0

Bài giảng mô hình hóa chức năng

34 1,253 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 11:49

Bài giảng mô hình hóa chức năng Chương 6. hình hóa chức năng20061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 6Mô hình hóa chức năngChương 6. hình hóa chức năng20062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác qui tắc và các hướng dẫn về use-casevà sơ đồ use-case.Quá trình dùng để tạo use-case và sơ đồuse-case.Tạo các hình chức năng sử dụng use-case và sơ đồ use-case.Nội dungChương 6. hình hóa chức năng20063Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác thành phần của sơ đồ use-caseChương 6. hình hóa chức năng20064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTUse-case là một chuỗi các tác vụ mà hệthống thực hiện để đạt được mục đích nào đócủa người sử dụng hoặc hệ thống bên ngoài.Use-case dùng để tả một hành vi cụthể của hệ thống dưới các điều kiện khác nhau khi hệ thống đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng.fNgười sử dụng có thể làm gì.fHệ thống đáp ứng như thế nào.Use-case biểu diễn một quá trình nghiệp vụ quan trọng.Use-caseChương 6. hình hóa chức năng20065Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKý hiệu use-casefUse-case được biểu diễn bằng một hình bầu dục, cho phép người phân tích nhìn thấy mỗi use-case liên quan đến tác nhân và các use-case khác trong hệ thống hoặc hệ thống con.fTên của use-caseyĐược ghi trong hình bầu dục hoặc ở phía dưới, nhưng phải nhất quán trong cùng một hình.yBao gồm các ký tự chữ, số, dấu phân cách.Use-caseChương 6. hình hóa chức năng20066Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKý hiệu use-casefTên của use-caseyKhông chứa dấu hai chấm (:) vì dấu này dùng để phân cách tên use-case với tên gói (package name).yBắt đầu bằng động từ, theo sau là một danh từ hoặc cụm danh từ để tả hành vi của hệ thống. Ví dụ: Make appointment, Produce schedule information.Use-caseMake appointmentProduce schedule informationChương 6. hình hóa chức năng20067Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác bước tạo một use-casefViết tả chi tiết (văn bản) cho use-case, dùng bản tả use-case.fChuyển tả thành các sơ đồ: sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự, …Tạo use-caseChương 6. hình hóa chức năng20068Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBản tả use-caseUse-case có thể được tả:fBằng văn bản có cấu trúc: ví dụ mã giả(pseudo code).fThông qua đặc tả hành vi (behavior specification) được biểu diễn bởi một liên kết đến một sơ đồ khác: ví dụ sơ đồ cộng tác (collaboration diagram).Sử dụng bản tả use-case (use-case description).Chương 6. hình hóa chức năng20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBản tả use-caseUse-case name: ID: Importance level:Primary actor: Use-case type:Stakeholders and interests:Brief description:Trigger:Type:Relationships: (Association, Include, Extend, Generalization)Normal flow of events:Subflows:Alternative/exceptional flows:Bản tả use-caseChương 6. hình hóa chức năng200610Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTViết mỗi bước theo dạng “SVDPI”(Subject-Verb-Direct Object / Preposition-Indirect Object).Làm rõ người bắt đầu (initiator) và người nhận (receiver) của tác vụ.Viết các bước từ góc nhìn của người quan sát (observer) riêng biệt.Viết các bước ở cùng một mức trừu tượng hóa.Bảo đảm use-case bao gồm các bước hợp lý.Hướng dẫn tạo tả use-case[...]... Chương 6. hình hóa chức năng 20061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 6Mơ hình hóa chức năng Chương 6. hình hóa chức năng 200623Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTMối liên kết <<include>>Produce schedule informationManagementDoctorRecord availabilityManage schedule<<include>><<include>>Base use-caseUsed use-case Chương 6. hình hóa chức năng 200628Nguyễn... use-case thành một use-case tổng quát hóa (generalized use-case).Include và Extend Chương 6. hình hóa chức năng 20062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác qui tắc và các hướng dẫn về use-casevà sơ đồ use-case.Quá trình dùng để tạo use-case và sơ đồuse-case.Tạo các hình chức năng sử dụng use-case và sơ đồ use-case.Nội dung Chương 6. hình hóa chức năng 200616Nguyễn Trung Trực - Khoa... appointmentProduce schedule information Chương 6. hình hóa chức năng 20067Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác bước tạo một use-casefViết tả chi tiết (văn bản) cho use-case, dùng bản tả use-case.fChuyển tả thành các sơ đồ: sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự, …Tạo use-case Chương 6. hình hóa chức năng 20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBản tả use-caseUse-case name: ID: Importance level:Primary... <<include>> Chương 6. hình hóa chức năng 200611Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTÁp dụng nguyên tắc KISS (Keep It Simple Stupid) tùy nghi.Viết các chỉ thị lặp vòng cho các bước được lặp lại.Hướng dẫn tạo tả use-case Chương 6. hình hóa chức năng 200626Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTSử dụng <<extend>> khi muốn hình hóa sự mở rộng cho một use-case đầy đủmà... 6. hình hóa chức năng 200620Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTĐường biên hệ thống (system boundary) là đường phân chia giữa hệ thống với môi trường.fCác use-case ở bên trong đường biên.fCác tác nhân ở bên ngoài đường biên.Đường biên hệ thốngSystemSystem boundary Chương 6. hình hóa chức năng 20065Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKý hiệu use-casefUse-case được biểu diễn bằng một hình. .. nhân khác bằng cách sử dụng mối liên kết tổng quát hóa (generalization association) được biểu diễn bởi một mũi tên có đầu mũi tên rỗng.Tác nhân Chương 6. hình hóa chức năng 200627Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTInclude và ExtendCác mối liên kết <<include>>, <<extend>> và tổng quát hóa Chương 6. hình hóa chức năng 200615Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTác nhân... Generalization)Normal flow of events:Subflows:Alternative/exceptional flows:Bản tả use-case Chương 6. hình hóa chức năng 200613Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTổng quát hóa giữa các use-caseMake appointmentMake old patient apptMake new patient apptGeneral use-caseSpecialized use-caseGeneralization association Chương 6. hình hóa chức năng 200624Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTMối liên kết <<extend>>... (collaboration diagram).Sử dụng bản tả use-case (use-case description). Chương 6. hình hóa chức năng 200633Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTXem lại tập các use-case hiện tại.fXem cú pháp và ngữ nghĩa.fGiúp ích cho những người sử dụng.Lặp lại toàn bộ các bước cho đến khi tất cả các use-case được định nghĩa.Xác nhận các use-case chính Chương 6. hình hóa chức năng 200632Nguyễn Trung Trực... nhiều vai trị.fMột tác nhân có thể biểu diễn nhiều người sửdụng.Tác nhân Chương 6. hình hóa chức năng 200629Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTXác định các use-case chính.Mở rộng use-case chính.Xác nhận các use-case chính.Tạo sơ đồ use-case.Các bước chính để viết use-case Chương 6. hình hóa chức năng 200618Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTXác định các tác nhânfAi sẽ đưa thông tin... dẫn tạo tả use-case Chương 6. hình hóa chức năng 200612Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTổng quát hóa giữa các use-caseMột use-case phổ quát (general use-case) có nhiều phiên bản khác nhau, được gọi làuse-case chuyên biệt (specialized use-case).Các use-case chuyên biệt thực hiện một số hành động giống nhau và một số hành động khác nhau riêng biệt.Mối liên kết tổng quát hóa (specialization . Chương 6. Mô hình hóa chức năng2 0061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 6Mô hình hóa chức năng Chương 6. Mô hình hóa chức năng2 0062Nguyễn Trung. 6. Mô hình hóa chức năng2 00619Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTác nhânOld Patient New PatientPatientGeneralization associationChương 6. Mô hình hóa chức năng2 00620Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng mô hình hóa chức năng, Bài giảng mô hình hóa chức năng, , 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006, 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006, 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006, 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006 6. Mơ hình hóa chức năng 2006

Hình ảnh liên quan

™ Tạo các mô hình chức năng sử dụng use- use-casevà sơđồuse-case. - Bài giảng mô hình hóa chức năng

o.

các mô hình chức năng sử dụng use- use-casevà sơđồuse-case Xem tại trang 2 của tài liệu.
f Use-case được biểu diễn bằng một hình bầu dục, cho phép người phân tích nhìn thấy mỗ i  - Bài giảng mô hình hóa chức năng

f.

Use-case được biểu diễn bằng một hình bầu dục, cho phép người phân tích nhìn thấy mỗ i Xem tại trang 5 của tài liệu.
f Tác nhân được biểu diễn bằng một hình người. - Bài giảng mô hình hóa chức năng

f.

Tác nhân được biểu diễn bằng một hình người Xem tại trang 16 của tài liệu.
™ Sử dụng <<extend>> khi muốn mô hình - Bài giảng mô hình hóa chức năng

d.

ụng <<extend>> khi muốn mô hình Xem tại trang 26 của tài liệu.