0

Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

56 666 4
  • Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 17:23

Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha v Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha     1 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha  ! Ngày nay cùng với việc phát trển mạnh mẽ các ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong công nghiệp nói chung và trong công nghiệp điện tử nói riêng thì các thiết bị điện tử có công suất lớn được chế tạo ngày càng nhiều.Và đặc biệt các ứng dụng của nó vào các ngành kinh tế quốc dân và đời sống hàng ngày đã và đang phát triển hết sức mạnh mẽ.Qua đó con người đã khai thác triệt để những ưu điểm vốn có của các loại động cơ một chiều và xoay chiều phục vụ những nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực tự động hóa. Với đồ án này em đã nêu ra một khía cạnh nhỏ trong lĩnh vực điều khiển động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc. “Thiết kê biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ” Nội dung các chương mục như sau : "#$%&'() Giới thiệu về động cơ không đồng bộ và các hệ thống biến tần. "#*%+, /0. Mạch động lực, đi sâu vào nguyên lí làm việc của hệ thống thiết bị cũng như các phương pháp tính chọn mạch và bảo vệ mạch. "#% 1) Ứng dụng của kĩ thuật xung số để điều khiển hoạt động của mạch Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa điện đã tận tình chỉ bảo trong thời gian làm đề tài. 2 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha "2345$%657!89:";552< $)$)2<2=5:!=">? @A5"4BC8D"2:! Trong các hệ thống điều tốc biến tần cho cả 2 loại động cơ xoay chiều đồng bộ và không đồng bộ thì bộ biến tần là khâu quan trọng quyết định đến chất lượng của hệ thống truyền động. Phụ thuộc vào phạm vi điều chỉnh, vào phạm vi công suất truyền động, vào hướng điều chỉnh mà có các loại biến tần và phương pháp khống chế biến tần khác nhau. Trong thực tế các bộ biến tần được chia làm hai nhóm: các bộ biến tần là biến tần trực tiếp và các bộ biến tần gián tiếp có khâu trung gian một chiều. Trước đây, các hệ truyền động dùng biến tần trực tiếp do chất lượng điện áp đầu ra thấp nên thường dùng ở lĩnh vực công suất lớn, nơi chỉ tiêu về hiệu suất được đặt lên hàng đầu. Ngày nay, với sự phát triển của điện tử công suất và kỹ thuật vi điều khiển, phương pháp điều khiển biến tần kiểu ma trận cho chất lượng điện áp ra cao, giảm ảnh hưởng xấu đến lưới điện nên phạm vi ứng dụng đang ngày càng được mở rộng. Được ứng dụng nhiều nhất hiện nay vẫn là các hệ điều tốc biến tần dùng bộ biến tần gián tiếp, các bộ biến tần loại này có thể khống chế theo các phương pháp khác nhau: điều chế độ rộng xung (PWM); điều khiển vector; điều khiển trực tiếp mô men. Biến tần điều chế độ rộng xung (PWM) với việc điều khiển điện áp và tần số theo qui luật U 1 /f 1 = Const dễ thực hiện nhất, đường đặc tính cơ biến tần của nó về cơ bản là tịnh tiến lên