"co be ban diem"

28 6.3K 23
"co be ban diem"

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª ThÞ Thanh T©m Lª ThÞ Thanh T©m Ph¹m ThÞ H­êng Ph¹m ThÞ H­êng I. Giới thiệu chung I. Giới thiệu chung 1. Tác giả: 1. Tác giả: • Han Cri-xti-an An-đec-xen (1805-1875) – nhà Han Cri-xti-an An-đec-xen (1805-1875) – nhà văn Đan Mạch. văn Đan Mạch. • Ham thích thơ văn từ nhỏ nhưng được học hành Ham thích thơ văn từ nhỏ nhưng được học hành rất ít. rất ít. • Nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em Nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em • Truyện của ông nhẹ nhàng, toát lên lòng thương Truyện của ông nhẹ nhàng, toát lên lòng thương yêu con người, nhất là những người nghèo khổ. yêu con người, nhất là những người nghèo khổ. 2. Tác phẩm: 2. Tác phẩm: • “ “ Cô bán diêm” là một trong những Cô bán diêm” là một trong những truyện cổ tích xuất sắc nhất của An-đec- truyện cổ tích xuất sắc nhất của An-đec- xen. xen. • Đoạn trích (SGK) thuộc phần cuối của câu Đoạn trích (SGK) thuộc phần cuối của câu chuyện. chuyện. • Nhân vật chính: Cô bán diêm. Nhân vật chính: Cô bán diêm. II. Đọc - Hiểu văn bản II. Đọc - Hiểu văn bản • Tham khảo phần đầu câu chuyện: Tham khảo phần đầu câu chuyện: CÔ BÁN DIÊM CÔ BÁN DIÊM Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời. mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời. Em tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, Em tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế m vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế m à em à em phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của rích của em em sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm nghịch ngợm giấu giấu đi mất. đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của em em sưng tím sưng tím cả lên. cả lên. Em Em lê từng bước sát dưới mái hiên lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao em em chỉ bán chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến. nay không ai thèm hỏi đến. Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. đều trên hè phố. Em Em b b é bán diêm thấy người é bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. chút cảm giác. Em Em thèm được về nhà nằm cuộn thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người lằn roi vun vút của người cha cha , , em em rùng mình rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, hối hả bước mau. Được một lát, em em bắt đầu dán bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy m giáng sinh với những quà bánh đầy m àu sắc àu sắc . Có . Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác thật ngon lành. Bất giác em em nuốt nước miếng, nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, em em thấy thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, ôm mặt, em em thất t thất t hểu hểu bước đi trong tiếng nhạc bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng giáng sinh văng vẳng vẳng khắp nơi và mọi người khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời . đời . • Đọc tiếp phần tiếp theo (SGK). Đọc tiếp phần tiếp theo (SGK). • Tìm hiểu các chú thích Tìm hiểu các chú thích • Hãy xác định ba phần của văn Hãy xác định ba phần của văn bản này nếu lấy việc em bản này nếu lấy việc em quẹt những que diêm làm quẹt những que diêm làm phần trọng tâm. phần trọng tâm. • Căn cứ vào đâu để có thể chia Căn cứ vào đâu để có thể chia phần thứ hai (phần trọng tâm) phần thứ hai (phần trọng tâm) thành những đoạn nhỏ hơn? thành những đoạn nhỏ hơn?

Ngày đăng: 31/05/2013, 00:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan