơn vị 0, điểm Tính đúng: 40Hz , 50Hz 0, điểm x2 Giải thích 0,5 điểm Câu 2: Nêu định nghĩa 0,5 điểm Cho ví dụ điểm x2 Giải thích 0,5 điểm Câu 3: Nêu 0,25 điểmx2 Giải thích 0,5 điểm Nêu ví dụ 0,25 điểmx2 Câu 4: Nêu giải thích 0,25 điểmx2 Nêu giải thích 0,25 điểmx2 Nêu giải thích 0,25 điểmx2 Nêu giải thích 0,25 điểmx2 Câu 5: Phát biểu định luật 0.5 điểm Vẽ hình có tia pháp tuyến vẽ xác vị trí gương 0.5 điểmx2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3.0 điểm) a) Thế chuyển động cơ? b) Tại nói chuyển động hay đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ Câu 2: (2.0 điểm) a) Thế quán tính? b) Khi xe đạp, bóp thắng trước gấp xảy tượng gì? Vì sao? Câu 3: (1.0 điểm) Một khối gỗ chuyển động trượt theo quỹ đạo đường thẳng mặt sàn nằm ngang chịu tác dụng lực kéo hợp với phương ngang góc 30o, có chiều hướng lên qua phải, độ lớn 80 N Vẽ lực kéo tác dụng lên vật theo tỉ xích tùy chọn Câu 4: (2.0 điểm) Một ô tô đoạn đường từ A đến B dài 20km 30min Sau xe tiếp tục đoạn đường từ B đến C dài 15km với tốc độ 50km/h a) Tính thời gian ô tô hết đoạn đường từ B đến C b) Tính tốc độ trung bình ô tô đoạn đường Câu 5: (2.0 điểm) Một hồ hình khối chữ nhật cao 3m chứa đầy nước a) Tính áp suất nước gây điểm cách đáy hồ 50 cm Biết trọng lượng riêng nước 10000N/m3 b) Trên mặt hồ nước, áp suất khí 103360 Pa Tính áp suất nước khí gây đáy hồ - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN : Vật Lí Câu 1: (3.0điểm) a) Trả lời 1,0 b) Trả lời ý 1,0x2 Câu 2: (2.0 điểm) a) Trả lời 1,0 b) Trả lời ý 0,5x2 Câu 3: (1.0 điểm) Vẽ hình chọn tỉ xích 1,0 Nếu học sinh chọn sai tỉ xích trừ 0,25 điểm Câu 4: (2.0 điểm) a) Viết công thức 0,5 Tính thời gian: 0,3h 0,5 b) Tính đúng: vtb ≈ 43,75km/h 1,0 Câu 5: (2.0 điểm) a) Viết công thức 0,5 Áp suất nước gây điểm cách đáy hồ 50 cm là: 25000 Pa 0,5 b) Áp suất nước gây đáy hồ là: 30000 Pa 0,5 Tính áp suất nước khí tác dụng lên đáy hồ : 133360 Pa 0,5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Phát biểu định luật Ohm? Viết công thức Vận dụng: Dây dẫn có điện trở 100  cường độ dòng điện qua dây dẫn 200mA Tính hiệu điện hai đầu dây? Câu 2: (2.5 điểm) Nêu hai biện pháp giữ an toàn sử dụng điện hai biện pháp tiết kiệm điện năng? Vận dụng: Một phòng học có 12 bóng đèn huỳnh quang, công suất tiêu thụ đèn 40 W Thay đèn huỳnh quang đèn LED có độ sáng tương đương, tính lượng điện phòng học tiết kiệm tháng? Cho biết đèn LED thay có công suất tiêu thụ 18 W; tháng trung bình sử dụng điện 20 ngày ngày sử dụng đèn tiết Biết tiết học có 45 phút Câu 3: (1.5 điểm) Từ trường tồn nơi đâu? Cách nhận biết từ trường? Loại lực từ trường tác dụng lên kim nam châm đặt từ trường có tên gì? Câu 4: (2.5 điểm) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây? Viết công tính điện trở dây dẫn, nêu tên gọi đơn vị đại lượng công thức Em giải thích người ta không dùng vàng, bạc, sắt làm vật liệu để chế tạo dây dẫn điện đời sống Câu 5: (1.5 điểm) Giữa hai điểm M N mạch điện, hiệu điện không đổi 6V, có hai điện trở mắc song song Cường độ dòng điện mạch đo 0,75A a) Tính công suất dòng điện đoạn mạch b) Tính điện trở R1, R2 biết thay R2 đèn Đ(6V – 3W) công suất mạch cũ - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017 MÔN : VẬT LÝ Câu 1: Phát biểu Viết công thức Tính U = 20V Câu 2: Nêu biện pháp giữ an toàn sử dụng điện Nêu biện pháp tiết kiệm điện Tính điện tiêu thụ 12 đèn huỳnh quang A1 = 50.4kW.h Tính điện tiêu thụ 12 đèn led A2 = 22.68kW.h Tính điện tiết kiệm A = A1 – A2 = 27.72Kwh Câu 3: Nêu tồn từ trường Nêu cách nhận biết Nêu lực75 tử Câu 4: Nêu ý Viết công thức Ghi thích Giải thích Câu 5: a) Ta có P = U.I = 4.5W b) Tính Rđ = 12  Do công suất cũ nên R2 = Rđ = 12  Do công suất cũ nên Rtđđ = Rtđ s = Tính R1 = 24  U  8 I 0,75 điểm 0,25 điểm 1.0 điểm 0,25 điểmx2 0.25 điểmx2 0.5 điểm 0.5 điểm 0.5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểmx3 0,25 điểm 0,25 điểmx3 0,25 điểmx3 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm ... đáy hồ - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN : Vật Lí Câu 1: (3.0điểm) a) Trả lời 1, 0 b) Trả lời ý 1, 0x2 Câu 2: ... phẳng hình vẽ (Học sinh vẽ lại hình giấy thi) - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN : VẬT LÝ Câu 1: Nêu định nghĩa... biết thay R2 đèn Đ(6V – 3W) công suất mạch cũ - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2 016 -2 017 MÔN : VẬT LÝ Câu 1: Phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Lý 6,7,8,9 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017(có đáp án), Đề thi học kì 1 môn Lý 6,7,8,9 quận 2 thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017(có đáp án),

Từ khóa liên quan