xuống, độ cứng cũng khá tốt, có thể thoả mãn yêu cầu điều tốc thông thường, nhưng khi tốc độ giảm thấp thì sụt áp trên điện trở và điện cảm tản cuộn dây ảnh hưởng đáng kể đến mô men cực đại của động cơ, buộc phải tiến hành bù sụt điện áp cho 3 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha mạch stator. Điều khiển E s /f 1 = const là mục tiêu thực hiện bù điện áp thông dụng với U 1 /f 1 = const, khi ở trạng thái ổn định có thể làm cho từ thông khe hở không khí không đổi (Ф m = const), từ đó cải thiện được chất lượng điều tốc ở trạng thái ổn định. Nhưng đường đặc tính của nó vẫn là phi tuyến, khả năng quá tải về mômen quay vẫn bị hạn chế. Hệ thống truyền động điều khiển E r /f 1 = const có thể nhận được đường đặc tính cơ tuyến tính giống như ở động cơ một chiều kích thích từ độc lập, nhờ đó có thể thực hiện điều tốc với chất lượng cao. Dựa vào yêu cầu tổng từ thông của toàn mạch rotor Ф rm = const để tiến hành điều khiển có thể nhận được E r /f 1 =const. Trong trạng thái ổn định và trạng thái động đều có thể duy trì E r /f 1 =const là mục đích của điều tốc biến tần điều khiển vec tơ, đương nhiên hệ thống điều khiển của nó là khá phức tạp. Dựa trên kết quả từ 2 hạng mục nghiên cứu: “Nguyên lý điều khiển định hướng từ trường động cơ không đồng bộ” do F. Blaschke của hãng Siemens Cộng hoà Liên bang Đức đưa ra vào năm 1971, và “Điều khiển biến đổi toạ độ điện áp stator động cơ cảm ứng” do P.C. Custman và A.A. Clark ở Mỹ công bố trong sáng chế phát minh của họ, qua nhiều cải tiến liên tục đã hình thành được hệ thống điều tốc biến tần điều khiển vector mà ngày nay đã trở nên rất phổ biến. $)*)E43F"9:"G"2<2=5>?  $)*)$)HI-) Biến tần là thiết bị tổ hợp các linh kiện điện tử thực hiện chức năng biến đổi tần số và điện áp một chiều hay xoay chiều nhất định thành dòng điện xoay chiều có tần số điều khiển được nhờ khoá điện tử $)*)*)JKLM. 1. Biến tần trực tiếp: Bộ biến đổi này chỉ dùng một khâu biến đổi là có thể biến đổi nguồn điện xoay chiều có điện áp và tần số không đổi thành điện áp xoay chiều có điện áp và tần số điều chỉnh được. Do quá trình biến đổi không phải qua khâu trung gian nên được gọi là bộ biến tần trực tiếp, còn được gọi là bộ 4 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha biến đổi sóng cố định (Cycloconverter). Như vậy điện áp xoay chiều U 1 (f 1 ) chỉ cần qua một van là chuyển ngay ra tải với U 2 (f 2 ). Tuy nhiên, đây là loại biến tần có cấu trúc sơ đồ van rất phức tạp chỉ sử dụng cho truyền động điện có công suất lớn, tốc độ làm việc thấp. Vì việc thay đổi tần số f 2 khó khăn và phụ thuộc và f 1 . Ví dụ H1.3: Sơ đồ biến tần trực tiếp 2.Biến tần gián tiếp: Còn gọi là biến tần độc lập. Trong biến tần này đầu tiên điện áp được chỉnh lưu thành dòng một chiều. Sau đó qua bộ lọc rồi trở lại dòng xoay chiều với tần số f 2 nhờ bộ nghịch lưu độc lập (quá trình thay đổi f 2 không phụ thuộc vào f 1 ).Việc biến đổi hai lần làm giảm hiệu suất biến tần.Tuy nhiên việc ứng dụng hệ điều khiển số nhờ kĩ thuật vi xử lí nên ta phát huy tối đa các ưu điểm của biến tần loại này và thường sử dụng nó hơn. Ví dụ : 5 o o o a b c CK CK CK CK CKck f 2 T A N A T B N B T C N C ~ U 1 , f 1 B C • Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha H1.4: Sơ đồ biến tần gián tiếp H1.5: Sơ đồ khối • Phân loại biến tần gián tiếp Do tính chất của bộ lọc nên biến tần gián tiếp lại được chia làm hai loại sử dụng nghịch lưu dòng và nghịch lưu áp. a).Bộ biến tần gián tiếp nguồn dòng% Là loại biến tần mà nguồn tạo ra điện áp một chiều là nguồn dòng, dạng của dòng điện trên tải phụ thuộc vào dạng dòng điện của nguồn, còn dạng áp trên tải tuỳ thuộc vào các thông số của tải quy định. b). Bộ biến tần gián tiếp nguồn áp% Là loại biến tần mà nguồn tạo ra điện áp một chiều là nguồn áp (nghĩa là điện trở nguồn bằng 0). Dạng của điện áp trên tải tuỳ thuộc vào dạng của điện áp nguồn, còn dạng của dòng điện trên tải phụ thuộc vào thông số của mạch tải quy định. Bộ biến tần nguồn áp có ưu điểm là tạo ra dạng dòng điện và điện áp sin hơn, dải biến thiên tần số cao hơn nên được sử dụng rộng rãi hơn. Bộ biến tần nguồn áp có hai bộ phận riêng biệt, đó là bộ phận động lực và bộ phận điều khiển • JNLO-PIN/% 6 D 9 o o o T7 T9 T11 T10 T12 T8 T4 T6 T8 T1 T3 T5 D1 D3 D5 D4 D6 D2 D7 D11 D10 D12 D8 Co C1 C3 C5 C4 C2 C6 L2 L1 Lo Ñ K B U 2 , f 2 ~ U 1 , f 1 Chỉnh lưu Lọc Nghịch lưu Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha - Bộ chỉnh lưu: có nhiệm vụ biến đổi dòng xoay chiều có tần số f 1 thành dòng một chiều. - Bộ nghịch lưu: là bộ rất quan trọng trong bộ biến tần, nó biến đổi dòng điện một chiều được cung cấp từ bộ chỉnh lưu thành dòng điện xoay chiều có tần số f 2 . - Bộ lọc: là bộ phận không thể thiếu được trong mạch động lực cho phép thành phần một chiều của bộ chỉnh lưu đi qua và ngăn chặn thành phần xoay chiều. Nó có tác dụng san bằng điện áp sau khi chỉnh lưu. • JN1% Là bộ phận không thể thiếu được, nó quyết định sự làm việc của mạch động lực, để đảm bảo các yêu cầu tần số, điện áp ra của bộ biến tần đều do mạch điều khiển quyết định. "2345*%Q2CG9R2?H?ST"2";5E!U *)$-/#IO *)$)$>NVO Bộ biến tần trực tiếp là thiết bị biến đổi tần số vào sang tần số ra một cách trực tiếp mà không cần có sự can thiệp của một khâu trung gian nào. Bộ biến tần trực tiếp hay còn gọi là bộ biến tần phụ thuộc thường gồm các nhóm chỉnh lưu điều khiển mắc song song cho xung lần lượt 2 nhóm chỉnh lưu trên ta được dòng xoay chiều trên tải. Như vậy điện áp xoay chiều U 1 (f 1 ) chỉ cần qua 1 van là chuyển ngay ra tải với U 2 (f 2 ). H2.1. Biến tần trực tiếp 7 o o o a b c CK CK CK CK CKck Ñ K B U 2 f 2 T A N A T B N B T C N C ~ U 1 , f 1 A B C • • • Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha *)$)*)>NI )>NWXI H2.2 : Biến tần nguồn dòng sử dung tiristor Trên sơ đồ ta thấy : sơ đồ gồm cầu chỉnh lưu điều khiển I và cầu biến tần II. Trong sơ đồ biến tần mỗi thyistor được nối tiếp thêm một diôt. Trong mỗi nửa cầu có 3 tụ điện. Cầu chỉnh lưu thông qua điện cảm L d cung cấp cho cầu biến tần dòng điện hằng I d . Các thysristor T 1 và T 6 đó cắt dòng điện một chiều I d thành 2 khối chữ nhật, một khối dương và một khối âm, mỗi khối kéo dài 120 0 điện. Khối nọ cách khối kia 60 0 độ điện. Tại bất cứ thời điểm nào cũng chỉ có 2 thysristor cho dòng chảy qua. Các thyistor được điều khiển mở theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1…… Trên sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển cùng với cuộn cảm tạo nên nguồn dòng cấp cho nghịch lưu. Nghịch lưu ở đây là sơ đồ nguồn dòng song song. Hệ thống tụ chuyển mạch được cách ly với tải qua hệ thống diot cách ly. Dòng ra nghịch lưu có dạng xung hình chữ nhật, điện áp ra có dạng tương đối sin nếu phụ tải là động cơ. )>NII 8 A B C Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha H2.3. Biến tần áp gián tiếp dùng Tiristor Sơ đồ bao gồm cấu hình chỉnh lưu thyristor I, tụ điên C chứa năng lượng phản kháng, cầu diot II và cầu biến tần III. Tải là động cơ điện 3 pha không đồng bộ kiều lồng sóc. Các diot đấu song song ngược với các thyristor cho phép dòng điện tải trả được về nguồn, ở đây là tụ điện C, vì cầu chỉnh lưu I chỉ cho dòng chảy qua 1 chiều. Trong sơ đồ này mỗi thyristor dẫn dòng trong 180 0 điện. Trong sơ đồ cầu biến tần, ngoài giai đoạn trùng dẫn,lúc nào cũng có 3 thyristor dẫn dòng( hai ở nhóm này và 1 ở nhóm kia). Khi thyristor thuộc nhóm anot chung mở thì dòng điện chảy từ nguồn dương vào tải, còn khi thyristor thuộc nhóm catot chung mở thì dòng điện chảy từ tải về nguồn âm. *)*)K+##Y1-ZI /0 $)3#Y1-ZNVO(I • Biến tần trực tiếp: Ưu điểm: + Biến đồi trực tiếp điện lưới điện u 1 có tần số cố định f 1 thành một điện áp u 2 có tần số f 2 với biên độ có thể thay đổi được. +Hiệu suất cao. +Cho phép hãm tái sinh năng lượng mà không cần có mạch điện phụ. +Có thể xây dựng với công suất lớn. Nhược điểm: +Sơ đồ mạch van phức tạp,số lượng van lớn. +Thay đổi tần số f 2 khó khăn và phụ thuộc vào f 1 . +Chỉ thực hiện trong giới hạn f 2 ≤ f 1 . + Khó điều khiển ở tần số cận không vì khi đó tổn hao sóng hài trong động cơ khá lớn. + Độ tinh và độ chính xác trong điều khiển không cao. + Sóng điện áp đầu ra khác xa hình sin. • Biến tần gián tiếp: Ưu điểm: +Thay đổi tần số f 2 dễ dàng không phụ thuộc vào f 1. +Thực hiện được trong dải rộng cả trên và dưới f 1. + Độ tinh và độ chính xác trong điều khiển khá cao. + Sóng điện áp đầu ra gần với hình sin. Nhược điểm: 9 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha +Việc biến đổi năng lượng hai lần làm giảm hiệu suất biến tần. *)EM/INII(WX) - Trong bộ biến tần nguồn dòng, khi hai khoá bán dẫn trong cùng một nhánh của bộ nghịch lưu cùng dẫn (do kích nhầm hoặc do chuyển mạch), dòng ngắn mạch qua hai khoá được hạn chế ở mức cực đại. Trong bộ biến tần nguồn áp, việc này có thể gây ra sự cố ngắn mạch làm hỏng khoá bán dẫn. Do đó có thể xem biến tần nguồn dòng làm việc tin cậy hơn biến tần nguồn áp. - Do mạch chỉnh lưu tạo nguồn dòng có thể hoạt động ở chế độ trả năng lượng về nguồn, bộ biến tần nguồn dòng có thể làm việc hãm tái sinh. Với bộ biến tần nguồn áp, việc hãm tái sinh muốn thực hiện cần thêm vào hệ thống một cầu chỉnh lưu điều khiển hoàn toàn. -Trong trường hợp mất nguồn lưới khi đang hoạt động, bộ biến tần nguồn áp có thể hoạt động ở chế độ hãm động năng, nhưng bộ biến tần nguồn dòng không thể hoạt động ở chế độ này khi đó. - Bộ biến tần nguồn dòng được sử dụng cuộn kháng L khá lớn trong mạch chỉnh lưu tạo ra nguồn dòng, điều này làm đáp ứng quá độ của hệ thống chậm hơn so với bộ biến tần nguồn áp. - Khi hoạt động với nguồn cấp là DC bộ biến tần nguồn áp nhỏ gọn và rẻ tiền hơn so với biến tần nguồn dòng thường cồng kềnh do phải sử dụng cuộn kháng L lớn và các tụ chuyển mạch có giá trị cao. - Dải điều chỉnh biến tần nguồn dòng thấp hơn dải điều chỉnh của biến tần nguồn áp. *))", /0[Y Dựa vào ưu nhược điểm như trên ta lựa chọn bộ biến tần gián tiếp nguồn áp với cấu chúc như sau: 1) Bộ nghịch lưu áp 3 pha (có thể sử dụng BJT công suất, IGBT, GTO, ) ở đây ta dùng Mosfet. 2) Bộ chỉnh lưu điều khiển cầu 3 pha sử dụng Tiristor 10 [...]... hình vẽ 2.6 (a.b,c,d,e,f) 12 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha T 1 T 4 + - T 3 T 5 T 6 C 1 T 2 H 2.6.a Z A Z B T 1 Z C T 3 T 5 + - C 1 T 4 T 6 T 2 H 2.6.b ZA ZB T1 ZC T3 T5 + - C 1 H 2.6.c T4 T6 ZA T2 ZB 13 ZC Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha T1 T3 T5 + - C 1 H 2.6.d T4 T6 ZA T2 ZB T1 ZC T3 T5 + - C 1 T4 T6 T2... được: ID -Chọn hệ số dự trữ dòng điện: ki = 3, 2 Vậy cần chọn điốt ít nhất chịu được dòng trung bình: ITBD = 3, 2.1,84 = 5,888 (A) Từ đó ta chọn điốt: Điôt BYX38 với thông số Idm= 6 A 17 (2.10) Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Ungm= 230 0 V 2.2.2 Bộ chỉnh lưu 1 Nguyên lý Sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đối xứng có thể coi như hai sơ đồ chỉnh lưu tia ba pha mắc ngược... toán các thông số dòng điện ở chế độ điều chỉnh cực đại Dòng điện hiệu dụng pha tải ở chế độ điều chỉnh cực đại Ihd = U max ( 2π f max Lt ) 2 +R = 2 38 0 ( 2 .3, 14.120.0, 022 ) 2 + 9, 72 2 = 19, 77 (2.8) -Hệ số: cos ϕ max = R ( 2π f max Lt ) 2 +R 2 = 9, 72 ( 2 .3, 14.120.0, 022 ) (2.9) 16 2 + 9.72 2 = 0,50 (2.7) Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha -Dòng trung bình qua Mosfet:... 220 V Dòng ngắn mạch Inm = 2,5.Idn = 109 A 31 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Dòng quá tải Iqt = 1,5.Idn = 65,65 A Chọn cầu chì tác động nhanh bảo vệ ngắn mạch Tiristor, ngắn mạch • đầu ra chỉnh lưu o Nhóm 1: Icc1 = 1,1.I2 = 1,1 .32 ,28 = 35 ,5 A Nhóm 2: o Icc2 = 1,1.Ihd= 1,1.22, 83 = 25,1 A Nhóm 3: o Icc3 = 1,1.Idmax = 1,1 .39 ,54 = 43, 49 A Từ đó ta chọn được loại cầu chì thích... Điện áp pha sơ cấp biến áp U1 = 38 0 V • Vậy điện áp pha thứ cấp máy biến áp: U2 = π U d 0 3, 14.1190,8 = = 508,82 V 3 6 3 6 (2.24) • Dòng điện hiệu dụng thứ cấp của máy biến áp: 22 (2. 23) Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 2 I d max = 64,16 A 3 I2 = • (2.25) Dòng điện hiệu dụng sơ cấp của máy biến áp: U 508,82 2 I1 = U I 2 = 38 0 64,16 = 85,91 A 1 (2.26) b) Tính sơ bộ mạch... dẫn coi như thông mạch Nhìn chung sơ đồ này có dạng một pha tải nối với hai pha đấu song song nhau Do vậy điện áp 1 pha trên tải sẽ chỉ có hai giá trị là 11 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha E E Khi một pha đấu song song với 1 trong 2 pha còn lại hoặc 2 khi 3 3 một pha nối tiếp với nhánh song song còn lại.Với giả thiết tải đối xứng • Nguyên tắc chuyển mạch : Cho góc mở... 45 (A) 3 3 2 Iv = Vậy dòng điện tải và điện áp tải cực đại của bộ chỉnh lưu là: Ud = Udmax = 1120 (V) Idmax = Iv = 54,45 (A a) Điện áp Giá trị hiệu dụng điện áp pha thứ cấp máy biến áp: 20 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha U2 = π U d 3, 14.1120 = = 478,57 (V) 3 6 3 6 (2.17) Điện áp ngược cực đại trên mỗi Tiristor: Ungmax = 6.U 2 = 6.478,57 = 1172, 2 (V) (2.18) Chọn hệ số... dao động tạo ra xung điều khiển để đưa đến bộ phận phân phối xung Khâu này đảm nhận điều chỉnh xung, ngoài ra nó còn có thể đảm nhận luôn chức năng khuyếch đại xung - Khâu phân phối xung: làm nhiệm vụ phân phối các xung điều khiển vào khâu khuyếch đại xung 34 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha - Khâu khuyếch đại trung gian: có nhiệm vụ khuyếch đại xung nhận được từ bộ phận... 0, 232 = 1282,2 (A) Z BA (2.70) 4 Tính toán mạch lọc Hệ số đập mạch của điện áp chỉnh lưu: U 1m kdm = U 0 (2.72) trong đó U1m là biên độ của sóng hài bậc một u1(θ ) = U1m cos[ 6(θ − α ) + ξ1 ] (2. 73) với tgξ1 = 6tgα 29 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha Từ khai triển fourier ta có hệ số đập mạch: kdm 2 35 = ( 6tgα ) 2 + 1 cos[ 6(θ − α ) + ξ1 ] (2.74) Ta nhận thấy rằng hệ. .. 1 T4 T6 T2 H 2.6.e ZA ZB H 2.6.f 14 ZC Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha b) Dạng sóng mạch nghịch lưu: T1 T2 T3 T4 T5 T6 Ua Ub Uc io H2.7 Dạng sóng mạch nghịch lưu c)Tính chọn các phần tử trong mạch: + Các thông số của động cơ không đồng bộ roto lồng sóc: -Công suất định mức: Pdm = 7,5 Kw -Điện áp định mức: Ufdm = 220 V -Hệ số công suất: Cos ϕ = 0,78 -Hiệu suất: η . Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha     1 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng. điều chỉnh được. Do quá trình biến đổi không phải qua khâu trung gian nên được gọi là bộ biến tần trực tiếp, còn được gọi là bộ 4 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha biến. dạng một pha tải nối với hai pha đấu song song nhau .Do vậy điện áp 1 pha trên tải sẽ chỉ có hai giá trị là 11 Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha 3 E . Khi một pha đấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, Thiết kế hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

Từ khóa liên quan